Loading...
Error

Крымский Агафангел Ефимович - Собрание научных трудов и литературы (история, востоковедение, литература, 1895-2009, PDF, DjVu)

Ответить на тему

 | 

 
Автор Сообщение

Mitra8717

Собрание научных трудов и литературы


Год выпуска: 1895-2009
Автор: Крымский Агафангел
Жанр:история, востоковедение, литература
Издательство: Москва, Киев
Формат: PDF, DjVu
Качество: Сканированные страницы
Количество страниц:много
Язык: Русский, украинский
Сканировал: Google,balik2,wasmykola,
Shirazi

Описание: Крымский, Агатангел (Агафангел) Ефимович - Украинский писатель, поэт, переводчик, востоковед, тюрколог и семитолог, академик Академии наук Украины (1919). Автор трудов по истории и культуре народов Востока, грамматике украинского языка.
Более подробно см. Тут

Дополнительная информация: Отдельная благодарность balik2 за предоставленный материал.

Год выпуска: 1909, 1912?, 1914, 1914-1917
Автор: Крымский А.
Жанр: монография
Издательство: Москва, Лазаревский институт восточных языков
ISBN: N/A
Формат: PDF/DjVu (b/w 600dpi)
Качество: Сканированные страницы+OCR слой+Оглавление
Количество страниц: Ч. I(1) - 62, Ч. I(2) - 133, Ч. II - 261, Ч. III - 504
Сканировал: Shirazi
Описание: Фундаментальное исследование по истории персидской литературы.
В Части I (2) некоторые страницы перепутаны местами, оставил в сканах как есть.
В Части III отсутствуют блоки страниц 227-262 и 337-352. Первый блок отсутствует по причинам, указанным автором: "Такъ-какъ мы, ходомъ событій, внезапно отрѣзаны отъ библіотеки, при помощи которой должны бы провѣрить рукопись соотвѣтствующихъ главъ прежде отдачи въ печать, то приходится совершенно отказаться отъ ихъ напечатанія теперь же. Мы разсчитываемъ, что пропускаемыя главы будутъ нами изданы по окончаніи всей «Исторіи Персіи» въ видѣ дополнительнаго выпуска, и согласно съ этимъ разсчетомъ ведемъ пагинацію изданія."
Author: Крымский А.Е.
Publisher: С-Петербург
Publication date: 1903
Number of pages: 336
Format / Quality: PDF
Size: 18.19 Mb
Language:Russian
Фундаментальная работа Агафангела Ефимовича Крымского (1871 - 1942), украинского ученого, востоковеда, академика АН УССР (1918), включает в себя помимо авторского текста переводы наиболее интересных и важных отрывков из книг Р.Дози и И.Гольдциэра. И сегодня, почти век спустя после создания, `История мусульманства` - одна из самых интересных и серьезных книг, посвященных истории ислама.

Книга будет полезна не только богословам, ученым-востоковедам, но и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами истории религий, в частности - ислама.
Год:1904.
Скан: Google
Страниц: 391, PDF
Год: 2003
Автор: Крымский А.Е.
Жанр: монография, история религии
Издательство: М.: Кучково поле
ISBN: 5-86090-057-0
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 464

Описание:
Фундаментальная работа Агафангела Ефимовича Крымского (1871 - 1942), украинского ученого, востоковеда, академика АН УССР (1918), включает в себя помимо авторского текста переводы наиболее интересных и важных отрывков из книг Р.Дози и И.Гольдциэра. И сегодня, почти век спустя после создания, `История мусульманства` - одна из самых интересных и серьезных книг, посвященных истории ислама.
Год:1899
Страниц:130
Скан: Google, PDF
Мова видання:Українська
Установи-видавці:Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України
Рік: 2005
Обсяг: 500 с. (Ум. друк. арк. 29,1)
ISBN: 966-02-3484-8 (загальний), 966-02-3485-6 (Т. І)
Анотація (укр.):
В книзі подається листування 1890–1917 рр. видатного українського вченого – орієнталіста, мовознавця і письменника, громадського діяча Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942) з Борисом Грінченком та його дружиною Марією, Михайлом Павликом, Володимиром Гнатюком, Павлом Житецьким, Володимиром Левицьким, Омеляном Огоновським, Федором Коршем, Кирилом Студинським, Михайлом Грушевським та Дмитром Дорошенком. Більша частина вміщених в цій епістолярній збірці листів публікується вперше й без будь-яких скорочень, що дозволяє повніше осягати наукові, літературні, громадські зацікавлення Агатангела Кримського.

