Loading...
Error

Украинская библиотека (Українська бібліотека) [2011, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]

Страницы:  1, 2, 3, 4, 5  След.

Ответить на тему

 | 

 
Автор Сообщение

Garuda

Украинская библиотека

Библиотека: Украинская библиотека (Українська бібліотека)
Состояние: 2011
Тематика: универсальная
Формат: PDF/DJVU/CHM/TXT и др.
Год выпуска: 18xx-20xx г.

Бібліотека: Українська бібліотека
Стан: 2011
Тематика: універсальна
Формат: PDF/JVU/CHM/TXT та ін.
Рік випуску : 18xx-20xx р.

Опис:

Двома словами про цю підбірку можна сказати наступне: багато різного.
І усі ці книги так чи інакше торкаються України.
Вони або присвячені їй, або в ній видані.
Неможливо перерахувати усі джерела, де були узяті усі ці книги. Їх множина.
Просто як приклад, - "Книгосховище того, що Українського Говорить".
Усім, хто сканував, вичитував, верстав, - і названим, і неназваним - виражаю свою безмірну вдячність і сподіваюся, що цю підбірку поповнять і не раз, і не два.

Описание:

В двух словах об этой подборке можно сказать следующее: много разного.
И все эти книги так или иначе касаются Украины.
Они либо посвящены ей, либо в ней изданы.
Невозможно перечислить все источники, где были взяты все эти книги. Их множество.
Просто в качестве примера, - "Книгохранилище Украинского Говорящего".
Всем, кто сканировал, вычитывал, верстал, - и названным, и неназванным - выражаю свою безмерную признательность и надеюсь, что эту подборку пополнят и не раз, и не два.

Доп. информация:

