Loading...
Error

Украинская библиотека (Українська бібліотека). Update №1 [2011, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]

Ответить на тему

 | 

 
Автор Сообщение

Garuda

Украинская библиотека. Update №1

Библиотека: Украинская библиотека (Українська бібліотека). Update №1
Состояние: 2011
Тематика: универсальная
Формат: PDF/DJVU/CHM/TXT и др.
Год выпуска: 18xx-20xx г.

Бібліотека: Українська бібліотека. Update №1
Стан: 2011
Тематика: універсальна
Формат: PDF/JVU/CHM/TXT та ін.
Рік випуску : 18xx-20xx р.

Опис:

Двома словами про цю підбірку можна сказати наступне: багато різного.
І усі ці книги так чи інакше торкаються України.
Вони або присвячені їй, або в ній видані.
Неможливо перерахувати усі джерела, де були узяті усі ці книги. Їх множина.
Просто як приклад, - "Книгосховище того, що Українського Говорить".
Усім, хто сканував, вичитував, верстав, - і названим, і неназваним - виражаю свою безмірну вдячність і сподіваюся, що цю підбірку поповнять і не раз, і не два.

Описание:

В двух словах об этой подборке можно сказать следующее: много разного.
И все эти книги так или иначе касаются Украины.
Они либо посвящены ей, либо в ней изданы.
Невозможно перечислить все источники, где были взяты все эти книги. Их множество.
Просто в качестве примера, - "Книгохранилище Украинского Говорящего".
Всем, кто сканировал, вычитывал, верстал, - и названным, и неназванным - выражаю свою безмерную признательность и надеюсь, что эту подборку пополнят и не раз, и не два.

Доп. информация:

Зміст (Содержание):
Анатомія свійських тварин. Підручник (за ред. С.К. Рудика) (К., 2001).pdf
Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства.djvu
Васюкова Г.Т. Екологія.djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. Х. Жовтозелені водорості - Xanthophyta (О.М. Матвієнко, Т.В. Догадіна) (К., 1978).djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. ХІ. Діамантові водорості - Bacillariophyta (Diatomeae) (О.В. Топачевський, О.П. Оксіюк) (К., 1960).djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. ХІI. Червоні та бурі водорості (Rhodophyta, Phaeophyta) (Н.О. Мошкова, І.О. Фролова) (К., 1983).djvu
Гавриленко О.П. Екогеографія України.djvu
Гілецький Й. Р. Географія.djvu
Джигирей В.С. Екологія.djvu
Екологічний менеджмент - Семенов В.Ф.djvu
Карпов Я. С. Концепції сучасного природознавства.djvu
Ковблюк М.М. Основи зоологічної номенклатури та систематики. Навчальний посібник (Сімферополь, 2008).pdf
Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи (К., 2005).djvu
Кушнір Г.П., Сарнацька В.В. Мікроклональне розмноження рослин. Теорія і практика (К., 2005).djvu
Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення) (К., 2005).djvu
Олійник Я.Б. Географія.djvu
Шевчук В.Я. Екологічне управління.djvu
Шевчук Л.Т. Соціальна географія.djvu
Політична система для України - історичний досвід і виклики сучасності (К., 2008)\
Україна XX ст. - культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 12 (К., 2007)\
Україна XX ст. - культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 13 (К., 2008)\
Україна XX ст. - культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 14 (К., 2008)\
Україна XX ст. - культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 15. У 2-х ч. Ч. 1 (К., 2009)\
Україна XX ст. - культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 15. У 2-х ч. Ч. 2 (К., 2009)\
Smal-Stockyj S. Lvov, srdce Zapadni Ukrajiny (Kyjiv - Praha, 1919).djvu
Алфьоров С.М. Адміністративне право.djvu
Бажан О.Г., Данилюк Ю.З. Український національний рух основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х – 1980-ті роки) (К., 2000).pdf
Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник (К., 2006).djvu
Банько В.Г. Охорона праці в туристському комплексі.djvu
Бачинин В.А. Социология.djvu
Березуцький В.В. Основи охорони праці.djvu
Бесчастний В.М. Громадські об’єднання в Україні.djvu
Бесчастний В.М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн.djvu
Бризгалов І.В. Юридична деонтологія. Короткий курс лекцій (К., 2003).pdf
Бухарін Н. Програма комуністів (большевиків) (Нью-Йорк, 1919).djvu
Біла книга 2005. Оборонна політика України (К., 2006).pdf
Віденський календар Української мистецької накладні на рік 1921. І річник (під ред. М. Гриневецького) (Відень, 1921).djvu
Вінник О.М. Господарське право.djvu
Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України. Навчальний посібник (К., 2008).pdf
Глібовицький П. За віру батьків (Львів, 1911).djvu
Грушевський М. Наша політика (Львів, 1911).djvu
Губерський Л.В. Інформаційна політика України.djvu
Гінріхс Я. П. Lemberg-Lwow-Львів. Фатальне місто (К., 2010).djvu
Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД.djvu
Драгоманов М. Внутреннее рабство и война за освобождение (Женева - Лион, 1877).djvu
Драгоманов М. Историческая Польша. Великорусская демократия (Женева, 1881).djvu
Енґельс Ф. Початок родини, приватної власності і держави. На підставі дослідів Л. Г. Морґана (Нью-Йорк, 1919).djvu
Зборовский Г.Е. История социологии.djvu
Касьянов Г.В. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналіт. огляд (К., 2003).pdf
Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу.djvu
Кершенштайнер Ґ. Що таке державногромадянське виховання (Раштат - Київ, 1918).djvu
Книш З. При джерелах українського організованого націоналізму (Торонто, 1970).djvu
Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України.djvu
Корнєєв Ю.В. Земельне право.djvu
Кучик О.С. Зовнішня політика України.djvu
Левинський В. Причина світової війни (Скрентон, 1916).djvu
Липинський В. Хам і Яфет. З приводу десятих роковин 16-29 квітни 1918 р. (Львів, 1928).pdf
Лоський К. Історія і система римського приватного права. Том перший. Історія джерел римського права (Київ - Відень, 1921).djvu
Марчук А.І. Судова психіатрія. Навчальний посібник (К., 2003).djvu
Мицюк О. Земельні реформи на Україні (Львів, 1921).djvu
Мишуга Л. Прикарпатська Русь. Сучасний стан (Відень, 1921).djvu
Міжнародне право. Навчальний посібник (за ред. М.В. Буроменського) (К., 2006).pdf
Мінін С. К. Релігія і комунізм (Нью-Йорк, 1922).djvu
Народний Рух України - історія, ідеологія та політична еволюція (1989–2009) (К., 2010).pdf
Нацiоналiзм. Антологiя (упоряд. О. Проценко, В. Лісовий) (2000).pdf
Почепцов Г.Г. Інформаційна політика.djvu
Примуш М.В. Загальна соціологія.djvu
Програма Української Комуністичної Партії (Відень - Київ, 1922).djvu
Проект програми Української Партії Соціалістів-Революціонерів (Відень, 1922).djvu
Піддубний Г. Комунізм і кооперація (Відень, 1921).djvu
Романюк А.С. Історія західних політичних вчень.djvu
Рідний край. Часопись громадська і літературна. №25-26, серпень (К., 1911).djvu
Савченко В. А. Одесса масонская. Очерки (Одесса, 2007).pdf
Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет.djvu
Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наукова конференція (відп. редактор Пиріг Р.Я. (К., 2009).pdf
Сосса Р.І. Політико-адміністративні й адміністративні карти України (1918-2008 pp.). Бібліографічний покажчик (К., 2009).pdf
Старосольський В. Національни і соціальний момент в українській історії (Відень, 1915).djvu
Стебельський І. Шляхами молодості й боротьби. Спогади, статті, листування (К., 1999).djvu
Тернопільський енциклопедичний словник. в 4-х томах. Том 1. Тернопіль 2004—2010.pdf
Тернопільський енциклопедичний словник. в 4-х томах. Том 2. Тернопіль 2004—2010.pdf
Тернопільський енциклопедичний словник. в 4-х томах. Том 3. Тернопіль 2004—2010.pdf
Тернопільський енциклопедичний словник. в 4-х томах. Том 4 (дод.). Тернопіль 2004—2010.pdf
Товариш імігранта. Календар Руського Народного Союза на рік 1917. Річник шостий (Скрентон, 1916).djvu
Томашівський С. Під колесами історії. Нариси і статті (Берлін, 1922).djvu
Третьяков O.B. Охорона праці.djvu
Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України.djvu
Шевчук П. Із світу роздумів над реальністю дамоклових мечів над нами, або Аспект феномену точок нависання дамоклових мечів над українською нацією (Львів, 2009).pdf
Шлях до незалежності - суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст. Документи і матеріали. До 20-ї річниці незалежності України (К., 2011).pdf
Іваськевич І.О. Охорона праці. Навчальний посібник (К., 1995).djvu
І ми в Європі. Книга перша. Відповідь опонентам (Ужгород, 2002).pdf
Ажнюк М.О. Основи економічної теорії.djvu
Алєксєєв I.В. Гроші та кредит.djvu
Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах.djvu
Бабицький А.Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління (К., 2003).pdf
Банько В.Г. Логістика.djvu
Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку.djvu
Біловодська O.A. Маркетингова політика розподілу.djvu
Васюренко О.В. Облік і аудит у банках.djvu
Вовчак О.Д. Страхова справа.djvu
Гетьман О.О. Економіка підприємства.djvu
Гриньова B.M. Економіка праці та соціально-трудові відносини.djvu
Гриньова В.М. Інвестування.djvu
Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування.djvu
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини.djvu
Гудзь В.П. Землеробство.djvu
Демківський А.В. Вексельна справа.djvu
Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії.djvu
Дикань Н.В. Менеджмент.djvu
Захожай В.Б., Базась М.В., Матюха М.М., Базась В.М. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Підручник (К., , 2005).pdf
Зінь Е.А. Регіональна економіка.djvu
Колодізєв О.М. Гроші і кредит.djvu
Корпоративна культура. Навчальний посібник (під заг. ред. Г.Л. Хаєта) (К., 2003).djvu
Коцовська P.P. Банківські операції.djvu
Круш П.В. Гроші та кредит.djvu
Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг.djvu
Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту.djvu
Кіптенко В.К. Менеджмент туризму.djvu
Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика.djvu
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність.djvu
Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг.djvu
Мамалуй О.О. Основи економічної теорії.djvu
Мархлєвський Й.Б. Чим є політична економія і чого вчить (Нью-Йорк).djvu
Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн.djvu
Мойсеєнко І.П. Інвестування.djvu
Мунін Г.Б. Маркетинг турпродукту.djvu
Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003.djvu
Олійник Я.Б. Загальне землезнавство.djvu
Офіленко Н.О. Ринок і ресурси споживчих товарів.djvu
Пасічник Ю.В. Бюджетна система України.djvu
Петруня Ю.Є. Маркетинг.djvu
Плиса В.Й. Страхування.djvu
Правик Ю.М. Маркетинг туризму.djvu
Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг.djvu
Рульєв В.А. Менеджмент.djvu
Рядська В.В. Аудит.djvu
Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг.djvu
Сирохман. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів.djvu
Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент.djvu
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Навч. посібник (К., 2004).pdf
Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура діловий етике.djvu
Федоренко В.Г. Політична економія.djvu
Федоренко В.Г. Інвестознавство. Підручник (К., 2004).pdf
Храмов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика. Навчальний посібник (К., 2002).pdf
Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера.djvu
Чала Н.Д. Бюджетна система.djvu
Шубін О.О. Інфраструктура товарного ринку.djvu
Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів. Конспект лекцій (К., 2002).pdf
Яворська Т.В. Страхові послуги.djvu
Іванілов О.С. Економіка підприємства.djvu
Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухобліку та аудиту.djvu
Антонович В.Б. Колдовство. Документы, процессы, исследование (СПб, 1877).pdf
Бабенко В.А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края (Екатеринослав, 1905).pdf
Баранніков О.П. Українські цигани (К., 1931).pdf
Боровиковский А. Женская доля по малороссийским песням. Очерк из малороссийской поэзии (СПб, 1879).pdf
Варга С.С. Історії та легенди Мукачівського замку іст. факти та легенди (Мукачево, 2005).pdf
Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології (Прага, 1928).pdf
Выставка изобразительного искусства западных областей Украины и народного творчества гуцулов (Москва, 1940).pdf
Голубець М. Український килим. Друга виставка (Львів, 1936).pdf
Григориів-Наш. Історія України виложена нар. думами та піснями (Кам’янець на Поділлі, 19--).pdf
Гринченко Б.Д. Отзыв о сочинении А. Н. Малинки ”Сборник материалов по малорусскому фольклору (Черниг., Волынск., Полтавск. и некот. др. губ.)” (СПб., 1907).pdf
Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы (К., 1876).djvu
Думи кобзарські (Чернігів, 1897).pdf
Дяченко Д. Будова села (Харків, 1924).pdf
Етнографічний вісник. Кн. 1 (К., 1925).pdf
Етнографічний вісник. Кн. 3 (Київ, 1926).pdf
Етнографічний вісник. Кн. 4; 5; 6 (У Київі, 1927-1928).pdf
Етнографічний вісник. Кн. 5 (Київ, 1927).pdf
Етнографічний вісник. Кн. 7 (К., 1928).pdf
Етнографічний вісник. Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія, ч. 3 (У Київі, 1927).pdf
Етнографічний збірник. Том IV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси (зібрав В. Гнатюк), Том ІІ. Казки, байки, оповідання про історичні особи, анекдоти (Львів, 1898).pdf
Етнографічний збірник. Том ХХХIV. Знадоби до української демонології (зібрав В. Гнатюк), Т. ІІ, випуск 2 (Львів, 1912).pdf
Етнографічний збірник. Том ХХХІІІ. Знадоби до української демонології (зібрав В. Гнатюк), Т. ІІ. Випуск 1 (Львів, 1912).pdf
Етнографічний збірник. Українські народні мелодії. Зібрав Климент Квітка. Том II (К., 1922).pdf
Етноґрафічний збірник. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко) (Львів, 1908).pdf
Ецинский С. Семейная жизнь в Подолии в первой половине прошлого века (К., 1891).pdf
Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села (село Старосілля) (К., 1930).pdf
Збірник народних українських пісень (зібрав і для хору уложив М. Лисенко) (К., 1899).pdf
Збірник науково-дослідчої катедри історії української культури. Т. 10. (присвяч. пам’яті О. Я. Єфименкової) (Х., 1930).pdf
Збірник українських пісень. Вип. 1 (зібрав і у ноти завів М. Лисенко) (К., 1868).pdf
Казки Буковини (Ужгород, 1973).djvu
Карпенко А. Знаки.155 стародавних украинских вышивок (Киев).djvu
Кащенко А. Неволя бусурманська в українській народній поезії (Катеринослав, 1917).pdf
Квітка К. Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводителем. Систематизація, уваги та нові матеріали (К., 1926).pdf
Квітка К. Українські пісні про дітозгубництво (К., 1928).pdf
Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та забобонах (Харків - Київ, 1930).pdf
Колесса О. Лунарно-астральний мітологічний сюжет у старинній українській колядці. Боротьба гордого молодця з чорним туром (Львів, 1930).pdf
Лисенко С. И. Очерки домашних промыслов и ремесл Полтавской губернии. Роменский уезд (Полтава;Одеcса, 1900).pdf
Літопис Бойківщини. Ч. 4 - зап. присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племени (Самбір, 1934).pdf
Літопис Бойківщини. Ч. 5 - зап. присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племени (Самбір, 1935).pdf
Літопис Бойківщини. Ч. 6 - зап. присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племени (Самбір, 1935).pdf
Літопис Бойківщини. Ч. 7 - зап. присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племени (Самбір, 1936).pdf
Літопис Бойківщини. Ч. 8 - зап. присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племени (Самбір, 1936).pdf
Літопис Бойківщини. Ч. 9 - зап. присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племени (Самбір, 1937).pdf
Літопис Бойківщини. Ч. 11 - зап. присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племени (Самбір, 1939).pdf
Маркс Н. Легенды Крыма. Выпуск второй. Москва, 1915 (Симферополь, 1990).pdf
Маркс Н. Легенды Крыма. Выпуск первый. Москва, 1913 (Симферополь, 1990).pdf
Маркс Н. Легенды Крыма. Выпуск третий. Одесса, 1917 (Симферополь, 1990).pdf
Масляк П.О. Країнознавство.djvu
Машинко М.Г. Плетінка з житньої соломи та вироби з неї [брошура] (відп. ред. В. М. Народицький) (Х., 1933).pdf
Народне мистецтво (К., 1967).pdf
Народне мистецтво Галичини й Буковини нар. искусство Галиции и Буковины и Земский Союз в 1916–1917 г.г. войны (К., 1919).pdf
Народное искусство Галиции и Буковины и Земский Союз в 1916-1917 гг. войны (К., 1919).pdf
Народні мелодії з голосу Лесі Українки (зібр. і упор. К. Квітка) (К., 1917).pdf
Народні пісні. Збірка (Харків, 1927).pdf
Песни Ворошиловграда.pdf
Політичні пісні українського народу VIII – XIX ст. Частина 1. Розділ 1 (Женева, 1883).djvu
Прусевич А. Кустарные промыслы Подольской губернии. Гончарный промысел (Каменец-Подольский, 1916).pdf
Пісні перемоги. Збірник червоноармійських пісень (упор. М. Мороз та Д. Чепурний) (К., 1936).pdf
Ревуцький Д. Українські думи та пісні історичні (К., 1919).pdf
Риженко Я. Українське шитво (Полтава, 1929).pdf
Сборник песен буковинского народа (сост. А. Лоначевский) (К., 1875).pdf
Синявський О. Про що співають кобзарі (Харків, 1912).pdf
Сно Е.Э. В степях и садах Украйны - малороссы (СПб., 1904).pdf
Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера (, 1928).pdf
Сумцов М.Ф. Слобожане. Історично-етнографічна розвідка (Харків, 1918).pdf
Сумцов Н.Ф. Г. Ф. Квитка, как этнограф (К., 1893).pdf
Сумцов Н.Ф. Малюнки з життя українського народного слова (Харків, 1910).pdf
Сумцов Н.Ф. Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы (К., 1885).pdf
Сусак К.Р., Стефюк Н.А. Українське народне вишивання (2006).djvu
Украинское народное творчество. Альбом. Серия 2. Ковры (Полтава).pdf
Українська народна пісня (зібр. і упор. А. Хвиля) (К., 1935).pdf
Український співаник (19--).pdf
Українсько-руський архів. Матеріали до історії української пісні і вірші тексти й замітки. Т. Х І. Вип. ІІІ (Львів, 1925).pdf
Українсько-руський архів. Т. Х. Матеріали до історії української пісті і вірші. ІІ (Львів, 1914).pdf
Українські народні думи (К., 1927–).pdf
Українські народні думи. Т. 2. Тексти №№ 14–-33 (передмова Катерини Грушевської) (К., 1931).pdf
Українські народні пісні на пяно. Уложив В. Барвінський (Нью-Йорк).djvu
Українські народні узори з Київщини, Полтавщини й Катеринославщини (зібр. О. Кривинюк) (К., 1928).pdf
УНТ в Києві. Етнографічний збірник. Том IІ. Українські народні мелодії (зібрав К. Квітка) (К., 1922).pdf
Франко І. Жіноча неволя в руских песнях народних (Львів, 1883).pdf
Халанский М. Великорусские былины Киевского цикла (Варшава, 1885).pdf
Хоткевич Г. Гуцули й гуцульщина (Нью-Джерсі, 1920).djvu
Шандро Мирослава. Гуцульські вишивки (2005).pdf