Книга призначена для широкого загалу читачів, насамперед для тих, хто прагне виразніше збагнути творчі та громадські процеси, що відбувалися в Україні наприкінці ХІХ й на початку ХХ століть, та конкретні діяння й погляди їхнього безпосереднього учасника Агатангела Кримського.
Год: 1972-73
Издательство: Наукова думка
Страниц: 635+ 726+515+650+554+340
Сканировал:,balik2,wasmykola
Описание:У першому томі вміщено оригінальні поетичні твори А. Ю. Кримського та його переклади з перської, турецької, арабської мов. У такому широкому обсязі поетична спадщина письменника видається вперше. У другій половині тому вміщено кращі прозові твори з книжки «Повістки й ескізи з українського життя» (Коломия—Львів, 1895) та з циклу «Бейрутські оповідання», опублікованого 1906 р. у журналі «Нова громада».
Другий том зібрання творів А. Кримського включає в себе роман «Андрій Лаговський», а також матеріали з літературознавства і критики, зокрема велику статтю присвячено розбору докторської дисертації І. Франка «Іван Вишенський і його твори».
У третьому томі вміщено лінгвістичні, фольклористичні та етнографічні праці А. Ю. Кримського з питань української, російської та інших слов'янських мов та їх взаємозв'язків, з проблем народної творчості і народознавства.

Своїми численними грунтовними працями з найрізноманітніших питань орієнталістики А. Ю. Кримський по праву посідає почесне місце серед найвидатніших сходознавців світу. Тонкий знавець кількох десятків мов, зокрема майже усіх живих і мертвих мов народів Близького й Середнього Сходу, Кавказу, Середньої Азії, переконаний інтернаціоналіст і палкий патріот своєї батьківщини, він ще в глуху дореволюційну добу став не лише одним з провідних російських орієнталістів, але й основоположником українського сходознавства.

До цього (4)тому входять вибрані наукові праці А. Ю. Кримського з арабістики, іраністики та тюркології, що за своїм обсягом становлять десь четверту (якщо не п’яту) частину сходознавчої спадщини вченого. Прагнучи показати діапазон наукових інтересів академіка АН УРСР А. Ю. Кримського якомога ширше, редколегія змушена була деякі праці подавати не повністю, а окремими розділами, усвідомлюючи при цьому усі вади такого принципу.

В основу упорядкування IV тому покладено тематично-хронологітанй принцип: у межах кожного з напрямів сходознавства, якими найбільше займався А. Ю. Кримський (арабістика, іраністика, тюркологія), праці розташовані в хронологічному порядку. Власне кажучи, хронологічна послідовність внтримується, по суті, і в усьому томі, оскільки упорядники віддавали перевагу українським схознавчим працям А. Ю. Кримського, а вони готувалися вченим і публікувалнся переваго в останні два десятиліття його життя й наукової діяльності. Виняток становить лише монографія про перський театр (1927), як؟ відноситься до проблем іраністики і тому вмішена гіеред «Історією Туреччинн», опублікованою дещо раніше (1924).