Зміст (Содержание):
20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Національна доповідь України. Київ, 2006.pdf
Bukhtiyarova L. Diatoms of Ukraine. Inland waters. Kyiv, 1999.djvu
Chernobyl. Looking back to go forward. Vienna, 2008.pdf
Financing energy efficiency and climate change migration. A guide for investors in Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, the Russian Federation, and Ukraine. New York - Geneva, 2005.pdf
The Handbook of Environmental Chemistry. Volume 5, Part Q. The Black Sea Environment. Kostianoy A., Kosarev A. N. 2008.pdf
Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk. Kiev, 1999.pdf
Yablokov A. V., Nesterenko V. B., Nesterenko A. V., Sherman-Nevinger J. D. Chernobyl. Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. 2010.djvu
Айвазян П. К., Докучаева Е. Н. Селекция виноградной лозы. Киев, 1960.djvu
Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (11–15 серпня 2009 р., м. Кременець). Тернопіль, 2009.pdf
Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (13 - 16 серпня 2008 р., м. Кам'янець-Подільський). Київ, 2008.pdf
Атлас верхнемеловой фауны Донбасса. Москва, 1974.pdf
Атлас комах України. В. І. Гусєв, В. М. Єрмоленко, В. В. Свищук, К. А. Шмиговський. Київ, 1962.djvu
Безсудинні рослини Лівобережного Лісостепу України (грунтові водорості, лишайники, мохоподібні). Байрак О. М., Гапон С. В., Леванець А. А. Полтава, 1998.djvu
Бесцветные эвгленовые водоросли Украины. Ветрова З. И. Киев, 1980.djvu
Бойко М. Ф. Анализ бриофлоры степной зоны Европы. Киев, 1999.djvu
Бойко М. Ф. Чекліст мохоподібних України. Херсон, 2008.djvu
Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) Черниговской области Украины. Плющ И. Г., Шешурак П. Н., Зеленько Н. Ю. Нежин, 1993.djvu
Визначник звірів УРСР. О. П. Корнєєв. Київ, 1952.djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. I. Синьо-зелені водорості - Cyanophyta. Частина 2. Н. В. Кондратьєва. Клас гормогонієві - Hormogoniophyceae. Київ, 1968.djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. I. Синьозелені водорості - Cyanophyta. Частина 1. Загальна характеристика синьозелених водоростей. Клас хроококові. Клас хамесифонові. Київ, 1984.djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. IV. За ред. Я. В. Ролла. О. А. Коршіков. Volvocineae. Київ, 1938.djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. IІ. За ред. Я. В. Ролла. Д. О. Свіренко. Eugleninae. Київ, 1938.djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. IІІ. Частина 1. О. М. Матвієнко. Золотисті водорості - Chrysophyta. Київ, 1965.djvu
Визначник прісноводних водоростей УРСР. ІІІ. Частина 2. Пірофітові водорості - Pyrrophyta. Київ, 1977.djvu
Виноградов К. О. Іхтіофауна північно-західної частини Чорного моря. Київ, 1960.pdf
Гайнріх Д., Гергт М. Екологія - dtv-Atlas. Київ, 2001.djvu
Геоботанічне районування УРСР. Київ, 1977.djvu
Глущенко В. И., Акулов А. Ю., Леонтьев С. Ю. Основы общей ситематики. Харьков, 2004.pdf
Григора І. М., Соломаха В. А. Основи фітоценології. Київ, 2000.djvu
Грисюк Н. М. и др. Дикорастущте пищевые, технические и медоносные растения Украины. Киев, 1989.djvu
Грущинська І. Сторінками червоної книги України. Зникаючі рослини.djvu
Губергриц А. Я., Соломченко Н. И. Лекарственные растения Донбасса. Донецк, 1966.djvu
Долин В. Г. Определитель личинок жуков-щелкунов фауны СССР. Киев, 1978.djvu
Екологічне управління. Підручник. В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. Київ, 2004.djvu
Екологічний аудит. Підручник. В. Я. Шевчук, Ю. М. Сатлкін, В. М. Навроцький. Київ, 2000.djvu
Екологія. Тлумачний словник. Мусієнко М. М. та ін. Київ, 2004.djvu
Екологія і закон. Екологічне законодавство України. Книга 1. Київ, 1997.djvu
Екологія і закон. Екологічне законодавство України. Книга 2. Київ, 1997.djvu
Екофлора України. Том 1. Київ, 2000.djvu
Екофлора України. Том 2. Я. П. Дідух, Р. І. Бурда, С. М. Зиман та ін. Київ, 2004.djvu
Екофлора України. Том 3. Федорончук М. М., Дідух Я. П. та ін. Київ, 2002.djvu
Екофлора України. Том 5. А. П. Ільїнська, Я. П. Дідух, Р. І. Бурда, І. А. Коротченко. Київ, 2007.djvu
Ефетов К. А. Концепция системы русских и украинских зоологических названий. Симферополь, 2007.pdf
Загороднюк І. В. Польовий визначник дрібних ссавців України. Київ, 2002.pdf
Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України. Київ, 2008.pdf
Заповедная природа Донбасса. Путеводитель. Донецк, 1987.djvu
Землянських Ігор. Наші птахи.djvu
Землянських Ігор. Наші птахи.txt
Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украины. Справочник-определитель. В. Е. Куриленко, Ю. Г. Вервес. Киев, 1998.pdf
Зеров Д. К. Очерк филогении бессосудистых растений. Киев, 1972.djvu
Кажани України та суміжних країн. Керівництво для польових досліджень. Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Київ, 2002.djvu
Клавиципитальные грибы СССР. Э. Э. Коваль. Киев, 1984.djvu
Ключко З. Совки України. Київ, 2006.djvu
Корнюшин А. В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики (фауна, систематика, филогения). Киев, 1996.djvu
Красильникова Т. В. Біологія. 10 - 11 класи. Наочний довідник. Київ - Харків, 2006.pdf
Курілов О.В. Гідробіологія, конспект лекцій. Частина 1. Одеса, 2008.pdf
Курілов О.В. Гідробіологія, конспект лекцій. Частина 2. Одеса, 2009.pdf
Лаптєв О. О. Екологія рослин з основами біогеоценології. Київ, 2001.pdf
Лукьяненко И. А., Лукьяненко Н. В. Азбука овощевода-любителя. Днепропетровск, 1992.pdf
Лісництво і агролісомеліорація. Випуск 114. Харків, 2008.pdf
Малишко М. І. Екологічне право України. Навчальний посібник. Київ, 2001.pdf
Марчак А. В. Ліс і довкілля. Навч. посібник. Вінниця, 1997.djvu
Масюк Н. П., Костіков і. Ю. Водорості в системі органічного світу. Київ, 2002.djvu
Матеріали ІІІ конференції молодих орнітологів України. Укл. В. М. Грищенко. Чернівці, 1998.pdf
Мосякин С. Л. Вид и видообразование у растений. Фитоэйдологические взгляды М. В. Клокова и современность. Киев, 2008.pdf
Мурашки України. В. Караваєв. Київ, 1936.djvu.djvu
Мурашки України. ІІ частина. В. Караваєв. Київ, 1936.djvu
Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 1. Київ, 1959.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 2. Київ, 1960.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 3. Київ, 1961.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 4. Київ, 1962.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 5. Київ, 1964.pdf
Нчав А. П. Незвичайн дива природи. Торонто, 1919.djvu
Нікітін І. І. Юрські відклади північної частини району канівських дислокацій та їх белемнітова фауна. Київ, 1969.pdf
Определитель высших растений Украины. Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. Киев, 1987.djvu
Определитель лиственных мхов Украины. А. С. Лазаренко. Киев, 1955.djvu
Определитель почвенных сумчатих грибов. Кириленко Т. С. Киев, 1978.djvu
Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том второй. Свободноживущие беспозвоночные. Ракообразные. Киев, 1969.djvu
Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том первый. Свободноживущие беспозвоночные. Простейшие губки, кишечнополостные, черви, щупальцевые. Киев, 1968.djvu
Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том третий. Свободноживущие беспозвоночные. Членистоногие, моллюски, иглокожие, щетинкочелюстные, хордовые. Киев, 1972.djvu
Остапко В. М. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк, 2010.djvu
Остапченко Л. І., Михайлик І. В. Біологічні мембрани. Методи дослідження структури та функцій. Навчальний посібник. Київ, 2006.pdf
Печеночники и мхи Украины и смежных территорий. Краткий определитель. Бачурина А. Ф., Партыка Л. Я. Киев, 1979.djvu
Пресноводные водоросли УРСР. Топачевский А. В., Масюк Н. П. Под ред. Макаревич М. Ф. Киев, 1984.djvu
Протасов А. А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. Киев, 2002..djvu
Птахи України. Польовий визначник. Марисова І. В., Талпош В. С. Київ, 1984.djvu
Рельеф, растительность и почвы Харьковской губ.Доклады Харьковскому обществу сельского хозяйства профессора А. Н. Краснова. Харьков, 1893.pdf
Савельев В. Ф. 300 советов виноградарю-любителю. Донецк, 1975.djvu
Сад и огород в квартире. Справ. пособие. Сост. А. К. Поляков. Донецк, 1990.pdf
Садоводу-любителю. Донецк, 1986.djvu
Семенов А. И. О грибах и грибниках. Справ. по сбору грибов в Крыму. Симферополь, 1990.djvu
Смогоржевський Л. О. Пернаті друзі. Київ, 1977.djvu
Современная эволюционная морфология. Воробьева Э. И., Мирзоян Э. Н., Мамкаев Ю. В. и др. Киев, 1991.djvu
Сокур І. Т. Історичні зміни та використання фауни ссавців України. Київ, 1961.pdf
Справочник по климату СССР. Выпуск 10. Украинская ССР. Часть III. Ветер. Ленинград, 1967.pdf
Сравнительная биохимия водорослей. Барашков Г. К. Киев, 1972.djvu
Стадниченко А. П. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины. Киев, 2004.djvu
Талиев В. Введение в ботаническое исследование Харьковской губернии. Харьков, 1913.pdf
Терентьєв П. В., Чернов С. А. Стислий визначник земноводних і плазунів СРСР. Київ - Харків, 1937.djvu
Тіло людини. Енциклопедія для дітей.txt
Тіло людини. Енциклопедія для дітей (2005).djvu
Українська етномофауністика. Том 1, № 1. Київ, 2010.djvu
Українська етномофауністика. Том 1, № 3. Київ, 2010.djvu
Українська етномофауністика. Том 1, № 4. Київ, 2010.djvu
Фауна Украины. Том 5. Выпуск 3. Птицы. Гусеобразные. Киев, 1991.djvu
Фауна Украины. Том 8. Рыбы. Выпуск 3. Ю. В. Мовчан. Киев, 1988.pdf
Фауна Украины. Том 8. Рыбы. Выпуск 5. А. И. Смирнов. Киев, 1986.djvu
Фауна Украины. Том 11. Паразитические перепончатокрылые. Выпуск 2. Ихневмониды - метопиины. В. И. Толканиц. Киев, 1987.djvu
Фауна Украины. Том 14. Длинноусые двукрылые. Выпуск 2. Е. Н. Савченко. Комары-лимонииды. Киев, 1986.djvu
Фауна Украины. Том 14. Длинноусые двукрылые. Выпуск 4. Е. Н. Савченко. Комары-лимонииды. Подсемейство лимониины. Киев, 1985.djvu
Фауна Украины. Том 19. Жесткокрылые. Випуск 10. Л. С. Черней. Жуки-чернотелки. Киев, 2005.djvu
Фауна Украины. Том 21. Полужесткокрылые. Выпуск 5. Хищнецы. Пучков П. В. Киев, 1987.djvu
Фауна Украины. Том 25. Клещи. Випуск 21. Низшие орибатиды. Г. Д. Сергиенко. Киев, 1994.djvu
Фауна Украины. Том 26. Выпуск 1-2. Высшие ракообразные. Десятиногие ракообразные. Киев, 2004.pdf
Фауна Украины. Том 26. Высшие ракообразные. Випуск 7. Мизиды. Т. И. Комарова. Киев, 1991.djvu
Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1. Книга 1. В. В. Анистратенко, О. Ю. Анистратенко. Киев, 2001.djvu
Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1. Книга 2. В. В. Анистратенко, А. П. Стадниченко. Киев, 1994.djvu
Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 4. Прудовиковообразные. А. П. Стадниченко. Киев, 1990.djvu
Фауна України. Том 1. Випуск 1. Ссавці. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани. Київ, 1956.djvu
Фауна України. Том 1. Ссавці. Випуск 3. Куницеві. В. І. Абелєнцев. Київ, 1968.djvu
Фауна України. Том 4. Загальна характеристика птахів. Курині. Голуби. Рябки. Пастушки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини. Київ, 1957.djvu
Фауна України. Том 4. Птахи. Випуск 1. Гагари, норці трубконосі, веслоногі, голінасті, фламінго. Л. О. Смогоржевський. Київ, 1979.djvu
Фауна України. Том 4. Птахи. О. Б. Кістяківський. Київ, 1957.djvu
Фауна України. Том 5. Випуск 2. Птахи. Хижі птахи. Київ, 1997.djvu
Фауна України. Том 7. Земноводні та плазуни. В. І. Таращук. Київ, 1959.pdf.djvu
Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 1. Личинкохордові, безчерепні, хребетні. П. Й. Павлов. Київ, 1980.pdf
Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 2. Коропові. Частина 1. Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. Київ, 1981.pdf
Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 2. Коропові. Частина 2. Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. Київ, 1983.pdf
Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 4. Окунеподібні. А. Я. Щербуха. Київ, 1982.pdf
Фауна України. Том 10. Рогохвостики та пильщики. Випуск 2. Тентредоподібні пильщики. Київ, 1972.djvu
Фауна України. Том 10. Рогохвостики та пильщики. Випуск 3. Тентредоподібні пильщики. Київ, 1975.djvu
Фауна України. Том 12. Бджолині. Випуск 4. Бджоли-колетиди. Г. З. Осичнюк. Київ, 1970.djvu
Фауна України. Том 12. Бджолині. Випуск 5. Бджоли-андреніди. Г. З. Осичнюк. Київ, 1977.djvu
Фауна України. Том 14. Довговусі двокрилі. Випуск 3. Комарі-лімоніїди. Є. М. Савченко. Київ, 1982.djvu
Фауна України. Том 15. Листовійки. Випуск 10. Ю. О. Костюк. Тортрицини. Київ, 1980.djvu
Фауна України. Том 15. Молі горностаєві. Випуск 6. Іпономеутиди, аргірестиїди. З. С. Гершензон. Київ, 1974.djvu
Фауна України. Том 16. Совки квадрифіноїдного комплексу. Випуск 6. З. Ф. Ключко. Київ, 1978.djvu
Фауна України. Том 17. Випуск 4. Блохи. В. І. Юркіна. Київ, 1961.djvu
Фауна України. Том 19. Випуск 17. Жуки-листоїди, галеруцини. В. М. Бровдій. Київ, 1973.djvu
Фауна України. Том 19. Жуки. Випуск 3. В. Г. Долін. Жуки-ковалики. Агрипніни, негастріїни, диміни, атоїни, естодини. Київ, 1982.djvu
Фауна України. Том 19. Жуки. Випуск 16. В. М. Бровдій. Жуки-листоїди, хризомеліни. Київ, 1977.djvu
Фауна України. Том 20. Випуск 2. Фулгороїдні цикадові. В. М. Логвиненко. Київ, 1975.djvu
Фауна України. Том 21. Випуск 1. Щитники. В. Г. Пучков. Київ, 1961.djvu
Фауна України. Том 21. Випуск 2. Крайовики. В. Г. Пучков. Київ, 1962.djvu
Фауна України. Том 21. Випуск 3. Лігеїди. В. Г. Пучков. Київ, 1969.djvu
Фауна України. Том 21. Випуск 4. Беритиди, червоноклопи, пієзматиди, підкорники і тингіди. В. Г. Пучков. Київ, 1974.djvu
Фауна України. Том 22. Випуск 3. Воші. Г. Д. Сергієнко. Київ, 1974.djvu
Фауна України. Том 24. Випуск 1. Мохуватки. В. Д. Брайко. Київ, 1983.djvu
Фауна України. Том 26. Вищі раки. Випуск 3. Річкові раки. С. Я. Бродський. Київ, 1981.djvu
Фауна України. Том 29. Молюски. Випуск 9. Перлівницеві, кулькові. А. П. Стадниченко. Киев, 1984.djvu
Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. Київ - Львів, 2002.pdf
Флора водорослей континентальных водоемов Украины. Эвгленофитовые водоросли. З. И. Ветрова. Выпуск 1. Часть 2. Киев, 1993.djvu
Флора грибов Украины. Аграриковые грбы. Вассер С. П. Киев, 1980.djvu
Флора грибов Украины. Базидиомицеты. Аманитальные грибы. Киев, 1992.djvu
Флора грибов Украины. Оперкулятные дискомицеты. М. Ф. Смицкая. Киев, 1980.djvu
Флора мохів УРСР. Андрієві, брієві. У чотирьох випусках. Випуск 1. Київ, 1987.djvu
Флора мохів УРСР. Андрієві, брієві. У чотирьох випусках. Випуск 2. Київ, 1988.djvu
Флора мохів УРСР. Андрієві, брієві. У чотирьох випусках. Випуск 3. Київ, 1989.djvu
Флора мохів УРСР. Андрієві, брієві. У чотирьох випусках. Випуск 4. Київ, 2003.djvu
Флора УРСР. Том V. Київ, 1953.djvu
Флора УРСР. Том Х. Київ, 1961.djvu
Флора УРСР. Том І. Київ, 1936.djvu
Хохуля (Desmsns moschata) в басейні Сіверського Дінця. За ред. І. Загороднюка. Київ, 2002.pdf
Червона книга України. Рослинний світ. Під заг. ред. Я. П. Дідуха. Київ, 2009.djvu
Червона книга України. Тваринний світ. За ред. І. А. Акімова. Київ, 2009.pdf
Чопик В. И. Редкие и исчезающие растения Украины. Справочник. Киев, 1978.djvu
Юрские и меловые моллюски Украины. Палеонтологический справочник. Ямниченко И. М., Астахова Т. В. Киев, 1984.pdf
Яблонський В., Яблонська О. Наукознавство. Основи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині. Навчальний посібник для системи магістратури, аспірантури та докторантури. Київ, 2007.pdf
Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження. Навч. посібник. Львів, 2004.pdf
Armstrong J. A. Ukrainian nationalism. Littleton, 1980.djvu
Armstrong John A. Ukrainian nationalism.djvu
Armstrong John A. Ukrainian Nationalism. 1939-1945.djvu
Aslund, Anders. How Ukraine became a market economy and democracy. 2008.pdf
Aslund A., Dabrowski M. Europe after Enlargement. Cambridge, 2007.pdf
Balmaceda, Margarita M. Energy dependancy, Politics and corruption in the former Soviet Union. Russia's power, oligarchs' profits and Ukraine's missing energy policy, 1995 - 2006. London - New York, 2.pdf
Balmaceda M. M. On the Edge. Ukrainian - Central European - Russian security triangle. Budapest, 2000.pdf
Bilinkiewicz, Hlibowicki. Entgegnung auf das Minoritatsvotum.djvu
Birch, Sarah. Elections and Democratization in Ukraine. 2000.pdf
Birch S., Millard F., Popescu M., Williams K. Embodying democracy. Electoral system design in post-communist Europe. 2002.pdf
Chojnowski Andrzej. Koncepcje polityki narodowosciowej rzadow polskih w latach 1921-1939 (PAN) (1979).djvu
Cooper, Catherine W. Modern world nations. Ukraine. 2007.pdf
Cottey A., Edmunds T., Forster A. Femocratic control of the military in postcommunist Europe. Guarding the guards. 2002.pdf
Crane K., Larrabee, F. S. Encouraging trade and foreign direct investments in Ukraine. 2007.pdf
D'Anieri, Paul J. Understanding Ukrainian politics. Power, politics, and institutional design. Armonk - London, 2007.pdf
Die osterreichische Politik gegen die Ruthenen.djvu
Dontsov Dmitrij. Die ukrainische Staatsidee und der Krieg gegen Russland.djvu
Donzov D. Die Ukrainische Staatsidee und der Krieg gegen Rusland. Berlin, 1915.djvu
Encyclopedia of nationalism. Leaders, movements, and concepts. Volume 2. Editor-in-chief A. J. Motyl. 2001.pdf
Fedortchouk Yaroslav. Memorandum on The Ukrainian Question in its National Aspect (London) (1914).pdf
Floyd D. Ukraine the forgotten nation. London, 1973.djvu
Giertych Jedrzej. O program polityki Kresowej (Варшава) (1932).djvu
Goldelman Solomon I. Jewish national autonomy in Ukraine. 1917-1920 (Chicago) (1968).djvu
Himka John-Paul. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century.djvu
Himka John-Paul Religion and Nationality in Western Ukraine.djvu
Isajiw W. Society in transition. Social changes in Ukraine in Western perspectives. Toronto, 2003.pdf
Jablonski Henryk. Polska autonomia narodowa na Ukraine 1917-1918 (Varshava) (1948).djvu
Jagmin T. Polacy grekokatolicy na ziemi Czerwienskiej. Lwow, 1939.pdf
Kaczala. Polityka Polakow wzgledem Rusi.djvu
Kallen H. M. Zionism and world politics (a study in history and social psychology). Garden City, N. Y. and Toronto. 1921.pdf
Kamanski H., Siekierka Sz. Ludobojstwo dokonane przez nacjonalistow ukrainskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939-1946.djvu
Kennedy Michael D. Cultural formations of postcommunism. Emancipation, Transition, Nation, and War. Minneapolis - London, 2002.pdf
Kusсhnir W. Die Ukraine und ihre Bedeutung im gegenwartigen Krieg mit Russland. Wien, 1915.djvu
Kuzio Taras. Ukraine. State and nation building. London - New York. 2002.pdf
Lawrynenko Jurij. Ukrainian Communism and Soviet Russian Policy Toward The Ukraine. An annotated bibliography 1917-1953.djvu
Los Stanislaw. O konstruktywna polityke na Rusi Czerwonej (Варшава) (1932).djvu
Lozinskij. Dokumente des polnischen Russophilismus.djvu
Majstrenko Iwan. Borotbism A Chapter in the History of Ukrainian Communism.djvu
Markow Dmitrij (Dr.). Die russische und ukrainische Idee in Osterreich.djvu
Meleshevich, Andrey A. Party systems in Post-Soviet countries. A comparative study of political institutionalization in the Baltic States, Russia and Ukraine. 2007.pdf
Memorandum to the Government of the United States on the Recognition of the Ukrainian People's Republic. Washington D. C., 1920.pdf
Milkowski Z. Sprawa Ruska. Prowodyrowie Rusi spolczesni. Posnan, 1879.pdf
Molchanov M. A. Political culture and national identity in Russian - Ukrainian relations. 2002.pdf
Motyl A. J. Dilemmas of independance. Ukraine after totalitarianism. New-York, 1993.pdf
Motyl A. J. Imperial Ends. The Decay, Collapse, and Revival of Empires. New York, 2001.pdf
Motyl Alexander J. The turn to the right - The ideological origins and development of ukrainian nationalism, 1919-1929 (Нью-Йорк) (1980).djvu
Nie jestesmz ukrainofilami. Polska mysl polityczna wobec Ukraincow i Ukrainy. Antologia tekstow (Вроцлав) (2002).djvu
Philips Sarah D. Women's social activism in the new Ukraine. Development and the politics of differentiation. Bloomington, 2008.pdf
Procyk Anna. Russian Nationalism and Ukraine (Торонто) (1995).djvu
Protest of the Ukrainian Republic to the United States Against the Delivery of Eastern Galicia to Polish Domination. Washington D. C., 1919.pdf
Revyuk E. Polish atrocities in Ukraine. New York, 1931.djvu
Rolle M. Kochajmy nacze Wschodnie Kresy. Lwow, 1919.djvu
Shelukhyn S. Ukraine, Poland and Russia and The Right of the Free Disposition of the Peoples. Washington, 1919.pdf
Shoulgiun A. The problems of the Ukraine. London, 19191.pdf
Solchanyk Roman. The Сommunist Party of Western Ukraine.djvu
Timoshenko W. Ukraine and Russia. A Survey of Their Economic Relations. Washington, 1919.pdf
Viter O., Pavlenko R., Honchar M. Ukraine. Post-revolution energy policy and relation with Russia. 2006.pdf
Whitmore Sarah. State building in Ukraine. The Ukrainian parliament, 1990 - 2003. London - New York, 2005.pdf
Wolczuk K. The Moulding of Ukraine. The Constitutional Politics of State Formation. Budapest, 2001.pdf
Wolczuk Roman. Ukraine's foreign and security policy 1991 - 2000. London - New York, 2003.pdf
Zaleska Onyshkevych L. M. L., Rewakowicz M. G. Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe. New York - London, 2009.pdf
Zeguc Ivan. Die nationalpolitischen Bestrebungen der Karpato-Ruthenen 1848-1914 (Wiesbaden) (1965).pdf
А. Л. Дорога до свідомості. Клівленд, 1917.djvu
Адресы должностных лиц, правительственных учреждений и частных фирм, находящихся в г. Каменец-Подольске. 1891 год.djvu
Азбука Європейської інтеграції. Навчально-методичний посібник. Під заг. ред. І. В. Яковюка. Харків, 2006.pdf
Актуальні питання вітчизняної етнополітики. Шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду. Під заг. ред. Ю. Тищенко. Київ, 2004.pdf
Акценты. Материалы круглого стола.djvu
Андриевский В. До характеристики украiнських правих партiй.djvu
Андрусяк М. Етапи в розвитку української нації. Прага, 1941.pdf
Андрієвський В. (Ліберець). До характеристики правих партій. Берлін, 1921.djvu
Армстронг Д. Украинский национализм. Факты и исследования. Москва, 2008.djvu
Артюшенко Ю. Підстави державної дії. Чікаґо, 1954.djvu
Багряний І. Чому я не хочу вертатись до СССР. Вінніпеґ, 1946.djvu
Базар. 1921 - 1941.djvu
Бакало І. Національна політика Леніна. Мюнхен, 1974.djvu
Бакунин М. А. 1. Статья А. И. Герцена о Бакунине. 2. Биографический очерк М. Драгоманов. 3. Речи и воззвания. 1906.pdf
Балинов Шамба. Чем было Казачество. Прага, 1931.pdf
Бандеризация Украины - главная угроза для России. Автор-составитель Ю. К. Козлов. Москва, 2008.djvu
Бахтурина Ю. Политика Российской Империи в Восточной Галиции в годы Первой Мировой войны.djvu
Бачинський Ю. Україна irredenta. Берлн, 1924.pdf
Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. Київ, 2003.pdf
Бердиховська Б., Гнатюк О. Бунт покоління. Розмови з українськими інтелектуалами. Київ, 2004.pdf
Биковський Л. Україна над океаном. Франкфурт, 1946.djvu
Бойко Ю. Російські історичні традиції в большевицьких розв'язках національного питання. Париж, 1964.pdf
Бойко Ю. Теорія ІІІ Риму в Московській православній церкві після останньої війни. Париж, 1957.djvu
Бойко Ю. У сяйві нашого Києва. Мюнхен, 1955.djvu
Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.1. Київ, 2004.pdf
Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.2. Київ, 2004.pdf
Босий В. В'ячеслав Липинський. Ідеолог української трудової монархії. Торонто, 1951.djvu
Босий В. Розвал Європи й Україна. Монтреаль, 1933.djvu
Босий Володимир. Вячеслав Липинський. Iдеолог украiнськоi трудовоi монархii (Торонто) (1951).pdf
Бочковський О. I. Вступ до нацiологii.djvu
Бочковський О. І. Вступ до націології. Мюнхен, 1991-92.djvu
Бочковський І. Національна справа (статті про національне питання в зв'язку з сучасною війною). Відень, 1918.djvu
Бош Евгения. Год борьбы. Борьба за власть на Украине с апреля 1917 г. до немецкой оккупации.djvu
Боєчко В. Кордони України - історична ретроспектива та сучасний стан. Київ, 1994.pdf
Брадович М. Держава без нації. Нью Йорк, 1952.djvu
Будзиновський В. Як Москва нищила Украну. Вдень, 1917.djvu
Бурнатович О. Українська ідеологія революційної доби. Львів - Відень, 1922.djvu
Бусел (Київський) Я. Совєтський патріотизм. 1948.djvu
Бюро інформації УГВР. Випуск 1. Квітень, 1948.pdf
Бюро інформації УГВР. Випуск 2. Серпень, 1948.pdf
Бюро інформації УГВР. Випуск 2. Серпень, 1948 (варіант 2).pdf
Бюро інформації УГВР. Випуск 3. Вересень, 1948.pdf
Бюро інформації УГВР. Випуск 5. Листопад, 1949.pdf
Бюро інформації УГВР. Випуск 10. Червень, 1951. Київ - Львів, 1952.pdf
Біла книга 2008. Служба безпеки України. Київ, 2009.pdf
Біланюк П. Середземне море і Україна. Нью-Йорк - Авґсбурґ, 1949.djvu
Білинський Я. Демократія давня й новочасна. Лондон, 1953.djvu
В. Липинський як iдеолог i полiтик (Ужгород) (1931).djvu
Варда Я., Клосовскі В. Острови надій. Розробка стратегій локального розвитку. Івано-Франківськ, 2003.pdf
Василенко В. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні як злочин геноциду. Правова оцінка. Київ, 2009.pdf
Вассиян Ю. Одиниця й суспільність (суспільно-філософічні нариси). Торонто, 1957.djvu
Вассиян Ю. Суспільно-філософічні нариси. Чікаґо, 1958.djvu
Вассиян Ю. Твори. Том І. Степовий сфінкс. Суспільно-філософічні нариси. Торонто, 1972.djvu
Ващенко Г. Український ренесанс ХХ століття. Торонто, 1953.djvu
Вежі. Місячник культури. Рік І. Зошит 1. Листопал 1947.djvu
Весоловський Я. За вольности України. Нью-Йорк, 1915.djvu
Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. Нью-Йорк, 1964.djvu
Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об'єднань і товариств в Україні 1989-1990 рр. Київ, 1991.djvu
Винниченко В. Відродження нації. Частина І. Київ-Відень, 1920.pdf
Винниченко В. Відродження нації. Частина ІІ. Київ - Відень, 1920.djvu
Винниченко В. Відродження нації. Частина ІІІ. Київ - Відень, 1920 (Перевидання фотодруком Нью-Йорк, 1968).djvu
Винниченко В. Розлад і погодження. Відповідь моїм прихильникам і неприхильникам.djvu
Вказівки батькам у вихованні дітей. 1947.pdf
Войцеховский А.А., Ткачен. Украинский фашизм.djvu
Волiн Марк. Iсторiя КП(б)У. У стислому нарисi.djvu
Волин Семён. Меньшевики на Украине.djvu
Вставайте кайдани порвіте. На спомин краєвого Шевченкового Свята у Львові 28.VI.1914.djvu
Вільна Україна. Число 1. 1906.pdf
Вільна Україна. Число 4. Апріль 1906.pdf
Гiрчак Е.Ф. На два фронти в боротьбi проти нацiоналiзму. Збiрник статтей 1926-1931 р.р..djvu
Гаврилишин Б. До ефективних суспільств. Київ, 2009.pdf
Гадяцький М. Джерела московського комунізму. Торонто, 1960.djvu
Галайчук Б. Нація поневолена, але державна. Українська визвольна справа з міжнародно-правного пункту бачення. Мюнхен, 1953.djvu
Галичанець М. Українська нація. Походження і життя української нації з найдавніших часів до ХІ століття. Тернопіль, 2005.pdf
Галичина, Буковина, Угорская Русь. Москва, 1915.pdf
Галичина й нові держави Європи. Львів - Відень, 1921.pdf
Галушко К. Украинский национализм. Ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину. Київ, 2010.pdf
Галущинський М. Народня освіта й виховання народу. Методи й цілі. Львів, 1920.djvu
Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія. Навч. посіб. Львів, 2001.djvu
Генерал Роман Шухевич (дві доповіді). 1966.djvu
Герасимович І. Життя й відносини на Радянській Україні. Берлін, 1922.djvu
Головатий М. Ф. Політична психологія. Навчальний посібник. Київ, 2001.pdf
Горліс-Горський Ю. Ave diktator!.djvu
Горновий О. Наше становище до російського народу. Київ - Львів, 1950.pdf
Горновий О. Підсумки успіхів нашої національно-визвольної боротьби. 1949.pdf
Господарське право України. Підручник. В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, Н. В. Погорецька та ін. Харків, 2005.pdf
Грабовський С. Державне утвердження Украни у другй половин ХХ ст. Кив, 2002.djvu
Грановський Борис. Михайло Грушевський - перший президент Украiни, академик. Бiобiблiографiя (1885-2000 рр.) (Киiв) (2001).pdf
Григоріїв Н. Причини міжнародного напруження. Прага, 1937.djvu
Гриневецький С. Народ і національність. Популярно-наукова розвідка. Чікаґо.djvu
Гринів О. Україна і Росія. Партнерство чи протистояння. (Етнополітичний аналіз). Львів, 1996.pdf
Грицай О. Щурі. Малюнок з суспільного підземелля. Відень, 1922.djvu
Гришко В. Панславізм в совєтській історіографії й політиці. Нью-Йорк, 1955.djvu
Гришко В. І. Правда говорить сама за себе (Ще одна відповідь совєтським фальшивкам). 1960.djvu
Гришко В. І. Червоне й чорне. 1950.djvu
Грнченко Б., Драгоманов М. Далоги про укранську нацональну справу. Кив, 1994.djvu
Громада. Укранська збрка, впорядкована М. Драгомановим. в„– 5. Женева, 1882.djvu
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження). Збірник статей. Київ, 2006.pdf
Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудове право України. Навч. посібник. Київ, 2003.pdf
Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки. СПб, 1907.pdf
Грушевский М.С. Хто такi украiнцi i чого вони хочуть (Киев) (1991).djvu
Грушевський М. Вільна Україна. Нью-Йорк, 1918.djvu
Грушевський М. Початки громадянства (ґенетична соціологія). 1921.djvu
Грушевський М. С. Про українську мову й українську справу. Статті й замітки. Київ, 1907.pdf
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ, 1991.djvu
Грушевський М. Якоi автномii i федерацii хоче Украiна.djvu
Грушевський М. Якої автономії і федерації хоче Україна. Відень, 1917.djvu
Данилів В-Ю. Солідарність і солідаризм. Київ - 2000.pdf
Дахно І. І. Міжнародне приватне право. Навч. посібник. Київ, 2004.pdf
Дедицкий Богдан. Якъ и кого выбрала Галицкая Русь до Думы державной дня 2. Червня 1885 г..djvu
Демографічні чинники бідності. За ред. Е. М. Лібанової. Київ, 2009.pdf
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. Київ, 2005.pdf
Дицген. Й. Філософія соціал-демократії. Збірник дрібних філософських статей. Boston, 1919.pdf
Для України. Ч. 1. Детройт, 1950.djvu
Для України. Ч. 2. Детройт, 1951.djvu
Добрянський М. 1. До питання кризи в Державному Центрі УНР. 2. Інститут і асоціація. 1955.djvu
Доманицький В. Націотворча роль гетьмана Мазепи. Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти гетьмана І. Мазепи. Чікаґо - Іллінойс, 1960.djvu
Донцов Д. Від містики до політики. Торонто, 1957.djvu
Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини. Київ, 2005.pdf
Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. Львів, 1941.djvu
Донцов Д. Московська отрута. Торонто - Монтреаль, 1955.djvu
Донцов Д. Націоналізм. Львів, 1926.pdf
Донцов Д. Похід Карла ХІІ на Україну. Лондон, 1955.djvu
Донцов Д. Правда прадідів великих. Філадельфія, 1952.djvu
Донцов Д. Підстави Нашої Політики. Відень, 1921.djvu
Донцов Дмитрий. Пiдстави нашоi полiтики.djvu
Дорошенко Володимир. Украiнство в Росii.djvu
До українського народу під московсько-большевицькою окупацією. 1948.pdf
До українського робітництва в Америці. Від третього з'яїду Української Федерації Соціалістичної Партії. Нью-Йорк, 1919.djvu
Драгоманов М. Либерализм и земство в России. Женева, 1889.pdf
Драгоманов М. П. Великорусский интернационал и польско-украинский вопрос. Казань, 1906.pdf
Драгоманов М. П. Вибрані твори. Том І. Прага - Нью-Йорк, 1937.pdf
Драгоманов М. П. Листи на Надднпрянську Украну. Коломия, 1894.djvu
Драгоманов М. П. Переписка. Зібрав і зладив М. Павлик. Т. І. Львів, 1901.djvu
Драгоманов М. П. Собрание политических сочинений. Том І. Париж, 1905.pdf
Драгоманов М. Про волю віри. Нью-Йорк, 1918.djvu
Драгоманов Михаил. Политические сочинения, том 1. Центр и окраины. Москва, 1908.pdf
Дробижев В., Думова Н. В.Я. Чубарь (Биографический очерк) (Москва) (1963).djvu
Дядиченко В., Стецюк Е. Борьба украинского народа за воссоединение с Россией. Киев, 1954.pdf
Евшан М. Великі роковини України (1 листопада 1918 до 1 листопада 1919). Відень, 1920.djvu
Еган Е. Економічне положення руських селян в Угорщині. Прага, 1922.djvu
Емграця. Випуск 1. ЕльванТ‘ен, 1948.djvu
Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання. 1983.djvu
З iсторii революцiйного руху у Львовi. Документи i матерiали.djvu
Заборона українського слова в Росії. Скрентон, 1916.djvu
За Всенацiональну Єднiсть.djvu
Загорный Николай. Политика Русиновъ.djvu
За державнiсть, 1930, Збiрник №2.pdf
За державнiсть, 1934, Збiрник №4.pdf
За державнiсть, 1935, Збiрник №1.pdf
Задеснянський Р. Нацiонально-полiтичнi погляди М. Драгоманова. Iх вплив та значiння (Торонто) (1980).djvu
Задеснянський Р. Національно-політичні погляди М. Драгоманова. Їх Вплив та значіння. Торонто, 1980.djvu