Шевченко в народній творчості (упор. Д. Кушнаренко, П. Гонтаренко, М. Родіна (К., 1940).pdf
Юрченко П.Г. Народное жилище Украины (М., 1941).pdf
Яворский Ю.А. Из этнографической тетрадки 1830-х годов (Львов, 1902).pdf
Ємець В. Кобза та кобзарі (Берлін, 1923).djvu
RUTHENICA. Т. 1 (К., 2002)\
RUTHENICA. Т. 2 (К., 2003)\
RUTHENICA. Т. 3 (К., 2004)\
RUTHENICA. Т. 4 (К., 2005)\
RUTHENICA. Т. 5 (К., 2006)\
RUTHENICA. Т. 6 (К., 2007)\
RUTHENICA. Т. 7 (К., 2008)\
Ukraina Lithuanica - студії з історії Великого князівства Литовського. Т. І (К., 2009)\
Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. Зб. наук. праць. В 2-х т. T. 1 (К. 2004)\
Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. Зб. наук. праць. В 2-х т. T. 2 (К. 2004)\
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 1–13, 15 (СПб., 1863–1892)\
Андриевский А.А. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. Т. 1–2, 5–8 (К., 1882–1885)\
Бажан О.Г., Данилюк Ю.З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.) (К., 2000)\
Гунчак Тарас. Україна і Польща в документах. 1918–1922. Наукове товариство ім. Шевченка. Ч. 1–2 (Нью-Йорк;Париж;Сидней;Торонто, 1983) (Джерела до історії України-Руси; Т. XII)\
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 3. Ч. 1 (К., 2008)\
Жерела до історії України-Руси. Видано під редакцією Михайла Грушевського. Т. 1–5, 7–8 (Львів, 1895–1908)\
Записки Одесского Общества Истории и Древностей\
Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т. 1–4 (Львів, 1997–2000)\
Краєзнавство (К., 2008)\
Краєзнавство - науковий журнал\
Кримські татари шлях до повернення Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецслужб Зб. док. та матеріалів. У 2 ч. Ч. 2 (К., 2004)\
Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта Старой Малороссии. Изд. под редакцией Н.П. Василенка. Вып. 1–2. (Чернигов, 1901–1902)\
Матеріали Археологічних з`їздів\
Мемуары, относящиеся к истории южной России. Под редакцией В. Антоновича. Вып. 1–2. (К., 1890, 1896)\
Надчорномор'я студії з історії та археології (з ІХ ст. до н.е. по ХІХ ст. н.е.) (відп. ред. В. А. Смолій) (К., 2008)\
Плетнева С.А. Древности Черных Клобуков (1973)\
Подкур Р.Ю. За повідомленням радянських спецслужб (К., 2000)\
Позняк Сергій. Облога Києва печенігами (комікс)\
Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Зб. наук. ст. Вип. 4 (К., 2009)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 5 (К., 2000)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 9 (К., 2003)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 10 (К., 2003)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 11 (К., 2004)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 12 (К., 2004)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 13 (К., 2005)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 14 (К., 2005)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 15 (К., 2006)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 16. Ч. 1 (К., 2007)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 16. Ч. 2 (К., 2007)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 17 (К., 2007)\
Проблеми історії України - факти, судження, пошуки. Міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 18 (К., 2008)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. IX (К., 2005)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. V (К., 2002)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. VI (К., 2003)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. VII (К., 2004)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. VIII (К., 2004)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. X (К., 2005)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. XV (К., 2008)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. XVI (К., 2009)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. ХІ (К., 2006)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. ХІV (К., 2008)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. ХІІ (К., 2006)\
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. ХІІІ (К., 2007)\
Регіональна історія України. Зб. наук. ст. Вип. 1 (К., 2007)\
Регіональна історія України. Зб. наук. ст. Вип. 2 (К., 2008)\
Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях. Зб. статей (К., 2005)\
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 1 (К., 2002)\
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 2 (К., 2003)\
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 3 (К., 2003)\
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 4 (К., 2004)\
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 5 (К., 2005)\
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 6 (К., 2006)\
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 7 (К., 2007)\
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 8 (К., 2008)\
Спеціальні історичні дисципліни - Питання теорії та методики Зб. наук. пр. №11. Ч. 1 (К., 2004)\
Спеціальні історичні дисципліни - Питання теорії та методики Зб. наук. пр. №11. Ч. 2 (К., 2004)\
Спеціальні історичні дисципліни - Питання теорії та методики Зб. наук. пр. №12. Ч. 1 (К., 2005)\
Спеціальні історичні дисципліни - Питання теорії та методики Зб. наук. пр. №12. Ч. 2 (К., 2005)\
Спеціальні історичні дисципліни - Питання теорії та методики Зб. наук. пр. №13. Ч. 1 (К., 2006)\
Спеціальні історичні дисципліни - Питання теорії та методики Зб. наук. пр. №13. Ч. 2 (К., 2006)\
Спеціальні історичні дисципліни - Питання теорії та методики Зб. наук. пр. №15 (К., 2007)\
Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. статей (відп. ред. В.А. Смолій). Вип. 11 (К., 2010)\
Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. статей. Вип. 12 (К., 2009)\
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). Вип. 1 (К., 2000)\
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). Вип. 3 (К., 2003)\
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). Вип. 4 (К., 2004)\
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). Вип. 5 (К., 2005)\
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). Вип. 6 (К., 2006)\
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). Вип. 7 (К., 2007)\
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). Вип. 8 (К., 2008)\
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). Вип. 9-10 (К., 2010)\
УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ - Нариси в 3-х тт. Т. 1 (К., 2004)\
УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ - Нариси в 3-х тт. Т. 2 (К., 2004)\
УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ - Нариси в 3-х тт. Т. 3 (К., 2004)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 1997)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 1998)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 1999)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2000)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2001)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2002)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2003)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2004)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2005)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2006)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2007)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2008)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2009)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2010)\
Український історичний журнал. Вип. 1 (К., 2011)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 1997)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 1998)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 1999)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2000)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2001)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2002)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2003)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2004)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2005)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2006)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2007)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2008)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2009)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2010)\
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2011)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 1997)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 1998)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 1999)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2000)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2001)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2002)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2003)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2004)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2005)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2006)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2007)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2008)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2009)\
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2010)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 1998)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 1999)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2000)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2001)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2002)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2003)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2004)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2005)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2006)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2007)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2008)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2009)\
Український історичний журнал. Вип. 4 (К., 2010)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 1998)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 1999)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2000)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2001)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2002)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2003)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2004)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2005)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2006)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2007)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2008)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2009)\
Український історичний журнал. Вип. 5 (К., 2010)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 1998)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 1999)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2000)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2001)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2002)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2003)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2004)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2005)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2006)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2007)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2008)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2009)\
Український історичний журнал. Вип. 6 (К., 2010)\
Український історичний збірник. Вип. 11 (К., 2008)\
Український історичний збірник. Вип. 12 (К., 2009)\
Історико-географічне вивчення природних та соціально-економічних процесів на Україні Зб. наук. праць (К., 1988)\
Історико-географічні дослідження в Україні. Зб. наук. праць. Ч. 7 (відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко) (К., 2004)\
Історико-географічні дослідження в Україні. Зб. наук. праць. Ч. 8 (відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко) (К., 2006)\
Історико-географічні дослідження в Україні. Зб. наук. праць. Ч. 9 (відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко) (К., 2006)\
Історико-географічні дослідження в Україні. Зб. наук. праць. Ч. 10 (відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко) (К., 2007)\
Історико-географічні дослідження в Україні. Зб. наук. праць. Ч. 11 (відп. ред. Г.В. Боряк) (К., 2009)\
Історичні зошити. 1988, №1. До питання про розстановку політичних сил на Україні в 1917-1920 рр\
Історичні зошити. 1988, №2. Сталінізм - деякі аспекти внутрішньої та зовнішньої політики\
Історичні зошити. 1988, №3. Західна Україна - перше десятиріччя після війни\
Історичні зошити. 1989, №. Кеннеди и Югославия - основные подходы и практика политики США в 1961-1963 гг\
Історичні зошити. 1989, №4. Демографічні наслідки голоду 1933 р. на Україні\
Історичні зошити. 1989, №5. Політичні та соціальні ідеї на Україні у 1550-1648 рр. (дискусія з канадським істориком)\
Історичні зошити. 1989, №6. Співробітництво країн-членів РЕВ - критичний аналіз проблем\
Історичні зошити. 1989, №7. Україна - діалектика національного розвитку\
Історичні зошити. 1989, №8. Крымская АССР - 20-е - 30-е годы (исторический очерк)\
Історичні зошити. 1989, №9. Становище дітей на Україні у 1931-1399 рр\
Історичні зошити. 1989, №10. Історія України - нові підходи в історіографії та археографії\
Історичні зошити. 1989, №11. Радянсько-німецький пакт 1939 р\
Історичні зошити. 1989, №12. Українська національна символіка - походження, традиції, доля\
Історичні зошити. 1990, №1. Українська Центральна Рада - перші кроки до національної державності (березень-листопад 1917 р.)\
Історичні зошити. 1990, №2. О.І.Кириченко - штрихи до політичного портрета першого секретаря ЦК Компартії України в 1953-1957 рр\
Історичні зошити. 1990, №3. Комбриг Нестор Махно\
Історичні зошити. 1990, №4. Уявлення про світобудову та їх відображення в українській національній символіці (нова наукова гіпотеза)\
Історичні зошити. 1990, №5. Деякі проблеми взаємовідносин у 20-х - на початку 30-х років\
Історичні зошити. 1990, №6. Просвіти Наддніпрянсьокої України у дожовтневий період\
Історичні зошити. 1990, №7. Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина\
Історичні зошити. 1990, №8. Національна політика як суспільне явище - сумні підсумки критики західних концепцій\
Історичні зошити. 1990, №9. Керівні органи Центрального Комітету КПРС. Персональний склад на кінець кожного року\
Історичні зошити. 1990, №10. Згадка про сумні роковини\
Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 17 (К., 2007)\
Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 18 (К., 2008)\
Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 19 (К., 2008)\
Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 20 (К., 2010)\
Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 21 (К., 2011)\
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 11. Київ, 2010\
Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Зб. ст. Вип. 26 (К., 2004)\
Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Зб. ст. Вип. 31 (К., 2005)\
Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Зб. ст. Вип. 34 (К., 2007)\
Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Зб. ст. Вип. 35 (К., 2008)\
Cавелов Л.М. Из истории отношений Москвы с Крымом при царе Михаиле Федоровиче (1906).djvu
Davies R.W., Wheatcroft S.G. The years of hunger. Soviet agriculture, 1931 - 1933 (2004).djvu
METROPOLIS KIJOVIENSIS. Каталог і тексти петербурзьких зібрань (підготували В. Зема, С. Зінченко, В. Фрис), хххviii (К., 2010).pdf
Prociuk S.G. Progress in aerodynamics and aircraft design in the Ukraine in 1920 - 1930 (Washington, 1971).djvu
RUTHENICA. Альманах середньовічної історії та археології Східної Європи, Том IX (К., Інститут історії України, 2010).pdf
RUTHENICA. Альманах середньовічної історії та археології Східної Європи, Том VIII (К., Інститут історії України, 2009).pdf
Wolkonsky A. The Ukraine Question. The historic truth versus the separatist propaganda (Rome, 1920).pdf
«Історія повсякденності теорія та практика» матеріали Всеукр. наук, конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р..pdf
Акты, относящиеся к истории Южнозападной Руси. Издал А. П. Петрушевич (Львов, 1868).pdf
Амброз А.К. Фибулы юга Европейской части СССР (1966).pdf
Апанович О.М. Запорозька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії 50–70-ті роки XVII ст. (К., 1961).pdf
Апанович О.М. Збройні сили Україны першої половини XVIII ст. (К., 1969).pdf
Армія безсмертних. Повстанські світлини (Львів, 2006).pdf
Археологические исследования в Крыму. 1993 год (1994).djvu
Архив князя Воронцова. Роспись сорока книгам Архива князя Воронцова с азбучным указателем личных имен. Под ред. П. И. Бартенева (М., 1897).pdf
Архіви окупації. 1941–1944 (К., 2006) (Більше не таємно; Т. І).pdf
Барановська Наталія. Чорнобильська трагедія. Нариси з історії (К., 2011).pdf
Бережков М. Н. Русские пленники и невольники в Крыму (1888).djvu