Таким чином, до тому включено останні прижиттєві видання праць А. ю. Кримського з арабістики, іраністики, тюркології.
Мова: українська
Автор: Кримський Агатангел
Видавництво: Черкаси:Вертикаль
Формат:djvu
Кількість сторінок: 462
Опис:
Дана книга – унікальна. Підготовлена до друку в 1930 році праця академіка А. Кримського ,,Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного. З географічною мапою та малюнками” так і не побачила читача. За свідченнями сучасників було 2 примірники видання. Один примірник авторського макету цієї унікальної праці виявлено в районному краєзнавчому музеї у Звенигородці, де проживав вчений.
Автор: Шахматов О., Кримский А.
Видавництво: Київ, Видавниче товариство "Друкар"
Формат: DJVU
Кількість сторінок: 183
Год: 1981
Автор: Крымский А.Е.
Жанр: монография, история средних веков
Издательство: Баку. Элм
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 491
Описание:
Монография посвящена анализу западноевропейской историографии о жизни и творчестве Низами; истории Сельджукской империи в XII веке и анализу иранской литературы того времени.
Страниц:46
Качество: pdf, djvu. Скан+ окр.слой
Год:1895
Формат:djvu
Скан:Google
Страниц:341
Київ: Українська Академія Наук, 1928. - 408 с., djvu
Дана публікація є збірником літературознавчих праць українського історика, письменника і перекладача Агатангела Кримського. В цих наукових статтях досліджуються теми народних легенд: про Шевченка, Про семеро сплящих юнаків ефеських. Висвітлюються питання етнографії Полісся та Чернігівщини. Автор подає класифікацію народних пісень, розглядає інші фольклорно-етнографічні питання, дає оцінку фольклористичній діяльності Миколи Лисенка та Михайла Драгоманова.
Cкан:Google
Страниц:118
Формат:pdf,djvu
Год:1898
Киев-Харьков-Иерусалим: Издательство Международного Соломонового университета, 2008 - 164 с.
Жанр: археология, история.
ISBN 978-966-8603-75-4
Язык: Украинский.
Формат: djvu
Качество: Отсканированные страницы.
Описание: Публікація з коментарами маловідомої роботи видатного українського сходознавця академіка А.Ю. Кримського "Історія хазарів з найдавніших часів до { віку". У цьому томі "Хазарського альманаху" надруковано першу частину цієї великої монографії, яку присвячено етногенезу хозарів, але у своєрідній інтерпретації самого А.Ю. Кримського. Тому вона охоплює період від найдавніших часів до V ст. н.е. Таким чином, робота А.Ю. Кримського є першою монографією, де історію хозарів подано не за проблемними підходами, а за суто хронологічним принципом.
Google, 175 стр., pdf
2568 стр., pdf
Опис: Переднє слово до електронної версії Академічного словника