Закордот в системi спесцслужб Радянськоi Украiни (Киев) (2000).pdf
Залізняк М. Самостійна Україна - несоціалістичне гасло_. 1915.pdf
Заславский Д. М.П. Драгоманов. К истории украинского национализма.djvu
Заславский Д. М.П. Драгоманов. Критико-биографический очерк.djvu
Затонський В. Нацiональна проблема на Украiнi.djvu
За цiлоквиту украiнiзацiю.djvu
Збаревський М. Вячеслав Липинський i його думки по українську нацiю i державу.djvu
Звернення воюючої України до всієї української еміграції. Торонто, 1953.pdf
З починів українського соціалістичного руху. Мих. Драгоманов і женевський соціялістичний гурток. Зладив М. Грушевський. Відень, 1922.pdf
Кавцкі К. Народність і її початки. З додатком В. Будзиновського. Нью-Йорк, 1918.djvu
Каминский Андрей. Народники и Общерусы.djvu
Кареєв М. І. Філософія культурно-соціяльної історії нових часів (1300 – 1800) – вступ до історії ХІХ століття. 1905.pdf
Карпов П., Степовий в. У кублі зрадників. Документальний нарис. Харків, 1977.djvu
Катрайн О. В. Від атеїзму до анархізму. Поучний образок університетського життя в теперішньості. Львів, 1909.pdf
Катренко А.М., Беззу Ю.В. Український національний рух XIX століття (По сторiнках праць Михайла Драгоманова) (Киев) (1997).djvu
Качалова І. В., Трофімова Г. Г. Правова статистика. Навчальний посібник. Київ, 2005.pdf
Кимлічка В. Лібералізм і права меншин. Харків, 2001.djvu
Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. Київ, 2008.djvu
Конончук С., Ярош О. Уряд і тіньовий кабінет. Як можлива вестмінстерська модель у політичному полі України. Дослідження проблеми. Київ, 2007.pdf
Конончук С. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем. Київ, 2009.pdf
Конончук С. Практика бікамералізму в унітарних державах (порівняльний аналіз). Київ, 2008.pdf
Концепція стратегії розвитку України у ХХІ столітті. Консервативна модель. Г. В. Щокін (кер.), О. В. Бабкіна, В. М. Бебик та ін. Київ, 2003.pdf
Корчинський Д. Революція от кутюр. Київ, 2004.djvu
Костомарів М. Книги битія українського народу. Львів - Київ, 1921.djvu
Костюк Г. Теорія і дійсність. До проблеми вивчення теорії, тактики і стратегії більшовизму в національному питанні. Мюнхен, 1971.djvu
Кошелiвець Iван. Микола Скрипник.djvu
Кравчинський С. М. (С. Степняк). Підземна Росія. Пер. Є. Косевич. Львів, 1901.pdf
Кримнальний кодекс УРСР. 1940.djvu
Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін. Київ, 2005.pdf
Крук Е. Соціалізм. До чого стремлять соціалісти і як вони хочуть осягнути свою ціль. Нью-Йорк, 1919.djvu
Кто такие бандеровцы и за что они борются. 1948.pdf
Кубань. Збірник статтів про кубань і кубанців. Прага, 1927.pdf
Кучма Л. Украина - не Россия. Москва, 2004.djvu
Кушнір М. Перспективи українського християнського націоналізму. Філадельфія, 1973.djvu
Кущинський Антiн. Патрiот i державний муж Украiни.pdf
Кюстін А. Правда про Росію. Київ, 2009.pdf
Кюстін А. Правда про Росію. Торонто - Нью-Йорк, 1958.djvu
Левинський В. Селянство і соціалдемократія. Додаток - аграрні програми соціалістичних партій. Львів, 1910.djvu
Левинський В. Єдина неділима Совітська Росія. Відень - Київ, 1921.pdf
Левицкий. Icторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914. На пiдставi споминiв.djvu
Левчук Др. Д. Гетьман Павло Скоропадський. У свiтлi iсторичних фактiв.pdf
Легенда и действительность. 1959.djvu
Линниченко И. А. Малорусскiй вопросъ и автономiя Малороссiи. Открытое письмо Проф. М.А. Грушевскому. Одесса, 1917.djvu
Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Книга 1, том 6. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. Київ - Філадельфія, 1995.djvu
Листи від українських хліборобів до української інтегенції. Г. Степовик, М. Подоляк, Т. Олійник, К. Максименко-Тичина, К. Сіврюк. Відень, 1921.djvu
Лозинський М. Галичина в життю України.djvu
Лозинський М. Українське національне питання в творах М. Драгоманова. 1915.pdf
Ломацький М. Національна свідомість. Лондон, 1952.djvu
Лотоцький О. Вірність великій ідеї. Симон Петлюра як політик і державний муж. Париж - Лондон, 1951.djvu
Лотоцький О. Симон Петлюра. 1936.djvu
Лукаренко В. Л. Свтогляд Драгоманова. Кив, 1965.djvu
Луценко А. В. Геополітичні ідеї в Україні. Джерела та еволюція. Київ, 2009.djvu
Лучишин І. Про суспільну мораль. Мюнхен, 1974.djvu
Лібкнехт В. Павуки та мухи. Катеринослав, 1917.djvu
Літопис УПА. 2. 1949.pdf
Літопис УПА. Жовтень 1947.pdf
Літопис УПА. Жовтень 1947 (варіант 2).pdf
Мiрчук Петро. Степан Бандера. Символ революцiйноi безкомпромiсовости.djvu
Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. Київ, 1992.pdf
Маланюк ґ. Малоросйство. Нью-Йорк, 1959.pdf
Марголинъ Арнольдъ. Украина и политика Антанты (Записки еврея и гражданина) (Берлин).pdf
Марчуков А.В. Украинское национальное движение. УССР 1920-1930-е годы.djvu
Масарик Т. Г. Клєрикалізм і соціалізм. Львів, 1935.pdf
Масловский В. З ким i проти кого воювали українські націоналісти в роки Другої світової війни.djvu
Махов. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов и борьба с ними органов государственной безопасности УССР в период Великой Отечественной войны. Киев, 1966.pdf
Машатос В.В. Комунiстична Партiя Захiдноi Украiни. Бiблiографiчний покажчик матерiалiв i публiкацiй за 1919-1967 рр. (Львов) (1969).djvu
Миллер А.И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.).djvu
Мироненко М. Думки про визволення України. Лондон, 1967.djvu
Михайло Петрович Драгоманов (1841 - 1895). Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис. творів. Зладив М. Павлик. Львів, 1896.djvu
Михайлюк Б. Варшавський договор в світлі націоналістичної критики. Вінніпеґ, 1950.djvu
Михутина И.В. Украинский вопрос в России (конец XIX - начало XX века).djvu
Мицик В. Ф. За законом світового ладу. Трипільська цивілізація і світогляд укр. народу. Київ, 2007.pdf
Могилянский М. О культурном творчестве. Украинская проблема. СПб, 1916.pdf
Молчанов М.О. Державницька думка Михайла Драгоманова (Киев) (1994).djvu
Мончаловский О.А. Литературное и политическое Украинофильство.djvu
Мончаловский О. А. Литературное и политическое украинофильство. Львов, 1898.djvu
Мороз В. Есеї, листи й документи. Мюнхен, 1975.djvu
Москвофiльство - документи i матерiали.djvu
Мятлевъ В.П. ПослЪ мятежа. Политическiе памфлеты и стихотворенiя. 1917-1922 г. (Мюнхен).pdf
Між Центральною Європою та Русским миром. Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій. Київ, 2009.pdf
Мірчук П. Микола Міхновський. Апостол української державності. Філадельфія, 1960.djvu
Міхновський М. І. Самостійна Україна. Київ, 2002.djvu
Назарук Осип. Вячеслав Липинський. Вiдновитель державноi iдеольогii Украiни (Шикаго) (1926).pdf
На суд української еміграції _націонал-комунізм_-хвильовизм та його пропаґаторів. Нью-Йорк - Торонто, 1959.djvu
Наукові студії із соціальної та політичної психології. Зб. статей. Вип. 15 (18). Редкол. С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. Київ, 2007.pdf
Наумов Д. Б. Зибер Н. И. Из истории марксистской экономической мысли на Украине и в России. Харьков, 1930.djvu
Национальный вопрос в России (1900-1917 гг.).pdf
Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ, 1994.djvu
Нація в поході. Частина 1-2 (18-19). 1940.djvu
Нація в поході. Частина 13-14 (30-31). 1940.djvu
На чатах. Журнал для молоді. Рік І. Частина І.djvu
Недавня Гетьманщина. У 15-ті роковини Гетьманщини з 1918-го року. Чікаго, 1933.pdf
Независимая Украина. Крах проекта. М. Калашников, С. Бунтовский. Москва, 2009.pdf
Незалежний культурологічний часопис _Ї_. 35. Львів, 2004.pdf
Новодворський І. Драгоманів і наші клєрикали. Львів, (1936).pdf
Новодворський І. Драгоманів і наші клєрикали. Львів, 1936.pdf
Новітні варвари. Київ - Львів, 1946.pdf
Оболенський О. Ю. Державна служба. Підручник. Київ, 2006.djvu
Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія. Навчальний посібник. За ред. М. І. Обушного. Київ, 2006.pdf
Овсянникова А., Безкровний Ю. Національний культурний центр у Москві та духовна еліта України. Москва, 2011.pdf
Ольжич О. Дух руїни. Київ, 2008.pdf
Онацький Є. Завзяття чи спокуса самовиправдання. Нариси з суспільного життя. Парж, 1956.djvu
Організація судових та правоохоронних органів. Підручник. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. Харків, 2008.djvu
Осередок пропаганди і інформації при Проводі ОУН. Випуск №1. Травень, 1948.djvu
Осередок пропаганди і інформації при проводі ОУН на Українських Землях. Випуск 2. Серпень, 1948.pdf
Осередок пропаганди і інформації при проводі ОУН на Українських Землях. Випуск 2. Серпень, 1948 (варіант 2).pdf
Осередок пропаганди і інформації при проводі ОУН на Українських Землях. Випуск 3. Травень, 1949.pdf
Осередок пропаганди і інформації при проводі ОУН на Українських Землях. Випуск 4. Травень, 1950. Київ - Львів, 1950.pdf
Осередок пропаганди і інформації при проводі ОУН на Українських Землях. Випуск 5. Травень, 1951. Київ - Львів, 1952.pdf
Осипенко А. Кінець другого етапу большевизації країн центральної і південно-східної Європи. Київ - Львів, 1950.pdf
ОУН у війні 1939 - 1945.djvu
Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки.djvu
Павленко І. Україна-Русь і московізм. Буенос-Айрес, 1952.djvu
Павлик М. Михайло Драгоманов і єго роля в розвою України. Львів, 1907.pdf
Пам'ятка українського еміґранта. 1948.djvu
Пам'яті М. Драгоманова.pdf
Папакiн Георгiй. Архiв Скоропадських - Фамiльнi архiви украiнськоi елiти др. пол. XVII-XX ст. та архiвна спадщина роду Скоропадських.pdf
Папакiн Георгiй. Павло Скоропадський - патрiот, державотворець, людина.pdf
Парламентський контроль за сферою безпеки. Принципи, механізми і практичні аспекти. Женева - Київ, 2006.pdf
Пастухов О. М. Авторське право в інтернеті. Київ, 2004.djvu
Пачовський В. Українці, як народ. Нью-Йорк, 1917.djvu
Пашаева Н.М. Очерки истории Русского Движения в Галичине XIX-XX вв..djvu
Первое всеукраинское совещание по работе с нац.меньшинствами.djvu
Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським 1871 - 1877. Львів, 1910.djvu
Пернерсторфер Е. Про новітній націоналізм. Драгоманів М. Віра і громадcькі справи. 1915.pdf
Петлюра С. Московська воша. Париж, 1966.pdf
Петлюра С. Статті. Київ, 1993.djvu
Позиції, перспективи і завдання Гетьманського Руху в світлі матеріалів З'їзду СГД Німеччини і Австрії від 17-18 грудня 1950 р.djvu
Политология в схемах и таблицах. Учебное пособие. Симферополь, 1998.djvu
Полтава П. Чому повстання 1648 р. було переможним.djvu
Політична система для України - історичний досвід і виклики сучасності. Гол. ред. В. М. Литвин. Авт. кол. О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін. Київ, 2008.pdf
Політична система і громадянське суспільство. Європейські і українські реалії. За заг. ред. А. І. Кудряченка. Київ, 2007.pdf
Політичний словник. Київ, 1976.djvu
Політологія. Підручник. Київ, 2002.djvu
Понятенко П. Культура, національність та асиміляція. Вінніпеґ, Ман, 1917.djvu
Портнов А. Між Центральною Європою та Русским миром. Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій. Київ, 2009.pdf
Постанови ІІІ-го надзвичайного великого збору ОУН, що відбувся в днях 21 - 23 серпня 1943 р. (неповний текст). 1943.pdf
Права великі тепер ми маєм (фольклор). Київ, 1939.pdf
Правий екстремізм і толерантність. З досвіду України та Німеччини. Київ, 2008.pdf
Приходько М. Я прошу слова. Буенос Айрес, 1949.djvu
Програма i Устрiй Органiзацii Украiнських Нацiоналiстiв.djvu
Програма і устрій Організації українських націоналістів, затверджені Четвертим великим збором українських націоналістів в місяці серпні 1955 р. 1955.djvu
Проектъ политической програмы для Руси австрiйской.djvu
Промислові робітники України! Київ - Львів, 1951.pdf
Просвіта. Квітень 1914, №4. Нью-Джерсі, 1914.djvu
Під московським караулом... Колективові журналу _Перець_.djvu
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право. Підручник. Київ, 2006.pdf
Пірен М. І. Публічна політична діяльність. Навч. посібник. Київ, 2009.pdf
Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (б-в) Украины.djvu
Рамзенко В. Чому ми за укранську самостйну соборну державу. Кив - Львв, 1951.pdf
Ревюк О. Польща йде. Та й не одна, а дві. Нью-Йорк, 1917.djvu
Розбудова нац. Орган Проводу Укранських Нацоналств. 1928.pdf
Розбудова нац. Орган Проводу Укранських Нацоналств. 1929.pdf
Розбудова нац. Орган Проводу Укранських Нацоналств. 1930.pdf
Розбудова нац. Орган Проводу Укранських Нацоналств. 1931.pdf
Розбудова нац. Орган Проводу Укранських Нацоналств. 1932.pdf
Розбудова нації. Орган Проводу Українських Націоналістів. 1933.pdf
Розбудова нації. Орган Проводу Українських Націоналістів. 1934.pdf
Розмова з полковником Андрієм Мельником, керманичем Українського Національного Руху. 1950.djvu
Романовский Ю.Д. Украинский сепаратизм и Германия.djvu
Ростовець. Скоропадський и скоропадчуки.pdf
Салтыковъ А.А. Евразiйцы и украинцы. Къ проблемЪ единства русской нацiональной культуры.pdf
Самостiйник чи федералiст. Правда про Гетьмана Павла Скоропадського.pdf
Самостійність. Періодичне видання УГВР. 1947.pdf
Сборникъ Клуба Русскихъ Нацiоналистовъ. Выпускъ третiй (Кiевъ) (1911).pdf
Свистун Филип И. Що то есть - украинофильство. Его исторiя и теперешняя характеристика.djvu
Світовик Д. Відродження України. Торонто, 1918.djvu
Селянський Л. Польська школа в московськм ярм. Коломия, 1912.djvu
Симон Петлюра.djvu
Симон Петлюра. Символ нашої державності. Арґентина, 1959.djvu
Скит У. Сила і слабість комунізму. Буенос Айрес, 1949.djvu
Скоропадський Павло. Спогадикiнець 1917 - грудень 1918.djvu
Скрипник Микола. Статтi й промовы з нацiонального питання.djvu
Слобожанин І. У політичному тумані. 1957.djvu
Словник соціологічних і політологічних термінів. Київ, 1993.djvu
Слово про великого рiдного Сталiна. Склали поети визволеного народу кол. Захiдноi Украiни.djvu
Соловей Д. Вороги й винищувачі культурних вартостей України. Перегляд деяких фактів і роздуми з приводу них. Детройт, 1964.djvu
Соловей Д. Як послаблювати колоняльний тиск Москви на Украну.pdf
Сосновський М. Дмитро Донцов. Полтичний портрет. Нью-Йорк - Торонто, 1974.djvu
Сосновський Михайло. Дмитро Донцов. Полiтичний портрет.djvu
Список чинам состоящим на службе в Подольской губернии на 1 июня 1872 года.djvu
Сталин И.В. Статьи и речи об Украине.djvu
Станкевич В. Судьбы народов России. Берлин, 1921.pdf
Стахів М. Українські політичні партії у соціологічнім насвітленні. Нью-Йорк - Детройт - Скрентон, 1954.djvu
Степовий Ю. Син Закарпаття (українське революційне підпілля в Києві 1941 - 1942 рр.). Мюнхен, 1947.djvu
Стецько Я. С. 30 червня 1941. Проголошення відновлення державности України. Торонто, 1967.djvu
Сурма. Орган Української Військової Організації. 1927.pdf
Сурма. Орган Української Військової Організації. 1928.pdf
Сурма. Орган Української Військової Організації. 1929.pdf
Сурма. Орган Української Військової Організації. 1930.pdf
Сурма. Орган Української Військової Організації. 1931.pdf
Сурма. Орган Української Військової Організації. 1932.pdf
Сурма. Орган Української Військової Організації. 1933.pdf
Сурма. Орган Української Військової Організації. 1934.pdf
Сухий Олексiй. Вiд русофiльства до москвофiльства (Львов) (2003).djvu
Сушко О. На зорі Нового Світа. Уваги над Веллсовим проектом всесвітньої держави. Вінніпеґ, 1922.djvu
Сціборський М. Сталінізм. 1947.djvu
Січинський М. Народна справа в Америці. Нью Йорк, 1919.djvu
Терлецький О. Москвофіли й народовці в 70-их рр. Львів, 1902.pdf
Терлецький Остап. Москвофiли й Народовцi в 70-их рр..djvu
Тимощук Олександр. Державна варта украiнськоi держави. (iсторико-юридичний аналiз).pdf
Тихий П. Своє життя. Розмови на біжучі теми. Київ - Ляйпціґ, 1918.djvu
Ткачук Д. Украiнський нацiоналiзм.djvu
Трагедiя двох народiв. Матерiяли до спору мiж украiнською та росiйською соц.-дем. партiямы з прыводу убiйства С.Петлюры.djvu
Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. Київ, 1993.pdf
У 60-рiччя вiдновлення Гетьманства. Торонто, 1978.djvu
У боротьбі за волю - під бойовими прапорами УПА. Авґсбурґ, 1949.djvu
Украiнська революцiя i державнiсть (1917-1920 рр.). Науково-бiблiографiяне видання.pdf
Украина в исследованиях российских ученых. Сост. Слива А. И., Отв. ред. Бабенко В. Н. Москва, 2002.djvu
Украинский вестник. №3. 4 июня. 1906.pdf
Україна погибає! Хто винуватий у цьому. 1948.pdf
Україна погибає! Хто винуватий у цьому. Київ - Львів, 1950.pdf
Україна погибає! Хто винуватий у цьому. Київ - Львів, 1950 (варіант 2).pdf
Український перець. Ч. 1. Листопад, 1943.djvu
Український перець. Ч. 2. Вересень, 1944.djvu
Український перець. Ч. 3. Березень, 1945.djvu
Ульянов Николай. Происхождение Украинского Сепаратизма.djvu
Ф. И. С. Що то есть украинофильство. Его история и теперешняя характеристика. ЛЬвов, 1912.djvu
Феденко П. Головний отаман. Із культурної та політичної діяльності Симона Петлюри. Мюнхен - Лондон, 1976.djvu
Феденко П. Український рух у 20 столітті. Лондон, 1959.djvu
Федоров А.В. Правовой статус Крыма. Правовой статус Севастополя.djvu
Форми і способи боротьби з повстанцями та партизанами. Колесніков В. О., Кривошеєв А. М. Суми, 2006.djvu
Франко І. Молода Україна. Ч. 1. Провідні ідеї і епізоди. Вінніпег, 1920.djvu
Хейфицъ Ю.Я. Галицiя. Политическое, административное и судебное устройство.djvu
Хліборобська Україна. Книжка четверта. Рік 1922 - 1923. Збірник VII і VIII. Відень, 1923.djvu
Хмель С. Ф. Українська партизанка (з крайових матеріалів). 1959.djvu
Хмель С. Ф. Українська партизанка (з крайових матеріалів). Львів, 1993.djvu
Цегельський Л. Русь - Україна, а Московщина - Росія. Історично-політична розвідки. Царгород, 1916.djvu
Цивільне право України. Підручник. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Київ, 2007.pdf
Черлюнчакевич Н.А. Национальный состав Советской Украины.djvu
Чигирин А. Украинский Вопрос.djvu
Шаповал М. Большевизм i Украiна.djvu
Шаповал М. Вiйсько i революцiя.djvu
Шаповал М. Шлях визволення.djvu
Шелухин С. Петлюрівці в світлі права. Львів - Відень, 1922.djvu
Шелухін С. Значіння рідної мови для народності й творчості. Київ, 1911.pdf
Широкорад А. Б. Россия и Украина. Когда заговорят пушки... Москва, 2007.djvu
Шлемкевич М. Верхи життя творчости. Промови-доповд. Нью-Йорк - Торонто, 1958.pdf
Шлемкевич М. Загублена українська людина. Нью-Йорк, 1954.djvu
Шмераль Б. Хто такі соціальні демократи та чого вони хочуть. Чернівці, 1907.djvu
Шульженко Б. С. Украинские буржуазные националисты. Москва, 1963.pdf
Шумелда Я. Від Маркса до Маленкова. Париж, 1955.djvu
Щипавка Г. Projekt na zniszczenie Rusi. Чернівці, 1903.djvu
Щокін Г. Націоналізм як державна ідеологія. Відверта розмова Київ, 2005.pdf
Щокін Г. Український консерватизм як сутність національної ідеї. Київ, 2005.pdf
Якою могла бути українська Конституція. Проекти громадянського суспільства. За заг. ред. Н. В. Линник. Київ, 2008.pdf
Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики. Практичний посібник. Київ, 2003.pdf
Євген Коновалець. 1938.djvu
Єндик Р. Дмитро Донцов. Ідеолог українського націоналізму. Мюнхен, 1955.djvu
Єфремов С. Національне питання в Норвегії. Львів, 1902.pdf
Іванченко Р. П. Раби Кива не мовчали... До 150-рччя вд дня народження М. П. Драгоманова. Кив, 1991.djvu
Ільницький Р. Призначення українців в Америці. Нью Йорк, 1965.djvu
Ільєнко І. В пазурах двоглавого. Київ, 2004.pdf
Огієнко Іван (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови (2001) (tex)\
(MILS) - Ukrainian Style Guide.CHM
(MILS) - Ukrainian Style Guide.txt
ISO 9 (1995).djvu
ISO 9 (1995).txt
Smal-Stockyj S. Ruthenische Grammatik. Berlin und Leipzig (1913) OCR.djvu
Smal-Stockyj S. Ruthenische Grammatik. Berlin und Leipzig, 1913.txt
Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології.txt
Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології (1987) OCR.djvu
Басова Г.Д. та ін. Сопоставительная грамматика русского и украинского языков.txt
Басова Г.Д. та ін. Сопоставительная грамматика русского и украинского языков (2003) OCR.djvu
Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери.txt
Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери (2005) OCR.djvu
Брицин В. М. Співставне дослідження синонімів в російській та українській мовах.txt
Брицин В. М. Співставне дослідження синонімів в російській та українській мовах (1980) OCR.djvu
Вихованець І. Р. Таїна слова.txt
Вихованець І. Р. Таїна слова (1990) OCR.djvu
Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті.txt
Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті (1988) OCR.djvu
Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання.txt
Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання (2003)OCR.djvu
Горбач О. Вибрані наукові статті. 1962-1993.djvu
Горбач О. Вибрані наукові статті. 1962-1993.txt
Грабець В. Назвознавчі матеріяли з Галичини.txt
Грабець В. Назвознавчі матеріяли з Галичини (1964) OCR.djvu
Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та лінґвістичні аспекти.txt
Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та лінґвістичні аспекти (2000) OCR.djvu
Демчук М. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 16-17 ст..txt
Демчук М. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 16-17 ст. (1988) OCR.djvu
Довідник здобувача наукового ступеня.txt
Довідник здобувача наукового ступеня (2004) OCR.djvu
Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р..txt
Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р. (2006) OCR.djvu
Довідник з української мови (у форматі exe).txt
Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько.txt
Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько (1968) OCR.djvu
ДСТУ 2737-94 Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення.txt
ДСТУ 2737-94 Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення (OCR).djvu
ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі.txt
ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі (OCR).djvu
ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.txt
ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять (OCR).djvu
Жовтобрюх М. А., Русанівський В. М., Скляренко В. Г. Історія української мови. Фонетика.txt
Жовтобрюх М. А., Русанівський В. М., Скляренко В. Г. Історія української мови. Фонетика (1979) OCR.djvu
Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941).txt
Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) (1991) OCR.djvu
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне я.txt
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне я (2001).djvu
Кисілевський К. Іван Зілинський.txt
Кисілевський К. Іван Зілинський (1962) OCR.djvu
Клименко Н. Ф. Як народжується слово.txt
Клименко Н. Ф. Як народжується слово (1991) OCR.djvu
Конкурсні тестові завдання для вступників - Українська мова.doc
Конкурсні тестові завдання для вступників - Українська мова.txt
Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста.txt
Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста (1978) OCR.djvu
Культура української мови. Довідник. За ред. Русанівського В.М..txt
Культура української мови. Довідник. За ред. Русанівського В.М. (1990) OCR.djvu
Купранець Орест. Топономастика ґванінуса з 1611 р..txt
Купранець Орест. Топономастика ґванінуса з 1611 р. (1954) OCR.djvu
Лесів Михайло. Українські говірки Польщі.txt
Лесів Михайло. Українські говірки Польщі (1997) OCR.djvu
Лінгво-етнічна структура України.pdf
Лінгво-етнічна структура України.txt
Максимович М. Исторія древней русской словесности. Том 1.txt
Максимович М. Исторія древней русской словесности. Том 1 (1839).djvu
Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір.txt
Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір (2004) OCR.djvu
Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір (2004) OCR.doc
Масенко Л.Т. Українські імена і призвища.txt
Масенко Л.Т. Українські імена і призвища (1990) OCR.djvu
Матвіяс І. Українська мова і її говори.txt
Матвіяс І. Українська мова і її говори (1990) OCR.djvu
Мова і культура.txt
Мова і культура (1986).djvu
Москаленко А. А. Українська лексика першої половини ХІХ ст. (Конспект лекцій із спецкурсу).txt
Москаленко А. А. Українська лексика першої половини ХІХ ст. (Конспект лекцій із спецкурсу) (1969) OCR.djvu
Найголовніші правила українського правопису 5(12).07.1919.doc
Найголовніші правила українського правопису 5(12).07.1919.txt
Німчук В.В. Історія українського правопису XVI-XX століття. Хрестоматія.txt
Німчук В.В. Історія українського правопису XVI-XX століття. Хрестоматія (2004) OCR.djvu
Огієнко Т. М., Богданова Л. Ф., Філіпова Н. А., Кириченко Н. Н. Стежинка до знань. Довідник школяра молодших класів.txt
Огієнко Т. М., Богданова Л. Ф., Філіпова Н. А., Кириченко Н. Н. Стежинка до знань. Довідник школяра молодших класів (2002).djvu
Огієнко Іван (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови.txt
Огієнко Іван (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови (2001).pdf
Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ.txt
Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ (2000).djvu
Потебня О. Естетика і поетика слова (Збірник).txt
Потебня О. Естетика і поетика слова (Збірник) (1987) OCR.djvu
Проблеми становлення української термінології - Науково-методичні матеріали.txt
Проблеми становлення української термінології - Науково-методичні матеріали (1993).djvu
Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови (Історико-фонетичний нарис).txt
Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови (Історико-фонетичний нарис) (1988) OCR.djvu
Розвиваємо мовлення. Від слова - до розповіді. Серія «Розумні книжки».djvu
Розвиваємо мовлення. Від слова - до розповіді. Серія «Розумні книжки».txt
Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977 рр..txt
Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977 рр. (1980) OCR.djvu
Русанівський В. М., С. Я. Єрмоленко. Життя слова.txt
Русанівський В. М., С. Я. Єрмоленко. Життя слова (1978) OCR.djvu
Різник М.Г. Письмо і шрифт.txt
Різник М.Г. Письмо і шрифт (1978).djvu
Скляренко В. Г. Праслов’янська акцентологія.txt
Скляренко В. Г. Праслов’янська акцентологія (1998) OCR.djvu
Скорочений Правопис 1928 з книжки Історія українського правопису В. Німчука.txt
Скорочений Правопис 1928 з книжки Історія українського правопису В. Німчука (OCR).djvu
Смаль-Стоцький С., Рудницький Я. Завдання слов'янської філології й українська славістика.txt
Смаль-Стоцький С., Рудницький Я. Завдання слов'янської філології й українська славістика (1948) OCR.djvu
Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу.txt
Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу (2004) OCR.djvu
Українська латинка. Короткий правопис.pdf
Українська латинка. Короткий правопис.txt
Українська мова. Серія «Я пізнаю світ».djvu
Українська мова. Серія «Я пізнаю світ».txt
Українська мова. Тести 5-12 класи Посібник за ред. Гуйванюк Н.В. (2007) OCR.djvu
Українська мова та література. Довідник. Книга 2. Українська література.doc
Українська мова та література. Довідник. Книга 2. Українська література.txt
Українська мова та література. Довідник. Книга 2. Українська література (2008) OCR.djvu
Українська мова у XX сторіччі історія лінгвоциду. Документи і матеріяли. За ред. Л. Масенко.txt
Українська мова у XX сторіччі історія лінгвоциду. Документи і матеріяли. За ред. Л. Масенко (2005) OCR.djvu
Український правопис (1994) OCR.djvu
Український правопис (2000).txt
Український правопис (2000) OCR.djvu
Український правопис (2007).doc
Український правопис (2007).txt
Український правопис (2007) OCR.djvu
Фаріон І. Правопис - корсет мови.txt
Фаріон І. Фаріон І. Правопис - корсет мови (2004) OCR.djvu
Чак Є. Д. Барви нашого слова.txt
Чак Є. Д. Барви нашого слова (1989).djvu
Чак Є. Д. Барви нашого слова (1989).doc
Чак Є. Д. Мандрівка в Країну слова.txt
Чак Є. Д. Мандрівка в Країну слова (1981) OCR.djvu
Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання.txt
Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання (1969) OCR.djvu
Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання (1969) OCR.doc
Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії.txt
Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії (1978).djvu
Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії (1978).doc
Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939) - Бібліогр. покажч..txt
Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939) - Бібліогр. покажч. (2003).pdf
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) - Стан і статус (1998) OCR.djvu
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) - Стан і статус (1998) OCR.doc
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан і статус.txt
Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях Правила, винятки, приклади, коментарі.txt
Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях Правила, винятки, приклади, коментарі (2000) OCR.djvu
Ющук І. П. Практичний довідник з української мови.txt
Ющук І. П. Практичний довідник з української мови (1998) OCR.djvu
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради.txt
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради (2005).pdf
Ярема С. На теми української наукової мови.txt
Ярема С. На теми української наукової мови (2002).pdf
Ярун Г. М. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи.txt
Ярун Г. М. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи (1993) OCR.djvu
104 блиц-урока для бухгалтера. Харьков, 2007.djvu
Allina-Pisano J. The Post-Soviet Potemkin Village. Politics and Property Rights in the Black Earth. Cambridge, 2008.pdf
Osipian A. L. The impact of Human capital on economic growth. A case study in post-soviet Ukraine, 1989 - 2009.pdf
Terterov Marat. Doing business with Ukraine. A guide to investment opportunities & business practice. 2005.pdf
Ukraine's trade policy. A strategy for integration into Global Trade. Washington, 2005.pdf
Ukraine energy policy review 2006.pdf
Азьмук Л. А., Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат. Навч.-метод. посібник. Київ, 2005.pdf
Актуально о создании предприятия. Киев, 2006.djvu
Бабічев М. П., Карпенко С. В., Шевчук Є. В. Організація управління промисловим підприємством. Навч.-метод. посібник. Київ, 2004.pdf
Банківська статистика. Опорний конспект лекцій. Укл. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. Київ, 1999.pdf
Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві. Психологія, технології, техніка паблік рилейшнс. Київ, 2005.pdf
Бедь В. В., Когут Ю. М. Фінанси. Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. Київ, 2004.pdf
Бицюра Ю. В. Економіка України в цифрах. Методичний посібник. Кам'янець-Подільський, 2004.djvu
Боброва О. Г. Організація і стимулювання праці. Навч.-метод. посібник. Київ, 2004.pdf
Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. Київ, 2004.djvu
Боґданов А. Короткий виклад політичної економії. Нью-Йорк, 1920.pdf
Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. Житомир, 2000.djvu
Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. Київ, 2004.pdf
Бюджетна система. Навч. посібник. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Київ, 2006.pdf
Васюренко О. В. Банківські операції. Навч. посіб. Київ, 2000.djvu
Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика. Навчальний посібник. Київ, 2004.pdf
Владимирська А., Владимирський П. Реклама. Навчальний посібник. Київ, 2006.pdf
Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП). Тернопіль, 2003.pdf
Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. Київ, 2005.djvu
Гридчина М. В., Тропина В. Б., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины. Учеб. пособие. Киев, 2003.PDF
Гридчина М. В. Финансовый менеджмент. Курс лекций. Киев, 2004.pdf
Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. Киев, 2001.pdf
Гроші та кредит. Навч.-метод. посіб. В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. Київ, 2004.pdf
Данюк В. М., Райковська Г. О. Нормування праці. Збарник завдань і вправ. Навч. посібник. Київ, 2006.pdf
Дахно І. І. Міжнародна економіка. Навч. посібник. Київ, 2006.pdf
Дахно І. І. Міжнародне економічне право. Курс лекцій. Київ, 2003.pdf
Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент. Целевое управление персоналом организаций. Учеб. пособие. Киев, 2002.pdf
Економіка підприємства. Практикум. Навчальний посібник. Рижиков В. С., Панков В. А., Ровенська В. В., Підгора Є. О. Київ, 2004.pdf
Економіка та організація виробництва. Підручник. За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. Київ, 2007.pdf
Економічна теорія. Політекономія. За ред. В. Д. Базилевича. Київ, 2007.djvu
Економічний словник-довідник. За ред. С. В. Мочерного. Київ, 1995.djvu