Бернштам А.Н. Государственная академия истории материальной культуры. Известия Государственной академии истории материальной культуры. Жилище крымского предгорья опыт социол. анализа (1931).pdf
Бойко О.Д. Історія України посібник (К., 2002).pdf
Бондар М.М. Минуле Канева та його околиць (К. , 1971).pdf
Борець-Чумак Ю. Рейд без зброї. УПА на заході. Спогади (Лондон, 1982).djvu
Боротьба за владу Рад на Україні (відп. ред. М.І. Супруненко та ін.) (К., 1977).pdf
Босворт К. Э. Мусульманские династии (1971).djvu
Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності Соціально-економічний розвиток черняхівських племен (К., 1964).pdf
Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ (К., 1963).pdf
Брашинский И.Б. В поисках скифских сокровищ (1979).djvu
Василенко К.П. О. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии (К., 1904).djvu
Веденеев Д.В. Украинский фронт в войнах спецслужб (2008).pdf
Величко Самійло. Літопис. Т. 1–2. Том 1 (К., 1991).pdf
Величко Самійло. Літопис. Т. 1–2. Том 2 (К., 1991).pdf
Верменич Я.В., Дмитрук В.I., Архипова С.І. Міська історія України - проблеми початкового датування. Науково-довідкове видання (К., 2010).pdf
Видейко М.Ю. Украина от Антов до Руси. Том ІІ (2009).pdf
Войцеховский А.А.Ткаченко Г.С. Украинский фашизм (2004).djvu
Вязьмитина М.И. Золотобалковский могильник (1972).djvu
Гай-Нижник П.П. УНР та ЗУНР - становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.) (К., 2010).pdf
ГаЙдукевич В.Ф. Боспорское царство (М., 1949).pdf
Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 – 1927 рр.) (К., 2000).pdf
Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії (К., 2007).pdf
Геройська Україна. Ілюстровані спомини з уривками. 1914 - 1920 (Вінніпег, 1920).djvu
Голобуцкий В. А. Черноморское казачество (К., 1956).pdf
Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734–1775 (К., 1961).pdf
Голодомор 1932–1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ Анотований довідник (Львів, 2010).pdf
Голодомор на Луганщині. Документи. Аналіз. Коментарі (2008).pdf
Голубець Микола. Велика історія України (1993).doc
Гординський Ярослав. ”Владимір” Теофана Прокоповича (К., 1908).pdf
Горліс-Горський Ю. У ворожому таборі (1935).pdf
Горліс-Горський Ю. Холодний Яр (1935-1937).pdf
Гриневич К.Э. Стены Херсонеса Таврического (Севастополь, 1926).pdf
Грицюк В.М. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на території України. Вип. 1. (К., Ін-т історії України, 2010).pdf
Грушевський М. Всесвітня історія. Прилажена до програми вищих початкових шкіл і низших кляс шкіл середніх (К., 1920).djvu
Грушевський М. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина друга (К., 1920).djvu
Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVII ст. до 1861 року) (К., 1962).pdf
Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст. (К., 1954).pdf
Гуцуляк М. Перший Листопад 1918 року на західних землях України (К., 1993).djvu
Денисенко Г.Г. Воєнна історія України в контексті дослідження і збереження культурної спадщини (відп. ред. В. Горбик (К., 2011).pdf
Державні відзнаки України (комплект репрод.) (1918-1920).pdf
Джерела про зруйнування Зопорізької Січі (упоряд. Василь Сокіл) (2005).pdf
Довнар-Запольский М. Литовские упоминки татарским ордам. Скарбовая книга Метрики Литовской 1502-1509 гг. (1898).djvu
Договори і постанови (упорядник О. Алфьоров) (К., 2010).pdf
Договори і постанови прав та вольностей військових між ясновельможним його милістю паном Филипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, і між генеральними особами, полковниками, і тим же Військом Запорозьким.pdf
Документи Богдана Хмельницького. 1648 – 1657 (упорядн. І. Крип’якевич) (К., 1961).pdf
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І ДОЛЯ НАРОДІВ УКРАЇНИ - Матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 30-31 жовтня 2006 р. (К., 2007).pdf
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І ДОЛЯ НАРОДІВ УКРАЇНИ - Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 23-24 червня 2005 р. (К., 2005).pdf
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І ДОЛЯ НАРОДІВ УКРАЇНИ - Тези доповідей 3-ї Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 27-28 жовтня 2008 р. (К., 2008).pdf
Економічна історія України Історико-економічне дослідження в 2 т. Т. 1 ( авт. кол. Т.А. Балабушевич, В.Д. Баран, В.К. Баран та ін.) (К., 2011).pdf
Економічна історія України Історико-економічне дослідження в 2 т. Т. 2 ( авт. кол. Т.А. Балабушевич, В.Д. Баран, В.К. Баран та ін.) (К., 2011).pdf
Енциклопедія історії України. Т. 1. А - В. Київ, 2003.pdf
Енциклопедія історії України. Т. 2. Г - Д. Київ, 2004.pdf
Енциклопедія історії України. Т. 3. Е - Й. Київ, 2005.pdf
Енциклопедія історії України. Т. 4. Ка - Ком. Київ, 2007.pdf
Енциклопедія історії України. Т. 5. Кон - Кю. Київ, 2008.pdf
Енциклопедія історії України. Т. 6. Ла - Мі. Київ, 2009.pdf
Енциклопедія історії України. Т. 7. Мл - О. Київ, 2010.pdf
Журавель Юрій. Мазепа. Крок до правди (2008).djvu
Залізняк Л.Л. Археологія України.djvu
Запорожці. До історії козацької культури (упорядк. І. Кравченка) (К., 1993).djvu
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1 (20) (2003).pdf
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1 (34) (2010).pdf
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1-2 (22-23) (2004).pdf
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 2 (21) (2003).pdf
Заячківська-Михальчук Г. Заручниця імперії (спогади політв'язня) (Львів, 2009).djvu
Звід пам'яток історії та культури України - Київ - Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 1. А-Л (К., 1999).pdf
Звід пам'яток історії та культури України - Київ - Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 2. М–С (К., 2004).pdf
Звід пам'яток історії та культури України - Київ - Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3. С–Я (К., 2011).pdf
Земерова Т.Ю., Скирда І.М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7-9 класи (Харків, 2009).pdf
Зотов Н. М. Статейный список стольника Василия Тяпкина и дьяка Никиты Зотова, посольства в Крым в 1860 году, для заключения Бакчисарайского договора (1850).djvu
Историография истории Украинской ССР (К., 1986).pdf
Источники Малороссийской истории. Собранные Д. М. Бантышем-Каменским. Часть 1. 1649–1687 (М., 1858).pdf
Калакура Я.С. Історичне джерелознавство.djvu
Калинович І. Українська мемуаристика 1914 - 1924. Бібліографічний реєстр (Едмонтон, 1991).djvu
Карпатська Україна - географія, історія, культура (Львів, 1939).pdf
Карпов Г. Ф. Отношения Московского государства к Крыму и Турции в 1508-1517 годах (1865).djvu
Кентій А.В., Лозицький В.С., Слободянюк М.А. Радянський рух Опору на окупованій території України. Вип. 3 (К., 2010).pdf
Клочко В.І.Озброєння та військова справа давнього населення України(5000–900 рр.до Р.Х.) (2006).pdf
Книш З. На повні вітрила. Українська військова організація в 1924 - 1926 роках (Торонто, 1970).djvu
Коваль М. В. Історія України.djvu
Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось (1981).djvu
Компан О.С. Міста України в другій половині XVII ст. (К., 1963).pdf
Кордуба М. Земля свідком минулого. Географічні назви як історичне джерело (Львів, 1924).djvu
Кореспонденція Якова Головацького (1835 – 1849 рр.) (Львів, 1909).djvu
Кореспонденція Якова Головацького (1850 – 1862 рр.) (Львів, 1905).djvu
Кормич Л.І. Історія України.djvu
Коробейников А.В., Митюков Н.В. Баллистика стрел по данным археологии - введение в проблемную область (2007).pdf
Костомаров М. Історичні монографії. Т.VI. Гетьманування І. Виговського і Ю.Хмельницького.pdf
Костомарів М. Історія України і життєписах визначнійших її діячів (Львів, 1918).djvu
Красные партизаны Украины 1941-1944 (составители А. Гогун, А. Кентий) ( 2006).doc
Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу.djvu
Крути - 29 січня 1918 р. ( К., 2007).pdf
Круцик Роман. Народна війна - путівник до експозиції. 1917–1932 ( К., 2011).pdf
Кузевіч-Березовський Іван. Суверени України (1980).pdf
Кульчицкий С. Украинский Голодомор 1932-1933 гг. Интерпретация фактов (К., 2008).pdf
Кульчицький С.В. Голод-геноцид 1932 - 1933 рр. в Україні. Матер. до навч. курсу (К., 2006).pdf
Кучинко М. М., Кучинко З. М. Давні та середньовічні скарби Волині (Луцьк, 2007).pdf
Лаврів П.І. Історія південно-східної України (Львів, 1992).djvu
Лашков Ф. Ф. Шагин-Гирей, последний Крымский хан (1895).djvu
Лебедь М. УПА.pdf
Летописное повествование о Малой России и ее народе и казаках вообще. Собрано и составлено Александром Ригельманом (М., 1847).pdf
Летопись Самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех малороссийских хроник Хмельницкой, “Краткого описания Малороссии”, и “Собрания исторического”.pdf
Лукіянович Д. Макіївка - гора невмирущої стрілецької слави (Львів, 2005).djvu
Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом (1895).djvu
Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки (К., 1992).pdf
Мазепина книга (Чернігів, 2005).pdf
Макаров А.Н. Малая энциклопедия киевской старины (К., 2005).djvu
Макарчук С. А. Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР (Львів, 1997).djvu
Малороссийские переписные книги 1666 года (К., 1900).pdf
Марти Ю.Ю. Городища Боспорского царства (1929).pdf
Марченко М. Боротьба Росії та Польщі за Україну (1654–1664 рр. (К., 1941).pdf
Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма, Вып. I.pdf
Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Вып. II.pdf
Мемуари до історії Південної Русі. Вип. I (XVI ст.) (Дніпропетровськ, 2005).pdf
Мизак Н. За тебе, свята Україно. Книга друга. Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН, УПА. Чортківський надрайон ОУН (Чернівці, 2000).djvu
Мизак Н. За тебе, свята Україно. Книга перша. Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН, УПА (Чернівці, 1998).djvu
Мизак Н. За тебе, свята Україно. Книга четверта. Бучацький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА (Чернівці, 2004).djvu
Михутина Ирина. Украинский Брестский мир (2007).rtf
Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань. 1917 - 1918 (Львів, 1994).djvu
Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. (К., 2011).pdf
Молев Е.А. Боспор в период эллинизма (1994).pdf
Монолатій І. Українські легіонери. формування та бойовий шлях Українських Січових Стрільців 1914-1918 (К., 2008.pdf
Мурзакевич Николай История Генуэзских поселений в Крыму (1837).djvu
Міжнародна конференція Греки у міжнародній торгівлі на Півдні Російської імперії, XVIII–XIX cт. (Київ-Ніжин, 8-10 жовтня, 2010) (К., 2010).pdf
Міжнародні зв’язки України наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць (відп. ред. С. В. Віднянський) Вип. 18 (К., 2009).pdf
Міжнародні зв’язки України наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць (відп. ред. С.В. Віднянський) Вип. 18 (К., 2009).pdf
Міжнародні зв’язки України наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць (відп. ред. С. В. Віднянський) Вип. 19 (К., 2010).pdf
Міжнародні зв’язки України наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць (відп. ред. С.В. Віднянський) Вип. 19 (К., 2010).pdf
Мірчук П. Українська Повстанська Армія - 1942-1952 (Мюнхен, 1953).djvu
Нариси з історії Північної Буковини (К., 1980).pdf
Нариси з історії України. Вип. 1. Київська Русь і феодальні князівства XII–XIII ст. (за редакцією С.Н. Бєлоусова) (К., 1937).pdf
Нариси з історії України. Вип. 2. Гуслистий К. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею (з XIV по 1569 р.) (відп. ред. С. Н. Бєлоусов) (К., 1939).pdf
Нариси з історії України. Вип. 3. Гуслистий К. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині XVI і в першій половині XVII століття (60-ті роки XVI – 30-ті роки XVII століття) (К., 1941).pdf
Нариси з історії України. Вип. 4. Петровський М.Н. Визвольна війна українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1648–1654) (відп. ред. С. Н. Бєлоусов) (К., 1940).pdf
Нариси з історії України. Вип. 8. Ястребов Ф. Україна в першій половині XIX століття (відп. ред. С. Н. Бєлоусов) (К., 1939).pdf
Нариси з історії України. Вип. 11. Лось Ф.Є. Україна в роки столипінської реакції (відп. ред. Ф. Ястребов (К., 1944).pdf
Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.) [Кн. 1], ч. 1 (Серія «З історії повсякденного життя в Україні») (К., 2010).pdf
Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.) [Кн. 1], ч. 2 (Серія «З історії повсякденного життя в Україні») (К., 2010).pdf
Нарис історії України (редкол. К. Гуслистий, Л. Славін, Ф. Ястребов) (Уфа, 1942).pdf
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Київська область (К., 2008).pdf
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Полтавська область (Полтава, 2008).pdf
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Чернігівська область (Чернігів, 2008).pdf
Національно-визвольний повстанський рух в Україні наприкінці 1920–1921 рр. Анотований покажчик. Справа «Петлюрівські отамани» (К., 2011).pdf
Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921 - Документы и материалы (М., 2006).pdf
Новицький Я. Твори у 5 томах. Т. 4. Ч. 1. Запоріжжя, 2009.pdf
Ольжич О. Археологія (К., 2007).pdf
Онацький Є. Українська дипломатична місія в Італії (Прага, 1941).djvu
Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав.djvu
ОУН і УПА в 1944 році Документи. В 2 ч. Ч. 1 (упорядники О. Веселова, С. Кокін, О. Лисенко, В. Сергійчук) (К., 2009).pdf
ОУН і УПА в 1944 році Документи. В 2 ч. Ч. 2 (упорядники О. Веселова, С. Кокін, О. Лисенко, В. Сергійчук) (К., 2009).pdf
Охредько О. Е. Всесвітня історія. 10 клас. Рівень стандарту. Уроки нового покоління (Харків, 2010).pdf
Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. (Київ, 2007).djvu
Павловский И. Ф. Описание архивов Полтавской губернии (Полтава, 1915).pdf
Паладiй Ярослав. Абетка з iсторii Украiни (1993).djvu
Пам'яти Михайла Драгоманова. 1895 - 1920. Збірник (Харків, 1920).djvu
Пам'ять народу геноцид в Україні голодом 1932-1933 років. Свідчення. Книга друга (упорядники О. Веселова, О. Нікілєв) (К., 2009).pdf
Пам'ять народу геноцид в Україні голодом 1932-1933 років. Свідчення. Книга перша (упорядники О. Веселова, О. Нікілєв) (К., 2009).pdf
Памятная книжка Харьковской губернии на 1866 год. С приложением плана города Харькова (сост. Я. Голяховский) (Харьков, 1866).pdf
Пачкова С.П. Господарство сіхднослов'янських племен на рубежі нашої ери (за матеріалами зарубинецької культури) (К., 1974).pdf
Паїк В. Корінь безсмертної України (1995).pdf
Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери (Львів, 2008).djvu
Перехрест О. Г. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.). Вип. 2 ((К., 2010).pdf
Пиоро И. С. Крымская Готия (1990).pdf
Пиріг Р.Я. Біобібліографічний довідник. До 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності (К., 2011).pdf
Пиріг Руслан. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси (К., 2011).pdf
План Киева - составленный в 1695 г. (К., 1893).pdf
Повоєнна Україна - нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.) [Кн. 2], ч. 1–2 (Серія «З історії повсякденного життя в Україні») (К., 2010).pdf
Повоєнна Україна - нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.) [Кн. 2], ч. 3 (Серія «З історії повсякденного життя в Україні») (К., 2010).pdf
Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920 – 1930-х годов - источниковедческий анализ (Тернополь, 2010).pdf
Попов П.М. Початки друкарства у слов’ян (К., 1924).pdf
Пристай О.З Трускавця у світ хмародерів. Спомини з минулого й сучасного (Дрогобич, 2010).djvu
Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Зб. наук. ст. (Гол. редактор Р.Я. Пиріг) Вип. 5 (К., 2010).pdf
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ - факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 19. Ч. 1 (К., 2010).pdf
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ - факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 19. Ч. 2 (К., 2010).pdf
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. XVII. Київ, 2010.pdf
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. XVIII. Київ, 2010.pdf
Південь України - етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Зб. наук. праць. ІІІ Міжнар. наук. конф., 15–16 квіт. 2011 р., Одеса.pdf
Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. Кн. перша (Суми, 2005).pdf
РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Зб. наук. ст. Вип. 3 (К., 2009).pdf
РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Зб. наук. ст. Вип. 4 (К., 2010).pdf
РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Зб. наук. ст. Вип. 5 (К., 2011).pdf
Реймське Евангеліє Анни Ярославівни. Александрович В.С. (Львів, 2010).pdf
Ричка В.М. «Київ – Другий Єрусалим» - з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі (К., 2005).pdf
Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади (К., 1973).pdf
Ростовцев М.И. Римскiе гарнизоны на Таврическомъ полуостров? и Ай-Тодорская кр?пость (1900).djvu
Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России (1918).pdf
Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия (1979).pdf
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды (1966).djvu
Сборник снимков с предметов древности, находящихся в г. Киеве в частных руках (К., 1891-).pdf
Свято стрілецької дивізії Галичина у Станиславові 11 липня 1943 р. Документальні свідчення, спогади, історичні світлини (упор. І. Монолатій) (Івано-Франківськ, 2008).djvu
Семенюк С. Історія українського народу (Львів, 2010).pdf
Сенько Г. Штани латані у клітку – виконуєм пятилітку … (Буенос Айрес, 1929).pdf
Сергійчук В. Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки. Т. 1 (2007).djvu
Сергійчук В. Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки. Т. 2 (2007).djvu
Сергійчук В. Степан Бандера в документах радянських органів державної безпеки 1939-1959рр. Т. 1 (2009).pdf
Сергійчук В. Степан Бандера в документах радянських органів державної безпеки 1939-1959рр. Т. 2 (2009).pdf
Сиренко В.М. Книга Исповедь антисоветчика (2009).pdf
Скирда І.М. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Уроки нового покоління (Харків, 2010).pdf
Скифы Северного Причерноморья (под ред. Е. В. Черненко) (К., 1987).djvu
Скржинская М.В. Культурные традиции Эллады в античных государствах Северного Причерноморья (К., 2010).pdf
Слабошпицький Михайло. Українська дивізія Галичина. Історико-публіцистичний збірник.pdf
Слабєєв І. С. З історії первісного нагромадження капіталу на Україні Чумацький промисел і його роль у соціально-економічному розвитку України XVIII - першої половини XIX ст. (відп. ред. І. О. Гуржій) (К., 1964).pdf
СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. Вип. 9 (Серія Соціум. Альманах соціальної історії) (К., 2010).pdf
Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики. Генеалогія та геральдика. Зб. наук.праць (відп. ред. Г.В. Боряк). Ч. 16 (К., 2009).pdf
Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики. Генеалогія та геральдика. Зб. наук.праць (відп. ред. Г.В. Боряк). Ч. 17 (К., 2010).pdf
Справа «Української філії Трудової селянської партії» (упоряд. Т.Ф. Григор'єва, В.І. Очеретянко) (К., 2010).pdf
Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів (К., 2007).djvu
Стара Україна. № 1-2 - часопис історії і культури (Львів, 1925).pdf
Стара Україна. № 7–10 - часопис історії і культури (під ред. Ів. Кревецького) (Львів, 1925).pdf
Стара Україна. № 11–12 - часопис історії і культури (під ред. Ів. Кревецького) (Львів, 1925).pdf
Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. статей (відп. ред. О.Є. Лисенко). Вип. 13 (К., 2010).pdf
СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 років (на пошану Руслана Яковича ПИРОГА). Зб. наук. праць (гол. редкол. В.Ф. Верстюк) (К., 2011).pdf
Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. Т. 1 (К., 1973).pdf
Сушинський Богдан. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. Т. 1.djvu
Сушинський Богдан. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. Т. 2.djvu
Сіцінський Ю. Поділля під владою Литви (упорядники Ващук Д., Мошак М.) (Кам'янець-Подільський, 2009).pdf
Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа (Жизнь замечас. людей) (М., 2007).djvu
Тарнавський М. Спогади (Львів, 2008).djvu
Татищев Ю.В. Черниговские архивы (отчет о командировке в Черниг. губернию в 1899 году) (Харьков, 1901).pdf
Толочко О.П. Краткая редакция Правды Руской - происхождение текста. (Ruthenica. Supplementum 1) (К., 2009).pdf
Толочко П.П. Давня Історія України. Том 1 (1994).djvu
Толочко П.П. Давня Історія України. Том 2 (1995).djvu
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 1 (под ред. Ф.К. Волкова и др.) (СПб., 1914).pdf
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 2 (под ред. Ф.К. Волкова и др.) (СПб., 1914–).pdf
Україна - 1919 рік. За ред. Я. Тинченка (Київ, 2004).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1918. Довід. вид. (К., 2005).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1919. Довід. вид. (К., 2005).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1921. Довід. вид. (К., 2006).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1922. Довід. вид. (К., 2005).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1923-1924. Довід. вид. (К., 2009).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1925. Довід. вид. (К., 2006).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1926-1929. Довід. вид. (К., 2007).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1939. Довід. вид. (К., 2007).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1940. Довід. вид. (К., 2007).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1941-1943. Довід. вид. (К., 2005).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1944-1945. Довід. вид. (К., 2005).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1946-1960. Довід. вид. У 2 ч., Ч. 1. 1946 – 1952(К., 2005).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1961-1975. Довід. вид. У 2 ч., Ч. 1. 1961 – 1965 (К., 2005).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1976-1985. Довід. вид. (К., 2006).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1986-1990. Довід. вид. (К., 2006).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1991-1995. Довід. вид. (К., 2005).pdf
Україна - Хроніка ХХ ст. Рік 1996-2000. Довід. вид. (К., 2006).pdf
Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 1. Предметно–тематична частина А–Г (відп. ред. М. М. Варварцев) (К., 2009).pdf
Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 2. Предметно–тематична частина Д–Й (відп. ред. М. М. Варварцев) (К., 2010).pdf
Україна в Центрально-Східній Європі. Вип. 9–10 (К., 2010).pdf
Україна крізь віки. Зб. науко. праць на пошану акад. НАН України проф. Валерія Смолія (К., 2010).pdf
Україна крізь віки. Том 13 В.К. Баран, В.М. Даниленко., Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ы рр.) (К., 1999).pdf
Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах. Альбом (Суми., 2005).pdf
Український визвольний рух. Збірник 2. Львів.pdf
Український хліб на експорт. 1932–1933 (К., 2006).pdf
Український історико-географічний збірник. Вип. 1 (відп. ред. І.О. Гуржій) (К., 1971).pdf
Український історико-географічний збірник. Вип. 2 (відп. ред. І.О. Гуржій) (К., 1972).pdf
Український історичний журнал. Вип. 2 (К., 2011).pdf
Український історичний журнал. Вип. 3 (К., 2005).pdf
Український історичний збірник. Вип. 13. Ч. 1 (К., 2010).pdf
Український історичний збірник. Вип. 13. Ч. 2 (К., 2010).pdf
Український історичний збірник. Вип. 14 (К., 2011).pdf
Українські історики. Біобібліографічний довідник. Вип. 3. (Серія «Українські історики») (К., 2010).pdf
Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство.djvu
Усна історія степової України. Т. 8. Запоріжжя, 2010.pdf
Фітткау Г. Мій тридцять третій рік. Спогади східнопрусського священика - в'язна ГУЛАГу (Луцьк, 2008).djvu
Хойновский И.А. Раскопки Великокняжеского двора древнего града Киева, произведённые весною 1892 года (К., 1893).pdf
Цибко О.Г. Революційно-визвольна боротьба трудящих Західної України за воз'єднання з УРСР (1934 - 1939 рр.) (Львів, 1963).djvu
Чорномаз Б.Д. Діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941 - 1945-му прках (Умань, 2002).djvu
Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Н.-д. ін-ту козацтва. Зб. наук. пр. Вип. 4 (О., 2009).pdf
Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Н.-д. ін-ту козацтва. Зб. наук. пр. Вип. 5 (О., 2010).pdf
Чорноморський літопис - Науковий журнал. Вип. 1 (Миколаїв, 2010).pdf
Шевченко К.В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и русины в ХІХ - первой половине ХХ вв. (М., 2010).pdf
Шевченко Ф.П. Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині XVII ст. (К., 1959).pdf
Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії (К., 1994).pdf
Штепа Павло. Московство (1968).pdf
Щербина Ф.А., Фелицын Е. Д. Кубанское казачество и его атаманы (М., 2007).pdf
Эварницкий Д. Вольности Запорожских козаков (1898).pdf
Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков. Изд-е второе (1898).pdf
Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков. Историко-топографический очерк (1890).pdf
Яворницкий Д.И. Иван Дмитриевич Сирко, славный кошевой атаман войска запорожских низовых козаков (СПб., 1894).pdf
Яворницкий Д.И. История запорожских козаков. Второе испр-е и доп-е изд-е. Том 1 (1900).pdf
Яворницкий Д.И. История запорожских козаков. Том 1 (СПб., 1892).pdf
Яворницкий Д.И. История запорожских козаков. Том 2 (1895).pdf
Яворницкий Д.И. История запорожских козаков. Том 3. 1686–1734. (1897).pdf
Яворницкий Д.И. Источники для истории запорожских козаков. В 2-х тт. Т. 1 (1908).pdf
Яворницкий Д.И. Источники для истории запорожских козаков. В 2-х тт. Т. 2 (1908).pdf
Яницький Б.А. Так будували метро (Харків, 2003).djvu
Янович Виктор. Золото скифов. Тайны степных курганов (М., 2010).pdf
Єфіменко Г.Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України - економічний аспект (1917-1919 pp.) (К., 2008).pdf
Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938) (К., 2001).pdf
Іваник М. Ліщинський І. Плеяда знаних трускавецьких родин (Дрогобич, 2010).djvu
Інститут історії України Національної академії наук України. Документи і матеріали. 1936–1991 У 2 кн. Кн. 1 1936–1947 (Відп. ред. В.А. Смолій) (К., 2011.pdf
Ісакова Н. П. Історія України у схемах І таблицях (К., 2005).pdf
Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич.pdf
Історична наука - термінологічний і понятійний довідник. Навч. посіб. В.М. Литвин та н. (К., 2002).pdf
Історична освіта в полікультурному суспільстві виклики та перспективи для України Матеріали міжнародного круглого столу (Київ, 14 липня 2010 р.) (К., 2011).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 2 (гол. ред. А.Г. Шевелєв) (К., 1976).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 3 (гол. ред. А.Г. Шевелєв) (К., 1977).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 4 (гол. ред. А.Г. Шевелєв) (К., 1978).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 5 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1979).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 6 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1980).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 7 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1981).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 8 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1982).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 9 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1983).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 10 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1984).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 11 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1985).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 12 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1986).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 13 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1987).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 14 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1988).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 15 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1989).pdf
Історичні дослідження - Вітчизняна історія. Вип. 16 (гол. ред. Ю.Ю. Кондуфор) (К., 1990).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 1 (К., 1975).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 2 (К., 1976).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 3 (К., 1977).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 4 (К., 1978).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 5 (К., 1979).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 6 (К., 1980).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 7 (К., 1981).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 8 (К., 1982).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 9 (К., 1983).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 10 (К., 1984).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 12 (К., 1986).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 13 (К., 1987).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 14 (К., 1988).pdf
Історичні дослідження - Історія зарубіжних країн. Вип. 15 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Демографічні наслідки голоду 1933 р. на Україні. Препринт № 4 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Держава і українська інтелігенція деякі проблеми взаємовідносин у 20-х – на початку 30-х pp.. Препринт № 5 (17) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - До питання про розстановку політичних сил на Україні в 1917-1920 рр. Препринт № 1 (К., 1988).pdf
Історичні зошити - Західна Україна перше десятиріччя після війни. Препринт № 3 (К., 1988).pdf
Історичні зошити - Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина. Препринт № 7 (19) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - Згадка на сумні роковини. Препринт № 10 (22) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - Кеннеди и Югославия основные подходы и практика политики США в 1961-1963 годах. Препринт № 5.89 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Керівні органи Центрального Комітету КПРС. Персональний склад на кінець кожного року. Препринт № 9 (21) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - Комбриг Нестор Махно З історії першого союзу махновців з Радянською владою. Препринт № 3 (15) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - Крымская АССР 20-е - 30-е годы. Препринт № 8 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Національна політика як суспільне явище сумні підсумки критики західних концепцій. Препринт № 8 (20) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - О.І. Кириченко штрихи до політичного портрету першого секретаря ЦК Компартії України в 1953-1957 рр. Препринт № 2 (14) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - Політичні та соціальні ідеї на Україні у 1650-1648 рр. дискусія з канадським істориком. Препринт № 5 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Просвіти Наддніпрянської України у дожовтневий період. Препринт № 6 (18) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - Радянсько-німецький пакт 1939. Препринт № 11 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Співробітництво країн-членів РЕВ критичний аналіз проблем. Препринт № 6 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Сталінізм - деякі аспекти внутрішньої та зовнішньої політики. Препринт № 2 (К., 1988).pdf
Історичні зошити - Становище дітей на Україні у 1931-1933 рр. документальна розповідь. Препринт № 9 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Україна діалектика національного розвитку. Препринт № 7 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Українська національна символіка походження, традиції, доля. Препринт № 12 (К., 1989).pdf
Історичні зошити - Українська центральна рада перші кроки до національної державності. Препринт № 1 (13) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - Уявлення про світобудову та їх відображення в українській національній символіці нова наукова гіпотеза. Препринт № 4 (16) (К., 1990).pdf
Історичні зошити - Історія України нові підходи в історіографії та археографії. Препринт № 10 (К., 1989).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 1 (відп. ред. Ф.П. Шевченко) (К., 1968).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 1 (К., 1968).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 2 (відп. ред. Ф.П. Шевченко) (К., 1969).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 2 (К., 1969).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 3 (відп. ред. І.О. Гуржій) (К., 1970).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 3 (К., 1970).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 4 (відп. ред. І.О. Гуржій) (К., 1971).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 4 (К., 1971).pdf
Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 11 (К., 2002).pdf
Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 20 (К., 2010).pdf
Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 21 (К., 2011).pdf
Історіографічні дослідження в Україні. Зб. наук. пр. Вип. 11 (відп. ред. Ю. А. Пінчук) (К., 2002).pdf
Історія людства. Зоря нового часу.djvu
Історія людства. Таємниці давніх цивілізацій.djvu
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІІ, Кн. 12. Київ, 2010.pdf
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІІ, Кн. 13. Київ, 2009.pdf
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІІ, Кн. 14. Київ, 2010.pdf
Історія повсякденності - теорія та практика. Матеріали Всеукр. наук, конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. (упоряд. Лукашевич О. М., Нагайко Т. Ю. ) (Переяслав-Хмельницький, 2010).pdf
Історія робітничого класу Української РСР. У 2 т. Т. 1 (К., 1967).pdf
Історія робітничого класу Української РСР. У 2 т. Т. 2 (К., 1967).pdf