Серед українських словників минулого століття, що справили великий вплив як на розвиток словникарської справи, так і мови загалом, ставши суттю взірцем, насамперед можна виділити «Словарь української мови» Б.Грінченка, «Правописний словник» Г.Голоскевича, і «Російсько-український словник» (редактори: В.Ганцов, Г.Голоскевич, М.Грінченкова; головні редактори: акад. А.Кримський, акад. С.Єфремов).
Словник Б.Грінченка не раз перевидавався: 1924 і 1925 (двічі фототипічним способом); 1927 – 28 – за ред. С. Єфремова та А. Ніковського з додатком нових матеріалів (т. 1 – 3, літери А – Н; кожному тому передують статті, що висвітлюють історію підготування словника); 1937 – за ред. А. Хвилі із застосуванням тогочасного правопису (без передмови Б. Грінченка; вийшов тільки т. 1, літери А – Ж); 1958 – 59 (фотомех. способом з 1-го видання); 1996 (фототипічне; зі вст. словом О. Тараненка); 1996 – 97 (фототипічне); у т. 2 останніх двох видань додано пропущену в ін. виданнях (крім видання за ред. С. Єфремова та А. Ніковського) частину Захидный – захурчaты, написану переважно рос. графікою, видання 1907 – 1909 рр.). Останнє видання словника Голоскевича побачило світ 2007-го року.
Що cтосується «Російсько-українського словника» (відомого також під назвою «Академічний словник»), то, крім того, що 4-й підготовлений том (Р – Я) в свій час знищили, а 3-и томи (А – П), видані в 1924 – 1933 рр., були під забороною, цей словник ніколи не перевидавався, і став на сьогодні великою рідкістю (в Національній бібліотеції ім. В.Вернадського, скажімо, є тільки 1-й том (А – Ж)). А серед двомовних словників йому досі нема рівних. Він містить неоціненний мовний матеріал. Справжній словниковий шедевр. Основне, що можна зазначити, – словник написали не просто великі знавці, шанувальники, оборонці української мови. Укладачі словника – люди з вільним мисленням, українську частину писали, виходячи з суто українських мовних норм, а приклади наводили, не зважаючи особливо на «політичний момент». Це вільнодумство і щонайвищий фаховий рівень, врешті, і є основою знаменитості словника. Відносно мало запозичень з инших мов і часто до них подано напрочуд вдалий український відповідник, не кажучи вже про те, що запозичення улягають нормам української мови. Одним словом без «ноу хау» і т.п. одоробал. Хоч тут і трапляються поодинокі помилки чи спірні слова, але загалом досі словник залишається неперевершеним. Так, серед всього масиву українських слів, лише до десятка активних дієприкметників (пануючий, димуючий, бракуючий, початкуючий, керуючий, меньшовикуючий, неіснуючий, непмануючий, урядуючий, правуючий), до того ж, у більшості є вдалі синоніми; нема іменників на -овка тощо.
І ще. Матеріяли четвертого тому (Р – Я) втрачено, але матеріялу трьох томів (А – П) досить, щоб зрозуміти підходи і норми питомої української мови. Словник є зразком для наслідування в укладанні словників, чи може бути взятий за основу в укладанні нового словника (з доданням нового матеріялу і дописанням матеріялу на Р – Я) (подібно до словника Грінченка за редагуванням Єфремова і Ніковського з додатком нових матеріялів). Дописати (дописувати) словника, а заодно розширити (розширювати) наявну частину – мабуть, головне, чому має послужити ця електронна версія. Врешті, «найкорисніші ті книжки, які спонукають читача доповнювати їх» (Вольтер).
На превеликий жаль, досі словник не перевиданий. Електронне видання «Словника» уможливлено завдяки частковій підтримці Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці з Фонду ім. Івана Романюка.
І залишається сподіватися, що з часом в українців заведуться гроші, щоб вийшов ще книжний варіянт.
Компакт-диск підготували у київському видавництві «К.І.С.». Оцифрував текст словника Олександер Телемко (знаходитимете помилки – пишіть: kuvalda@kis.kiev.ua), організаційну роботу виконав Юрій Марченко. Інтернет-версію (www.r2u.org.ua) розробив Андрій Рисін.
Окрема щира подяка О.Кочерзі, В.Кубайчуку, В.Старку. Саме завдяки їхньому сприянню електронні варіянти словника дійдуть до читача.
Крім Академічного словника на диску розміщені інші словники та посібники.
Олександер Телемко
Автор: Агафангел Ефимович Крымский
Типография: Вяч. Ал. Гатцук (Москва)
Год: 1907
Страниц: 655
Формат: pdf (в rar)
Качество: хорошее (продукт Google)
Язык: русский (дореволюционная графика)
Научно-практический курс сознательного изучения центрально-украинской речи, освещенный указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорусского языка начиная с XI века, особенно из истории наречия восточно-малорусского (летописного киево-чернигово-переяславского).
Для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья.
Год:1903, стр.31, pdf, Google
Источник:
Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московского археолог, об-ва, 1903, т. 2, вып. 3, с. 169—199
Соавтор: Б. В. Миллер.
Год:1903, стр.27, pdf, Google
источник:
Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московского археолог, об-ва, 1903, т. 2, вып. 3, с. 200—214. Библиогр.: с. 200—202.
Google, 8 стр., pdf
Google, 64 стр., pdf
Google, 44 стр., pdf
Google, 67 стр., pdf
Google, 84 стр., pdf
Google, 12 стр., pdf
Google, 4 стр., pdf
Google, 8 стр., pdf
Google, 24 стр., pdf
Год:2000
Автор: Соломія Павличко
Язык: укр.
Стр.: 344, djvu
Скан: balik2
Остання праця Соломії Павличко - багатопланове дослідження життєвого і творчого шляху Агатангела Кримського, всесвітньо відомого вченого-сходознавця, видатного громадського діяча, поета, письменника, перекладача, палкого патріота України. Проникнення дослідниці в найпотаємніші глибини психіки високоталановитої людини, тонкий аналіз художніх творів, безсторонні, виважені характеристики оточення та політичної і соціальної атмосфери, в якій жив Кримський, дають змогу по-новому оцінити цю дивовижну, одну з найвеличніших і найтрагічніших постатей української інтелектуальної історії.
1972, djvu, 169стр.
Google, 20 стр., pdf
4 стр., pdf
4 стр., pdf
Автор: Гурницкий
Год издания: 1980
Формат: djvu
Издат.: Наука
Страниц: 192
Язык: Русский
Книга посвящена жизненному и творческому пути академика АН УССР Агафангела Ефимовича Крымского (1871—1942) — выдающегося востоковеда широкого профиля, автора многочисленных трудов по истории, литературе и религии Арабского Востока, Ирана и Турции.