Ерухимович И. Л. Ценообразование. Учеб.-метод. пособие. Киев, 2003.pdf
Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. стандартов). Учебное пособие. Киев, 2003.djvu
Зелений офіс. З турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу.pdf
Информационные технологии в моделировании экономических процессов переходного периода. Киев, 2000.djvu
Калина А. В. Економіка праці. Навч. посіб. Київ, 2004.pdf
Калина А. В. Менеджмент продуктивності. Навчальний посібник. Київ, 2004.pdf
Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна діяльність в агропромисловому комплексі. Київ, 1984.djvu
Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Навч.-метод. посібник. Київ, 2006.pdf
Коваль О. Я., Тарасенко Л. Л., Яцків Т. Г. Реформування пільг і привілеїв в Україні - наближення до європейських стандартів. Львів, 2009.pdf
Ковальчук А. Т. Фінансовий словник. Київ, 2006.djvu
Козоріз В. П., Лапицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство. Навчальний посібник. Київ, 2002.pdf
Колот А. М. Мотивація персоналу. Підручник. Київ, 2002.pdf
Конрад Й. Національна економія. Львів, 1904.djvu
Корпоративне управління та фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до ситуаційних вправ. Упоряд. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. Київ, 2004.pdf
Корпоративне управління та фінансовий менеджмент. Ситуаційні вправи. Навч. посібник. Упоряд. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. Київ, 2004.pdf
Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління. Навч. посіб. Київ, 2002.pdf
Лещинський О. Л. Економетрія. Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2003.pdf
Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента. Учеб. пособие. Киев, 2002.pdf
Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. Київ, 2003.pdf
Малиш Н. А. Макроекономіка. Навч. посібник. Київ, 2004.pdf
Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки. Навчальний посібник. Київ, 2004.pdf
Мамчич Т. І., Оленко А. Я., Осипчук М. М., Шпортюк В. Г. Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA. Навчально-методичний посібник. Дрогобич, 2006.pdf
Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. Тернопіль, 2006.pdf
Мишкін, Фредрік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. Київ, 1998.djvu
Молчанов С. С. Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс. Учет и отчетность Украины. Москва, 2009.djvu
Монетарна політика Національного банку України. Сучасний стан та перспективи змін. За ред. В. С. Стельмаха. Київ, 2009.pdf
Міжнародні фінанси. Навчальний посібник. О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць. За заг. ред. О. М. Мозгового. Київ, 2005.pdf
Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції. Навчальний посібник. Київ, 2004.pdf
Навчально-методичний комплекс з курсу Основи економічної теорії. Уклад. В. В. Радченко, І. О. Штундер та ін. Київ, 2008.djvu
Нестеренко О. П. Історія економічних вчень. Курс лекцій. Київ, 2002.pdf
Осипчук Л. Л. Основи казначейської справи. Навч. посібник. Київ, 2003.pdf
Основы управления качеством. Учеб. пособие. С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. Киев, 2002.pdf
Остапишин Т. П. Основи банківської справи. Київ, 2001.pdf
Пашута М. Т., Калина А. В. Прогнозування та макроекономічне планування. Навч. посібник. Київ, 1998.pdf
Подоровская М. М. Организация труда. Конспект лекций. Киев, 2004.pdf
Політична економія. Навчальний посібник. Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін. За заг. ред. Г. А. Оганяна. Київ, 2003.pdf
Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. Тернопіль, 2001.pdf
Порівняльний аналіз лісового господарства України та пов'яханих з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами. Київ, 2010.pdf
Примак Т. О. Маркетинг. Навчальний посібник. Київ, 2004.pdf
Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Артюшин В. І., Кобець М. І., Пугачов М. І. Київ, 2007.pdf
Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні. О. Вінніков, М. Лациба. Київ, 2010.pdf
Росовецкий С. К. Очерки истории отечественного менеджмента (Х - начало XVII в.). Киев, 2002.pdf
Руководство по финансовому менеджменту на предприятиях Украины.pdf
Саєнко М. Г. Стратегія підприємства. Підручник. Тернопіль, 2006.pdf
Світова економіка. Підручник. Філіпенко А. С., Рогач О. І., Шнирков О. І. Київ, 2002.djvu
Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Современный менеджмент (в схемах). Опорный конспект лекций. Киев, 2003.pdf
Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент. Курс лекций. Киев, 2001.pdf
Софіщенко І. Я. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник. Київ, 2005.pdf
Статистика банківської діяльності. Навч. посібник. А. В. Головач, В. Б. Захожай, К. С. Базилевич. Київ, 1999.pdf
Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. Навч. посібник. Київ, 2000.pdf
Страховий та інвестиційний менеджмент. Підручник. Під. керів. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая. Київ, 2002.pdf
Ступницький О. І. Сучасний факторинг. Ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. Київ, 2010.pdf
Судова бухгалтерія. Підручник. В. М. Глібко, О. П. Бущан. Київ, 2007.pdf
Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ. Шляхи роздержавлення української преси. За ред. В. Іванова та Н. Ланге. Київ, 2008.pdf
Тесленко Г. С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті. Навч. посібник. Київ, 1999.djvu
Тигова Т. Н. Микроэкономика. Краткий курс лекций. Киев, 2003.pdf
Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Киев, 2005.djvu
Ульянова Л. П. Політекономія - питання і відповіді. Навч. посіб. Київ, 2003.pdf
Федишин Б. П. Економіка енергетики. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003.djvu
Франко П. Що кожний повинен знати про змінок. Відень, 1921.djvu
Філімоненков О. С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Київ, 2004.pdf
Фінанси (теоретичні основи). Підручник. Київ, 2004.pdf
Фінансова безпека підприємств і банківських установ. За заг. ред. А. О. Єпіфанова. Суми, 2009.pdf
Фінансове забезпечення збройних сил в умовах ринкової економіки України. І. Ю. Марко, І. М. Семеніхін, Ю. Б. Медведєв, І. В. Ващенко. Київ, 2006.pdf
Харів П. С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів. Навч. посіб. Київ, 2001.pdf
Храмов В. О., Бовтрук А. П. Основи управління персоналом. Навч.-метод. посібник. Київ, 2001.pdf
Чернявский А. Д. Антикризисное управление. Учебное пособие. Киев, 2000.pdf
Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник. Київ, 2005.pdf
Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Київ, 2005.pdf
Шпак В. І. Розвиток малого підприємництва в Україні (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії _Експрес-Об'ява_). Київ, 2004.pdf
Шубин А. А. Маркетинг синтетических моющих средств. Донецк, 2006.djvu
Щукін Б. М. Інвестування. Курс лекцій. Київ, 2004.pdf
Щёкин Г. Организация и психология управления персоналом. Учеб.-метод. пособие. Киев, 2002.pdf
Экономика предприятий. Харьков, 2006.pdf
Энциклопедия хозяйственных операций. Пд ред. Я. Ковтарева. Харьков, 2009.djvu
1895-1920. Памяти Михайла Драгоманова. Збiрник (Харькiв) (1920).djvu
Bodenstedt F. Die poetische Ukraine. Stuttgart und Tubingen, 1845.pdf
Buszczynski S. Podole, Wolyn i Ukraina. Lwow, 1862.pdf
Chodzko A. Les chants historiques de l'Ukraine et les chansons des Latyches des bords. Paris, 1879.pdf
Chudobin A. Взяв би я бандуру... пісні украінські і лемковські. Wrozlaw.pdf
Dziela Jozefa Szujskiego. Polacy i Rusini w Galicyi. Krakow, 1896.pdf
Helbig A., Buranbaeva O., Mladineo V. Culture and customs of Ukraine. Westport - London, 2009.pdf
Hofmeister A. Narod malorusky, jeho poslani, utrpeni a zhovuzrozeni. Vodnany, 1904.pdf
Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. Tom IV. Krakow, 1889.pdf
Kroh M. A Guide to the Sacz Ethnographic Park. Nowy Sacz, 2003.pdf
Lozinsky J. Ruskoje wesile. Peremyszl, 1835.pdf
Olszowka S. Gorom dolinom. Lemkowskie spiewanie. Bielsko-Biala, 2003.pdf
Otfinoski Steven. Nations in transition. Ukraine. Second edition. New York, 2004.pdf
Pauli Z. Piesni ludu ruskiego w Galicyi. Tom pierwszy. Lwow, 1839.pdf
Piesni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwow, 1833.pdf
Rudnitsky S. Ukraine. The land and its people (An introduction to its geography). New-York, 1918.pdf
Songs of Ukraina with ruthenian poems. Translated by Florence Randal Livesay. London, Paris & Toronto, 1906.pdf
Szuchiewicz W. Huculszczyzna. Tom czwarty. Lwow, 1908.djvu
Szuchiewicz W. Huculszczyzna. Tom pierwszy. Lwow, 1902.djvu
Szuchiewicz W. Huculszczyzna. Tom trzeci. Lwow, 1904.djvu
Tarnovsky St. O Rusi i rusinach. Krakow, 1891.pdf
Ukraine. A Majestic and Impressive Programme. London, 1960.pdf
Авенариус В. П. Книга о киевских богатырях. Свод 24 избранных былин древне-киевского эпоса. СПб, 1876.pdf
Аксаков И. Исследование о торговле на украинских ярмарках. СПб, 1858.pdf
Аксаков И.С. Украинские ярмарки (статья).pdf
Алексєєв Ю. М., Наулко В. І., Руденко Н. В. Країнознавство. Ч. 1. Культура народів слов'янських країн. Навчальний посібник. Київ, 2002.djvu
Антонович В. и Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа. Том второй. Выпуск I. Киев, 1875.pdf
Антонович В. и Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа. Том первый. Киев, 1874.pdf
Антонович В. Чари на Україні. Львів, 1905.djvu
Афанасьев-Чужбинский А. Поездка в южную Россию. Часть 1. Очерки Днепра. СПб, 1861.djvu
Барна А. Як я сой заспівам... Лемківськы народны співанкы. Ліґниця, 1995.pdf
Бобульский А. Русская свадьба или свадебные речи для сватов. Ужгород, 1926.pdf
Боровиковський Л. Байки й прибаютки. Киев, 1852.pdf
Брик І. Чужі про українську народну пісню. Львів, 1927.pdf
Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію. Упор. С. Й. Грици. Київ, 1991.pdf
Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. Київ, 1992.djvu
Булгаковский Д. Г. Пинчуки. Этнографический сборник. СПб, 1890.pdf
Буґера І. Весілля на Лемківщині. Івано-Франківськ, 1997.pdf
Буґера І. Українське весілля на Лемківщині. Львів, 1936.pdf
Білоус М. І. Русько-народні колибельні пісні. Коломия, 1913.djvu
Веселовский А. Н. Южно-русские былины. СПб, 1881.pdf
Вечерський В. Українська дерев'яна архітектура.djvu
Вжинок рдного поля. Москва, 1857.pdf
Взори вишивок домашнього промислу на Буковині. Зібрав Е. Кольбенгаєр в період з 1902 по 1912 рр.pdf
Возниця О. Вишивка рідного краю.djvu
Воропай О. Звичаї нашого народу. Київ, 1993.djvu
Вудвуд Л. Ф. Відкривай духовні острови. Українське народознавство. За заг. ред. А. П. Загнітка. Донецьк, 1998.djvu
Галицькі українські народні пісні. Коломия, 1900.djvu
Гарас Г. Майстри народного мистецтва. Київ, 1974.djvu
Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. Львів, 2008.pdf
Гасюк О. О., Степан М. Г. Художнє вишивання. Альбом. Київ, 1983.djvu
Гей не дивуйтесь... Воєнні пісні. Львів, 1922.djvu
Герасименко В. Кармалюк в українській народній пісні. Одеса, 1926.pdf
Гнатюк В. Нарис української міфології. Львів, 2000.djvu
Головацкий Я. Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Часть 3. Разночтения и дополнения. Отделение 1. Думы и думки. Москва, 1878.pdf
Грабець В. Народознавчі матеріали з Галичини. Вінніпег, 1964.djvu
Гринченко Б. Д. Из уст народа (малорусские рассказы, предания и пр.). Чернигов, 1901.pdf
Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Выпуск 1. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. Чернигов, 1895.pdf
Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. 2006.djvu
Грінченко Б. Литература украинского фольклора. 1777 - 1900. Чернигов, 1901.pdf
Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво орнаменту.djvu
Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. Луцьк, 2005.djvu
Де-Воллан Г. А. Угро-русские народные песни. СПб, 1885.pdf
Дзьобко Й. _Чиє то полечко не зоране_ й інші народні пісні. Вінніпеґ - Вірден, 1956.pdf
Дожилася Україна... Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. Зібрав І. Бугаєвич. Київ, 1993.djvu
Дорошенко Л. С. Демографія. Навчальний посібник. Київ, 2005.pdf
Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876.pdf
Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764 - 1880). Київ, 1918.pdf
Дівчина з легенди. Маруся Чурай. Київ, 1974.djvu
Етнографічний збірник. Том I. Львів, 1895.pdf
Етнографічний збірник. Том IX. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав Гнатюк В. Том III. Львів, 1900.pdf
Етнографічний збірник. Том V. Львів, 1898.pdf
Етнографічний збірник. Том VII. Галицькі народні казки (№ 26-77). Зібрав Осип Роздольський. Львів, 1899.pdf
Етнографічний збірник. Том X. Галицько-руські народні приповідки. Вип. І. (А - Відати). Упоряд. Іван Франко. Львів, 1901.pdf
Етнографічний збірник. Том XI. Галицько-руські народні пісні з мельодіями. Зібрав Іван Колесса. Львів, 1902.pdf
Етнографічний збірник. Том XII. Галицько-руські народні леґенди. Т. І. Зібрав Володимир Гнатюк. Львів, 1902.pdf
Етнографічний збірник. Том XIIІ. Галицько-руські народні леґенди. Т. ІІ. Зібрав Володимир Гнатюк. Львів, 1902.pdf
Етнографічний збірник. Том XIV. Оповідання Р. Ф. Чмихала. Зібрав В. Лесевич. Львів, 1904.pdf
Етнографічний збірник. Том XIХ. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том ІІІ. Львів, 1907.pdf
Етнографічний збірник. Том XV. Знадоби до галицько-руської демонолоґії. Зібрав Володимир Гнатюк. Львів, 1904.pdf
Етнографічний збірник. Том XVII. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том І. Львів, 1905.pdf
Етнографічний збірник. Том XVIIІ. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том ІІ. Львів, 1906.pdf
Етнографічний збірник. Том XXI. Галицько-руські народні мелодії. Зібрані Й. Роздольським. Списав С. Людкевич. Часть І. Львів, 1906.pdf
Етнографічний збірник. Том XXIІ. Галицько-руські народні мелодії. Зібрані Й. Роздольським. Списав С. Людкевич. Часть ІІ. Львів, 1908.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. IV. Казки, легенди, новели, історичні спомини з Банату. Львів, 1909.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХVІІІ. Галицько-руські народні приповідки. Випуск IІI. (Рабунокь - Ячмінь). Львів, 1910.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХХ. Етноґрафічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. VІ. Львів, 1911.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХХІ - ХХХІІ. І. Свєнціцький. Похоронні голосіння; В. Гнатюк. Похоронні звичаї й обряди. Львів, 1912.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХХІХ - ХL. Народні пісні з галицької лемківщини. Тексти й мелодії. Зібрав Ф. Колесса. Львів, 1929.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХІV. Галицько-руські народні приповідки. Том ІІ. Випуск ІI. (Кравець - Пять). Львів, 1908.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХІХ. Етноґрафічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. V. Казки з Бачки. Львів, 1910.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХІІІ. Галицько-руські народні приповідки. Том ІІ. Випуск І. (Діти - Квіти). Львів, 1907.pdf
Етнографічні писання Костомарова. За ред. М. Грушевського. 1930.pdf
Етнографія України. За ред. С. А. Макарчука. Львів, 2004.djvu
Ефименко П. Сборник малороссийских заклинаний. Москва, 1874.djvu
Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. Київ, 2006.djvu
Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. Киев, 1893.pdf
Запорожская сторина. ч.1. Харьков, 1833.pdf
Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев. Ленинград, 1928.djvu
Застольные песни. Донецк, 1995.pdf
Збірник народних пісень і дум. Київ - Ляйпціґ.djvu
Збірничок українських пісень з нотами. Упор. А. Федорович. Одеса, 1903.pdf
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. Москва, 1991.djvu
Знаки. 155 стародавніх українських вишивок.pdf
Изменения в численности и потери населения за время отечественной войны (по 1 апреля 1944 г.) по областям УССР.djvu
Кабузан В. М. Украинцы в мире - динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века - 1989 год. формирование этнических и политических границ украинского этноса. Москва, 2006.djvu
Кара-Васильєва Т. В., Заволокіна А. О. Українська народна вишивка.djvu
Кара-Васильєва Т. Українська сорочка. Київ, 1994.djvu
Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2. Коментар. Київ, 2005.pdf
Квітка К. Професіональні співці й музиканти на Україні. Програма для досліду їх діяльності й побуту. Київ, 1924.pdf
Квітуче народне мистецтво. Вишивка, тканини, кераміка та писанки на Сокальщині. Львів, 1964.pdf
Кедь собі заспівам. Збірник народних пісень для дитячих, молодіжних і жіночих хорів в обробці Юрія Сенька. Пряшів, 1993.pdf
Кисіль Г. Українська вишивка. Орнаменти, шрифти, тематичні композиції. Випуск перший. Полтава, 2005.djvu
Китова С. Полотняний літопис України. Семантика орнаменту українського рушника. Черкаси, 2003.djvu
Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. Київ, 1991.djvu
Кобзарь Остап Вересай. Его музыка и исполняемые им народные песни. Киев, 1874.pdf
Кобзарь Остап Вересай. Его музыка и исполняемые им народные песни. Киев, 1874 (скан 2).pdf
Коваленко О. Глиняні люльки XVII - XVIII століть (за матеріалами Полтавщини). Опішне, 2008.pdf
Колесса Ф. Українські народні думи. Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів. Львів, 1920.pdf
Колискові.pdf
Коляди церковні. Колядки, щедрівки і желання. Зібрав о. М. Кінаш.djvu
Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявлення з додатком коляд чисто народних. Найновіша збірка. Вінніпеґ, 1919.pdf
Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявлення з додатком пісень страсних, воскресних і інших пісень церковних. Вінніпеґ, 1918.djvu
Колядки, щедрівки. Київ, 2000.djvu
Колядки - щедрівки.djvu
Космина О. Ю. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ - поч. ХХ ст. Київ, 1994.djvu
Космина Т. В., Васина З. А. Українське весільне вбрання. 1989.djvu
Костыря И. С. Думы о Донбассе. Донецк, 2007.pdf
Красильников Ф. С. Украина и украинцы (географическо-этнографический очерк). Москва, 1918.pdf
Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки.djvu
Культура і побут населення України. Навчальний посібник. Київ, 1993.djvu
Культурно-бытовые процессы на Юге Украины. Москва, 1979.djvu
Купчанко Г. Буковина і її руські жителі. Відень, 1895.djvu
Купчанко Г. Галичина і її руські жителі. Відень, 1896.djvu
Купчанко Г. Угорська Русь і її руські жителі. Відень, 1897.djvu
Курінчук Л. Сценарії народних свят. Київ, 2003.djvu
Кушпет В. Г. Самовчитель гри на старосвітських музичних інструментах. Київ, 1997.djvu
Лапа В. П. Полтавські різьбарі. Яків Халабудний, Василь Гарбуз. Харків, 1937.pdf
Левитська Л. А. Селянський стінний розпис на Поділлі (Зіньківський та Солобковецький р.). Київ, 1928.pdf
Левчук В. Л. Червоними і чорними нитками. Київ, 1986.djvu
Легенди та міфи України.djvu
Легенди та міфи України.txt
Лемковскы народны співанкы. Собрал Сын Лемка. Клівленд, 1935.pdf
Лемківське весілля й весільні співанки. Упор. В. Гунянка. Клівленд, 1933.pdf
Лемківські народні пісні. Упор. І. Майчик. Київ, 1970.pdf
Лисенко С. И. Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии. Выпуск III. Промыслы Лохвицкого уезда. Полтава, 1904.pdf
Мадзік І., Максимович В. Лемківське весілля. 2002.pdf
Майстри народного мистецтва. Ганна Собачко. Київ, 1965.djvu
Маковицькі нути. Збірник народних пісень з окружних конкурсів Маковицька Струна. Bratislava, 1997.pdf
Максимович М. Сборник украинских песен. Часть І. Киев, 1849.djvu
Максимович М. Украинские народные песни. часть 1. Москва, 1834.djvu
Маланка. Народный обход в навечерие св. Василия и Нового Года. Сост. М. И. Белоус. Коломыя, 1907.djvu
Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. СПб, 1836.djvu
Малороссийские песни, изданныя М. Максимовичем. Москва, 1827.pdf
Манько В. Українська народна писанка. Львів, 2001.pdf
Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860.pdf
Масляк П. О. Країнознавство. Підручник. Київ, 2007.djvu
Матеріали до етнології. ІІІ. Матеріали до монографії С. Старосілля. Київ, 1931.pdf
Матеріали до українсько-руської етнольоґії. Том 1. Львів, 1899.pdf
Матеріали до українсько-руської етнольоґії. Том 1. Львів, 1899 (скан 2).pdf
Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. Випуск 7 (10). Київ, 2008.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 2. Львів, 1899.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 3. Львів, 1900.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 4. Гуцульщина. Львів, 1901.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 5. Львів, 1902.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 6. Львів, 1905.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 7. Гуцульщина. Львів, 1904.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 8. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Львів, 1906.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 9. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Львів, 1907.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 10. Львів, 1908.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Томи 8 - 12 з додатком Мелодії гаївок. схопл. Й. Роздольським. Списав і зредагував Ф. Колесса.pdf
Миханько М. Ягілки українських народних пісень і забав на Великдень. Львів, 1922.pdf
Мишанич М. Вступ до українского народознавства. Навчально-методичний посібник. Донецьк, 2003.pdf
Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність. Український контекст. Київ, 2008.pdf
Наймитські та заробітчанські пісні. Упор. С. Й. Грица, О. І. Дей, М. Г. Марченко. Київ, 1975.pdf
Народное искусство Подкарпатской Руси. Поясн. текст С. К. Маковского. Прага, 1925.djvu
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть І. Думы и думки. Москва, 1878.pdf
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІ. Обрядные песни. Москва, 1878.pdf
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІІ. Обрядные песни. Москва, 1878.pdf
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІІ. Разночтения и дополнения. Москва, 1878.pdf
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІІ. Разночтения и дополнения. Отделение І. Москва, 1878.pdf
Народні вишивки. Львів, 1930.djvu
Народні українські пісні з голосом (50 пісень і 5 додатків). Зібрані, споряджені і видані Олексієм Гулак Артемовським. Київ, 1868.pdf
Народ скаже - як зав'яже. Українські народні прислів'я, приказки, загадки. Київ, 1973.djvu
Номис М. Українські приказки, прислів'я, і таке інше. Київ, 1993.djvu
НТШ в ЗДА. Доповіді. Д. Богачевський. Проблеми нашої науки на еміграції. В. Лев. Фольклорний матеріал у _Русалці Дністровій_. Філадельфія, 1958.djvu
Ніколаєва Т. Історія українського костюма. Київ, 1996.djvu
Одрехівський Р. В. Різьбярство Лемківщини. Львів, 1998.pdf
Остапенко Г. Спивака. Сборник малороссийских песен. Москва, 1889.pdf
Павлешин А. Липовоянські писанки. Загреб, 2009.pdf
Памяти Жуковского В. А. и Гоголя Н. В. Выпуск второй. СПб, 1908.pdf
Перетц В. К. Заметки и материалы для истории песни в России. i-viii. СПб, 1901.pdf
Перший збірник найкращих українських пісень, які тепер найчастіше співаються. Нью-Йорк.djvu
Пещанський В. Давні килими України. Львів, 1925.pdf
Полтичн псн укранського народу viii - xix ст. частина 1. роздл 1. Женева, 1883.pdf
Полтичн псн укранського народу viii – xix ст. Частина 1. Роздл 2. Женева, 1885.djvu
Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. Київ, 1994.djvu
Потебня А. А. О мифическом значении некоторых поверий и обрядов. Добавл. П. Лавровский. Критический разбор исследования А. Потебни. Москва, 1865.djvu
Потильчак О. Етнодемографія східних слов'ян. Книга 1. Основи етнічної демографії. Київ, 2002.djvu
Правда (часть літературно-наукова). Рочник ХІ-ий. Том ІІ. Під ред. М. Желехівського. Львів, 1878.pdf
Підеша. Які є люди на землі. Нью Джерсі, 1916.djvu
Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище 1920 - 1970 рр. Київ, 1976.djvu
Пістун Т. В. Українські прадавні обереги. Тернопіль, 2007.pdf
Рудченко И. Я. Народные южнорусские сказки. Выпуск II. Киев, 1870.pdf
Рудченко И. Я. Народные южнорусские сказки. Выпуск І. Киев, 1869.pdf
Рудченко И. Я. Чумацкия народные песни. Киев, 1874.pdf
Рулін П. І. Українська пісня в старовинному російському співанику. I - IV. Київ, 1924.pdf
Руснак П. Буковинські русько-народні пісні. Коломия, 1908.djvu
Руснак П. Іде, іде Зальман, или Гаилки, буковинско-русский обход на Воскресение Христовое. Коломыя, 1910.djvu
Самойлович В. П. Народна архітектура України в ілюстраціях. Київ, 1999.djvu
Сборник великорусских и малороссийских узоров на вішивания. СПб, 1877.djvu
Сборник историко-филологического общества при институте князя Безбородко в Нежине. Том V. Киев, 1904.pdf
Сборник памятников народного творчества в северо-западном крае. Выпуск первый. Вильна, 1866.pdf
Світ у писанках Тараса Городецького. Упор. В. Манько. Львів, 2009.djvu
Сильвестр С. Т. Щедровки. Львов, 1921.pdf
Скуратівський В. Дідух. Свята українського народу. Київ, 1995.pdf
Сокальский П. П. Русская народная музыка (великорусская и малорусская). Харьков, 1888.pdf
Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов ХІХ - начало ХХ в. Москва, 1979.djvu
Соціально-побутові пісні. Упоряд. і передм. О. М. Хмілевської. Київ, 1985.djvu
Співаник.pdf
Співаник УПА. Реґенсбурґ, 1950.djvu
Стельманчук Г. Г. Традиційні головні убори українців. Київ, 1993.djvu
Століття _Малороссийских песен_ М. О. Максимовича. Київ, 1927.pdf
Сумцов Н. Ф. К истории изданий малорусских исторических песен. СПб, 1899.djvu
Сумцов Н. Ф. Местные названия в украинской народной словесности. Киев, 1886.pdf
Сумцов Н. Ф. Опыт исторического изучения малорусских пословиц. Харьков, 1896.pdf
Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских.pdf
Сумцов Н. Ф. Очерки истории Южно-русских апокрифических сказаний и песен. Киев, 1888.pdf
Сумцов Н. Ф. Очерки народного быта (Из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии). Харьков, 1902.pdf
Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов. Избранные труды. Москва, 1996.djvu
Сумцов Н. Ф. Современная Малорусская Этнография. Киев, 1893.pdf
Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях. Харьков, 1885.pdf
Сусак К. Р. Українське народне вишивання. Навч. посібник. Київ, 2006.djvu
Січовий співаник. зібрав К. Трильовський. Відень, 1921.djvu
Тарнович Ю. Лемківщина. Матеріальна культура. Краків, 1941.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 1. СПб, 1872.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 1. СПб, 1877.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 2. СПб, 1878.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 3. СПб, 1872.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 4. СПб, 1877.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 5. СПб, 1874.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 6. СПб, 1872.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 7. СПб, 1872.pdf
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. Том 7. СПб, 1877.pdf
Украинские узоры XVIII века. Выпуск 2-й. Киев, 1912.djvu
Українська вишивка. Альбом. Автор тексту та упорядник Тетяна Кара-Васильєва. Київ, 1993.djvu
Українська народна вишивка. Західні області УРСР. Київ, 1988.djvu
Українська народна творчість. Жартівливі пісні. Родинно-побутові. Київ, 1966.djvu
Українська народна творчість. Пісні літературного походження. Київ, 1978.djvu
Українська народна творчість. Чумацькі пісні. Родинно-побутові. Київ, 1976.djvu
Українська національна кухня. Ред.-уклад. Л. М. Безусенко. Донецьк, 2002.pdf
Українське мистецтво. І. Деревляне будівництво і різьба на дереві. Улаштував В. Щербаківський. Львів, 1913.pdf
Українське народне вбрання.djvu
Українське народне мистецтво. Вбрання. Київ, 1963.djvu
Українське народознавство. Навч. посібник. За ред. С. П. Павлюка. Київ, 2006.pdf
Український Костюм. Комплект листівок. Київ, 1977.djvu
Український народний одяг XVII - початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського. Київ, 1988.djvu
Українсько-руський архів. Т. ІХ. Матеріали до історії української пісті і вірші. І. Львів, 1913.djvu
Українські взори XVIII-го віку. Випуск 1-й. Киев, 1909.djvu
Українські колядки. Відень, 1916.djvu
Українські народні казки. Київ, 1990.djvu
Українські народні приказки, прислів'я і таке інше. Уклав М. Номис. Київ, 1993.djvu
Українські народні пісні з лемківщини. Зібрав О. Гижа, Заг. ред. С. Грици. Київ, 1972.pdf
Українські народні танці. Упоряд. А. І. Гуменюк. Київ, 1969.djvu
Українські писанки. Київ, 1968.djvu
Українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники О. В. Марковича і других. Спорудив М. Номис. СПб, 1861.pdf
Українські страви. Харків, 2002.pdf
У лузі калина так гарно цвіте. Збірник українських народних пісень. Упор. В. Савчук. Івано-Франківськ, 2000.pdf
Хобзей Н. Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.djvu
Шалимов С. А. и др. Блюда украинской кухни. Киев, 1980.djvu
Шандро М. Гуцульські вишивки. Клуж-Напока - Чернівці, 2005.pdf
Шейковский К. Быт подолян. Выпуск І. Киев, 1859.pdf
Шумада Н. С. Коломийки. Київ, 1973.djvu
Щурат В. Початки слави української народнох пісні в Галичині. Львів, 1927.pdf
Іваницький А. І. Український музичний фольклор. Підручник. Вінниця, 2004.djvu
Іванишин М. По білому яйці воскові взори. Посібник з писанкарства. Львів, 2006.pdf
Ігри та пісні. Веснян-літня поезія трудового року. Київ, 1963.djvu
Ількевич Г. Галицькі приповідки і загадки. Відень, 1841.pdf
Історичні пісні українського народу. Впор. М. Січинський. Львів, 1908.djvu
Записки Одесского Общества Истории и Древностей\
Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии (djvu)\
Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии (pdf)\
Издания Херсонесского музея\
Akta grodzkie i ziemskie z czasow rzeczypospolitej polskiej. tom xi. lwow, 18861.djvu
A laboratory of transpersonal history. Ukraine and recent ukrainian historiography. Edited by G. Kasianov and P. Ther. Budapest - New York, 2009.pdf
Baerlein H. Over the hills of Ruthenia. London, 1923.djvu
Ballreich H. Karpathenrussland - Ein Kapitel tschechischen Nationalitatenrechts u. tschechischer NationalitatenpolitikWinter. 1938.djvu
Barna A. Z pamietnika wysiedlenca. Wspomnienia. Legnica, 2004.pdf
Beauvois Daniel. Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793-1830.pdf
Benes Edvard. Podkarpatsko a jeho vztah k Ceskoslovensku.djvu
Bidermann (Prof.). Die Bukowina unter osterreichischer Verwaltung 1775-1875.djvu
Biographical dictionary of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. Edited by W. Roszkowski, J. Kofman. New York - London, 2008.pdf
Blumenthal Hermann. Galizien - der Wall im Osten. Kriegserzahlungen.djvu
Bohn f. De geschiedenis der kozakken. Haarlem, 18141.pdf
Brochard-dauteuille E. Histoire de Charles XII par voltaire. Paris, 1878.pdf
Brown K. A biography of no place. From ethnic borderland to soviet heartland. Cambridge - London, 2003.pdf
Butler R. The new Eastern Europe. London, 1919.pdf
Cary Felix. Histoire des rois de Thrace et de ceux du Bosphere cimmerien eclaircie par les Medailles. Paris, 1752.pdf
Charters Wynn. The Donbass-Dnepr bend in late imperial Russia 1870-1905.djvu
Chodzko A. Les chants historiques de l'Ukraine et les chansons des latyches des bords. Paris, 1879.pdf
Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowosciowej rzadow polskich w latach 1921-1939. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1979.djvu
Chronik der urrainischen Sevcenko-Gesellschaft der wissenschaften in Lemberb. Heft I. Nr 45. 1911.djvu
Chudyk A. Kasarnia powodem dramatu 1939 - 1944. 2002.pdf
Codo E. M. Guerrillas tras la cortina de hierro. Buenos Aires, 1966.djvu
Coeurderoy E. Hurrah!!! ou la revolution par les cosaques. London, 1854.pdf
Cresson W. P. The cossacks. Their history and country. N.Y., 1919.pdf
Dabczansky A. Wyjasnienie sprawy ruskiej. Lwow, 1885.djvu
Dekel-Chen Jonathan L. Farming the Red Land. Jewish Agricultural Colonization and Local Soviet Po.djv
Delamarre Casimir. Ein Volk von fuenfzehn Millionen Seelen.djvu
Delord T., Caraguel C., Huart L. Messieurs les cosaques. Tome II. Paris, 1855.pdf
Denkschrift der ruthenischen Nation in Galizien zur Aufklaerung ihrer Verhaeltnisse.djvu
Die Kosaken in ihrer geschichtlichen Entwidelung und gegenwartigen Suftanden. Berlin, 1860.pdf
Die ruthenische Sprach- und Schriftsprache in Galizien.djvu
Dobczanski Anton. Die Ruthenische Frage in Galizien.djvu
Dubreuil C. Deux Annees en Ukraine (1917-1919). Paris, 1919.djvu
Dubreuil Charles. Deux Annees en Ukraine (1917-1919) (Paris) (1919).djvu
Dudas Andrej. Rusinska otazka a jej uzadie.djvu