Історія селянства Української РСР. Т. 1 - Від найдавніших часів до Великої жовтневої соціалістичної революції Ред. кол. В. А. Дядиченко (відп. ред.), М. Ю. Брайчевський, М. Н. Лещепко, К. І. Стецюк) (К., 1967).pdf
Історія селянства Української РСР. Т. 2 - Від Великого Жовтня до наших днів (Редкол. І.І. Компанієць (відп. ред.) та ін.) (К., 1967).pdf
Історія України - Короткий курс (під ред. С.М. Бєлоусова, К.Г. Гуслистого, О.П. Оглобліна, М.Н. Петровського, М. І. Супруненка, Ф.О. Ястребова) (К., 1940).pdf
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Маловідомі імена, події, факти. Зб. ст. Вип. 36 (К., 2010).pdf
Історія України. Т. 1 (ред. М.Н. Петровський. АН УРСР. Інститут історії; Інститут археології) (Уфа,, 1943).pdf
Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Т. 1 (редкол. В. А. Смолій та ін.) (К., 2006).djvu
Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Т. 2 (редкол. В. А. Смолій та ін.) (К., 2007.djvu
Історія Української РСР. Т. 1. Кн. 1. Первіснообщинний лад і зародження класового суспільства. Київська Русь (до другої половини XIIІ ст.) (К., 1977).pdf
Боровий С. Нариси з історії єврейської книги на Україні. ІІ. Розгром (К., 1926).pdf
Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII—XVIII століття.djvu
Драгоманов М. П. Листи до І. Франка і інших (1881 - 1886) (Львів, 1906).djvu
Драгоманов М. П. По вопросу о малорусской литературе (Вена, 1876).djvu
Колесса Філарет. Формули закінчення в українських народних думах у зв’язку з питанням про наверствування дум (1939).pdf
Колесса Філярет. Українська усна словесність (Львів , 1938).pdf
Котляр М.Ф. Духовний світ літописання ( К., 2011).pdf
Куценко Л. Dominus Маланюк. Тло і постать (Кіровоград, 2001).pdf
Меженко Ю. Українська книжка часів великої революції (К., 1928).pdf
Перетц В.Н. Новые данные для истории старинной украинской лирики (СПб, 1907).pdf
Петров Н. Очерки из истории украинской литературы XVIII века. Киевская искусственная литература XVIII века, преимущественно драматическая (К., 1880).djvu
Ревуцький Д. Шевченко і народна пісня (Харків, 1939).pdf
Ротач П. Іван Котляревський у листуванні (Опішне, 1994).pdf
Русские былины и сказания про богатырей древне-киевского периода (СПб., 1894).pdf
Стороженко М. Нарис історії західно-європейської літератури до кінця XVIII віку. З російської пер. С. Петлюра і Н. Романович (Львів, 1905.djvu
Стороженко Н. Из области литературы. Статьи, лекции, речи, рецензии (Москва, 1902).djvu
Тарнавська М. Українська національна революція в поезії, 1917 - 1967 (бібліографія) (Славута, 1969).pdf
Трубников А.М. Город - пейзажные мотивы Киева по роману М. Булгакова ”Белая гвардия” (К., 2005).pdf
Ференц Н.С. Основи літературознавства.djvu
Єфремов С. В тісних рямцях. Українська книга в 1798 - 1919 рр. (К., 1926).pdf
Phi-перетворення графів (відп. ред. М. П. Хоменко) (К., 1978).djvu
Артін Е. Теорія Галуа (К., 1963).djvu
Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп'ютерна дискретна математика. Підручник (Харків, 2004).djvu
Булдигін В.В., Кушніревич В.А., Шкабара О.С., Ясінський В.В. Студентські математичні олімпіади. Збірник задач (К., 2002).djvu
Вакарчук І.О. Квантова механіка. Підручник (Львів, 1998).djvu
Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці. підручник. Том І (Харків, 2003).djvu
Гринчишин Я.Т. Turbo Pascal. Чисельні методи в фізиці та математиці. Навч. посібник (Тернопіль, 1994).djvu
Донченко М.М. Вивчення логарифмічної лінійки в середній школі. Посібник для вчителів (К., 1967).djvu
Збірник задач з актуарної математики (упоряд. А. Я. Оленко) (К., 2005).pdf
Математика в школі. Методичний збірник. Випуск V (під ред. І.С. Шиманського) (К., 1951п).djvu
Математика в школі. Методичний збірник. Випуск ІІІ (під ред. М. Б. Гельфанда) (К., 1949).djvu
Методика стереометрії (під ред. О.М. Астряба та В.П. Білоусової) (К., 1949).djvu
Основи теорії кіл. Підручник. Ч. 1 (за заг. ред. В.М. Шокала та В.І. Правди) (Харків, 2008).djvu
Основи теорії кіл. Підручник. Ч. 2. (за заг. ред. В.М. Шокала та В.І. Правди) (Харків, 2008).djvu
Розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики в середній школі. Методичний лист (К., 1959).djvu
Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння. Підручник (Київ, 2003).djvu
Сулима В.С. Електрорадіоматеріали. Навчальний посібник (Харків, 2004).djvu
Фущич В.І. Вибрані праці (К., 2005).pdf
Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань. Підручник (К., 2002).djvu
Антонік В.І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури.djvu
Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія.djvu
Власенко В.М., Рубленко М.В., Козій В.І. та ін. Антисептика та асептика у ветеринарній хірургії (Біла Церква, 2005).pdf
Воронков Л.Г. Хронічна серцева недостатність. Практичний посібник (К., 2004).pdf
Грибан В.Г. Валеологія.djvu
Грубнік В.В., Кімакович В.Й., Мельниченко Ю.А., Тумак І.М. Діагностика і лікувальна ендоскопія травного каналу. Атлас (Львів, 2003).pdf
Дзяк Г.В., Шабельник В.І., Логвиненко І.О., Татаровський О.П., Охромій Г.В. Лікарсько-трудова експертиза у практиці терапевта (К., 1994).djvu
Ковтуненко В.О. Лікарські засоби. Навч. посібник (Київ - Ірпінь, 1997).djvu
Козявкін В.І., Волошин Б.Д. Метод проф. В. Козявкіна. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Блок кінезотерапії (Трускавець, 2004).djvu
Копець Л. Класичні експерименти в психології.djvu
Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії (К., 1998).PDF
Максименко С.Д. Загальна психологія.djvu
Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи. Навчальний посібник (К., 2006).djvu
Методичні вказівки для викладачів щодо організації навчального процесу з гінекології на медичному факультеті (за ред. Б. М. Венцківського, Г. К. Степанківської та ін.) (К., 2007).pdf
Невідкладна допомога при гострих отруєннях (Тернопіль, 2005).pdf
Павелків Р.В. Загальна психологія.djvu
Передерій В.Г., Ткач С.М. Клінічні лекції по внутрішнім хморобам в 2-х томах. Т. І. Кардіологія, ревматологія, пульмонологія (К., 1997).pdf
Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія). Навчальний посібник (Тернопіль, 2005).pdf
Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (метод проф. Козявкіна В. І.). Наукові розробки (під заг. ред. Козявкіна В. І.) (Львів - Трускавець, 2001).djvu
Скрипніков А.М., Напрєєнко О.К., Сонник Г.Т. Наркологія. Навчальний посібник (Тернопіль, 2008).djvu
Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія.djvu
Струков А. ., Сєров В.В. Патологічна анатомія. Підручник (Харків, 2004).pdf
Сучасні аспекти сучасної психопатології (за ред. Л. М. Юр'євої) (Дніпропетровськ, 2008).djvu
Тяжка O.B. Педіатрія.djvu
Чумак П.Я. та ін. Клінічна ендокринологія в схемах і таблцях (Тернопіль, 2006).pdf
Шлапак І.П., Пилипенко М.М. Посібник із проведення респіраторної підтримки. Навчальний посібник (К., 2003).djvu
Інфекційні хвороби, які вражають центральну нервову систему. Навчально-методичний посібник (Дніпропетровськ, 2003).djvu
Архітектура Радянської України, ж-л\
Замки України (iso)\
Кіно (журн. укр. кінематографії). 1926-1931\
Максимович М. Сборники украинских песен и дум\
Айналов Д. Киево-Софийский собор - исслед. древ. мозаической и фресковой живописи Д. Айналова и Е. Редина (СПб., 1889).pdf
Альбом старого Львова (вступ. ст. В. Верещагин) (Пг., 1917).pdf
Андриевский А. Первый русский книгопечатник, 1583 г. [о И. Федорове] (сост. А. Андриевский) (К., 1895).pdf
Андрієвський Віктор. Микола Лисенко - в соту річницю народж., 1842–1942 (Львів, 1942.pdf
Анко. Аматорський театр. Підручник для культурно-просвітних організацій та аматорських гуртків (Львів, 1921).pdf
Анко. Аматорський театр підруч. для культур.-просвіт. орг. та аматор. гуртків (Львів, 1921).pdf
Антонович Д. Ян Станиславський (1860–1907) (Майстри українського мистецтва) (Прага, 1926).pdf
Арнаутов О. Микола Коляда. Життя і творчість. Короткий нарис (Київ - Харків, 1936).pdf
Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева (1982).pdf
Багмут І.А. Червоні кутки на селі (куткові хати-читальні) (Х., 1927).pdf
Балика Д.А. Орієнтовочний перегляд книг бібліотекарем - метод. вказівки (У Київі, 1927).pdf
Балика Д. Про класифікацію друків за соціальним призначенням (К., 1927).pdf
Бедученко С. Стихографика (К., 2000).pdf
Безруков В.В. Живопис та графіка (К., 2005).pdf
Березин В. Описание рукописей Почаевской Лавры, хранящихся в библиотеке музея при Киевской духовной академии (сост. Василий Березин) (К., 1881).pdf
Берестовская Д.С. Культурология.djvu
Биковський Л. Національна бібліотека Української держави (1918–1921) (Берлін, 1923).pdf
Биківський Л. Бібліотечна справа в Чехословаччині (К., 1925).pdf
Боровий С. Нариси з історії єврейської книги на Україні. Розгром (К., 1926).pdf
Борович Б.О. Практика предметного каталога в вопросах и ответах (Харьков, 1928).pdf
Борщаговський О., Йосипенко М. Шевченко і театр (1941).pdf
Будищанець В. Славний музика Микола Лисенко, його життя і праця (Полтава, 1913).pdf
Бурачек М.Г. Великий народний художник. З 75 репродукціями художніх творів Т. Г. Шевченка (1939).pdf
Бурачек М. Г. Київ (1937).pdf
Бібліологічні вісті. Ч.1-3 (січень – березень) (К., 1924).pdf
Бібліологічні вісті. № 2 (23) (Х.; К., 1930).pdf
Бібліологічні вісті. № 3 (12) (К., 1926).pdf
Бібліотечний збірник. Бібліографія на Україні, ч. 3 (К., 1927).pdf
Бібліотечний збірник. На науково-бібліотечному фронті УСРР, ч. 2 (К., 1927).pdf
Бібліотечний збірник. Праці Першої конференції наукових бібліотек УСРР, ч. 1 (К., 1926).pdf
Бібліотечний порадник. Квітень – червень (Львів,, 1925).pdf
Білокінь С.I. Музей України (Збірка П. Потоцького) Дослідження, матеріали.). 3-тє вид., доп. (К., 2006).pdf
Виды Киева. Альбом (1911, ).pdf
Винницький Андрій. Микола Теодотович Біляшівський його життя та музейна робота (К., 1926).pdf
Возняк М. Наукова хроніка - стара укр. драма і новійші досліди над нею ( К., 1911).pdf
Войтович В. Микола Стороженко. Альбом (2008).djvu
Вороний М. Театр і драма. Збірка критичних статей з обсягу театрального мистецтва і драматичної літератури (К., 1913).pdf
Всенародна бібліотека України. Звідомлення Всенародної бібліотеки України у Київі, 1923 рік. (У Київі, 1924).pdf
Всеукраїнська академія наук. Музей мистецтв. Каталог картин (К., 1931).pdf
Всеукраїнська академія наук. Театральний музей. Звіт, 1926–1929 (К., 1930).pdf
Всеукраїнський з’їзд бібліотечних робітників. Резолюції та постанови першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників 1–6 черв. 1926 року (Х., 1927).pdf
Выставка изобразительного искусства западных областей Украины и народного творчества гуцулов каталог (сост. В.А. Сидорова, Т.А. Боровая и Т.А. Цешковская) (М., 1940).pdf
Галлерея старинной живописи (Одесса, 1924).pdf
Галущинський Михайло. Українські народні бібліотеки і праця над поширенням книжки (Львів, 1926).pdf
Герро. Мария Башкирцева Крит.-библиогр. очерк (М., 1905).pdf
Гиляров С. Новознайдений твір Кранаха в Музеї Мистецтва ВУАН (К., 1929).pdf
Глущенко М.П. Глущенко. Альбом (Львів, 1934).pdf
Годкевич М. Бібліографія, бібліотекар та книгар (Х., 1929).pdf
Годкевич М. До майбутньої каталографічної інструкції (критич. нотатки) (У Київі, 1929).pdf
Голубець М. Українське мистецтво. Вступ до історії (Львів, 1918).pdf
Голубець М. Холодний (Львів, 1926).pdf
Грузинский А. С. Пересопницкое евангелие как памятник искусства эпохи Возрождения в Южной России в XVI веке (К., 1911).pdf
Група пражської студії (передм. Д. Антонович) (Сучасне українське мистецтво) (Прага, 1925).pdf
Грушевська Катерина. З примітивної культури розвідки і доповіді Катерини Грушевської; з передм. Мих. Грушевського (К., 1924).pdf
Грінченко М. Історія української музики (К., 1922).pdf
Гумористичний календар Оси на звичайний рік 1921 (Чікаго, 1921).djvu
Гуцуляк О.Б. Пошуки Заповітного Царства Міф - Текст - Реальність (2007).pdf
Гінзбург А.М. Побудова візерунків (посіб. у книгозбірнях худож. вузів) (Х., 1929).pdf
Декада українського мистецтва в Москві 1936 року (упоряд. А. Торчинський) (Х., 1937).pdf
Дмитрова Людмила. Підручна книга з історії всесвітнього театру (К., 1929).pdf
Дорошенко Володимир. Українська національна бібліотека (б-ка Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові) (Львів, 1936).pdf
Друченко Ів. Образотворча робота в клубі (Х., 1927).pdf
Дубровський В.В. Музеї на Україні (Х., 1929).pdf
Дубровський Василь. Нариси з історії Чернігівської Троїцько-Іллінської друкарні в першій половині XIX ст. (К., 1928).pdf
Ернст Федір. Київські архитекти XVIII віку (К., 1918).pdf
Жива сцена. Число 2 (за ред. В. Бобинський) (930).pdf
Жовква О. І. Архітектура православних духовних навчальних закладів України (Чернівці, 2009).djvu
Жук Михайло Іванович. М. Жук (Х., 1930).pdf
Журнал бібліотекознавства та бібліографії. № 3 (К., 1929).pdf
Залозецький Володимир. Олекса Новаківський (Львів, 19--).pdf
Запаско А. П., Исаевич Я. Д. Памятники книжного искусства. Каталог старопечатных книг, изданных на Украине. Кн. 1 (1574–1700).pdf
Запаско А. П., Исаевич Я. Д. Памятники книжного искусства. Каталог старопечатных книг, изданных на Украине. Кн. 2. Ч. 1 (1701–1764).pdf
Запаско А. П., Исаевич Я. Д. Памятники книжного искусства. Каталог старопечатных книг, изданных на Украине. Кн. 2. Ч. 2 (1765–1800).pdf
Затонський В. П. Наші завдання в образотворчому мистецтві. Промова на поширеному пленумі Оргкомітету художників 29. ХІ (1933).pdf
Захава Б., Міронов К. Робота режисера (Харків, 1937).pdf
Звенигора. Збірник. Статті про фільм (К., 1928).pdf
Иванов А.П. Врубель (Современное искусство. Серии иллюстрированных монографий) (Петроград, 1916).pdf
Иллюстрированный каталог выставки картин и произведений старинного искусства (К., 1916).pdf
Искусство. № 6-7 Живопись. Графика. Художественная печать (К., 1911).pdf
Искусство в Южной России. № 6 - живопись, графика, художественная печать (ред.-изд. В.С. Кульженко) (К., 1913).pdf
Искусство в Южной России. № 7-8 - живопись, графика, художественная печать (ред.-изд. В.С. Кульженко) (К., 1913).pdf
Искусство в Южной России. № 9-10 - живопись, графика, художественная печать (ред.-изд. В.С. Кульженко) (К., 1913).pdf
Искусство в Южной России. № 11-12 - живопись, графика, художественная печать (ред.-изд. В.С. Кульженко) (К., 1913).pdf
Кандиба Олег. Старша мальована кераміка в Галичині (1939).pdf
Кара-Васильева Татяна. Украинская вышивка (Киев).djvu
Карпінська О.Є. До питання про підготування робітників наукових бібліотек УСРР (одноріч. бібл. курси ВБУ в 1926–27 р.) (У Київі, 1927).pdf
Катернога М.Т. Архитектура музейных и выставочных зданий (1952).djvu
Киев. Фотоальбом репродукций ХІХ в..pdf
Кисіль Ол. Український театр попул. нарис історії укр. театру (К., 1925).pdf
Ковальська Г.Л. Архітектурне проектування навчальних закладів.pdf
Козаченко А. Українська культура, її минувщина й сучасність (Харків, 1931).pdf
Комашка А.М. За пролетарську гегемонію в просторовому мистецтві (Харків, 1931).pdf
Кот С.И. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Гос. Русского музея 1941 года в Крыму (К., 2010).pdf
Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця XVI –початку XVII ст. (2007).pdf
Крип`якевич. Історичні проходи по Львові (1991).djvu
Крипякевич Іван та ін. Історія української культури (під заг. ред. Івана Крипякевича) (Львів, 1937).pdf
Лапа В. П. Полтавські різьбарі - Яків Халабудний, Василь Гарбуз (ред. І. Скорина) (Х., 1937).pdf
Левицький Дмитро Григорович. Д. Левицький (Українське малярство) (К., 1930) (Перша друк.).pdf
Левчук Л. Т. Історія світової культури.djvu
Лоханько В.Є. Художні матеріали і техніка живопису (за ред. М. А. Шаронова) (Х., 1938).pdf
Лядов М. Сценарій основи кіно-драматургії та техніка сценарія (за ред. худож. від. управи ВУФКУ) (К., 1930).pdf
Літературно-меморіальний музей О. П. Довженка. Сосниця. Короткий путівник (К., 1984).djvu
Літопис Червоної Калини. Чис. 1 (жовт.) (ілюстр. журн. історії та побуту) (Львів, 1929).pdf
М. Жук. Стаття Ю. Михайлова.pdf
Макаренко, Микола. Орнаментація української книжки XVI–XVII ст. (К., 1926).pdf
Макаренко Н. Памятники украинского искусства XVIII века (СПб, 1908).pdf
Мальська. Життя й робота бібліотеки (Робітна бібліотека вчителя) (Х., 1931) (Шоста друк.).pdf
Маслова О.М. Рукописна книга (Науково-популярна бібліотека книгознавства) (К., 1925).pdf
Мельниченко Володимир. Страсті за творчістю (про артистку Любов Богдан) (М., 2005).pdf
Мех О., Кубальський О. Соціальні аспекти розвитку наукового потенціалу України історія, сучасність, перспективи розвитку (К., 2011).pdf
Микола Стороженко.Альбом (2008).djvu
Милеев Д. Древние полы в Киевском соборе Св. Софии (СПб., 1911).pdf
Миславський В.Н. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми (Харків, 2007).pdf
Мистецтво України. Енциклопедія в 5 тт. Т. 1. (К., 1991).djvu
Мистецько-технічний ВИШ. № 1. зб. (К., 1928).pdf
Монолатій Іван. Цісарська Коломия (2008).djvu
Музей діячів науки та мистецтва України. Збірник Музею діячів науки та мистецтва України (К., 1930).pdf