А. Е. Крымский был также славистом и известным украинским писателем. В книге основное внимание уделено его востоковедной деятельности и литературному творчеству.
Download
Для скачивания .torrent файлов необходима регистрация
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм

Mitra8717

1.Всемусульманский университет при мечети 'Азхар в Каире, его прошлое, его современная наука, печать и журнальная деятельность (рос.) - 31 стр
2.Очерки из истории ориенталистики в XVI и XVII веке. Первые шаги западно-европейского востоковедения в XVI веке (рос.) - 27 стр
3. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського (авт. Соломія Павличко) - 344стр.

Заменен файл "Очерк развития суфизма до конца III века гижры (рос.)" на лучший.

Mitra8717

Торент перезалит: добавлен
"Русские путешественники и востоковеды" К.И.Гурницкий
Описание в разделе об А.Е.Крымском.

bk1949

Посмотрите раздел "Русские путешественники и востоковеды". Там - обложка книги К.Гурницкого, а ниже сведения о книге Тарасовой: "Книга посвящена талантливому исследователю Дальнего Востока, путешественнику и писателю В. К. Арсеньеву (1872 - 1930)".
Я что-то не понял?

Mitra8717

bk1949
Ваша правда)
Описание попутал, несколько закладок в браузере было открыто и машинально ввел.
Буду дома - переделаю. А книга та, что заявлена на обложке.

bk1949

Спасибо за прекрасную подборку трудов А. Крымского. Одако в ней отсутствует книга

Крымский А.Е. Письма из Ливана 1896-1898. М., 1975. Нельзя ли посмотреть и каким-то образом присовокуть ее сюда? Крайне интересное издание.

Mitra8717

Не нашел в сети. Если у вас есть - перешлите, добавлю.

balik2

в продолжение работы по сбору наследия Крымского оцыфровал еще редкое издание
Студії з Криму (1930)
лежит http://chtyvo.org.ua/authors/Krymskyi_Ahatanhel/Studii_z_Krymu

для bk1949 Кримський_Твори в п'яти томах_Том 5_Книга 2 включает в себя письма с Сирии и Ливана. если у вас есть возможность указать насколько отличаются по материалу этот том и издание Крымский А.Е. Письма из Ливана 1896-1898. М., 1975, я подумаю над тем как сделать и эту книгу, но только при наличии каких то важных отличий
Показать сообщения:    
Ответить на тему