Duly W. The Rusins in Minnesota. 1993.pdf
Dunin-Kozicka Maria. Burza od wschodu. Wspomienia z Kijowszczyzny (1918-1920) (Lodz) (1990).djvu
Dziela Ks. Waleryana Kalinki. Tom 10. Galicya i Krakow pod panowaniem austryackiem. Krakow, 1989.pdf
Elias Heifetz. The slaughter of the jews in the ukraine in 1919. New York, 1921.pdf
Epsztein Tadeusz. Polska wlasnosc ziemska na Ukraine (gubernia kijowska, podolska i wolynska) w 1.djv
Ereignisse in der Ukraine 1914 - 1922 deren Bedeutung und historische Hintergunde. Serie I-IV. Band I. Philadelphia, 1966.djvu
Ereignisse in der Ukraine 1914 - 1922 deren Bedeutung und historische Hintergunde. Serie I-IV. Band II. Philadelphia, 1967.djvu
Ereignisse in der Ukraine 1914 - 1922 deren Bedeutung und historische Hintergunde. Serie I-IV. Band III. Philadelphia, 1968.djvu
Ereignisse in der Ukraine 1914 - 1922 deren Bedeutung und historische Hintergunde. Serie I-IV. Band IV. Philadelphia, 1969.djvu
Feldman W. Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi 1846 - 1906, Tom drugi. Krakow, 1907.djvu
Fisher A. W. The crimean tatars. 1987.djvu
Forczyk, Robert. Panther vs T-34. Ukraine 1943. 2007.pdf
Forczyk R. 189 Sevastopol 1942. Von Manstein's triumph. 2008.pdf
Goh Keng Swee. The Economics of Modernization.djvu
Goh Keng Swee. The Practice of Economic Growth.djvu
Halagida I. Prowokacja Zenona. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie C-1 przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954). Warszawa, 2005.djvu
Harvard Ukrainian Studies. Volume I. Number 1. March 1977.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume I. Number 2. June 1977.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume I. Number 3. September 1977.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume I. Number 4. December 1977.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume II. Number 1. March 1978.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume II. Number 2. June 1978.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume II. Number 3. September 1978.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume II. Number 4. December 1978.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume III-IV. Part 1. 1979 - 1980.pdf.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume III-IV. Part 2. 1979 - 1980.pdf.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume IX. Number 1-2. June 1985.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume IX. Number 3-4. December 1985.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume V. Number 1. March 1981.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume V. Number 2. June 1981.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume V. Number 3. September 1981.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume V. Number 4. December 1981.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume VI. Number 1. March 1982.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume VI. Number 2. June 1982.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume VI. Number 3. September 1982.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume VI. Number 4. December 1982.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume VII. 1983.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume VIII. Number 1-2. June 1984.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume VIII. Number 3-4. December 1984.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume X. Number 1-2. June 1986.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume X. Number 3-4. December 1986.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XI. Number 1-2. June 1987.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XI. Number 3-4. December 1987.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XI. Number 3-4. Index to Volumes I-X (1977-1986). December 1987.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XII-XIII. 1988 - 1989.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XIV. Number 1-2. June 1990.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XIV. Number 3-4. December 1990.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XIX. 1995.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XV. Number 1-2. June 1991.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XV. Number 3-4. December 1991.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XVI. Number 1-2. June 1992.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XVI. Number 3-4. December 1992.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XVII. Number 1-2. June 1993.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XVII. Number 3-4. December 1993.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XVIII. Number 1-2. June 1994.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XVIII. Number 3-4. December 1994.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XX. Special Issue. 1996.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XXI. Number 1-2. June 1997.pdf
Harvard Ukrainian Studies. Volume XXI. Number 3-4. December 1997.pdf
Hilfskomitee fur ukrainische Fluchtlinge aus Galizien und der Bukowina.djvu
hioppel v. die kasaken und die russische kavallerie. berlin, 1921.pdf
Hirsch M., Spitzer L. Ghosts of home. The afterlife of Czernowitz in jewish memory. Berkley - Los Angeles - London, 2010.pdf
Hlibowicki Johann. Ruthenisches Sprachbuch.djvu
Horbal B. Dzialnosc polityczna lemkow na Lemkowszczyznie 1918 - 1921. Wroclaw, 1997.pdf
Hruschewskyj M. Die ukrainische Frage in historischer Entwicklung. Wien, 1915.pdf
Husek J., Dr. Narodopisna hranice mezi slovaky a karpatorusy. Bratislava, 1925.djvu
Iuzovka and revolution. Vol. I. Life and work in Russia's Donbass, 1869 - 1924. T. H. Friedgut. New Jersey, 1989.djvu
Iuzovka and revolution. Vol. II. Politica and revolution in Russia's Donbass, 1869 - 1924. T. H. Friedgut. New Jersey, 1994.djvu
Iванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспiльно-полiтичному русi Росiї та України (Киев) (1971).djvu
Iсторiя Львова в документах i матерiалах.djvu
Jablonska Helena. Dziennik z oblezonego Przemysla 1914-1915.djvu
Kaminski Stefan. Lata walk i zametu na Ukraine (1917-1921) (Przemysl)(1928).djvu
Karpus Zbigniew. Russian and Ukrainian Prisioners of War and Internees kept in Poland in 1918-192.djv
Kasianov G., Ther P. A laboratory of transnational history. Ukraine and recent ukrainian historiography. Budapest - New York, 2009.pdf
Klimecki M. Polsko-ukrainska wojna o Lwow i Galicje Wschodnia 1918 - 1919. Warsawa, 2000.pdf
Klimecki Michal. Galicyjska Socjalistyczna Republika Rad. Okupacja Malopolski (Galicji) Wschodnie.djv
Konyago V. L., Ladyzhynsky O. V. The legion of Ukrainian Sich riflemen. Badges, medals, and other items. 2006.pdf
Kopecek, Michal. Past in the making. Historical revisionism in Central Europe after 1989. Budapest - New York, 2008.pdf
Kossak-Szczucka Z. Pozoga. Wspomnienia z Wolynia 1917-1919.djvu
kostiuk h. stalinist rule in the ukraine. a study of the decade of mass terror (1929-39). n. y. 1960.pdf
Kotkin S. Armageddon averted. The Soviet collapse, 1970 - 2000. Oxford, 2001.pdf
Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as a civilization. Berkley - Los Angeles - Oxford, 1997.pdf
Kotkin S. Steeltown, USSR. Soviet society in the Gorbacher era. Berkley - Los Angeles, 1991.djvu
Kouchnire M. L'Ukraine l'Europe orientale et la conference de la Paix. Paris, 1919.djvu
Koutaissoff A. Ukraina. Copenhagen, 1918.djvu
Kozauer Nikolaus G. Die Karpathen-Ukraine zwischen den beiden Weltkriegen (Esslingen) (1979).pdf
Kozlowski Wladislaw. Sprawa Rusko-Ukrainska.djvu
Krasinski H. The cossacks of the Ukraine - comprising biographical notices of the most celebrated Cossack Chiefs or Attamans. London, 1848.pdf
Krvava kniha. Cast I. Dokumenty k polske okupaci v ukrajinskem uzemi halicskem. Rok 1918 az do prosine 1919. Praga, 1920.djvu
Krysiak Franciszek Salez. Z dni grozy we Lwowie (od 1 do 22 listopada 1918 roku).djvu
Kubicek, Paul. The history of Ukraine. Westport - London, 2008.pdf
Kulish P. A. Vergewaltigung der Basilianer in Galizien durch die Jesuiten. Wien, 1882.pdf
Kupchanko. Die Schicksale der Ruthenen.djvu
Kutschabsky W. (Dr.). Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 191.pdf
Kuzio, Taras. Ukraine. Perestroika to Independence. 2000.pdf
L'Ukraine. Berne, 1919.pdf
Lang Ferdinand. Die Ukrainer Galiziens im Kampf um die Aufrichtung des ukrainischen Staates.djvu
Leftwich Curry J., Barth Urban J. The Left Transformed in Post-Communist Societies. The Cases of East-Central Europe, Russia and Ukraine. Lanham - Boulder - New York - Oxford. 2003.pdf
Lenormant M. Ch. Memoire sur les antiquites du Bosphore Cimmerien. Paris, 1861.pdf
Le probleme agraire en Ukraine et la loi agraire du Centralna Rada (le 18 janvier 1918).djvu
Lesur M. Histoire des kosaques, precedee d'une introduction. Paris, 1814.pdf
Lesur M. Histoire des Kosaques. Tome I. Paris, 1814.pdf
Lesur M. Histoire des Kosaques. Tome II. Paris, 1814.pdf
Lewicki Joseph. Grammatik der Ruthenischen oder Klein Russischen Sprache in Galizien.djvu
Lewicky Eugen (Dr.). Ukraine, Ukrainer und die Interessen Deutschlands.djvu
Liber G. O. Soviet nationality policy, urban growth, and iIdentity change in the Ukrainian SSR 1923-1934. Cambridge, 2002.pdf
Littlejohn, David. Foreign legions of the Third Reich. Vol. 4. Poland, the Ukraine, Bulgaria, Romania, Free India, Estionia, Latvia, Lithuania, Finland and Russia. 1994.pdf
Lower, Wendy. Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine. 2005.pdf
Lozynskyj Michael. Die Schaffung einer ukrainischen Profinz in Osterreich.djvu
Lubomy Y. Luciuk Bohdan. Anglo-American Perspectives on the Ukrainian Question 1938-1951 (Онтарио.djv
Lukomski G., Partacz Cz., Polak B. Wojna Polsko-ukrainska 1918-1919. Koszalin - Qarszawa, 1994.pdf
Magochij. The Shaping of a National Identity Subcarpathian Rus, 1848-1948.djvu
Magocsi. An Historical Guide To Subcarpathian Rus.djvu
Magocsi P.R. The roots of Ukrainian nationalis. Galicia as Ukraine s Piedmont.djvu
Magocsi Paul R. The Rusyn-Ukrainians Of Czechoslovakia.djvu
Magosci Paul Robert. Galicia. A Historical Survey and Bibliographic Guide (Торонто) (1983).djvu
Malet M. Nestor Makhno in the Russian Civil War. London, 1985.pdf
Marples, David R. Heroes and villains. Creating national history in contemporary Ukraine. Budapest - New York, 2007.pdf
Marschak J. Recollections of Kiev and the Northern Caucasus, 1917-18. 1971, Berkeley.djvu
Martowych O. The Ukrainian Insurgent Army (UPA). Munchen, 1950.djvu
Medrzecki W. Wojewodztwo Wolynske 1921 - 1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, spolecznych i politycznych, Wrozlaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1988.djvu
Memorandum to the Government of the United States on the Recognition of the Ukrainian People's Republic. Washington D. C., 1920.pdf
Merimee P. Les cosaques d'atrefois. Paris, 1865.pdf
Michal Klimecki. Historyczne Bitwy. Lwow 1918-1919. Warsawa, 1998.pdf
Milkowicz, Dr. Wladimirus. Monumenta confraternitatis Stauropigiane leopoliensis, Tomus I.djvu
Miller, Alexei. The Ukrainian Question. The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century. Budapest - New York, 2003.pdf
Moklak J. Lemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. Zagadnienia polityczne i wyznaniowe. Krakow, 1997.pdf
Motyka G. Ukrainska partyzantka 1942 - 1960. Dzialalnosc organizacji ukrainskich nacjonalistow i Ukrainskiej Powstanczej Armii. Warszawa, 2006.djvu
Mould, R. F. Chernobyl record. The definitive history of the Chernobyl catastrophe. Bristol - Pholadelphia, 2000.pdf
MсCaffray S.P. The politics of industrialization in Tsarist Russia. The Association of Southern C.djv
Naimark N. N. Stalin's Genocides. Princeton, 2010.pdf
Nazaruk Osyp. Ucieczka ze Lwowa do Warszawy (1999).djvu
Nipe, George M. Last victory in Russia. The SS-Panzerkorps and Manstein's Kharkov counteroffensive. February - March 1943. 2000.pdf
Nisbet Bain R. Cossack fairy tales and folk-tales. London, 1902.pdf
Nistor I. (Dr.). Der nationale Kampf in der Bukowina.djvu
Nordmann C. J. Charles XII et L'Ukraine de Mazepa. Paris, 1958.djvu
Nuoffer F. Die erste phase des aufstandes der kosaken unter Chmielnicki in den jahren 1648 – 1649. Leipzig, 1869.pdf
Ortmann K. De regno Bosporano spartocidarum. Halis Saxonum, 1894.pdf
O Rusi i do Rusinow.djvu
Panas Ks. Jozef. Z ciezkich dni Przemysla. (Zapiski kronikarskie naocznego swiadka) (Львoв) (1920.djv
Parchimowicz J. Katalog monet Ukrainy od 1992 (Bezplatny dodatek do katalogu monet polskich). Szczecin, 2005.pdf
Petrovsky-Shtern, Yohanan. The anti-impetial choice. The making of the ukrainian jew. New Haven - London, 2009.pdf
Platter J. Der Wucher in der Bukowina. Jena, 1878.pdf
Plokhy, Serhii. The cossacks and religion in early Modern Ukraine. Oxford, 2001.pdf
Plokhy, Serhii. The origins of the slavonic nations. Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge, 2006.pdf
Plokhy Serhii. Unmaking Imperial Russia. Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History.pdf
Podkarpatska Rus a Ceskoslovensko.djvu
Podole, Wolyn i Ukraina. Lwow, 1862.pdf
Polian, Pavel. Against their will. The history and geography of forced migration in the USSR. Budapest - New York, 2004.pdf
Polishhuk Viktor. Dowody Zbrodni OUN i UPA.djvu
Political writings of post-World War Two Ukrainian emigres. Annotated bibliography and guide to r.djv
Polnische Revolutionen. Erinnerungen aus Galizien.djvu
Polskie sprawy na Bukowine i ich znaczenie dla Galicyi.djvu
Popel. Ohlaszenyje do wsich Rusyniu.djvu
Popow G. O wojnie ojczyznianej 1941 - 1945. Warsawa, 2005.djvu
Problem polsko-ukrainski w Ziemi Czerwienskiej (Варшава) (1938).djvu
Procyk A. Russian nationalism and Ukraine. The nationality policy of the Volunteer Army during the Civil War. Edmonton-Toronto, 1995.djvu
Publications by ukrainian displaced persons and political refugees, 1945-1954 (Edmonton) (1988).djvu
Pudlo K. Lemkowie. Proces wrastania w srodowisko dolnego slaska 1947 - 1985. Wroclaw, 1987.pdf
Raoul-Rochette M. Antiquites grecques du Bosphore-Cimmerien. Paris, 1829.pdf
Rawita-Gawronska Fr. Kozaczyzna Ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do koncz XVIII-go wieku.djvu
Redlich, Shimon. Together and apart in Brzezany. Poles, Jews, and Ukrainians, 1919 - 1945. Bloomington, 2002.pdf
Reinach Salomon. Antiquites du Bosphore Cimmerien. Paris, 1892.pdf
Rolle M. Seweryn Malinowski. Kartka z dqiejow sceny polskiej na wschodnich kresach. Krakow, 1896.djvu
Romanczuk Julian. Die Ruthenen und ihre Gegner in Galizien.djvu
Rozdol'skij Roman. Stosunki poddancze w dawnej Galicji. Tom drugi.djvu
Rozdol'skij Roman. Stosunki poddancze w dawnej Galicji. Tom pierwszy.djvu
Ruthenische Revue, Jahrgang 1905.djvu
Sabatier J. Souvenirs de Kertsch et Chronologie du roy aume de Bosphore. Saint-Petersbourg, 1849.pdf
Sands Bedwin. The Ukraine.djvu
Scardelatto Gabrielle, Magocsi Paul Robert. A Bibliography, 1964-2000.djvu
Scherer J.-B. Annales de la petite-russie; ou histoire des cosaques-saporogues et des cosaques de l'Ukraine. Paris, 1788.pdf
Scrimali Antoine. La Ruthenie subcarpathique et lEtat tchecoslovaque.djvu
Sembratovitch R. Le Tsarisme et l'Ukraїne. Paris, 1907.pdf
Smal'-Stotskij. Gartner. Minoritaetsvotum.djvu
Snyder, Timothy. The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569 - 1999. New Haven - London, 2003.pdf
Snyder T. Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. New York, 2010.pdf
Stecky T. Wolyn pod wzgledom statystycznym, historycznym i archeologicznym. Tom I. Lwow, 1864.pdf
Stehle Hansjakob. Die Ostpolitik des Vatikans. 1917-1975 (Munchen) (1975).djvu
Stern F. Die russischen Kosakenheere. 1883.pdf
Suhaj Janko. Carpathian Ruthenia on the Warpath.pdf
Svorc Peter. Krajinska hranica medzi Slovenskom i Podkarpatskou Rusou v medzivojnom obdobi (1919-.djv
Szczesniak A. B., Szota W. Z. Droga do nikad. Dzialalnosc Organizacji Ukrainskich Nacjonalistow i jej likwidacja w Polsce. Warszawa, 1973.djvu
Szporluk R. Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union. Stanford, 2000.pdf
Tarnowski St. hr. O Rusi i Rusinach.djvu
Texts of the Ukraine _Peace_ with maps. Washington, 1918.pdf
The Jewish Pogroms in Ukraine. Washington, 1919.pdf
The resources of Russia in the event of a war with France with a short description of the cozaks. Boston, 1813.pdf
The ukrainian terror and the jewish peril. London, 1921.pdf
Thomas Henry Dyer. A history of modern europe from the fall of constantinople. vol iii. 1576-1679. London, 1901.pdf
Torzecki Ryszard. Polacy i Ukraincy. Sprawa ukrainska w czasie II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1993.djvu
Tottle, Douglas. Fraud, famine and fascism. The Ukrainian genocide myth from Hitler to Harvard. Toronto, 1987.pdf
Tottle Douglas. Fraud, Famine and Fascism. The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard (To.pdf
Treaty of peace, signed at Brest-Litovsk between the central powers and the Ukrainian poeple's republic together with the supplementary treaty thereto. London, 1918.pdf
Tys-Krokhmaliuk Y. UPA walfare in Ukraine. New York, 1972.djvu
Ukraina Lithuanica. Студії з історії Великого князівства Литовського. Т. І. Київ, 2009.pdf
Ukraine on the road to freedom. New York, 1919.pdf
Ukrainian Armies 1914-55. Ukrainian Mens against Russia & USSR. 2004.pdf
Ukrainische Rundschau, Jahrgang 1914.djvu
Ukrainische Rundschau, Jahrgang 1915.djvu
Urbanski T. Rok 1683 na Podolu, Ukrainie i w Moldawii. Lwow, 1907.djvu
Uwagi o jezyku i alfabecie w ziemi halickiej.djvu
Vasary, Istvan. Cumans and tatars. Oriental military in the pre-Ottoman Balkans, 1185 - 1365. Cambridge, 2005.pdf
Vestnik slovanske filologie a starozitnosti. Rocnik I. Praha, 1901.pdf
Wagner M. Travels in Persia, Georgia and Koordistan; with sketches of the Cossacks and the Caucasus. Vol. III. London, 1856.pdf
Wasilewski Leon. Ukraina i sprawa ukrainska.djvu
Wasilewski Leon. Ukrainska Sprawa Narodowa.djvu
Wehrhahn Torsten. Die Westukrainische Volksrepublik (Berlin) (2004).pdf
Weryha-Darowski A. Kresy Ruskie Rzeczypospolitej.djvu
Wickham Steed H. The Hapsburg Monarchy. New-York, 1913.pdf
Winch Michael. Republic for a day (London) (1939).pdf
Winter Eduard. Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955-1939 (Фюрт) (1993).djvu
Witkowska Helena. Udzial Galicyi w powstaniach 1830 i 1863 roku.djvu
Workers, strikes, and pogroms. The Donbass-Dnepr bend in late imperial Russia, 1870 - 1905. Charters Wynn. New Jersey, 1992.djvu
Wrotnowsky F. Powstanie na Wolyniu, Podou i Ukrainie w Roku 1831. Tom II. Paryz, 1838.pdf
W sprawie wydzielenia Chelmszczyny.djvu
Wydawnictwo Militaria. #302. Rolf Michaelis. 14. Waffen Grenadier Division der SS (Ukrainische Nr. 1) _Galizien_. Warszawa, 2008.pdf
Wynar Lubomyr R. Mychajlo Hruschewskyj Bibliographische Quelle 1866-1934.djvu
Wysocki R. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce w latach 1929 - 1939. Geneza, struktura, program, ideologia. Lublin, 2003.djvu
Yekelchyk Serhy. Stalin's Empire of Memory (Toronto) (2004).pdf
Z dziejow Hajdamaczyzny. Czesc 1. Warszawa, 1905.pdf
А. С. Б. Холмская Русь и Поляки.djvu
Альбовский Е.А. Истории Харьковского полка.djvu
Альбовский Е.А. История Харьковского слободского казачьего полка (1651-1765).djvu
Андреев А. Р., Шумов С. А. Бандеровщина.djvu
Андрух С. И. Нижнедунайская Скифия в VI - начале І в. лр н. э. (Этно-политический аспект). Запорожье, 1995.pdf
Андрієвський В. З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині. Частина 1. Берлін, 1921.djvu
Андрієвський В. З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині. Частина 2. Берлін, 1921.djvu
Андрієвський В. З минулого. Том ІІ. Від Гетьмана до Директорії. Частина друга. Директорія. Берлін, 1923.djvu
Андрієвський В. З минулого. Том ІІ. Від Гетьмана до Директорії. Частина перша. Гетьман. Берлін, 1923.djvu
Антонович В. Б., Бец В. А. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. Выпуск первый. Киев, 1885.djvu
Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні. Київ, 1991.djvu
Антонович М. Історія України. Т. І. Княжа доба. Прага, 1941.pdf
Аркас М. Історія України-Руси. 1908.pdf
Артем на Украине. Документы и материалы.djvu
Археология Украинской ССР. Том второй. Скифо-сарматская и античная археология. Киев, 1986.djvu
Археология Украинской ССР. Том третий. Раннеславянский и древнерусский периоды. Киев, 1986.djvu
Афанасьев-Чужбинский. ПоЪздка в Южную Россiю. Часть I. Очерки ДнЪпра.djvu
Бiрчак Володимир. Карпатська Украiна. Спомини й переживання.pdf
Бабенко Л. И. Песочинский курганный могильник скифского времени. Харьков, 2005.djvu
Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму. Київ, 2007.djvu
Бабій О. Шукаю людини. Нариси з часів війни. Львів, 1921.djvu
Багалей Д. И. История Северской земли до половины xiv ст..pdf
Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Киев, 1889.pdf
Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ. Харьков, 1890.pdf
Багалей Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины московского государства. Москва, 1887.pdf
Багалій Д. І. Історія Слобідської України. Харків, 1918.djvu
Багалій Д. І. Історія Слобідської України. Харків, 1990.pdf
Бажан О. Г., Данилюк Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.). Київ, 2000.pdf
Бажанський Михайло. Моя Карпатська Украiна (Регенсбург) (1946).pdf
Балабина В. И. Фигурки животных в пластике Кукутени-Триполья. Москва, 1998.pdf
Баран В. Д., Баран Я. В. Історичні витоки українського народу. Київ, 2005.djvu
Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946 - 1980-і рр.). Київ, 1999.pdf
Баран В. К., Токарський В. В. Україна. Західні землі. 1939 - 1941 рр. Львів, 2009.djvu
Баран В. К. Україна - новітня історія (1945-1991 рр.). Львів, 2003.djvu
Барвінський Б. Історичні права українського народу до його народнього імені. Відень - Київ, 1918.djvu
Барвінський Б. Історія українського народу. Львів, 1922.pdf
Барвінський О. Історія України-Руси. Львів, 1904.pdf
Батюшков П.Н. Холмская Русь.djvu
Бачинський Ю. Українська еміграція. Т. І. Українська еміграція в З'єднаних Державах Америки. Львів, 1914.djvu
Без права на реабилитацию. Книга 1.pdf
Без права на реабилитацию. Книга 2.pdf
Бережинський В. Г. Червона Українська Галицька армія. Київ, 1997.pdf
Берестнев С. И. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (II тыс. до н. э.). Харьков, 2001.djvu
Бицилли, П.М. Проблема русско-украинскихъ отношенiй въ свЪтЪ исторiи.pdf
Бобринский А. А. О курганах близ местечка Смела. Одесса, 1886.pdf
Бобіна О. В, Історіографія історії України. Навчальний посібник. Миколаїв, 2002.pdf
Богданович П. Н. Полтавская виктория. Ко дню её столетия. Буэнос-Айрес, 1959.pdf
Божок Г. Українці в Єгипті. Реґенсбурґ, 1946.djvu
Бойдуник О. На переломі (уривки спогадів). Париж, 1967.djvu
Бойко І. Д. Селянство України в другій половині XVI - першій половині XVII ст. Львів, 1963.djvu
Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. Сборник материалов и изследований. СПб, 1907.pdf
Боляновський А. Дивізія _Галичина_. Історія. Львів, 2000.djvu
Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939 - 1945). Львів, 2003.djvu
Бондарук Л. Михайло Сорока. Дрогобич, 2001.pdf
Боплан Г. Л. Опис України. Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.djvu
Боплан Гийом Левассер де. Описание Украины. Москва, 2004.djvu
Борисенко В. Й., Бульвінський А. Г., Візер С. О. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. Київ, 2006.djvu
Борисенко В. Й. Еволюція соціальної структури населення Гетьманщини. Київ, 1997.djvu
Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ століття. Київ, 1998.djvu
Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст.djvu
Борисёнок Е. Феномен советской украинизации. 1920 - 1930-е годы. Москва, 2006.pdf
Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана. Київ, 1991.djvu
Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе. Львів, 1991.djvu
Боярский В. И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. Историко-документальный очерк. Москва, 2003.djvu
Бравiнський В. Дослiди с поля статистики.djvu
Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. Київ, 1988.djvu
Брехуненко В. Богдан Хмельницький. Київ, 2007.djvu
Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918 - 1921). Вінніпеґ, 1969.djvu
Броди. Збірник статей і нарисів за ред. О. Лисяка. Дрогобич, 2003.pdf
Бродовскiй И. Еврейская нищета въ ОдессЪ (Одесса) (1902).djvu
Бубенок О. Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI - начало XIII вв.). Киев, 1997.djvu
Бугай Н. Ф. Народы Украины в Особой папке Сталина. Москва, 2006.pdf
Будзиновський В. Гетьман Мазепа. Нью-Джерсі, 1916.djvu
Будзиновський В. Наші гетьмани. Львів, 1907.djvu
Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю. Трипільська культура. Спогади про золотий вік. Харків, 2008.djvu
Бурдо Н. Сакральний світ Трипільської цивілізації. Київ, 2005.pdf
Бурдс Д. Советская агентура. Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944 - 1948). Москва - Нью-Йорк, 2006.pdf
Бурштинський Iван П.. Украiнський нарiд i його непрошенi опiкуни.djvu
Буцинский П. Н. О Богдане Хмельницком. Харьков, 1882.pdf
Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. Кн. 2. Київ, 1994.djvu
Білас І. Під видом бандитів УПА. Трускавець, 1992.djvu
Білецький Л. Дмитро Дорошенко. Вінніпеґ, 1949.djvu
Білокінь С. І. Довідкова книга з культурної спадщини України. Метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо. Робочий зошит. Київ, 2009.pdf
Білоус Н. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. Київ, 2008.djvu
Білінський В. Б. Країна Моксель, або Московія. Київ, 2009.pdf
Бірчак В. Карпатська Україна. Спомини й переживання. Прага, 1940.djvu
В'ятович В., Грицьків Р., Дерев'яний І. та ін. Українська Повстанська Армія - історія нескорених. Львів, 2008.pdf
В'ятович В. Ставлення ОУН до євреїв. Формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 2006.pdf
Вoеннo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи, Екатеринославская губерния (Том 11, Часть 4).djvu
Вoеннo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи, Полтавская губерния (Том 12, Часть 3).djvu
Ваврик В.Р. Справка о русском движении в Галичине.djvu
Валь Э.Г.Ф. Значенiе и роль Украины въ вопросЪ освобожденiя Россiи отъ большевиковъ на основанiи .djv
Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів. Упор. М. Посівнич. Львів, 2005.pdf
Василевскiй А. Современная Галицiя.djvu
Василенко Н.П. Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии. Выпуск 1.Чернигов, 1901.pdf
Вахнянин Н. Причинки до історії руської справи в Галичині в літах 1848 - 1870. Львів, 1901.djvu
Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти. Ужгород, 2004.djvu
Веденеев Д. В. Украинский фронт в войнах спецслужб. Исторические очерки. Киев, 2008.pdf
Вербицький М. Найбільший злочин Кремля. Запланований штучний голод в Україні 1932 - 1933 років. Лондон, 1952.djvu
Вергун Дмитрiй. Что такое Галицiя.djvu
Верещагин В.А. Старый Львовъ.pdf
Верига В. Під крилами визвольних дум. Спомини підхорунжого дивізії _Галичина_. Київ, 2007.pdf
Верига В. Під сонцем Італії. Вояки Дивізії _Галичина_ в Британському таборі полонених. Торонто - Нью-Йорк - Париж - Сідней, 1984.djvu
Верига Василь. Галицька Соцiялiстична Совєтська Республiка 1920 р. (НТШ, 1986, том 203).djvu
Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М. Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Злочини проти народу. Дрогобич, 2008.pdf
Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М. Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Злочини проти народу. Київ - Нью-Йорк, 2000.pdf
Видейко М. Ю. Путешествие в трипольский мир. Киев, 2005.pdf
Винар Любомир. Автобiографiя Михайла Грушевського з 1926 року (Нью-Йорк - Мюнхен - Торонто) (1981.djv
Винар Любомир. Михайло Грушевський i Наукове товариство iм. Тараса Шевченка 1892-1930 (Мюнхен) (1.djv
Винар Любомир. Найвидатнiший Iсторик Украiни Михайло Грушевський (1866-1934) (из-во Сучаснiсть 19.djv
Винар Любомир. Юлiян Бачинський видатний дослiдник украiнськоi емiграцii.djvu
Винниченко В. Поворот на Украiну.djvu
Винниченко І. Україна 1920-1980-х. Депортації, заслання, вислання. Київ, 1994.djvu
Винокур І. С., Телегин Д. Я. Археологія України. Навчальний посібник. Київ, 1994.djvu
Винокур І. С., Телегин Д. Я. Археологія України. Підручник. Тернопіль, 2008.djvu
Винокур І. С. Історія та культура черняхівських племен. 1972.djvu
Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.). У 2-х ч. Ч. 1. Київ, 2008.pdf
Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.). У 2-х ч. Ч. 2 (Додатки). Київ, 2008.pdf
Висоцький О. Ю. Українські соціал-демократи та есери. Досвід перемог і поразок. Київ, 2004.pdf
Военнo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи, Волынская губернiя (Том 10, Часть 3).djvu
Военнo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи, Волынская губернiя (Том 11, Часть 2).djvu
Военнo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи, Харьковская губернiя (Том 12, Часть 1).djvu
Военнo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи, Херсонская губернiя (Том 11, Часть 1).djvu
Военнo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи, Черниговская губернiя (Том 12, Часть 2).djvu
Возняк М. Кирило-мефодіївське братство. Львів, 1921.djvu
Возняк Михайло. Як пробудилося украiнське народне життя в Галичинi за Австрii.djvu
Войтович Л. В. Формування кримськотатарського народу. Вступ до етногенезу. Біла Церква, 2009.pdf
Волинь, Східна Галичина 1943-1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах. Том 1. Варшава-Київ, 2003.pdf
Волинь у Другій світовій війні. Зб. наук. та публіцист. ст.. Гол. ред. та упоряд. М. М. Кучерпа. Луцьк, 2005.djvu
Волицький В. На Львів і Київ. Воєнні спогади 1918 - 1920. Торонто, 1963.djvu
Волк-Карачевский. Борьба Польши с козачеством во второй половине ХІІ и начале ХІІІ века. Киев, СПб, 1899.pdf
Волковинский В. Н. Махно и его крах. Москва, 1991.pdf
Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. 1994.djvu
Волошин Юрий. Государевы описные малороссийские раскольнические слободы (XVIII в.) (Москва, из-во.djv
Волынская резня. Польские и еврейские жертвы ОУН-УПА. Каталог документальной фотовыставки. Киев, 2010.pdf
Вооружение скифов и сарматов. Сборник научных трудов. Киев, 1984.djvu
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том I (1620 - 1647 годы). Москва, 1953.djvu
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том II (1648 - 1651 годы). Москва, 1953.djvu
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том III (1651 - 1654 годы). Москва, 1953.djvu
Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Відп. ред. В. В. Карпов, В. І. Горєлов, І. В. Мороз. Зб. наук. праць. Київ, 2010.djvu
Временникъ Ставропигiйскаго Института на 1930 годъ.djvu
Временникъ Ставропигiйскаго Института на 1931 годъ.djvu
Временникъ Ставропигiйскаго Института на 1932 годъ.djvu
Всегоренко М. Богдан Хмельницький. Історія його воєн і політики. Львів, 1941.djvu
Всеобщая стачка на Юге России в 1903 году. Сборник документов. Москва, 1938.djvu
Высотская Т. Н. Скифские городища. Симферополь, 1989.djvu
Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской ХІ - ХIV вв. Выпуск I. Киев, 1966.pdf
Высоцкий С. А. Средневековые надписи Софии Киевской (По материалам граффити XI - XVII вв.). Киев, 1976.djvu
Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій.djvu
Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920-1945. Київ, 2006.djvu
Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Повстанська розвідка діє точно й відважно. Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940-ті - 1950-ті роки. Київ, 2006.djvu
Вєтров І. Г. Червона армія і рейхсвер - військово-технічна співпраця у 1922-1933 рр. Київ, 2008.djvu
Відейко М. Ю., Терпиловський Р. В., Петрашенко В. О. Давні поселення України. Київ, 2005.pdf
Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали. Київ, 2001.djvu
Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об'єднана Європа. Від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. Київ, 2009.pdf
Візітів Ю. М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період. Рівне, 2008.djvu
Війна й Техніка. Воєнно-науковий збірник. 1938.djvu
Віперман В. Європейський фашизм. Порівняльний аналіз (1922 - 1982). Київ, 2008.djvu
Гiрняк Любомир. На стежках iсторичних подiй.Карпатська Украiна i наступнi роки (Нью-Йорк) (1979).pdf