Міжнародний конкурс на проект пам’ятника Т. Шевченкові. Програма міжнародного конкурсу на проект пам’ятника Т. Шевченкові у м. Харкові (Х., 1930).pdf
Мітельман І. Читальня - організація, методи роботи, устаткування (ред. Д. С. Альохін) (К., 1939).pdf
На допомогу бібліотекареві. Зб. ст. про бібл. справу (упорядкув. Кровицька А. і Комський С.) (К.., 1936).pdf
НАРКОМОС УСРР. Всеукраїнська художня виставка. 2 Всеукраїнська художня виставка (каталог; текст кат. склав Бульдін К.П.) (К., 1929).pdf
Національний музей Тараса Шевченка. Альбом (упоряд. Т. Андрущенко, С. Гальченко) (К., 2002).djvu
Національний художній музей України. Альбом (2003).djvu
Новаківський (Українське малярство) (Х., 1931).pdf
Новицький О. Тарас Шевченко як маляр (Львів - Москва, 1914).pdf
Новицький Ол. Т. Шевченко (К., 1930).pdf
Образотворче мистецтво альманах (К., 1934–).pdf
Огляд науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, теорії бібліографії та історії книги в Українській РСР за 1971–1975 рр. (К., 1976).pdf
Огієнко Іван. Українська культура - коротка історія культур. життя укр. народа (К., 1918).pdf
Одеська Центральна Наукова Бібліотека. Праці. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни, 1917 – 1921 (за ред. С. Л. Рубінштейна) (О., 1929).pdf
Одеська Центральна Наукова Бібліотека. Праці. Т. 1 (О., 1927).pdf
Окунев Н. Крещальня Софийского собора в Киеве (Пг., 1915).pdf
П. І. Чайковський на Україні матеріали і док. (Х., 1940).pdf
Перетц В.Н. Новый труд по истории украинского театра (СПб., 1911).pdf
Петро Іванович Холодний, 1876 – 1930 - кат. посмерт. виставки пр. (вступ. ст. і впорядкув. Михайла Драґана) (Львів, 1931).pdf
Попович М. Нарис історії культури (1998).djvu
Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва (відп. редактор Горбик В.О.) (К., 2009).pdf
Проти формалізму, натуралізму і спрощенства в мистецтві (К., 1936).pdf
Пучков А.А. Поэтика античной архитектуры.pdf
Размадзе А. Наша опера и её хозяйство (К., 1886).pdf
Раппорт І. Робота актора (Київ, 1939).pdf
Резанов В. И. К истории русской драмы - экскурс в область театра иезуитов (Нежин, 1910).pdf
Резанов В. И. Мудрость предвечная - киев. школ. драма 1703 г. (К., 1912).pdf
Рендюк Т.Г. Українці Румунії національно-культурне життя та взаємовідносини з владою (К., 2010).pdf
Роль бібліотеки в комуністичному вихованні трудящих - зб. наук. пр. (К., 1983).pdf
Рулін П. Український театральний музей. Завдання й перспективи (Київ, 1927).pdf
Русский исторический костюм для сцены Киевская и Московская Русь (сост. Н. Гиляровская) (М., 1945).pdf
Рутковський М. Іван Похитонів (1850–1923) (світлій пам’яті І. П. Похитонова) (Прага, 1925).pdf
Річник Українського театрального музею (за ред. П. Руліна) (К., 1929).pdf
Савченко Я. П'ятнадцять років театру імені Ів. Франка (Київ, 1935).pdf
Саксаганський Панас Карпович. По шляху життя. Мемуари (ред. М. Новицький) (Х., 1935).pdf
Самокиша Микола Семенович. М. Самокиша (альбом; вступ. слово М. Бурачека; передм. К. Буревія) (Українське малярство) (Х., 1930).pdf
Сергієнко Г.Я. Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство (К., 1983).pdf
Славний музика. Микола Лисенко, його життя і праця. В. Будищанець (Полтава, 1913).pdf
Статут товариства Український академічний хор в Празі (Прага, 1922).pdf
Стешенко І. Історія української драми. Том І (К., 1908).pdf
Сучасне українське мистецтво. Випуск І. Група Пражської студії (Прага, 1925).pdf
Сірополко С. Бібліотечна справа на Сов. Україні за останнє десятиліття (1927).pdf
Танцы, балет их история и место в ряду изящных искусств (СПб., 1886).pdf
Театр ім. Марії Заньковецької, 1922 - 1932 (1933).pdf
Труди інституту книгознавства. Бібліотека і читач на Україні (Х., 1930).pdf
Українське малярство. Боровиковський (1931).pdf
Українське малярство. Микола Самокиша (Харків, 1930).pdf
Українське малярство. Михайло Бойчук (Харків, 1930).pdf
Українське мистецтво. Рік І (Львів, Грудень 1926).pdf
Українське мистецтво. Рік І (Львів, Жовтень, 1926).pdf
Українське мистецтво. Рік І (Львів, Падолист, 1926).pdf
Український живопис XIX — початку XX ст.. Альбом (2005).djvu
Український живопис XX — початку XXI ст. Альбом (2006).djvu
Український мистецький гурток Спокій. Каталоґ VІ виставки (Варшава, Травень 1932).pdf
Український портрет XVI — XVIII століть. Каталог-альбом (2006).djvu
Український іконопис XII—XIX ст. з колекції НХМУ. Альбом (2005).djvu
Фридьєва Н. Абетка сільського бібліотекаря (Х., 1929).pdf
Холостенко Є. Микола Рокицький (заг. ред. Н. Рибака) Х., 1933).pdf
Храми України. Альбом (2000).djvu
Шероцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины (К., 1914–).pdf
Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні (К., 1918).pdf
Шкільна історична освіта на сучасному етапі. Матеріали круглого столу. № 29 (669) (Серпень, 2010).pdf
Шміт Ф.І. Мистецтво старої Руси-України (Харків, 1919).pdf
Шонк-Русич К. Дерев`яна різьба в Україні (Нью-Йорк, 1982).pdf
Шрамко Б.А. Древности Северского Донца (1962).djvu
Шумицький М. Український архітектурний стиль (К., 1914).pdf
Щорс. Музика опери композитора-орденоносця Б. М. Лятошинського. Текст лібретто І. А. Кочерги і М. Т. Рильського (К., 1938).pdf
Яремич С. Михаил Александрович Врубель жизнь и творчество (предисл. И. Грабарь) (М., 1911).pdf
Ярошенко М. Його життя і творчість (Полтава, 1919).pdf
Іванушкин В. Проблема читачівства та її вивчення (форми орг. та методи роботи Каб. вивч. кн. та читача при У. Н.-Д. І. К.) (К., 1926).pdf
Ілюстрована хроніка товариства ”Український Народний Дім” у Чернівцях, 1884–1934 (Чернівці, 1934).pdf
Іноземцев П. Проблема національної бібліографії на Україні (К., 1929).pdf
Історія бібліотечної справи в Україні. Вип. 1 (К., 1995).pdf
Історія бібліотечної справи в Україні. Вип. 2 (К., 1997).pdf
Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові (К., 1984).djvu
Гатцук М. Вжинок рідного поля (М., 1857).pdf
Левицький М. Паки й паки. Про нашу літературну мову (Відень - Київ, 1920).pdf
Наконечний Євген. Украдене ім'я чому русини стали українцями (2001).doc
Потебня А.А. Теоретическая поэтика (М., 1990).djvu
Потебня А.А. Эстетика и поэтика (М., 1976).djvu
Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі спільної колиски (К., 2001).pdf
Тимченко Є. Українська граматика (К., 1917).pdf
Тимченко Є. Українська граматика для ІІІ і IV кляси шкіл середніх (К., 1918).pdf
Шевелєва Л.А. Украінський правопис в таблицях - Правила, винятки, приклади, коментарі (2000).djvu
Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. Модульний курс. Навч. посіб (К., 2006).djvu
Чернов И.М. Порадник сільського умільця (К., 1983).pdf
Васянович Г.П., Онищенко В.Д. Ноологія особистості (Львів, 2007).pdf
Вишенский Иван. Сочинения (1955).djvu
Дерев'яні церкви в Україні (Торонто).pdf
Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее истории всеподданнейше посвящ. Черниг. Епархии (предисл. Василий, епископ Черниг. и Нежин.) (К., 1911).pdf
Киево-Софийский кафедральный собор (К., 1869).pdf
Киевские пещеры и Киево-Печерская лавра (К., 1864).pdf
Кислюк К.В. Релігієзнавство.djvu
Липинський В.К. Релігія і церква в історії України (Філадельфія, 1925).pdf
Лубський В. І. Релігієзнавство.djvu
Лубський В.І. Історія релігій.djvu
Львівський музей історії релігії та атеїзму. Нарис-путівник (Львів, 1974).djvu
Лінч. Середньовічна Церква.pdf
Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.) (К., 2005).pdf
Огієнко І. Свята відправа, вечірня і рання (Львів-Київ, 1922).pdf
Поппэ Анджей. Cтудиты на Руси. Истоки и начальная история Киево-Печерского монастыря (К., 2011).pdf
Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних відносин (відп. ред. В.М. Даниленко) (К., 2010).pdf
Свята відправа вечірня і рання на укр. мову з грец. (пер. проф. Іван Огієнко) (Львів, 1922).pdf
Сидоренко О.П. Релігієзнавство.djvu
Сосенко К. Праджерело українського релігійного світогляду (Львів, 1923).pdf
Сотник О. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.). Вип. І (Суми., 2005).pdf
Студинський К. Львівська духовна семінарія в часах Маркіяна Шашкевича (1829 - 1843) (Львів, 1916).djvu
Астахов О.І. Цікаві роботи з хімії (К., 1980).djvu
Бондарь К.І., Терещенко Т.Д., Дубач В.С. Довідник швейного обладнання провідних фірм (2003).djvu
Бралатан В.П. Професійна етика.djvu
Василега Н.Д. Занимательная химия (К., 1980).djvu
Вельмин С. П. Экскурсия по Днепру и Припяти для осмотра памятников старины в м. Чернобыле (К., 1914).pdf
Вербіцький О.В. Вступ до криптології (Львів, 1998).pdf
Гончаров А.І., Корнілов М.Ю. Довідник з хімії (К., 1974).djvu
Гончаров А.І., Середа І.П. Хімічна технологія Ч. 1. (К., 1979).djvu
Гончаров А.І., Середа І.П. Хімічна технологія Ч. 2. (К., 1980).djvu
Горбань О.М., Бахрушин В.Є. Основи теорії систем системного аналізу. Навчальний посібник (Запоріжжя, 2004).pdf
Енергозбереження. Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії (К., 2004).pdf
Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П'ятницький І.В. Аналітична хімія (К., 1982).djvu
Зайченко І.B. Педагогіка.djvu
Збандуто С.Ф. Педагогіка (К., 1965).djvu
Изъяснение плана Киева (СПб., 1843).pdf
Каданер Л.І., Щокіна А.О. Досліди з електрохімії в середній школі. Методичний посібник для вчителів (К., 1970).djvu
Квіт С. Масові комунікації. Підручник (К., 2008).pdf
Киев (комплект открыток) (Б. м. б. и., XX в.).pdf
Киев (фотоальбом) (Стокгольм, 19--).pdf
Киево-Межигорская фаянсовая фабрика (б. ст. ред. В. С. Кульженко) (Киев, 1910).pdf
Киевский трамвай за сорок лет 1892–1932 (отв. ред. Ю. Ю. Струк) (Киев, 1933).pdf
Киев теперь и прежде [988–1888] (сост. М.М. Захарченко) (Киев, 1888).pdf
Клиновецька З. Страви й напитки на Українi (Київ,1913).djvu
Копань В.С. Композиційні матеріали (К., 2004).djvu
Кордуба М. Північно-західна Україна (Відень, 1917).djvu
Косиков О.І. Комбінації в шахах (К., 1983).djvu
Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях.djvu
Кульженко С. В. Виды Киева [комплект открыток] (светопечать С. В. Кульженко) (К., после 1911).pdf
Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.djvu
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини.djvu
Левчук В.Л. Червоними і чорними нитками (К., 1986).djvu
Лещух Р.Й., Пермяков В.В., Полухтович Б.М. Юрські відклади півдня України. Лісівництво і агролісомеліорація (Львів, 1999).djvu
Линниченко И. А. Исторический путь и Музей г. Киева (Одесса, 1912).pdf
Лукомский Г.К. Луцкий замок (Пг., 1917).pdf
Лункевич В. Середі вічних снігів і ледів (Нью-Йорк, 1919).djvu
Львовский Ставропигийский ин-т. Юбилейн. сб-к в память 350-летия Львовского Ставропигиона. Временник науч.-лит. записки Львов. Ставропигиона на 1936 и 1937 годы (под ред. В. Р. Ваврика) (Львов, 1937).pdf
Максимюк С.П. Педагогіка.djvu
Матеріали міжнародної конференції Форум гірників. Том 4 (2009).pdf
Методичні вказівки до розрахунку плит проїзної частини залізобетонних мостів (К., 2002).djvu
Михайлин І.Л. Основи журналістики.djvu
Нафта Східної Галичини (Відень, 1922).djvu
Органическая химия. В трех книгах. Книга 1. Основы строения орнанических соединений (под ред. В. П. Черных) (Харьков, 1993).djvu
Органическая химия. В трех книгах. Книга 2. Углеводороды и их функциональные производные (под ред. В. П. Черных) (Харьков, 1995).djvu
Органическая химия. В трех книгах. Книга 3. Гетероциклические и природные соединения (под ред. В. П. Черных) (Харьков, Харьков, 1998).djvu
Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи.djvu
Павлище В.Т. Підшипники кочення. Основні параметри, конструкції опор, змащування, ущільнення та розрахунки ресурсу (Львів, 2001).djvu
Першi кроки юного технiка (К.,1953).djvu
Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах (К., 1999).djvu
Препернау Д., Кокс Д. Windows Vista. Серія Крок за кроком (К., 2008).djvu
Приступенко Т.О. Теорія журналістики.djvu
Раковський І. Вселенна. Начерк астрономії (Коломия, 1922).djvu
Рухові забави і гри (зладив І. Боберський) (Нью-Йорк, 1917).djvu
Савйовский В.В., Болотских В.Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий (Харьков, 1999).djvu
Старовойт Л.Я. Кулінарія.pdf
Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Проектування телекомунікаційних мереж. Підручник (К., 2002).djvu
Цапко В.Г. Безпека життєдіяльності.djvu
Шереметев С. Киев (С.-Петербург, 1893).pdf
Юрій М.Ф. Людина і світ.djvu
Єфімов В.В. Майстерня юного техніка (К., 1973).djvu
Горський В.С., Стратій Я.М., Тихолаз А.Г., Ткачук М.Л. Київ в історії філософії України (К., 2000).pdf
Губар О.М. Філософія.djvu
Жеребкін В.Є. Логіка.djvu
Карєєв Н. Філософія історії, історіософія і соціологія (Львів, 1903).pdf
Касьян В.І. Філософія.djvu
Квіт С.М. Основи герменевтики. Навч. посіб. (К., 2003).pdf
Колотілова Н.А. Риторика.djvu
Кримський С.Б. Ранкові роздуми (2009).djvu
Мовчан В.С. Естетика.djvu
Ніцше Ф. Повне зібрання творів. Том 1. (Львів, 2004).pdf
Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади (К., 1993).djvu
Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні.djvu
Олійник О.Б. Риторика.djvu
Осічнюк Ю.В. Філософія.djvu
Сидоренко О.П. Філософія.djvu
Хижняк 3.І., Маньківський В.К. Історія Києво-Могилянської академії (2003).djvu
Барвінок В. (Барвінський В.) Скошений цвіт (Київ - Ляйпціґ).djvu
Болкот І. Маркеранти.- (Львів, 1910).djvu
Болкот І. Пропав бефердерунок (Львів, 1910).djvu
Ванченко-Писанецький. Недолюдки (Нью-Йорк, 1919).djvu
Винниченко В. Контрасти (Київ, 1919).djvu
Винниченко В. Між двох сил (Київ - Відень, 1919).djvu
Г. А. П. Нові заручини і нова свадьба (Коломия, 1909).djvu
Гоголь М. Іван Федорович Шпонька та їхня тітонька (К., 1929).djvu
Горький М. Оповідання (Нью-Йорк, 1913).djvu
Грінченко Б. Ясні зорі (Львів, 1922).djvu
Дем'янчук І. Перекази старинного світа (Львів, 1908).djvu
Журба Г. Зорі світ заповідають... (Львів, 1933).pdf
Калинець С. Т. Старий і новий год (Коломия, 1912).djvu
Карпенко-Карий (Тобілевич) І. Безталанна (Львів, 1922).djvu
Карпенко-Карий (Тобілевич) І. Мартин Боруля (Львів, 1921).djvu
Котляревський І.П. Енеїда (К., 1948).djvu
Коцюбинський М.В путах шайтана і інші оповідання (Львів, 1899).djvu
Коцюбинський М. Дебют (СПб - Львів, 1911).djvu
Кримський А. Пальмове гілля. Екзотичні поезії (1898 - 1901) (Львів, 1901).djvu
Кропивницький М.Л. Глитай або павук (Нью-Йорк, 1920).djvu
Кропивницький М.Л. Дай серцю волю, заведе в неволю (Нью-Йорк, 1918).djvu
Кропивницький М.Л. Доки сонце зійде, роса очі виїсть (Нью-Йорк, 1921).djvu
Купчинський Р. Великий день (Львів, 1921).djvu
Курцеба М. Свідки (Нью-Йорк).djvu
Лемко І. Львів понад усе (Львів, 2007).djvu
Лукіянович Д. Вибрані твори (К., 1973).pdf
Лукіянович Д.Я. Повісті (Львів, 1990).pdf
Луцик І.Я. (Роман Сурмач). В тій самій хаті (Львів, 1913).djvu
Луцик І.Я. Два воїни (Коломия, 1913).djvu
Луцик І.Я. До світла (Львів, 1912).djvu
Мартович Л. Народна ноша (Львів - Київ, 1918).djvu
Марійчин Ф. Несчастная любовь (Коломия, 1910).djvu
Маєр К.Ф. Амулет (Львів, 1913).djvu
Мирний П. Лихий попутав (Львів, 1901).djvu
Мірбо О. Злодій (Львів - Київ, 1923).djvu
Міфи давньої Індії (Київ, 1992).djvu
Народний декляматор (Коломия, 1903).djvu
Наумович І.Г. Сироти (Львів, 1922).djvu
Наумович І. Онуфрій Грушкевич (Львів, 1902).djvu
Нечуй-Левицький І. Микола Джеря (К., 1974).djvu
Павлик М. Ребенщукова Тетяна (Відень).djvu
Павлович А.И. Венец стихотворений (Ужгород, 1920).djvu
Ринальдо Ринальдіні. Главний ватажко розбишаків (Перемишль, 1914).djvu
Ройова Х. Слуга.djvu
Руданський С. Веселі вірші (Фрайштадт, 1918).djvu
Руська письменність. ХІІ, 2. Твори Ізидора Воробкевича. Том другий (Львів, 1911).djvu
Рідне слово. Збірка новел і оповідань українських авторів. І. (Вецляр, 1920).djvu
Синежупанець М. Гостинці. Збірка фейлетонів (Зальцведель, 1919).djvu
Славні пророцтва арабської цариці Михальди, котру звано також Сабою (Нью-Йорк).djvu
Стерні. Місяшник літератури, мистецтва, науки та студентського життя. Ч. 1. (Липень, 1922).djvu
Струни. Антологія української поезії від найдавніших до нинішніх часів. Частина ІІ (уклав Б. Лепкий (Берлін, 1922).djvu
Сурмач Р. Міщанська доля (Перемишль, 1907).djvu
Товстонос В.П. За друзі своя (Нью-Йорк, 1919).djvu
Толкін Д. Р. Р. Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори (Київ, 1985).djvu
Трембицький І. Судний день (Коломия, 1910).djvu
Трембицький І. Іцко-сват (Скрентон, 1915).djvu
Український збірник Вечерниці (Харків, 1912).djvu
Федькович Ю.А. Вибране (Київ, 1990).djvu
Франко І. Boa Constrictor (Львів, 1884).djvu
Франко І. З вершин і низин (Львів, 1893).djvu
Франко І.З вершин і низин. Збірник поетичних творів 1873 - 1893. В додатку_ Зів'яле листя й великі роковини (Київ - Ляйпціґ).djvu
Франс А. На білих скалах (Коломия).djvu
Хадзопуло К. В темряві (Відень - Київ, 1920).djvu
Чайковський А. Козацька помста (Львів, 1910).djvu
Чайківський А. Панич.djvu
Чубай Г.П. Говорити, мовчати і говорити знову. Вірші (К., 1990).djvu
Чіамполі Д. Сільська вчителька (Нью-Джерсі, 1914).djvu
Шульц Б. Цинамонові крамниці. Санаторій під Клепсидрою (Львів, 2004).djvu
Яцків М. Чорні крила (Львів, 1909).djvu
Листинг "Содержания" "Подборки книг": http://depositfiles.com/files/puku6oyd3