Гай-Нижник П. П. П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.). Київ, 2004.pdf
Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917 - 1930 рр.). Київ, 2006.pdf
Гайке В.-Д. Українська дивізія _Галичина_. Історія формування і бойових дій у 1943-45 роках. Торонто-Париж-Мюнхен, 1970.djvu
Гайко Г., Білецький В., Мікось Т., Хмура Я. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). Донецьк, 2009.pdf
Гай М. Люди підпілля. Лондон.djvu
Галаса В. Наше життя і боротьба. Львів, 2005.pdf
Галиция в восстании 1863 года.djvu
Генеральное собранiе въ КоломыЪ.djvu
Геноцид українського народу - історична пам’ять та політико-правова оцінка. Міжнар. наук. – теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р. Матеріали. Київ – Нью–Йорк, 2003.pdf
Герасимович Iван. Життя й вiдносина на Радянськiй Украiнi (Берлин) (1920).djvu
Гербiльский Г.Ю. Петро Перший в Захiднiй Украiнi 1706-1707 рр..djvu
Гербель Н. Изюмский слободской казачий полк. СПб, 1852.pdf
Гербільський Г. Ю. Петро Перший в Західній Україні (1706-1707 рр.). Львів, 1948.djvu
Геродот із Галикарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. Київ, 1992.djvu
Гетьмани України.djvu
Гетьмани України.txt
Гетьмани України. Богдан Хмельницький.djvu
Гетьмани України. Богдан Хмельницький.txt
Гетьман Іван Мазепа - постать, оточення, епоха. 3б. наук. праць. Київ, 2008.pdf
Гизель Иннокентий. Синопсис (Москва) (2006).djvu
Гизель Иннокентий. Синопсис, или краткое собрание от различных летописцев (Рукопись по изданию 1680 г.).pdf
Гильденштедтъ. Дневникъ путешествiя въ южную Россiю въ 1773-1774 г..djvu
Годлевська В. Ю. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960 - 1982 роки). Вінниця, 2009.pdf
Головацкий Я. Хрестоматия церковно-словянская и древне-русская. Відень, 1854.djvu
Головацкий Яков. ЗамЪтки и дополненiя къ статьямъ г. Пыпина.djvu
Головацкий Яковъ. Начало и дЪйствованiе львовского Ставропигiйского Братства.djvu
Головко А. Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х - первой половины ХІІІ вв. Киев, 1988.pdf
Головна Руська Рада 1848-1851 - протоколи засiдань i книга кореспонденцii.djvu
Головченко В. Від _Самостійної України_ до Союзу Визволення України. Нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ ст. 1996.pdf
Головченко В. І., Солдатенко В. Ф. Українське питання в роки Першої світової війни. Київ, 2009.pdf
Голод 1932 - 1933 годов. Москва, 1995.djvu
Голод 1932–1933 років в Україні. Причини та наслідки. Київ, 2003.pdf
Голод в Україні. Вибрані статті. Луцьк, 2006.pdf
Голодний мор 1932 - 1933 років на Кіровоградщині. Мовою архівних документів. Збірник документів і матеріалів. Кіровоград, 2008.pdf
Голодомор. Геноцид украинского народа (1932 - 1933). Киев, 2007.pdf
Голодомор 1932 - 1933 років на Сумщині. Упоряд. Покидченко Л. А. Суми, 2006.pdf
Голодомор 1932 - 1933 рр. на Чернігівщині. Документи, свідчення, дослідження. Зб. документів і матеріалів. Упоряд. С. В. Бутко, С. І. Федусь. Чернігів, 2009.pdf
Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали. Упор. Р. Пиріг. Київ, 2007.djvu
Голодомори 1921 - 1922, 1932 - 1933, 1947 років в Україні. Бібліографічний покажчик. Упорядник Сергієнко О. М. Запоріжжя, 2008.pdf
Голодомори в Україні. Одеська область 1921 - 1923, 1932 - 1933, 1946 - 1947. Дослідження, спогади, документи. Одеса, 2007.pdf
Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій. Київ, 2005.pdf
Гончаренко А. Споминки. Едмонтон, 1965.djvu
Горбач Назар. Справжнiй Михайло Драгоманов (Львов) (2008).djvu
Горбуров Є. Г., Шитюк М. М. Суспільно-політична та бойова діяльність націоналістичного підпілля Півдня України в роки німецько-румунської окупації. Київ, 2003.djvu
Горобець В., Чухліб С. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба. Київ, 2004.djvu
Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України. Київ, 2009.pdf
Горюнов Е. А. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья. Москва, 1981.pdf
Господин А. Три визначні дипломати. Граф М. Тишкевич, Князь І. Токаржевський-Карашевич і Барон М. Василько. Вінніпеґ, 1939.djvu
Готеґем, Едвард Й. Ц. Моя зустріч з УПА. Нью-Йорк, 1972.djvu
Гофман И. Д. Нюрнберг предостерегает. Полтава, 2007.pdf
Гошко Т. Міське самоврядування на українських землях у XIV-XVI ст.djvu
Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). Київ, 2009.pdf
Грабовський С. Державне утвердження України у другій половині ХХ століття. Київ, 2002.djvu
Грамоти XIV ст. Упор. М. М. Пещак. Київ, 1974.pdf
Грановський Б. Джерела альтернативного українознавства (Європа, 1940 - 1945 рр.). Бібліографічний довідник. Київ, 2002.djvu
Граф де Ке де Сент-Емур. Анна Русинка, королева Франції і ґрафіня Валуа. Пер. І. Франко. Львів, 1909.djvu
Гребенников Ю. С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья (IX - III вв. до н.э.). Николаев, 2008.djvu
Гребенщикова Г. А. Черноморский флот перед Крымской войной 1853 - 1856 годов. Геополитика и стратегия. СПб, 2003.pdf
Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху. СПб, 2005.djvu
Гриневич В.А., Гриневич Л. Слiдча справа.pdf
Грицак П. Вежі і кулемети (Спогади з Дивізії і большевицького полону). Мюнхен, 1959.djvu
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації xix-xx ст..pdf
Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856 - 1886). Київ, 2006.djvu
Гриценко И. В. История создания и службы аэропланов типа Taube. Запорожье, 2009.pdf
Грицюк В. М. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на території України. Київ, 2010.pdf
Грицяк Є. Норильське повстання. Харків, 2008.pdf
Гришко В. І. Москва сльозам не вірить. Трагедія України 1933 року з перспективи 30-річчя (1933 - 1963). Нью-Йорк, 1963.djvu
Гришко В. І. Український _Голокост_, 1933. Нью-Йорк - Торонто, 1978.djvu
Грошові знаки та монети України. Альбом. Харків, 2005.pdf
Грушевский М. Иллюстрированная история Украины. СПб.djvu
Грушевский М. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями. Донецк, 2004.djvu
Грушевский М. Киевская Русь. Том первый. СПб, 1911.djvu
Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. СПб, 1906.pdf
Грушевський М. Виїмки з жерел до історії України-Руси. До половини ХІ віка. Львів, 1895.pdf
Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI - XVII віці. 1919.djvu
Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького. Нью-Джерсі, 1919.djvu
Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка історія України. Київ, 1919.pdf
Грушевський М. С. Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. Leipzig, 1906.pdf
Грушевський М. С. Історія України-Руси. Том V. Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в Українсько-руських землях XIV - XVII в. Львів, 1905.pdf
Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ - Відень, 1921.djvu
Грушевський М. Історія України-Руси. Том IV. XIV - XVI - відносини політичні. Львів, 1907.pdf
Грушевський М. Історія України-Руси. Том IІ. ХІ - ХІІІ вік. Львів, 1905.pdf
Грушевський М. Історія України-Руси. Том IІІ. до року 1340. Львів, 1905.pdf
Грушевський М. Історія України-Руси. Том VIIІ. Чистина ІІ. Початки Хмельниччини (1638 - 1648). Київ - Відень, 1922.pdf
Грушевський М. Історія України-Руси. Том І. До початку ХІ віка. Львів, 1904.pdf
Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. Львів, 2000.djvu
Гун, О. ф. Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малоросию в осени 1805 года. Часть первая. Путешествие от Москвы до Почепа. Москва, 1806.pdf
Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в певой половине XVIII в. Киев, 1986.djvu
Гуржій О. І., Корнієнко В. В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Київ, 2001.djvu
Гуржій О. І. Іван Скоропадський. Київ, 2004.djvu
Гірняк К. Український легіон самооборони. Причинки до історії. Торонто, 1977.djvu
Гірняк Л. На стежках історичних подій. Карпатська Україна і наступні роки. Спогади і матеріали. Нью-Йорк, 1979.pdf
Гірняк Н. Полк. Василь Вишиваний. Вінніпеґ, 1956.djvu
Давня Греція.djvu
Давня Греція.txt
Давня історія України. Навч. посібник. У 2 кн. Кн. 1. Толочко П. П., Козак Д. Н., Крижицький С. Д. та ін. Київ, 1994.djvu
Давня історія України. Навч. посібник. У 2 кн. Кн. 2. Толочко П. П., Козак Д. Н., Крижицький С. Д. та ін. Київ, 1995.djvu
Данилевский В. Н. Энеолит Украины. Киев, 1974.djvu
Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.) Київ, 2000.pdf
Данилюк Ю. Український національний рух. Основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х - 1980-ті рр.). Київ, 2000.pdf
Дашкевич Н. Княжение Даниила Галицкого по руским и иностранным известиям.pdf
Дашкевич Р. Артилерія січових стрільців. У боротьбі за київські ворота. Нью-Йорк, 1967.djvu
Дашке Роман (ген.-хор. др. ). Артилерiя Сiчових Стрiльцiв. У боротьбi за золотi киiвськi ворота (.djv
Дедицкий. Антонiй Добрянскiй - его жизнь и дЪятельность въ Галицкой Руси.djvu
Дедицкий Б. А. Антоний Добрянский. Его жизнь и деятельность в Галицкой Руси. 1881.djvu
Дедицкий Богдан А. Русская ЛЪтопись (отъ 862 до 1340 г.).djvu
Дем'ян Г. Таланти Бойківщини. Львів, 1991.djvu
Демкович-Добрянський М. Потоцький i Бобжинський. Цiсарськi намiсники Галичини 1903 - 1913. Рим, 1987.djvu
Демкович-Добрянський М. Украiнсько-польськi стосунки у XIX сторiччi. Мюнхен, 1969.djvu
Денищук О. Злочини польських шовіністыв на Волині. Книга перша. Рівненська область. Рівне, 2003.djvu
Денищук О. С. Боротьба УПА проти німецьких окупантів. Хронологія подій. у 2-х томах. Т. 1. Волинь. Рівне, 2008.pdf
Денищук О. С. Боротьба УПА проти німецьких окупантів в 2 томах. Т. 2. Галичина та Східна Україна. Рівне, 2008.pdf
Денник Начальноi Команди Украiнськоi Галицькоi Армii (Нью-Йорк) (1974).djvu
Деревінський В. Ставлення ОУН(б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин. Київ, 2006.pdf
Державин Н.С. Болгарскiя колонiи въ Россiи (Таврическая, Херсонская и Бесарабская губернiи).djvu
Детинец Киева ІХ - первой половины ХІІІ веков по материалам архелогических исследований. Київ, 1982.djvu
Джаксон Т. Н. Austr i gordum. Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. Москва, 2001.pdf
Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького. Історико-документальна оповідь. Київ, 1995.djvu
Джеффри Б. Советская агентура. Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944-1948). Москва - Нью-Йорк, 2006.pdf
Дзиговський А. Н., Островерхов А. С. Стеклянная посуда как историческое явление в памятниках скифо-сарматского времени Украины, Молдовы и Российского Подонья (VI в. до н.э. - IV в. н.э.). Одесса, 2000.djvu
Дзира І. Козацьке літописання 20-х - 80-х рр. XVIII ст. Джерелознавчий та історіографічний аспекти. Київ, 2005.pdf
Дзьобак В. В. Тарас Будьба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941 - 1944 рр.). Київ, 2002.djvu
Дзьобак В. Конфлікти в ОУН(б) і їх вплив на український Рух Опору (1941 - 1944 рр.). Київ, 2005.djvu
Дикий Андрей. Неизвращенная История Украины-Руси, Том 1.djvu
Дніпропетровськ - виміри історичної долі 1492 - 2008. Частина 2. Коріння міста. Дніпропетровськ, 2009.pdf
Дніпропетровська ОУН у боротьбі з німецькою окупацією. Документи та матеріали. За ред. В. Панченка. Дніпропетровськ, 2010.pdf
Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії. Міфи і реалії. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Київ - Батурин. 7 - 8 листопада 2008 р. Київ, 2009.djvu
Документи українського мучеництва під Польщею. Відень, 1921.djvu
Документы изобличают.djvu
Долинський Д. Борба українського народу за волю і незалежність. Огляд подій за рр. 1918, 1919 і 1920. Вінніпеґ - Ман.djvu
Донецк. Историко-экономический очерк.djvu
Донцов Д. Рік 1918, Київ. Торонто, 1954.djvu
Доронченков А.И. Российская эмиграция первой волны о национальных проблемах покинутого отечества.pdf
Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України. Київ - Львів, 2000.pdf
Дорошенко В. Систематичний покажчик до _Київської старини_ і _України_. Критична оцінка, поправки й доповнення. Львів - Київ, 1912.pdf
Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. Відень, 1917.djvu
Дорошенко Д. (проф.). Володимир Антонович.djvu
Дорошенко Д. Володимир Антонович. Прага, 1942.djvu
Дорошенко Д. Нарис Історії України. Том І (до половини XVII ст.). Репринт 1966 р. Київ, 1992.pdf
Дорошенко Д. Нарис історії України. Том І. До половини XVII століття. Варшава, 1932.pdf
Дорошенко Д. Нарис Історії України. Том ІІ (від половини XVII ст.). Репринт 1966 р. Київ, 1992.pdf
Дорошенко Д. Нарис історії України. Том ІІ. Від половини XVII століття. Варшава, 1933.pdf
Дорошенко Д. Угорська Україна. Ужгород, 1992.pdf
Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932.pdf
Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том ІІ. Українська Гетьманська Держава 1918 року. Ужгород, 1930.pdf
Дорошко М. С. Номенклатура. Керівна верхівка Радянської України (1917 - 1938 рр.). Київ, 2008.pdf
Драгоманов М. П. Вибрані праці. Том І. Історія. Педагогіка. Публіцистика. Київ, 2006.djvu
Драгоманов М. П. Його юбілей, смерть, автобіографія і список творів. зібрав М. Павлик. Львів, 1896.djvu
Драгоманов М. П. Переписка. Том І. зібрав М. Павлик. Львів, 1901.djvu
Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків. Київ, 1876.pdf
Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків. Історична розвідка. З додатком про життя Михайла Драгоманова. Київ, 1991.pdf
Драгоманов М. Славянските сказания за рождението на Константина Великий. София, 1890.pdf
Драгоманів М. Старі хартії вольності. 1915.pdf
Драчук В. Шаг в неведомое. Симферополь, 1971.pdf
Древнерусские города в древнескандинавской письменности. Тексты, перевод, комментарий. Москва, 1987.djvu
Дружини укранських нацоналстів в 1941-42 роках. 1953.pdf
Дубина К. Злодеяния немцев в Киеве. Москва, 1945.pdf
Дубровський В. 2-й відділ БАМЛАГ'у ГПУ-НКВД. Нью-Йорк, 1965.djvu
Дубровський В. Чергові завдання сучасного музейного будівництва на Вкраїні. Київ, 1927.pdf
Дуда А., Старик В. Буковинський Курінь в боях за українську державність. 1918 - 1941 - 1944. Київ - Чернівці, 1995.djvu
Дукельский Семен. ЧК на Украине.djvu
Думин Осип. Iсторiя Лєґiону Українських сiчових стрiльцiв 1914-1918.djvu
Духнович А. В. Истинная исторiя Карпато-Россов.djvu
ДЪдицкiй Богданъ А. Своежитьеви записки. Часть II.djvu
Дымша Л. Холмскiй вопросъ.djvu
Дюков А. Р. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение еврейского вопроса. 2-е изд. испр. и доп. Москва, 2009.pdf
Дюков А. Р. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение еврейского вопроса. Москва, 2008.pdf
Дярй гетьмана Пилипа Орлика. опрацював для друку Ян з Токар Токаржевський Карашевич. Варшава, 1936.djvu
Діяльність підпілля ОУН на Сході України. Збірник статей. Упоряд. Хобот П. В. Дніпропетровськ, 2010.djvu
Еванс, Ричард Дж. На захист історії. Львів, 2000.djvu
Еврейские погромы 1918 - 1921. Москва, 1926.djvu
Еврейские хроники XVII столетия (эпоха _хмельничины_). Боровой С. Я. Иерусалим, 1997.djvu
Ежегодникъ-Справочникъ Славяносербскаго УЪзднаго Земства на 1914-ий годъ. Луганск, 1914.djvu
Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні. 1928.pdf
Економічні основи галицької державности. Львів-Відень, 1921.djvu
Емельянов С., Мощанский И. Освобождение Киева. Действия войск 1-го Украинского фронта 3 ноября - 23 декабря 1943 года. 2005.pdf
Енциклопедія трипільської цивілізації. Том 1. Книга 1. Київ, 2004.pdf
Енциклопедія трипільської цивілізації. Том 2. Київ, 2004.djvu
Енциклопедія історії України в 5 т. Т. 1. А - В. Київ, 2005.djvu
Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Том І. 1890-1917. Київ, 2005.djvu
Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Том ІІ. 1918-1941. Київ, 2005.djvu
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985.djvu
Ефименко А. Южная Русь. Очерки, заметки и исследования. том 2. СПб, 1905.pdf
Ефименко А. Я. История украинского народа. Выпуск второй. СПб, 1906.pdf
Ефименко А. Я. Исторя Украйны и ея народа. СПб, 1907.pdf
Жданович О. Аріанство в епоху Константина Великого. Київ, 2009.pdf
Жерела до історії України-Руси. Том 8. Львів, 1908.pdf
Животко А. Нарис історії української преси (Курс лекцій). Подєбради, 1937.djvu
Животко Аркадiй. Десять рокiв украiнського iсторичного кабiнету (1930-1940).djvu
Животко Ф. Історія української преси. Київ, 1999.djvu
Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941 - 1955 рр. Рівне, 2008.djvu
Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом _секретно_. Всесоюзная перепись населения 1937 года. Москва, 1996.djvu
Життя і діяльність Степана Бандери - документи і матеріали. Тернопіль, 2008.pdf
Жуковський А. Історія Буковини. Частина перша. До 1774 р. Чернівці, 1991.pdf
Журавльов Д. В. Військова справа в слобідських полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст. Харків, 2002.pdf
Журавльов Д. В. Україна та Росія. Як брати горщики побили. Харків, 2009.djvu
Заворотнов С. М. Харьковская Катынь. Харьков, 2004.pdf
Загоровский В. П. Изюмская черта. Воронеж, 1980.pdf
Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. Выпуск первый.djvu
Загреба М. М. Монети австрійської імперії, 1811 - 1918. Каталог. Київ, 2008.pdf
Загреба М. Монети СРСР, 1921 - 1991. Каталог. Київ, 2009.pdf
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 1. Каліш, 1935.pdf
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 2. Каліш, 1930.pdf
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 3. Каліш, 1932.djvu
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 4. Каліш, 1934.pdf
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 5.djvu
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 6.djvu
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 7.djvu
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 8.djvu
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 9.djvu
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 10. Торонто, 1964.djvu
За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 11. Торонто, 1966.djvu
Зайцев А. К. Черниговское княжество Х - ХІІІ в. Москва, 2009.pdf
Закревский Н. Описание Киева. Том второй. Москва, 1868.pdf
Закревский Н. Описание Киева. Том первый. Москва, 1868.pdf
Залізняк Л. Л. Первісна історія України. Навчальний посібник. Київ, 1999.djvu
Замки та фортец Украни.djvu
Западные окраины Российской империи. Ред. М. Долбилов, А. Миллер. Москва, 2006.djvu
Записки Наукового товариства імені Шевченка. Рік XIV. P. 1904 кн. V. T. LXI..pdf
Записки о Слободскихъ Полкахъ съ начала ихъ поселенiя до 1766 года.djvu
Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга І. Київ, 1908.djvu
Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга І. Київ, 1908 (інший скан).djvu
Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга ІІ. Київ, 1908.djvu
Записки української господарської академії в Чехословацькій республіці. Том другий. Випуск перший. Факультет економічно-кооперативний. Подєбради, 1929.pdf
Запорізький архів. Народна війна. 1941 - 1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області. Збірник документів і матеріалів. Запоріжжя, 2005.pdf
Зарицький В. Крутянська подія. Чікаґо, 1972.djvu
Заруба В. М. Адміністративно-територіальнй устрій та адміністрація Війська Запорізького у 1648 - 1782 рр. Дніпропетровськ, 2007.pdf
Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття. Дніпропетровськ, 2003.djvu
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1 (28). Київ, 2007.pdf
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1 (32). Київ, 2009.pdf
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1-2 (30-31). Київ, 2008.pdf
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №2 (29). Київ, 2007.pdf
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №2 (33). Київ, 2009.pdf
З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ №1-2 (24-25). Київ, 2005.pdf
З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ №1-2 (26-27). Київ, 2006.pdf
Заснування Софійського собору в Києві. Проблеми нових датувань. Матеріали круглого столу. Київ, 2010.pdf
За сто лiт. Книга друга.djvu
За сто лiт. Книга пята.djvu
За сто лiт. Книга третя.djvu
За сто лiт. Книга четверта.djvu
За сто лiт. Книга шоста.djvu
За сценарієм ДПУ. Кримінальна справа _Українська революційно-демократична спілка_ Док. і матеріали. Наук. ред. П. Т. Тронько, Р. Я. Пиріг. Київ, 2004.pdf
Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 - 1987). Харків, 2003.pdf
За цілковиту українізацію. Дніпропетровськ, 1929.djvu
Зашкільняк Л. Методологія історії. Від давнини до сучасності. Львів, 1999.pdf
Збаражчина. Збірник статей і матеріалів. Торонто.djvu
Збаразький С. Крути. У 40-річчя великого чину. Мюнхен - Нью-Йорк, 1958.djvu
З великої європейської війни. Нью-Йорк, 1915.djvu
Здіорук С. І., Гриневич Л. В., Здіорук О. І. Покажчик публікацій про діяльність ОУН і УПА (1945 - 1998 рр.). Київ, 1999.djvu
Земля і воля. Рік ХІІ. Львів, неділя 2 вересня 1939.djvu
Земцов М.Е. Еврейскiе Крестьяне.djvu
Зеньковский Василий. Пять месяцев у власти (15 мая - 19 октября 1918 г.). Воспоминания.pdf
Злочини комуністичної Москви в Україні в літі 1941 року. Нью-Йорк, 1960.djvu
Злочин Москви у Вінниці. Нью-Йорк, 1951.djvu
Зовнішнє оцінювання з історії. Інформаційні матеріали. Бойко В., Пастушенко Р., Пильник Т. та ін. Київ, 2006.pdf
Золото степу. Археологія України. Упоряд. П. П. Толочко і В. Ю. Мурзін. Київ, 1991.pdf
Зоря нового часу. Серія «Історія людства».djvu
Зоря нового часу. Серія «Історія людства».txt
Иванова С. В., Петренко В. Г., Ветчинникова Н. Е. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса, 2005.pdf
Иванов В.В. Современная деревня въ Харьковской губернiи.djvu
Известие о золотой гривне, найденной близ Чернигова в 1821 году. СПб, 1821.djvu
Ильинская В. А. Скифы днепровского лесостепового Левобережья. Киев, 1968.djvu
Исторiя погромнаго движенiя на УкраинЪ 1917-1921 гг. Том первый.pdf
Историческое описание земли Войска Донского. Новочеркасск, 1903.djvu
История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры. Москва, 1967.djvu
История культуры Древней Руси. Домонгольский период. І. Материальная культура. Москва, 1951.djvu
История Лемковины в V Частях. И. Ф. Лемкин. Нью-Йорк, 1969.pdf
История погромного движения на Украине 1917 - 1921 гг. Том первый. Период Центральной Рады и Гетмана. Антисемитизм и погромы 1917 - 1918 гг. Берлин, 1923.pdf
История Русов или Малой России Георгия Конискаго. Москва, 1846.pdf
Йонг Л. де. Немецкая пятая колонна во Второй мировой войне. Москва, 1958.djvu
Кадеев В. И. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры. Харьков, 1981.pdf
Казанскiй П. Е. (проф.) Присоединенiе Галичины, Буковины и Угорской Руси.djvu
Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. Париж, 1928.pdf
Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Київ, 2007.pdf
Кальба М. Дружини українських націоналістів. Детройт, 1992.djvu
Кальба М. Нахтіґаль в запитаннях і відповідях. Львів, 2008.pdf
Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв. Львів, 2007.djvu
Каппелер А. Мала історія України. Київ, 2007.pdf
Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад. Львів, 2005.djvu
Капустянський М. Похід українських армій на Київ - Одесу в 1919 році (короткий воєнно-історичний огляд). Части І і ІІ. Львів, 1921.djvu
Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк Є. Уривки зі спогадів. Документи та матеріали. Київ, 2004.djvu
Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Харків, 2008.pdf
Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Харків, 2009.pdf
Караулов Г. Крымские пещерные города и крипты. Одесса, 1871.djvu
Каропв Геннадiй. Критическiй обзоръ разроботки главных русских источниковъ, до исторiи Малороссiи.djv
Карпатська Україна. Київ, 2009.pdf
Карпов Г. Критический обзор разработки главных источников до истории Малороссии относящихся с 1654 по 1672. Москва, 1870.pdf
Касьянов Г. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х років. Київ, 1995.pdf
Каталог поштових марок, конвертів та карток України (1918 - 2008). Підгот. Гонцарюк І. В., Рипела Д. В. 2008.pdf
Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. Киев, 1898.pdf
Каталог ювілейної виставки українського друкарства. Склав С. І. Маслов. Київ, 1925.pdf
Катренко А. М. Український національний рух ХІХ століття. Частина І. Перша половина ХІХ ст. Навчальний посібник. Київ, 1998.djvu
Катренко А. М. Український національний рух ХІХ століття. Частина ІІ. 60-90-ті роки ХІХ ст. Навчальний посібник. Київ, 1999.djvu
Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. Перемишль-Львв, 1996.djvu
Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. Київ, 1992.djvu
Квитка Г. Ф. Записки о Слободских полках с начала их поселения до 1766 года. Харьков, 1883.djvu
Кедрин І. Життя - под - люди. Нью-Йорк, 1976.djvu
Кельсиве Василий. Галичина и Молдавия. Путевые письма.djvu
Кемпа Т. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524-1525 - 1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської. Хмельницький, 2009.djvu
Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя. Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941 - 1944). Київ, 2005.djvu
Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920 - 1956. Історико-архівні нариси. Т. 1. Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920 - 1942. Київ, 200.djvu
Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920 - 1956. Історико-архівні нариси. Т. 2. Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942 - 1956. Ки.djvu
Кентій А. В. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929 - 1941 рр.). Київ, 1998.djvu
Кентій А. В. Українська Військова Організація (УВО) в 1920 - 1928 рр. Короткий нарис. Київ, 1998.djvu
Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942 - 1943 рр. Київ, 1999.djvu
Кеппгн П. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. СПб, 1837.djvu
Кеппгн Петр. О древностяхъ южнаго берега Крыма и горъ таврическихъ (Санкт-Петербургъ) (1837).djvu
Киевская Русь. сборник статей под ред. В. Н. Сторожева. Том І. Москва, 1910.pdf
Киевская старина. Том V. Киев, 1883.pdf
Киевская старина. Том ХІ. Киев, 1885.pdf
Киевская старина. Том ІV. Киев, 1882.pdf
Киевская старина. Том ІІІ. Киев, 1882.pdf
Килиевич С. Р. Дитинец Киева ІХ - первой половины ХІІІ веков. По материалам археологических исследований. Киев, 1982.djvu
Кириленко О. Укранц в Америц. Вдень, 1916.djvu
Кирило-мефодіївське товариство. Том І. Київ, 1990.djvu
Кирило-мефодіївське товариство. Том ІІ. Київ, 1990.djvu
Кирило-мефодіївське товариство. Том ІІІ. Київ, 1990.djvu
Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років ХХ століття - ідеологія і практика. Львів, 2003.djvu
Кислюк К. В. Історіософія в українській культурі. Від концепту до концепції. Харків, 2008.pdf
Київ 1941 - 1943. Фотоальбом. Київ, 2000.djvu
Київ на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.). Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І, Кн. 4. Київ, 2010.pdf
Київська Русь - культура, традиції. Київ, 1982.djvu
Київська Русь. Державність, культура, право. Харків, 2000.pdf
Київський музей історичних коштовностей. Київ, 1974.pdf
Класова боротьба селянства схiдноi Галичини (1772-1849).djvu
Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до Р.Х.). Київ, 2006.pdf
Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України. Київ, 1996.djvu
Клочурак Степан. До волi (Спомини) (Нью-Йорк) (1978).djvu
Кляшторна Н. О. Акція-51. Останні свідки. Вінниця, 2006.pdf
Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период гр.войны 191.pdf
Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918 - 1922 гг. Сборник документов. Отв. ред. Л. Б. Милякова. Москва, 2007.djvu
Книш З. Б'є дванадцята (спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р.). Торонто.djvu
Книш Зиновiй. Срiбна сурма, спогади й матерiяли до дiяння УВО.djvu
Ковалевський Микола. При джерелах боротьби (Инсбрук) (1960).djvu
Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941 - 1944 рр.). Торонто - Львів, 2006.djvu
Ковач А. Українська визвольна боротьба і _власовщина_. 1948.pdf
Ковба Ж. М. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки _остаточного розв'язання єврейського питання_. Київ, 2009.djvu
Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, 1981.djvu
Когут М. С. Герої не вмирають. Кн. 1. Дрогобич, 2001.pdf
Когут М. С. Командир Рзун. Дрогобич, 2001.pdf
Козак Д. Н. Венеди. Київ, 2008.pdf
Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва XVI-XIX ст.). Київ, 1998.djvu
Козицький А. М., Білостоцький С. М. Кримінальний світ старого Львова. Львів, 2001.djvu
Козуб Ю. І. Некрополь Ольвії. V - IV ст. до н.е. Київ, 1974.djvu
Кокiн С.А. Анотований покажчик документiв з iсторii ОУН i УПА у фондах державного архiву СБУ, Вып.djv
Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах державного архіву СБУ. Випуск І. Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань (1944 - 1953). Київ, 2000.djvu
Коллард Ю. Спогади юнацьких днів 1897 - 1906. Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП). Торонто, 1972.pdf
Колісник Р., Маців Б., Муха Л. Дивізія _Галичина_ в запитаннях і відповідях ветеранів. Львів, 2009.pdf
Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932 - 1933. За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. Київ, 2001.pdf
Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу історичної географії України для студентів історичного факультету. Київ, 2001.djvu
Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ, 1993.pdf
Коноплин И. Безкрестныя могил. Очерки из недавнего. Берлин, 1922.djvu
Конґрес Українських Націоналістів 1929 р. Документи і матеріали. Упоряд. В. Муравський. Львів, 2006.djvu
Кордан А. (_Козак_). Один набій з набійниці. Спомини вояка УПА з куреня _Залізняка_. Торонто - Львів, 2006.djvu
Кордуба Мирон (Др.). Земля свiдком минулогогеографiчнi назви як iсторичне жерело.djvu
Кореспонденція Якова Головацького (1850 – 1862 рр.). Львів, 1905.pdf
Король Н. Як Павло Скоропадський став гетьманом Украни (уривок з спогадв). Нью-Йорк, 1967.pdf
Коротке звідомлення всеукраїнського археологічного комітету за археологічні досліди року 1925. Київ, 1926.pdf
Корпус січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. Чікаґо, 1969.pdf
Косик В. Правда історія. Роки окупації України 1939 - 1944 (Збірник статей). Київ, 2008.pdf
Косик В. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН. Боротьба Москви проти українського націоналізму 1933 - 1943. Дослідження методів боротьби. Львів, 2009.pdf
Косик В. Україна і Німеччина у Другій Світовій війні. Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993.djvu
Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського народу). Київ, 1991.djvu
Костомаров М. Історичні монографії. Т. VI. Гетьманування Івана Виговського і Юрія Хмельницького. Тернопіль, 1891.pdf
Костомаров Н. И. Мазепа. Москва, 1992.djvu
Котляр М. Ф. Київський літопис XII століття. Київ, 2009.pdf
Котляр М. Ф. Княжа служба в Київській Русі. Київ, 2009.pdf
Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. Киев, 1986.djvu
Котляр Ю. В., Міронова І. С. Голодомори 1921 - 1923 рр. та 1932 - 1933 рр. на півдні України. Етнічний та міжнародний аспекти. Миколаїв, 2008.pdf
Кошелев И. Н. Памятники Трипольской культуры. Поданным магнитной разведки. Киев, 2005.pdf
Коялович М.О. Чтенiя по исторiи Западной Россiи (С.-Петербург) (1884).djvu
Кравців Б. Людина і вояк. В другу річницю смерти Сл. П. Романа Шухевича-Чупринки. Нью-Йорк, 1952.djvu
Красников Б. А. Участники подпольно-партизанского антифашистского движения на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории города Донецка в 1941 - 1943 гг. Донецк - Москва, 2005.djvu
Красный Пинхос. Трагедия украинского еврейства. К процессу Шварцбарда.djvu
Красовський І. Діячі науки і культури Лемківщини. Довідник. Львів, 2000.pdf
Крах германской оккупации на Украине. (По документам оккупантов).djvu
Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918 - 1919. Нью-Йорк, 1966.djvu
Кривава книга. Упоряд. Я. Радевич-Винницький. Передрук вид. 1919, 1921 рр. Дрогобич, 1994.pdf
Кривава книга. Частина ІІ. Українська Галичина під окупацією Польщі в рр. 1919 - 1920. Відень, 1921.djvu
Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В. Неурядова старшина Гетьманщини. Київ, 2009.pdf
Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. Київ, 2008.pdf
Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст. Кордони воєводств у світлі джерел. Київ, 1993.djvu
Крим в історичних реаліях України. Матеріали наук. конф. _Крим в історичних реаліях України. До 50-річчя входження Криму до складу УРСР_ (Київ, 19 лютого 2004 р.). Київ, 2004.pdf
Крисаченко В. С. Історія Криму. Кримське ханство. Навчальний посібник. Київ, 2000.djvu
Кровавые злодеяния Оберлендера.djvu
Крупницький Б. Мазепа в світлі психологічної методи. Авґсбурґ, 1949.djvu
Крутіков В. Д. Доповідь. Львів, 1965.djvu
Крушинський Ф. Національна революція в Ірландії. Париж.djvu
Крыжанский М.Е. Русское Забужье (Холмщина и Подляшье).djvu
Крыловский А. Львовское Ставропигiальное Братство.djvu
Крюков Н.А. Галицiя. Сельское хозяйство въ славянскихъ земляхъ (Петроград) (1915).djvu
Кудлай О. Б. Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 pp.). Київ, 2008.pdf
Кузич-Березовський І. Праісторія України. Книга ІІ.pdf
Кузьма Олекса. Листопадовi днi. 1918 р..djvu
Кук В. Генерал-хорунжий Роман Шухевич. Головний Командир Української Повстанської Армії. Львів, 2007.pdf
Кук В. УПА в запитаннях та відповідях Головного Командира. Львів, 2007.djvu
Кулiнич I.М., Кошик М.М. Революцiйна дiяльнiсть нiмецькоi комунiстичноi групи Спартак на Украiнi .djv
Кулиш. Исторiя возсоединенiя Руси. Том I.djvu
Кулиш. Исторiя возсоединенiя Руси. Том II.djvu
Кулиш. Исторiя возсоединенiя Руси. Том III.djvu
Кулиш П. А. Записки о Южной Руси. Том i. СПб, 1856.djvu
Кулиш П. А. Материалы для истории Возсоединения Руси. Том первый (1578-1630). Москва, 1877.pdf
Кулиш Пантелеймон. Листи до М.Д. Бiлозерського.djvu
Кулишъ П. А. Отпаданiе Малороссiи от Польши, Томъ 1 (1340-1654).djvu
Кулишъ П. А. Отпаданiе Малороссiи от Польши, Томъ 2 (1340-1654).djvu
Кулишъ П. А. Отпаданiе Малороссiи от Польши, Томъ 3 (1340-1654).djvu
Культурно-бытовые процессы на юге Украины.djvu
Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал. Голодомор 1932-33 гг. 2007.pdf
Кульчицький С., Єфіменко Г. Демографічні наслідки Голодомору 1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис 1937 р. В Україні. Документи та матеріали. Київ, 2003.pdf
Кульчицький С. В. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид. Мовою документів, очима свідків. Київ, 2008.pdf
Кульчицький С. В. Голодомор 1932 - 1933 рр. як геноцид. Труднощі усвідомлення. Київ, 2008.pdf
Кульчицький С. В. Російська революція 1917 року. Новий погляд. Київ, 2003.pdf
Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті. Посібник для студентів історичних факультетів. Харків, 2007.pdf
Купранець О. Виклятий гетьман Мазепа. Торонто, 1958.djvu
Купранець О. Топономастика Тђвануса з 1611 р. Вннпег, 1954.djvu
Купчанко. Буковина и еи русски жители.djvu
Купчанко. Галичина и еи русски жители.djvu
Купчанко. Угорска Русь и еи русски жители.djvu
Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004.pdf
Курас І. Ф. Біобібліографія. Київ, 2005.pdf
Курбатов С. В. Історичний час як детермінанта творчого процесу. Київ, 2009.doc
Курганы степной Скифии. Сборник научных трудов. Киев, 1991.djvu
Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870 - 1990-ті роки. Київ, 2002.djvu
Кучерепа М. М. Історія Волині. 1939 - 1941 рр. Навчальний посібник. Луцьк, 2006.djvu
Кущинський А. Патріот і державний муж України. Чікаґо, 1974.pdf
Кущинський Антiн. Закарпаття в боротьбi (Buenos Aires) (1981).pdf
Лiвицький Микола А. ДЦ УНР в екзилi мiж 1920 i 1940 роками (Мюнхен-Фiладельфiя) (1984).djvu
Лазаревский. Указатель источниковъ для изученiя Малороссiйскаго Края. Выпускъ I.djvu
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 1. Киев, 1892.pdf
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 2. Киев, 1895.pdf
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. том 3. Киев, 1896.pdf
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 4. Киев, 1898.pdf
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 5. Киев, 1899.pdf
Лазаревский А. Указатель источников для изучения Малороссийского края. Выпуск 1. СПб, 1858.djvu
Лазаревский А. Украинские исторические мелочи. Киев, 1901.pdf
Лазарескiй Ал. Малороссiйскiе посполитые крестьяне (1648-1783 гг.).djvu
Лапин В. В. Греческая колонизация северного Причерноморья. Краткий очерк отечественных теорий колонизации. Киев, 1966.pdf
Лативок Н. П., Мазур Е. А. 1932 - 1933 годы. Голодомор в Европе и Америке. 1992 - 2009 годы. Геноцид в Украине. Факты и документы. Анализ. Москва, 2009.pdf
Лащенко Р. Лекції з історії українського права. Частина друга. Литовсько-польська доба. Випуск перший. Памятники права. Прага, 1924.pdf
Лащенко Р. Лекції по історії укранського права. Частина І. Княжа доба. Прага, 1923.pdf
Лебедь М. УПА. Українська Повстанська Армія. Її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за українську самостійну соборну державу. 1 частина. Німецька окупація України. Мюнхен, 198.djvu
Лев В. Укранський переклад хронки М. Бльського. Варшава, 1935.djvu
Левинський В. Початки українського соціалізму в Галичині. Торонто, 1918.djvu
Левицкiй Иванъ Ем. ОтвЪтъ Д-ру Ом. Огоновскому.djvu
Левицкий Ив Ем. Галицко-Руская Библiографiя XIX-го столЪтiяТомъ I, 1801-1860.djvu
Левицкий Ив Ем. Галицко-Руская Библiографiя XIX-го столЪтiяТомъ II, 1861-1886.djvu
Левицкий Ив Ем. Украiнська Бiблiографiя Австро-Угорщини за роки 1887-1900, Том 1, 1887-1889.djvu
Левицкий Ив Ем. Украiнська Бiблiографiя Австро-Угорщини за роки 1887-1900, Том 2, 1890-1891.djvu
Левицкий Ив Ем. Украiнська Бiблiографiя Австро-Угорщини за роки 1887-1900, Том 3, 1892-1893.djvu
Левицький Володимир. Як живеть ся украiнському народови в Австрii.djvu
Левицький О. Галицька армія на Великій Україні. Спомини з часу від липня до грудня 1919. Відень, 1921.djv
Левицький І. Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Том І. Роки 1887-1889. Львів, 1909.djvu
Левицький І. Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Том ІІ. Роки 1890-1891. Львів, 1910.djvu
Левицький І. Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Том ІІІ. Роки 1892-1893. Львів, 1911.djvu
Левчук Д. Гетьман Павло Скоропадський у свтл сторичних фактв. Торонто, 1952.pdf
Лейхтенбергс Г.Н. (герцогъ). Воспоминанiя объ УкраинЪ..djvu
Леонтович Володимир. Спомини утiкача. Берлин, 1922.djvu
Леп'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. Чернігів, 1996.djvu
Леся Українка. Стародавня історія східних народів. Кам'янець-Подільський, 2008 (Катеринослав, 1918).pdf
Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкаго и меджоусобиях, бывших в Малой России по его смерти. Москва, 1846.pdf
Летопись Самоила Величка. Том iv. Киев, 1864.pdf
Лизанчук В. Навічно кували кайдани. Факти, документи, комент. про русифікацію в Україні. Львів, 1995.pdf
Линниченко И.А. (проф.). Малорусскiй вопросъ и автономiя Малороссiи.djvu
Линниченко І. Суспільні верстви Галицької Руси XIV - XV в. Львів, 1899.pdf
Липа К., Руденко О. В. Військо Богдана Хмельницького. Київ, 2010.pdf
Липинський Вячеслав. Архiв. Том 1. Листування. А-Ж. (Киев - Филадельфия) (2003).djvu
Липинський Вячеслав. Архiв. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського (Филадельфия) .djv
Липинський Вячеслав. Архiв. Том 7. Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського (Филадельфия) (1.djv
Липинський Вячеслав. З епiстолряноi спадщини (Киев) (1996).pdf
Липинський Вячеслав. Украiна на переломi. 1657-1659 (Филадельфия) (1991).djvu
Липинський Вячеслав. Участь шляхти у великому украiнському повстаннi пiд проводом гетьмана Богдан.djv
Липинський Вячеслав. Хам i Яфет. З приводу десятих роковин 1629 квiтня 1918 р. (Львiв) (1928).pdf
Лисенко О. Є., Марущенко О. В. Організація Українських Націоналістів та Українська Повстанська Армія. Бібліографічний покажчик публікацій 1998 - 2002 років. Київ, 2002.djvu
Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932 - 1933 роки. Упор. Андреа Ґраціозі. Харків, 2007.pdf
Листи Леонiда Жебуньова до Євгена Чикаленка, 1907-1919 роки (Киев) (2005).djvu
Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. Львів, 2006.djvu
Лисюк Панас. Спiвець братерства нового.djvu
Лисяк-Рудницький Iван. Iсторичнi есе. Том I (Киев) (1994).djvu
Лисяк-Рудницький Iван. Iсторичнi есе. Том II (Киев) (1994).djvu
Литвин В. М. Україна - 2004. Події. Документи. Факти. У 3-х томах. Т. 2. Київ, 2005.djvu
Литвин В. М. Україна - 2004. Події. Документи. Факти. У 3-х томах. Т. 3. Київ, 2005.djvu
Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія галицького стрілецтва. Львів, 1991.pdf
Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів, 1998.pdf
Лихо з розуму (портрети двадцяти злочинців). Уклав В. Чорновіл. Париж, 1967.djvu
Лозинський М. (др.). Галичина в життю Украiни.djvu
Лозинський М. Сорок літ діяльності Просвіти. Львів, 1908.djvu
Лозинський Михайло. Галичина в рр. 1918-1920.djvu
Лозинський Михайло. З новим роком 1924. Теперiшнiй стан будови Украiнськоi Держави i задачi захiд.djv
Лозинський Михайло. Михайло Павлик, его житте i дiяльнiсть.djvu
Лозинський Михайло. Сорок лiт дiяльности Просьвiти (В 40-лiтнiй Ювiлей Товариства).djvu
Лозинський Михайло. Украiнство i москвофiльство серед украiнсько-руского народу в Галичинi.djvu
Лозинський Михайло. Утворенне украiнського коронного краю в Австрii.djvu
Лось Ф., Спицкий В. История Украинской ССР. Пособие для 9 - 10 классов. Киев, 1982.djvu
Лотоцький Олександер. Сторiнки минулого. Частина друга.djvu
Лотоцький Олександер. Сторiнки минулого. Частина перша.djvu
Лотоцький Олександер. Сторiнки минулого. Частина третя.djvu
Лотоцький Олександер. Сторiнки минулого. Частина четверта. В Царгородi.djvu
Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. Збірник актових документів. Київ, 1986.pdf
Лукомский Г. К. Старинные усадьбы харьковской губернии. Харьков, 2005.pdf
Ліпперт Ю. Історія культури. Нью-Йорк - Відень - Львів - Київ, 1922.djvu
Лісна І. С. Становлення державності в Галичині (1918 - 1923 рр.). Тернопіль, 2001.pdf
Літопис Самовидця. Підготував Я. І. Дзира. Київ, 1971.djvu
Літопис УПА. Нова серія. Том 1. Видання Головного Командування УПА. Київ - Торонто, 1995.pdf
Літопис УПА. Нова серія. Том 2. Волинь і полісся. УПА та запілля 1943 - 1944. Документи і матеріали. Київ - Торонто, 1999.pdf
Літопис УПА. Нова серія. Том 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Директивні документи ЦК Компартії України 1943 - 1959. Київ - Торонто, 2001.pdf
Літопис УПА. Нова серія. Том 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943 - 1959. Книга 1. Київ - Торонто, 2002.pdf
Літопис УПА. Нова серія. Том 5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943 - 1959. Книга 2. Київ - Торонто, 2002.pdf
Літопис УПА. Нова серія. Том 6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943 - 1959. Книга 3. Київ - Торонто, 2003.pdf
Літопис УПА. Нова серія. Том 7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943 - 1959. Книга 4. Київ - Торонто, 2003.pdf
Літопис УПА. Нова серія. Том 8. Волинь, Полісся, Поділля. УПА та запілля. 1944 - 1946. Київ - Торонто, 2006.pdf
Літопис УПА. Нова серія. Том 9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля. Протоколи допитів... Київ - Торонто, 2007.pdf
Мавродин В.В. Очерки истории левобережной Украины.djvu
Магомедов Б. Черняховская культура. Проблема этноса. Люблин, 2001.djvu
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 - 1921. ІІІ. Польсько-український союз. Кінець збройних хмагань У.Н.Р. Прага, 1943.pdf
Мазепіана. Матеріали до бібліографії (1688 - 2009). Упоряд. О. О. Ковалевська. Київ, 2009.pdf
Мазурок О., Пеняк П. Шев. Володимир Вернадський про Угорську Русь (Ужгород) (2003).pdf
Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине.djvu
Майстренко Iван. Iсторiя мого поколiння. Спогади учасника революцiйних подiй в Украiнi.djvu
Майстренко І. Історія комуністичної партії України. 1979.djvu
Макарчук С. Писемні джерела з історії України. Курс лекцій. Львів, 1999.pdf
Маковський Василь. Талергоф.djvu
Максименко Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України 1847 - 1929. Київ, 1930.pdf
Максимович Г.А. ДЪятельность Румянцева-Задунайскаго по управленiю Малороссiей.djvu
Максимович М. Начатки русской филологии. Книга I. Киев, 1848.pdf
Максимович М. Откуда идет русская земля по сказанию несторовой повести и по другим старинным писаниям русски. Киев, 1837.pdf
Максимович М. Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде. СПб, 1871.djvu
Максимович М. Письма о князьях Острожских к графине А. Д. Блудовой. Киев, 1866.djvu
Максимович М. Слово о полку Игореве в переводе на нынешний русский язык. Киев, 1879.pdf
Максимович М. Собрание сочинений. Том I. Отдел исторический. Киев, 1876.pdf
Максимович М. Собрание сочинений. Том II. Отдел историко-топографический, археологический и этнографический. Киев, 1876.pdf
Максимович Михаил. Письма о КiевЪ и воспоминанiе о ТавридЪ (Санкт-Петербургъ) (1871).djvu
Максимович Михаил. Письма о князьяхъ Острожскихъ к графинЪ А.Д. Блудовой (Киев) (1866).djvu
Малаков Д. Оті два роки... у Києві при німцях. Київ, 2002.djvu
Малкош В. Українська дивізія Галичина в світлі Леґіонової політики ХХ сторіччя. Івано-Франківськ, 2007.pdf
Мальцовска М. Під русиньськым небом. 1998.pdf
Мандрик М. Український націоналізм. Становлення у міжвоєнну добу. Київ, 2006.djvu
Манзуренко В., Гуменюк В. Рейд УПА в Румунію 1949 р. Львів - Рівне, 2007.djvu
Манзуренко В., Іщук О. Василь Кук - головний командир УПА. Рівне, 2008.djvu
Марголин А. Украина и политика Антанты. Записки еврея и гражданина. Берлин.pdf
Маркевич Н. История Малороссии. Том 3. Москва, 1942.pdf
Маркуш О., Шпіцер М. По родному краю.djvu
Марочко В., Мовчан О. Голодомор 1932-1933 років в Україні. Хроніка. Київ, 2008.pdf
Мартос Б. Оскілко й Болбочан (спогади). Мюнхен, 1958.djvu
Марченко И. Д. Город Пантикапей. Симферополь, 1974.djvu
Марчуков А. В. Украинское национальное движение - УССР. 1920-1930-е годы - цели, методы, результаты. Москва, 2006.djvu
Марчук І. В. Командир УПА-Північ Дмитро Клячківський - _Клим Савур_. Рівне, 2009.djvu
Марьина В. В. Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) в политике Бенеша и Сталина. 1939 - 1945 гг. Москва, 2003.djvu
Маслов С. Друкарство на Україні в XVI - XVIII ст. Київ, 1924.pdf
Масловский В.И. (ред.). Обвиняет земля. Организация Украинских Националистов.djvu
Масловский В. И. В борьбе с врагами социализма. Очерки истории классовой борьбы на селе в период построения основ социализма в западных областях Украины 1939 - 1950. Львов, 1984.djvu
Масперо Ж. Старинна історія східних народів. Том перший. Львів, 1905.djvu
Матейко Р. Галицькі лицарі волі. Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900 - 1920 років у контексті історії України. Тернопіль, 2002.pdf
Матерiалы по галицко-русской библiографiи 1918-1923.djvu
Материалы и исследования по археологии СССР № 53. История скотоводства в Северном Причерноморье. Москва, 1960.pdf
Матерьялы къ оцЪнкЪ недвижимыхъ имуществъ Черн.губ., г. НовгородсЪверскъ.djvu
Матеріали до культурної історії Галицької Руси ХVIII i XIX в. під ред. І. Я. Франка. Львів, 1902.pdf
Матеріали та документи Служби безпеки ОУН (б) у 1940-х рр. Упоряд. О. Є. Лисенко, І. К. Патриляк. Київ, 2003.pdf
Матла З. Пiвденна похiдна група. Мюнхен, 1952.djvu
Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. Історія, спогади, архівні документи. Київ, 2005.pdf
Махортых С. В. Скифы на Северном Кавказе. Киев, 1991.djvu
Маців Б. Українська дивізія Галичина. Історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. Львів, 2009.djvu
Мегас О. Траґедія Галицької України. Матеріали про польську інвазію, польські варварства і польську окупацію Східної Галичини та кроваві роки 1918, 1919 і 1920. Вінніпеґ - Ман, 1920.djvu
Мельчин А. Станислав Косиор (Москва) (1964).djvu
Ми в Европi (Ужгород) (2002).pdf
Микулин А. Концентраційні табори в Совєтському Союзі. 1958.djvu
Миллер А. И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.). СПб, 2000.djvu
Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. Москва, 2006.djvu
Милорадович Г. Биографические очерки замечательных Милорадовичей. Чернигов, 1857.djvu
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю. Наук. зб. Випуск 30. Луцьк, 2009.djvu
Мирончук В. Д., Ігошкін Г. С. Історія України. Київ, 2002.pdf
Мирошниченко П.Я. Культура русского и украинского крестьянства конца эпохи феодализма (1760-1861 .djv
Михутина И. В. Украинский вопрос в России (конец ХІХ - начало ХХ века). Москва, 2003.djvu
Мицик Ю. А. Гетьман Іван Виговський. Київ, 2004.pdf
Мицик Ю. А. Чигирин - гетьманська столиця. Київ, 2007.djvu
Мишанич Олекса. Энциклопедия Подкарпатской Руси i що за нею (Киев) (2002).pdf
Мишуга Л. Похід українських військ на Київ (серпень, 1919). Відень, 1920.djvu
Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. Київ, 2011.pdf
Мовчан Ю. Незабутнє і непрощене. Історія однієї української селянської родини між двома війнами. Спогад. Буенос-Айрес, 1982.djvu
Молчановскiй Н. Очеркъ извЪстiй о Подольской ЗемлЪ до 1434 года.djvu
Монеты Херсонеса Таврического. Каталог. Симферополь, 2000.pdf
Монографії до історії Галицької Руси М. Смирнова, М. Дашкевича і И. Шараневича. Тернополь, 1886.pdf
Мончаловскiй О. А. Житье и дЪятельность Ивана Наумовича.djvu
Мончаловский. Святая Русь.djvu
Мончаловский О.А. Петръ Великiй в Галицкой Руси.djvu
Мончиньська М. Велике переселення народів. Історія неспокійної епохи IV та V століть. Курс лекцій. Київ, 2009.pdf
Мордовцев Д. Гайдамачина. СПб, 1884.pdf
Моя країна - Україна.djvu
Моя країна - Україна.txt
Мрчук П. Укранська Повстанська Армя 1942-1952. Мюнхен, 1953.djvu
Музичук С., Марчук І. Українська Повстанча Армія. Рівне, 2006.pdf
Мурзакевичъ Н.Н. Автобiографiя (С.-Петербург) (1886).djvu
Мурзин В. Ю. Происхождение скифов. Основные єтапы формирования скифского этноса. Киев, 1990.pdf
Мурзин В. Ю. Скифская архаика северного Причерноморья. Киев, 1984.djvu
Мяковський В. Недруковане й забуте. Громадські рухи 19 ст. Новітня украінська література. Нью-Йорк, 1984.djvu
Мякотин В.А. Очерки соцiальной исторiи Украины въ XVII-XVIII вв. Томъ I - Выпускъ I. Прага, 1924.djvu
Мякотин В.А. Очерки соцiальной исторiи Украины въ XVII-XVIII вв. Томъ I - Выпускъ III Прага, 1926.djvu
Мякотин В.А. Очерки соцiальной исторiи Украины въ XVII-XVIII вв. Томъ I - Выпускъ II Прага, 1926.djvu
Мякотин В. Крестьянство Левобережной Украины во второй половине xvii века. София, 1933.djvu
Мякотинъ В. А. Крестьянство лЪвобережной Украины во второй половинЪ XVII вЪка.djvu
Мякотинъ В. А. Переяславскiй договоръ 1654-го года.djvu
Міллер М. Могила князя Святослава. Вінніпеґ, 1951.djvu
Мільчев В. Запорожці на військовому кордоні Австрійської імперії 1785 - 1790 рр. (дослідження та матеріали). Запоріжжя, 2007.pdf
Міндюк О. К. Українці - корінний народ Криму. Львів, 2000.pdf
Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920 - 1939 роки. Київ, 2007.djvu
Мірчук П. Степан Бандера. Символ революційної безкомпромісовості. Нью-Йорк - Торонто, 1961.djvu
Мірчук П. Трагічна перемога. Торонто, 1954.djvu
Мірчук П. Українська державність 1917 - 1920. Філадельфія, 1967.djvu
Мірчук П. Українсько-московська війна (1917 - 1919). Торонто, 1957.djvu
Міфи Давньої Греції. Вогонь Прометея.djvu
Міфи Давньої Греції. Вогонь Прометея.txt
Міфи Давньої Греції. Тесей.djvu
Міфи Давньої Греції. Тесей.txt
Міфи давніх слов’ян.djvu
Міфи давніх слов’ян.txt
Міфи та легенди народів світу. Дитяча енциклопедія.djvu
Міфи та легенди народів світу. Дитяча енциклопедія.txt
Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи. Їх роля у визвольній боротьбі України 1917 - 1956 рр. Мюнхен, 1956.pdf
Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939 - 1953 рр.). Луцьк, 2008.pdf
Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з української революції. Відень, 1920.djvu
Назарук О. Слідами українських січових стрільців. Львів, 1916.djvu
Назарук Осип (др.). Слiдами Украiнських Сiчових Стрiльцiв (Львiв) (1916).djvu
Наконечний Є. Шоа у Львові. Львів, 2006.djvu
Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 - 1928 рр.). Відп. ред. С. В. Кульчицький. В 2 ч. Ч. 1. Київ, 2009.pdf
Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 - 1928 рр.). Відп. ред. С. В. Кульчицький. В 2 ч. Ч. 2. Київ, 2010.pdf
Нариси історії державної служби в Україні. Київ, 2008.pdf
Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського (Мінськ, 22 грудня 2006 р.). За заг. ред. О. А. Яновського, В. М. Бойка. Ніжин, 2007.pdf
Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Житомирська область. Житомир, 2008.pdf
Національна Книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Одеська область. Одеса, 2008.pdf
Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Сумська область. Суми, 2008.pdf
Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Сумська область. Суми, 2008 (2).pdf
Начало всіх начал. Серія «Історія людства».djvu
Начало всіх начал. Серія «Історія людства».txt
Начало исторiи Американской Руси.djvu
Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921. Документы и материалы. Москва, 2006.djvu
Нечитайло В. В. Каталог античных монет Ольвии. Киев, 2000.djvu
Нечитайло В. В. Миникаталог польско-литовских и российских монет, обращавшихся на территории Украины XIV-нач.XX вв. Киев, 1999x .djvu
Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924.pdf
НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Запаной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939 - 1956). Сборник документов. Москва, 2008.djvu
Новицкий Я. Остров Хортица на Днепре, его природа, история и древности (по рукописи 1917 г.). Запорожье, 2005.pdf
Новицький Я. Твори у 5 томах. Т. 1. Запоріжжя, 2007.pdf
Новицький Я. Твори у 5 томах. Т. 2. Запоріжжя, 2007.pdf
Новицький Я. Твори у 5 томах. Т. 3. Запоріжжя, 2009.pdf
Новітня історія України. Підручник. Київ, 2000.djvu
Нумизматика античного Причерноморья. Сборник научных трудов. Киев, 1982.djvu
Нясвіжскія зборы Радзівілау. Іх фарміраванне, гістарычны лёс, цяперашняе месцазнаходжанне і шляхі выкарыстання. А. Мальдіс і інш. Мінск, 2002.pdf
Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі. Київ, 2001.djvu
Німецькі поселенці в Україні. Історія та сьогодення. Київ - Миколаїв, 2006.pdf
Обвиняет земля. Организация украинских националистов. Документы и материалы. Москва, 1991.djvu
Обзоръ Угрорусской исторiографiи.djvu
Общ. им. М.Качковского. Годовое собрание 1905 г..djvu
Оглоблин О. Українська історіографія 1917 - 1956. Київ, 2003.pdf
Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. Вінніпеґ, 1968.djvu
Огієнко І. Свято української культури. Нарис з історії початків українського друкарства. Варшава, 1924.pdf
Олiйник Петро. День 22. сiчня 1919. року.djvu
Оленич І. Доля Лемківщини. Торонто, 1993.pdf
Омельянчук И. В. Черносотенное движение на территории Украины (1904 - 1914 гг.). Киев, 2000.djvu
Онацький Евген (проф.). Украiнська дипломатична мiсiя в Iталii.djvu
Онацький ґ. Шляхом на Роттердам. Буенос-Айрес, 1983.djvu
О начале проименования козаков, откуду казаки наречены и от коего племены и рода (вторая половина XVII вв.).djvu
Описи Київського намісництва 70 - 80 років XVIII ст. Київ, 1989.rar
Органи державної безпеки Київщини 1919 - 1991 у фотографіях та документах. Автор-упорядник О. І. Шевченко. Київ, 2004.djvu
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ, 2005.pdf
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. С.В. Кульчицький (відп.ред.). Київ, 2005.pdf
Ортенберг Д. На селянськi питання (Харьков) (1929).djvu
Осадчiй Т.И. Крестьянское надЪльное землевладЪнiе въ Херсонской губернiи.djvu
ОтвЪтъ Бояну-Стебельскомуна Письмо до Кулиша.djvu
От киммерийцев до крымчаков (народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII в.). Симферополь, 2007.djvu
Отчетъ о дЪятельности Общества им. Михаила Качковского за врема отъ 3(16) сентября 1908 г. до 15(28) сентября 1909 г..djv
Отчетъ о дЪятельности Общества им. Михаила Качковского за врема отъ 16 (29) сентября 1910 г. до 15(28) сентября 1911 г..djv
ОУН-УПА на Сумщині, Т. 1. Упоряд. Іванущенко Г. М. Київ, 2006.pdf
ОУН-УПА на Сумщині. Т. 2. Упоряд. Іванущенко Г. М. Суми, 2009.pdf
ОУН в 1941 році. Документи. Частина 1. Київ, 2006.pdf
ОУН в 1941 році. Документи. Частина 2. Київ, 2006.pdf
ОУН в 1942 році. Документи. Київ, 2006.pdf
ОУН і УПА в 1943 році. Документи. Київ, 2008.pdf
Пiд прапором Жовтня. Вплив Вел. Жов. Соц. Революцii на пiднесення революцiйного руху в Захiднiй Україне.djv
Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи - соратники та прибічники. Київ, 2004.djvu
Павленко С. Іван Мазепа. Київ, 2003.djvu
Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. Київ, 2005.djvu
Павленко Ю. В. Передісторія давніх Русів у світовому контексті. Київ, 1994.djvu
Павлик М. Переписка Михайла Драгоманова з Мелiтоном Бучинським 1871-1877.djvu
Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912.djvu
Палімпсест. Поселення XVI - XVIII ст. в історії Дніпропетровська. О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. Київ, 2007.pdf
Пам'ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 2. м. Київ. Київ, 2007.pdf
Пам'ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 3. м. Севастополь. Київ, 2008.pdf
Памятная книжка Подольской губернии на 1859 год.djvu
Памятники, изданные Временной комиссией при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Том IV. Киев, 1859.pdf
Памятники, изданные киевскою комиссиею для разбора древних актов. Том 1. Киев, 1898.djvu
Панейко Василь. Зединенi держави схидноi ЕвропиГаличина й Украiна супроти Польщi й Росii.djvu
Панченко О. Розгром українського відродження Кубані. Лос Анджелос, 1973.djvu
Панькiвський Кость. Вiд держави до комiтету.djvu
Панькiвський Кость. Вiд комiтету до Державного Центру.djvu
Панькiвський Кость. Роки нiмецькоi окупацii.djvu
Паньків І. На панцирному потягу Отаман Мельник_ (спогади з 1918 - 1919 років). Вінніпеґ, 1954.djvu
Папакін Г. В. Павло Скоропадський - патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси. Київ, 2003.pdf
Папакін Г. Історія державних установ України. Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст. Лекції. Київ, 2010.pdf
Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941 - 1944. Москва, 2010.pdf
Партизанское движение (По опыту Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.). Жуковский - Москва, 2001.djvu
Паславський І. В. Хто і коли заснував місто Львів. Вірогідні й невірогідні дати заснування столиці Галичини. Львів, 2010.djvu
Пастух Р., Сов'як П. Історія Дрогобича в датах, подіях і фактах. Львів, 1991.djvu
Пастух Р. І. Вулицями старого Дрогобича. Львів, 1991.djvu
Пастушенко Т. В. Остарбайтери з Київщини. Вербування, примусова праця, репатріація (1942 - 1953). Київ, 2009.pdf
Патраков В. П. Рождение столиц. От прошлого к будущему. Харьков, 2008.pdf
Патриляк I.К. Вiйськова дiяльнiсть ОУН (б) у 1940-1942 роках (Киев) (2004).pdf
Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни. Спроба нового концептуального погляду. Ніжин, 2010.pdf
Пачкова С. П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. Киев, 2006.pdf
Пачкова С. П. Могильник зарубинецької культури Вишеньки біля Києва. Київ, 2008.pdf
Пачовський В. Історія Підкарпатської Руси. Ужгород, 1920.djvu
Пашкевич Г. О., Відейко М. Ю. Рільництво племен трипільської культури. Київ, 2006.pdf
Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. Москва, 1959.djvu
Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. Москва, 1950.djvu
Пелех Теодор. Украiнськi Вартiвничi Сотнi при брiтанськiй армii в Пiвнiчнiй Нiмеччинi.djvu
Первыи послы Галицкой Руси.djvu
Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським (1871-1877). зладив М. Павлик. Львів, 1896. Львів, 1910.djvu
Переселение крестьян из Харьковской губернии. Выпуск III. Переселение за 1904 - 1908 гг. по данным Челябинской регистрации. Харьков, 1910.djvu
Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Київ, 2003.djvu
Перський С. Популярна історія товариства _Просвіта_. Львів, 1932.pdf
Перша українська дивізія української національної армії у британському полоні. Ріміні 1945 - 1947. Збірник І. Нью-Йорк, 1979.djvu
Перший український просвітно-економічний конґрес, уладжений Товариством Просвіта в сорокаліття заснування. Протоголи і реферати. Львів, 1910.pdf
Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи. Т. IV. Упор. П. П. Сергійчук. Київ, 2006.pdf
Петренко Р. Слідами армії без держави. Київ - Торонто, 2004.djvu
Петрушевич А.С. Дополнения до сводной галицко-русской лЪтописи съ 1772 по 1813 года.djvu
Петрушевич А.С. Сводная галицко-русская лЪтопись съ 1600 по 1700 годъ.djvu
Петрушевичъ А.С. Сводная Галичско-Русская ЛЪтописьсъ 1700 до конца августа 1772 года.djvu
Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу с пояснением С. И. Пономарева. СПб, 1882.pdf
Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. Том 2 (26). Чернівці, 2008.pdf
Повесть временных лет по Ипатскому списку (фотолитография). СПб, 1871.pdf
Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). У 2-х книгах, 3-х частинах. Кн. 1, ч. 1-2. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010.pdf
Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). У 3-х частинах. Ч. 3. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010.pdf
Повседневность террора. Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. Кн. 1. Западная Украина, февраль - июнь 1945 года. Сост. А. Дюков и др. Москва, 2009.pdf
Повстанський рух 20-х - 30-х рр. ХХ ст. на Сумщині. Т.1. Автор-упорядник Іванущенко Г. М. Суми, 2011.pdf
Погодин М.П. Письма М.П. Погодина къ М.А. Максимовичу (Санкт-Петербургъ) (1882).pdf
Подкур Р. Ю. За повідомленням радянських спецслужб. Київ, 2000.pdf
Подолия. Историческое описание. СПб, 1891.pdf
Полiщук Вiктор. Гiрка правда. Злочиннiсть ОУН-УПА.djvu
Полное географическое описание нашего Отечества. Том VIII - Малороссия.pdf
Половець В. М. Українознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник. Чернігів, 2006.pdf
Половина И. И. Правда о войне. Киев, 2008.pdf
Польовий Р. Кубанська Україна. Київ, 2002.pdf
Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР (1919 - 1922 годы). Документы и материалы. Сост. И. И. Костюшко. Москва, 2004.pdf
Полюга Л. Мої спомини 1944 - 1956 рр. Олешки, 1990 - 1992.pdf
Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. Київ, 2002.pdf
Політичні репресії в Україні (1917 - 1980-ті рр.). Бібліографічний покажчик. Упоряд. С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. Київ, 2007.pdf
Поліщук В. Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА (сповідь українця). Торонто - Варшава - Київ, 1995.djvu
Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. Київ, 1996.pdf
Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001.djvu
Попка И. Д. Черноморские козаки в их гражданском и военном быту. Очерки края, общества, вооруженной силы и службы. В двух частях. Краснодар, 1998 (репринт - СПб, 1858).pdf
Порендовський В.-І. У кігтях Степлаґу. Кенґір 1949 - 1954. Львів, 2005.pdf
Последние дня Крыма. Впечатления, факты и документы. Константинополь, 1920.djvu
Потрашков С. В. Харьковский полки. Три века истории. Харьков, 1998.pdf
Потульницький В.А. Украiна i всесвiтня iсторiя (Киев) (2002).pdf
Похилевич Л. И. Сказания о местностях Киевской губернии. Біла Церква, 2005.djvu
Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район. Березівський район. Упоряд. Ніточко І. І. Одеса, 2008.pdf
Правобережний Ф. 8000000. 1933-й рік на Україні. Вінніпеґ, 1951.djvu
Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Том ІІ. Выпуск 1. Западная Русь и Литовско-русское государство. Москва, 1939.djvu
Прикарпатская Русь въ XIX-мъ вЪцЪвъ бiографiях и портретахъ еи дЪятелей.djvu
Примаченко Я. Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. Київ, 2010.pdf
Приоро И. С. Крымская Готия (Очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье). Киев, 1990.pdf
Приходнюк О. М. Археологічні пам'ятки Середнього Придніпров'я VI - IX ст. н.е. Київ, 1980.djvu
Приходнюк О. М. Пеньковская культура. Культурно-хронологический аспект исследования. Воронеж, 1998.pdf
Причерноморье в средние века. Под ред. С. П. Карпова. Москва, 1991.pdf
Причина смерті - українець. З історії вивчення Голодомору 1932 - 1933 років на Сумщині. Суми, 2008.pdf
Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 рр. Київ, 2002.pdf
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Випуск XVI. Київ, 2009.pdf
Проблемы археологии Южной Руси. Киев, 1990.djvu
Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции (Харьков, 4-6 ноября 2004 г.). Харьков, 2004.pdf
Провісники свободи, державності і демократії. Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України. Київ, 2009.pdf
Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саґ). Том 1. Київ, 1997.djvu
Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века. Киев, 1988.pdf
Пушкар О. Лаґерний триптих. Варшава, 1994.djvu
Пушкаш Андрей. Цивилизация или варварство. Закарпатье 1918-1945 (Москва) (2006).pdf