Украинская библиотека (Українська бібліотека) [2011, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]

Украинская библиотека (Українська бібліотека). Update №2 [2012, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]

Украинская библиотека (Українська бібліотека). Update №3 [2011, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]
Download
Для скачивания .torrent файлов необходима регистрация
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм

VIKTOR701

"...Полного источника не было: 2 часа 14 минут..." ac ac ac

Garuda

VIKTOR701

Я, как правило, раздаю каждый день с 9.30 часов утра до 1.30 ночи.
Естественно, за киевским часом

toska2002

Отличная подборка. Большое количество книг на русском языке издания до 1920года. Есть просто редкие, в "электронном" виде так просто раритетные для нас из американских библиотек.

kiqwert777

это дополнение к этой раздаче? [url]viewtopic.php?t=14748[/url]

Старпом

kiqwert777
Ну, да. В заголовке же написано - Update №1 Smile

el427

ДепозитЫ уже удалили фаило со списком Sad

Garuda

el427 писал(а):

ДепозитЫ уже удалили фаило со списком Sad
Перезалил на Депозите файл с листингом раздачи.

Адрес: http://depositfiles.com/files/puku6oyd3

В Описании раздачи ссылку исправил на новую.

Кроме того, перечень книг имеется в разделах "Содержание".
По большому счёту, листинг нужен только тем, кого интересуют расширения и "вес" конкретных файлов.
Но это, - сугубо моя имха.

Maxmell93

Ну зовсім довго скачується 35% 2 дня...може хтось додати швидкості?

alexkortazar

раздайте, пожалуйста, после копирования с харда на хард некоторые файлы пропали
 

Lorenz

Прошу встать на раздачу, спасибо!
Показать сообщения:    
Ответить на тему