Під прапором жовтня. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на піднесення революційного руху в Західній Україні (1917 - 1920 рр.). Документи й матеріали. За ред. О. Ю. Карпенка. Львів, 1957.djvu
Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. Донецьк, 2004.pdf
Пірко В. О. Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII - XVIII ст.). Донецьк, 2007.pdf
Р. Л. (Составитель). Манiфестацiя руского духа.djvu
Разгулов Валерий. К разгадке смерти Иоанна Раковского.djvu
Разгулов Валерий. Ф.Ф. Аристов и Карпатороссия.djvu
Раковский Г. Конец Белых. От Днепра до Босфора (Вырождение, агония и ликвидация). Прага, 1921.djvu
Рафес М.Г. Два года революции на Украине.pdf
Реабілітовані історією. Донецька область. Книга п'ята. Донецьк, 2008.pdf
Реабілітовані історією. Донецька область. Книга третя. Донецьк, 2006.pdf.pdf
Реабілітовані історією. Донецька область. Книга четверта. Донецьк, 2007.pdf
Реабілітовані історією. Донецька область. Книга шоста. Донецьк, 2009.pdf
Реабілітовані історією. Масові репресії на Миколаївщині в 1920-50-і роки. Збірник. Київ - Миколаїв, 2000.djvu
Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Рівненська область. Кн. 1. Рівне, 2006.djvu
Ребет Л. Світла і тіні ОУН. Мюнхен, 1964.djvu
Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. Москва, 2005.djvu
Ремесло повстанця. Збірник праць підполковника УПА Степана Фрасуляка - _Хмеля_. Ред. і упоряд. Р. Забілий. Львів, 2007.djvu
Репан О. Іржа на лезі. Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735 - 1739 років. Київ, 2009.pdf
Репресоване _відродження_. Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. Київ, 1993.djvu
Реєнт О. П., Коляда І. А. Усі гетьмани України. Харків, 2008.pdf
Реєнт О. П., Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). Київ, 2011.pdf
Рибалка І. К. Історія України. Частина І. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Харків, 1994.pdf
Рижов С. М., Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю., Магомедов Б. В. Давня кераміка України. Археологічні джерела та реконструкції. Частина перша. Київ, 2002.pdf
Ричка В. М. _Вся королівська рать_ (Влада Київської Русі). Київ, 2009.pdf
Розвідки про міщанство на Україні-Руси в ХV - ХVІІІ в. Частина І. Львів, 1903.djvu
Розвідки про міщанство на Україні-Руси в ХV - ХVІІІ в. Частина ІІ. Львів, 1904.djvu.djvu
Розкуркулення, колективізація, Голодомор на Дніпропетровщині (1929 - 1933 роки). Збірник документів. Дніпропетровськ, 2008.pdf
Розов В. Українські грамоти. Том перший. XIV в. і перша половина XV в. Київ, 1928.djvu
Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД. Київ, 2008.pdf
Розсекречен документи пероду нацистсько окупац Сумсько област 1941-1943 рокв. Суми, 2003.pdf
Романцов В. О. Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ - початок ХХІ століття). Київ, 2008.pdf
Романцов В. О. Українці на одвічних землях (VIII - початок ХХІ століття). Київ, 2004.pdf
Романчук О. К. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. Київ, 1990.pdf
Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). Том І. Київ, 2007.djvu
Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). Том ІІ. Київ, 2007.djvu
Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и национальный вопрос (1941 – 1944). Симферополь, 2009.pdf
Романів О., Федущак І. Захдноукранська трагедя 1941. Львв - Нью-Йорк, 2002.djvu
Ростовець М. Скоропадський скоропадчуки. Саскатун, 1938.pdf
Ротшильд Д., Уїнгфілд Н. М. Повернення до різноманітності. Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни. Київ, 2004.djvu
Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. Київ, 2001.djvu
Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939). Київ, 2004.pdf
Рубінштейн С. Л., Штейнванд Г. Д. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни 1917 - 1921. Одеса, 1929.pdf
Рудницький С. Україна. Наш рідний край. Львів, 1921.pdf
Рудницький Я. ДЦ УНР в екзилi мiж 1941 i 19912 роками (Оттава) (1995).djvu
Рудницький Яр. В 65-рiччя екзилю уряду УНР (1920-1985).djvu
Русак Ю. Очерки культурной истории Подкарпатской Руси. Ужгород, 1927.djvu
Русанова И. П., Тимощук Б. А. Кодын - славянские поселения V - VIII вв. на р. Прут. Москва, 1984.pdf
Русин К. Обереги Бескидів. Книга про Лемківщину. Брошнів, 2000.pdf
Русначенко А. М. Народ збурений. Нац.-визвол. рух в Україні і нац. рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках. Київ, 2002.djvu
Рябченко П. Ф., Бутко В. И. Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769 - 2000 гг.). Т. 1. Боны России. Киев, 1999.pdf
Ріпецький С. Українсько-польський процес 1918 - 1923 перед світовим трибуналом. Чікаґо - Нью-Йорк, 1963.djvu
Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. Харьков, 2006.pdf
Савченко В. А. Махно. Харків, 2005.pdf
Савченко В. А. Симон Петлюра. Харьков, 2004.pdf
Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Харків - Київ, 1930.pdf
Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ, 2004.pdf
Савчук П. Дубенський форт. Рівне, 2001.pdf
Самовидець. Недавня Гетьманщина. У 15-тi роковини Гетьманщини з 1918-го року.pdf
Самоквасов Д. Сиверянская земля и сиверяне по городищам и могилам. Москва, 1908.pdf
Самостійник чи федераліст. Правда про Гетьмана Павла Скоропадського. Чікаґо, 1935.pdf
Самчук У. П'ять по дванадцяиій. Записки на бігу. Буенос-Айрес, 1954.djvu
Самійленко С. Дні слави (Спогади полковника української армії). Нью-Йорк, 1958.djvu
Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII века. Москва, 1987.pdf
Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. I. Курганные могильники Алкалия и Хаджидер II. Субботин Л. В., Дзиговский А. Н. Киев, 1990.pdf
Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. II. Курганные могильники Дивизийский и Белолесский. Субботин Л. В., Дзиговский А. Н. Киев, 1990.pdf
Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. III. Курганные могильники Васильевский и Кубей. Субботин Л. В., Дзиговский А. Н. Киев, 1990.pdf
Сборник статей по литературе и истории в честь Н. П. Дашкевича. Киев, 1906.djvu
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 4. Харьков, 1892.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 5. Труды педагогического отдела. Выпуск І. Харьков, 1893.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 6. Труды педагогического отдела. Выпуск ІІ. Харьков, 1894.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 8. Харьков, 1896.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 9. Харьков, 1897.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 10. Харьков, 1897.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 11. Харьков, 1899.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 12. Харьков, 1900.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 13. Харьов, 1902.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 14. Харьков, 1905.pdf
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 17. Харьков, 1907.pdf
Сватко Я. Євген Коновалець - творець ОУН. Львів, 2006.pdf
Свистун. Въ память 60-лЪтней годовщины вступленiя на престолъ Императора Франца Iосифа I.djvu
Свистун Ф. Прикарпатская Русь подъ владЪнiемъ Австрiи.djvu
Свистун Филипп. Гр. Агеноръ Голуховскiй и Галицкая Русь в 1848-1859 гг..djvu
Свистун Филипп. Прикарпатская Русь подъ владЪнiемъ Австрiи.djvu
СвЪнцицкiй И. С. Матерiалы по исторiи возрожденiя Карпатской Руси.djvu
Святиня і голодомор. Свідчення очевидців. Упоряд. О. В. Білокінь. Львів, 2003.pdf
Світлична В. В. Історія України. Навч. посібник. Київ, 2006.djvu
Севастополь. Хроника революций и гражданской войны 1917 - 1920 гг. Сост. Крестьянникова В. В. Симферополь, 2005.pdf
Северное Причерноморье и Поволжье во взаимоотношениях Востока и Запада в XII - XVI вв. Ростов-на-Дону, 1989.djvu
Сельское хозяйство Украины. Харьков, 1923.pdf
Семененко В. И., Радченко Л. А. История Украины с древнейших времен до наших дней. Харьков, 2002.djvu
Сементовский Н. Старина малороссийская, запорожская и донская. СПб, 1846.pdf
Семотюк Я. Українські військові відзнаки. Ордени, хрести, медалі та нашивки. Торонто, 1991.djvu
Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 - 1953 рр. Нові документи і матеріали. Київ, 1998.djvu
Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. Київ, 2003.djvu
Сергійчук В. Радянські партизани проти ОУН-УПА. Київ, 2000.djvu
Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство. Київ, 2006.pdf
Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. Київ, 2006.pdf
Сергійчук В. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Київ, 2009.pdf
Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. Тернопіль, 1997.pdf
Сергійчук В. Що дала Україна світові. Київ, 2008.pdf
Сергійчук В. І. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. Київ, 1996.djvu
Сергійчук В. І. Переяславська рада - трагедія України і програш Європи. Київ, 2003.pdf
Сергійчук В. І. Український здвиг. Волинь. 1939 - 1955. Київ, 2005.djvu
Сергійчук В. І. Український здвиг. Закерзоння. 1939 - 1947. Київ, 2004.djvu
Сергійчук В. І. Український здвиг. Наддніпрянщина. 1941 - 1955. Київ, 2005.pdf
Сергійчук В. І. Український здвиг. Поділля. 1939 - 1955. Київ, 2005.djvu
Сергійчук В. І. Український здвиг. Прикарпаття. 1939 - 1955. Київ, 2005.pdf
Сергійчук В. І. Українізація Росії. Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923-1932 роках. Київ, 2000.pdf
Сергійчук В. І. Як нас морили голодом. Київ, 2006.djvu
Сецинский Е. И. Семейная жизнь в Подолии в первой половине прошлого века. Киев, 1891.pdf
Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том 1. Київ, 2005.djvu
Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том 2. Київ, 2005.djvu
Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Том 3. Київ, 2005.djvu
Синицький М. Мій тернистий шлях (спогади з недавнього минулого). 1951.djvu
Скальковский А. История Новой Сечи или последнего коша запорожского. Часть 1. Одесса, 1846.pdf
Скальковский Аполлон. Хронологическое обозрЪнiе исторiи Новороссiйскаго края 1731-1823. Часть I.djvu
Скандинавські міфи та легенди.djvu
Скандинавські міфи та легенди.txt
Скитский Б. В. Гетманщина накануне ее падения. (очерки быта). Владикавказ, 1928.pdf
Скифские древности. Киев, 1973.djvu
Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья. Киев, 1986.djvu
Скифский мир. Киев, 1975.djvu
Скифы северного Причерноморья. Сборник научных трудов. Киев, 1987.djvu
Скляр В. Етнічний склад населення України 1959 - 1989 рр. Етномовні наслідки російщення. Київ, 2008.pdf
Скоропадський П. Спогади (кінець 1917 - грудень 1918). Київ - Філадельфія, 1995.djvu
Скоропис-Йолтуховський О. Памяти Липинського (Ужгород) (1931).pdf
Скржинская Е. Ч. Судакская крепость. История - археология - єпиграфика. Сборник работ и материалов. Киев-Судак-СПб, 2006.pdf
Скржинская М. В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. Киев, 2009.pdf
Слабченко М. Е. Малорусскiй полкъ въ административномъ отношенiи.djvu
Славяне юго-восточной Европы в предгосударственный период. Киев, 1990.pdf
Слободянюк М. А., Шахрайчук І. А. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війник. Дніпропетровськ, 2004.djvu
Слово о полку Игореве. Москва, 1800.pdf
Слово о полку Игореве. Пер. с древнерус., примеч. Д. С. Лихачева. Москва, 1984.djvu
Слюсарский А. Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII - XVIII вв. Харьков, 1964.pdf
Смолй В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. Соцально-полтичний портрет. 1993.djvu
Смыслов О. С. Степан Бандера и борьба ОУН. Москва, 2011.pdf
Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны. _Коммуникация убеждения_ и мобилизационные механизмы. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. Москва, 2007.djvu
Советская Украина и Польша. Сборник дип. документов и исторических материалов (Харьков) (1921).djvu
Советский фактор в Восточной Европе. 1944 - 1953 гг. В 2-х тт. Документы. Т. 1. 1944 — 1948 гг. Москва, 1999.djvu
Советский фактор в Восточной Европе. 1944 - 1953 гг. В 2-х тт. Документы. Т. 2. 1949 — 1943 гг. Москва, 2002.djvu
Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49. Довідник. Нью-Йорк, 1994.djvu
Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49. Довідник другий. Нью-Йорк, 1995.djvu
Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников. Красные партизаны Украины. 1941-1944. Сост. А. Гогун, А. Кентий. Киев, 2006.pdf
Сокирко О. Конотопська битва 1659 р. Тріумф під час Руїни. Київ, 2008.djvu
Сокирко О. Лицар другого сорту. Наймане вйсько Лвобережно Гетьманщини 1669-1726 рр. Кив, 2006.djvu
Сокирко О. Полтавська битва 27 червня 1709 р. Український рубікон (Частина І). Київ, 2008.pdf
Сокирко О. Полтавська битва 27 червня 1709 р. Український рубікон (Частина ІІ). Київ, 2008.pdf
Соколовичъ ГлЪбъ. Кровавые годы.djvu
Сокіл В. Джерела до зруйнування Запорозької Січі. Львів, 2005.pdf
Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби. Київ, 2007.pdf
Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IV. Рік 1920. Київ, 2010.pdf
Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IІІ. Рік 1920. Київ, 2010.pdf
Солуха Петро. Договір з Москвою проти Гетьмана Павла Скоропадського. 1973.djvu
Списокъ населенныхъ мЪстъ по сведениям 1864 года. Харьковская губерния. СПб, 1869.djvu
Способы и средства украинской борьбы въ Австрiи.djvu
Сталин И. В. Статьи и речи об Украине. Сборник. Киев, 1936.djvu
Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів. Частина І. Київ, 1978.djvu
Станиславів В., Макух Ю. Ліс приймає повстанців. Кременець, 2002.djvu
Станімір О. Моя участь у визвольних змаганнях 1917 - 1920. Торонто, 1966.djvu
Станіславський В. В. Запорозька Січ та Річ Посполита. 1686-1699. Київ, 2004.djvu
Старосольский Володимир. Нацiональний i соцiяльний момент в украiнськiй iсторii.djvu
Стасюк О. Видавничо пропагандивна діяльність ОУН (1941 - 1953 рр.). Львів, 2006.pdf
Статюк И. От обороны к наступлению. Москва, 2006.pdf
Стеклов Ю. Карл Маркс. Його життя й діяльність. 1818 - 1883. Харків - Берлін - Нью-Йорк, 1922.djvu
Стенографическiй отчетъ изъ судовой росправы по дЪлу Ольги Грабарь и товарищей.djvu
Степан Бандера. 1909 - 1959 - 2009. Збірник статей. Упоряд. Б. Гордачевич, М. Посівнич. Львів, 2010.pdf
Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939 - 1959). Т. 1. Київ, 2009.pdf
Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939 - 1959). Т. 2. Київ, 2009.pdf
Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939 - 1959). Т. 3. Київ, 2009.pdf
Степовий О. Ясир. 1947.djvu
Стерчо П. Карпато-українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 - 1939 роках. Торонто, 1965.djvu
Стерчо П. Карпато-українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках. Репринтне видання. Львів, 1994.pdf
Стецько Ярослав. 30 червня 1941.djvu
Стецюк К. Вплив повстання Степана Разіна на Україну. Київ, 1947.pdf
Стецюк К. І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50 - 70-х роках XVII ст. Київ, 1960.pdf
Сто лет херсонесских раскопок (1827 - 1927). Исторический очерк с экскурсионным планом. Сост. К. Э. Гриневич. Севастополь, 1927.pdf
Столиця відчаю. Голодомор на Харківщині вустами очевидців. Свічення, комментарі. Харків-Нью-Йорк-Львів, 2006.pdf
Стороженки. Фамильный архив. Том 6. Киев, 1908.pdf
Стороженко А. В. Стефан Баторий и днепровские козаки. Киев, 1904.pdf
Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. Книга перша. Воєнні дії 1648 - 1652 рр. Дніпропетровськ, 1996.pdf
Страшнюк С. Ю. Матеріали до теми _Західна Європа. 1945-2003 рр._. Харків, 2004.djvu
Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти. Київ, 1996.djvu
Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории г. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации. 1943.pdf
Суляк С.Н. Осколки Святой Руси.pdf
Сумароков Павел. Путешествiе по всему Крыму и Бессрабiи въ 1799 году.djvu
Сумцов Н. Ф. Князь В. Ф. Одоевский. Харьков, 1884.pdf
Супруненко О. Б., Шерстюк В. В., Пуголовок Ю. О. Селітроварницький стан на Більському городищі. Київ, 2010.pdf
Суспільно-політичні трансформації в Україні. Від задумів до реалій. В. Ф. Солдатенко та ін. Київ, 2009.PDF
Сухобоков О. В. Славяне Днепровского Левобережья. 1975.pdf
Сучасний гумантарний довдник школяра та студента.pdf
Сцiборський Микола. Земельне питання.djvu
Сікевич В. Сторінка із записної книжки. Том 1. Саскатун, 1941.pdf
Сікевич В. Сторінка із записної книжки. Том 2. Саскатун, 1943.pdf
Сікевич В. Сторінка із записної книжки. Том 3. Саскатун, 1945.pdf
Сікевич В. Сторінка із записної книжки. Том 5. Саскатун, 1947.pdf
Сікевич В. Сторінка із записної книжки. Том 6. Саскатун, 1949.pdf
Сікевич В. Сторінка із записної книжки. Том 7. Саскатун, 1951.pdf
Сірополко С. Історія освіти в Україні. Львів, 2001.djvu
Сіцінський Ю. Поділля під владою Литви. Упорядники Ващук Д., Мошак М. Кам'янець-Подільський, 2009.pdf
Січинський В. Тризуб і прапор України. Львів, 1995.pdf
Січинський В. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. Прага, 1942.pdf
Січинський В. Чужинці про Україну. Львів, 1991.pdf
Січинський В. Іван Мазепа. Людина і меценат. Філадельфія, 1951.djvu
Січова Організація Українців в Злуч. Державах Америки. Членська книжка..djvu
Тайни цісарської родини в Відні. Опис життя австрійських пануючих. Вінніпеґ - Ман.djvu
Талергофский Альманах. Выпуск второй.djvu
Талергофский Альманах. Выпуск первый.djvu
Талергофский Альманах. Выпуск третий.djvu
Талергофский Альманах. Выпуск четвертый.djvu
Таємниці давніх цивілізацій.djvu
Таємниці давніх цивілізацій.txt
Темницький Володимир. Украiнськi Сiчовi Стрiльцi.djvu
Тереножкин А. И. Киммерийцы. Киев, 1976.djvu
Терлецкий В. Угорская Русь и возрождение сознания народности между русскими в Венгрии. Киев, 1874.djvu
Терлецький О. Історія української держави. Том І. Княжа доба. Львів, 1923.pdf
Терлецький О. Історія української держави. Том ІІ. Козацька доба. Львів, 1924.pdf
Терський С. Археологія доби Галицько-Волинської держави. Львів, 2008.pdf
Тершаковець М. Матеріали й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. Додаток. До історії москвофільства в Угорській Русі. Львів, 1907.pdf
Тищик Борис Йосипович. Галицька Соцiалiстична Радянська Республiка (1920 р.).pdf
Ткачук А. В. Щит и меч отечества. Киев, 2009.djvu
То була неволя. Спогади та листи остарбайтерів. Київ, 2006.pdf
Тобілевич С. Рідні гості. Спогади з побуту українських січових стрільців на Степовій Україні. Львів - Київ, 1922.djvu
Тодийчук О. В. Украина XVI - XVIII вв. в трудах Общества истории и древностей российских. Киев, 1989.pdf
Толочко А. История Российская_ Василия Татищева - источники и известия. Москва - Киев, 2005.djvu
Толочко А. П. Князь в Древней Руси - власть, собственность, идеология. Киев, 1992.djvu
Толочко О. П. Толочко П. П. Київська Русь. Том 4. Київ. 1998.djvu
Толочко П. П. Древнерусская народность. Воображаемая или реальная. СПб, 2005.djvu
Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев, 1987.djvu
Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб, 2003.djvu
Толочко П. П. Літописи Київської Русі. Київ, 1994.djvu
Толочко П. П. Русские летописи и летописцы Х - ХІІІ вв. СПб, 2003.djvu
Томашвський С. Українська історія. Том І. Старинні і середні віки. Львів, 1919.pdf
Топографическое описанiе Харьковскаго намЪстничества.djvu
Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы. Харьков, 2006.djvu
Тоїчкін Д. Козацька шабля XVII - XVIII ст. Історико-зброєзнавче дослідження. Київ, 2007.pdf
Трахтенбергъ I.А. ПосЪвная площадь южной Россiи (1889-1912 г.г.) (Харьков) (1914).djvu
Троянська війна.djvu
Троянська війна.txt
Трубайчук А., Шевченко В. Шарль де Голль. Київ, 1997.djvu
Трубайчук А. Ф. 1936 год. К истории советско-германского сговора. Киев, 1994.djvu
Трубайчук А. Ф. Містер з парасолькою. Невіл Чемберлен. Київ, 1994.djvu
Трубайчук А. Ф. Франклін Рузвельт. Київ, 1995.djvu
Турченко Ф. Микола Міхновський. Життя і слово. Київ, 2006.djvu
Тынчеров Б. Ф. Romania Mare. Румынские танки и танкетки в боях за Украину и Крым. Севастополь, 2009.pdf
Тынчеров Б. Ф. Бронетехника Ляйбштандарта СС _Адольф Гитлер_ в боях за Украину и Крым. 1941 - 1942. Севастополь, 2009.pdf
Тютюнник Ю. О. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. Львів, 2004.pdf
Угрiн-Безгрiний Микола. Нарис iсторii Украiнських Сiчових Стрiльцiв.pdf
Угрин-Безгрішний М. Нарис історії Українських Січових Стрільців. Частина І. Рогатин - Львів - Київ, 1923.pdf
Указатель источников для изучения Малороссийского края. Выпуск I. СПб, 1858.pdf
Украiна i Польша в документах. 1918 - 1922. Частина I.djvu
Украiна i Польша в документах. 1918 - 1922. Частина II.djvu
Украина. Полная энциклопедия. Авт.-составители В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, В. В. Мирошникова, М. А. Панкова. Харьков, 2007.djvu
Украинский национализм и Донбасс. Историческая ретроспектива. Сборник материалов. Донецк, 2010.pdf
Україна - Росія. Діалог історіографій. Матеріали міжнародної конференції. Київ - Чернігів, 2007.pdf
Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1941 - 1942). Т. 2. Львів, 1998.djvu
Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1942 - 1943). Т. 3. Львів, 1999.djvu
Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1944 - 1945). Т. 4. Львів, 2000.djvu
Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т. 1. Львів, 1997.djvu
Україна в минулому. Випуск 1. Київ-Львів, 1992.djvu
Україна в ХХ столітті (1900-2000). Зб. документів і матеріалів. Київ, 2000.djvu
Україна крізь віки. Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. Київ, 2010.djvu
Україна крізь віки. Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. Київ, 2010.pdf
Україна крізь віки. Том 1. К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко. На світанку історії. Київ, 1998.djvu
Україна крізь віки. Том 2. С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. Античні держави північного причорномор'я. Київ, 1998.djvu
Україна крізь віки. Том 3. В. Д. Баран. Давні слов'яни. Київ, 1998н.djvu
Україна крізь віки. Том 4. О. П. Толочко, П. П. Толочко. Київська Русь. Київ, 1998.djvu
Україна крізь віки. Том 5. М. Ф. Котляр. Галицько-Волинська Русь. Київ, 1998.djvu
Україна крізь віки. Том 6. О. В. Русина. Україна під татарами і Литвою. Київ, 1998.djvu
Україна крізь віки. Том 7. В. А. Смолій, В. С. Степанков. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676). Київ, 1999.djvu
Україна крізь віки. Том 8. О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. Гетьманська Україна. Київ, 1999.djvu
Україна крізь віки. Том 9. В. Г. Сарбей. Національне відродження України. Київ, 1999.djvu
Україна крізь віки. Том 10. О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. Київ, 1999.djvu
Україна крізь віки. Том 11. С. В. Кульчицький. Україна між двома війнами (1921-1939) рр. Київ, 1999.djvu
Україна крізь віки. Том 12. М. В. Коваль. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Київ, 1999.djvu
Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941 - 1945 рр.). Київ, 2001.djvu
Україна і Польща між минулим і майбутнім. Упор. А. С. Павлишин. Львів, 1991.pdf
Українська дивізія _Галичина_. Іст.-публ. зб. Упор. М. Слабошпицький. Київ, 2008.pdf
Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. Львів, 2004.djvu
Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга п'ята. Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920. 1922.djvu
Українська соборність. Ідея, практика, проблеми (До 85 річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР). Бібліографічний покажчик. Запоріжжя, 2004.pdf
Українське відродження 1917 - 1920 рр. на Сумщині. Т. 1. Автор-упорядник Іванущенко Т. М. Суми, 2010.pdf
Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. Львів - Київ, 2001.djvu
Український визвольний рух. Збірник 1. Львів, 2003.pdf
Український визвольний рух. Збірник 3. До 75-ліття Організації Українських Націоналістів. Львів, 2004.pdf
Український визвольний рух. Збірник 4. Боротьба народів Центрально-Східної Європи з тоталітарними режимами в ХХ столітті. Львів, 2005.pdf
Український визвольний рух. Збірник 5. Львів, 2005.pdf
Український визвольний рух. Збірник 6. Львів, 2006.pdf
Український визвольний рух. Збірник 7. Львів, 2006.pdf
Український визвольний рух. Збірник 8. Львів, 2006.pdf
Український визвольний рух. Збірник 9. Львів, 2007.pdf
Український визвольний рух. Збірник 10. До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича. Львів, 2007.pdf
Український визвольний рух. Збірник 11. Львів, 2007.pdf
Український визвольний рух. Збірник 12. Львів, 2008.pdf
Український визвольний рух. Зошит 2. Українсько-польський конфлікт 30-40-ві роки ХХ ст. Львів, 2003.pdf
Українсько-московська війна 1920 року в документах. Ч. І. Оперативні документи штабу УНР. Варшава, 1933.pdf
Українсько-руський архів. Т. ІІІ. Матеріали й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. Львів, 1907.pdf
Українські грамоти XV ст. Підгот. В. М. Русанівський. Київ, 1965.djvu
Українські Січові Стрільці. Львів, 1991.djvu
У лавах дружинників. Спогади учасників. Денвер, 1982.djvu
Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України.djvu
Усна історія степової України. Т. 9. Запоріжжя, 2010.pdf
Устименко В. М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні (1917 - 1920 рр.). Київ, 2010.pdf
Устинова И. А. Литература о Харьковской губернии (библиографический указатель). Харьков, 1887.pdf
Учебник истории Подкарпатской Руси от найдавнейших времен до наших дней. И Чехословакии до XIV века. Сост. В. И. Федельш. Мукачево, 1922.djvu
Файзулін Я., Скальський В. Перелоги української революції. Другий зимовий похід армії УНР. Київ, 2008.pdf
Федевич К. К. Галицькі українці у Польщі 1920 - 1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920 - 1930-ті рр.). Київ, 2009.djvu
Феделеш В. И. Учебник истории Подкарпатской Руси от найдавнейших до днешних дней и Чехословакии до XIV века. Мукачево, 1922.djvu
Федор П. С. Краткий очерк деятельности А. И. Добрянского. Лекция читанная 19 марта 1926 года. Ужгород, 1926.djvu
Федченко П. М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. Київ, 1991.djvu
Феркуняк Д. Спомини з життя в Дивізії _Галичина_ і в полоні 1943 - 1947. Івано-Франківськ, 2003.pdf
Феціца П. Старый лемко оповідат. Краків - Тернопіль, 2004.pdf
Филевич И. П. Угорская Русь и связанные с нею вопросы и задачи русской исторической науки. Варшава, 1894.pdf
Форостівський Л. Київ під ворожими окупаціями. Буенос-Айрес, 1952.djvu
Фостій І. П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939 - 1945 рр. Чернівці, 2004.djvu
Франчук В. Ю. Киевская летопись. СОстав и источники в лингвистическом освещении. Киев, 1986.pdf
Фридгут Теодор. Юзовка и революция. Том 1. Жизнь и работа в российском Донбассе 1869-1924.djvu
Фридгут Теодор. Юзовка и революция. Том 2. Политика и революция в российском Донбассе 1869-1924.djvu
Харкевич М. Я вас не забув. Спомини 1935 - 1945. Нью-Йорк - Чікаго, 1997.djvu
Харківський історіографічний збірник. Випуск 4. Категоріальний апарат історичної науки. Харків, 2000.pdf
Харківський історіографічний збірник. Випуск 5. Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. Харків, 2002.pdf
Харківський історіографічний збірник. Випуск 9. Харків, 2008.pdf
Харітонов Д. Українські паперові гроші, 1917 - 2005. Київ, 2005.pdf
Хотинська війна (1621 р.). Г. Грабянка, С. Величко, Й. Мюллер та ін. Київ, 1991.djvu
Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 1. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр. Том І. Нью-Йорк, 1969.pdf
Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 2. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр. Том ІІ. 1921.pdf
Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 3. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр. Том ІІІ. 1921.djvu
Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 4. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр. Том ІV. 19222.djvu
ХХ століття. Історія, економіка, політика, ідеологія. Книга І. Нариси з історії (1901-1945). Київ, 1998.djvu
Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943 - 1944 рр. Українські і польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район. Львів, 2003.djvu
Цельняк І. Р.Переселенці. Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння та Лемківщини. Львів, 2009.pdf
Цибко О.Г. Революцiйно-визвольна боротьба трудящих Захiдноi Украiни за воззъеднання з УРСР 1934-1.djv
Цьокан Іл. Від Денікіна до большевиків. Фраґмент споминівз Радянської України. Відень, 1921.djvu
Чайковський А. Петро Конашевич Сагайдачний. Відень, 1917.djvu
Чайковський А. С. Невідома війна. Партиз. рух Україні 1941 - 1944 рр. мовою документів, очима історика. Київ, 1994.djvu
Чайківський Й. Всесвітня історія. том 2. Середні віки. Коломия.djvu
Чайківський Й. Всесвітня історія. том 3. Нові часи. Коломия.djvu
Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. Львів, 1934.pdf
Частий Р. В. Степан Бандера. Мифы, легенды, действительность. Харьков, 2007.djvu
Чачковський Л., Хмілевський Я. Княжий Галич (з мапами та ілюстраціями). Станіславів, 1938.pdf
Червак Б. О. Битва за Волинь. Київ, 2003.pdf
Чериковер И. Антиcемитизм и погромы на Украине 1917 - 1918 гг. Берлин, 1923.pdf
Чернигов и его округа в ІХ - ХІІІ вв. Сборник научных трудов. Киев, 1988.djvu
Честь, хрест і меч. Серія Історія людства. Ранок.djvu
Честь, хрест і меч. Серія Історія людства. Ранок.txt
Чигирин И. Миф и правда о _сталинском голодоморе_. Об украинской трагедии в 1932 - 1933 годах. Великие Луки, 2009.djvu
Чикаленко Евгений. Щоденник 1919-1920 (Киев-НьюЙорк) (2005).djvu
Чикаленко Є. Х. Щоденник, 1919 - 1920. Київ - Нью-Йорк, 2005.djvu
ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. Особи, факти, документи. Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. Київ, 1997.pdf
Чорна книга України. Зб. документів, архів. матеріалів, листів, доп., ст., досліджень, есе. Упоряд., ред. Ф. Зубанича. Київ, 1998.pdf
Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра. Проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Харків, 2007.pdf
Чорновол Iгор. Польско-украiнська угода 1890-1894 рр. (Львов) (2000).djvu
Чотири Універсали. Київ, 1990.pdf
Чугуєнко М. В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей. Харків, 2006.pdf
Чужа преса про дії Української Повстанської Армії (УПА). 1946.djvu
Чупринка Т. До генези УГВР. Київ - Львів, 1950.pdf
Чухліб Т. Гадяч 1658 року та ідея його відновлення в українсько-польських стосунках (1660-ті - початок 1680-х рр.). Київ, 2008.pdf
Чухліб Т. Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648 - 1721 рр. Київ, 2009.pdf
Шабульдо Ф М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987.djvu
Шандрук П. Сила доблесті. Київ, 1999.pdf
Шанковський Л. Похідні групи ОУН. Причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941 - 1943 рр. Мюнхен, 1958.djvu
Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. Мюнхен - Німеччина, 1958.djvu
Шанковський Л. Ініціативний комітет для створення УГВР (Документальний спогад учасника). Нью-Йорк, 1985.djvu
Шаповал Ю. ОУН і УПА на терені Польщі (1944 - 1947 рр.). Київ, 2000.pdf
Шаповал Ю. І. Доля як історія. Київ, 2006.djvu
Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії. Київ, 2001.djvu
Швидько А. К. Социально-экономическое развитие Украины в XIV - середине XVIII века. Днепропетровск, 1988.pdf
Швидько Г. К. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. Дніпропетровськ, 2004.djvu
Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. Київ, 1993.pdf
Шевченко В. Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ - початок ХХ ст.). Київ, 2010.pdf
Шевченко К. В. Русины и межвоенная Чехословакия. К истории этнокультурной инженерии. Москва, 2006.pdf
Шевченко Кирилл. Русины и межвоенная Чехословакия (Москва) (2006).pdf
Шелест П.Е. Да не судимы будете (Москва) (1994).pdf
Шелухин С. Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 р. 1946.pdf
Шелухин С. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів. Дрогобич, 1992.djvu
Шелухін С. Назва України. Відень, 1921.djvu
Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине (Берлин) (1932).pdf
Шивельбуш В. Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збуників та дурманів. Київ, 2007.pdf
Шилов Ю. О. Давня історія України в контексті світової цивілізації. Київ, 2008.pdf
Шитюк М.М., Щукін В.В. Єврейське населення Херсонської губернії в ХІХ і на початку ХХ століть. Миколаїв, 2008.pdf
Шкоропад Д. О., Савон О. А. Прилуччина. Енциклопедичний довідник. За ред. Г. Ф. Гайдая. Ніжин, 2007.pdf
Шмит Ф. И. Искусство древней Руси Украины. Харьков, 1919.pdf
Шпак М. Стежниця. Самбір, 1999.pdf
Штахъ А. Очерки изъ исторiи и современной жизни южнорусскихъ колонистовъ (Москва) (1916).djvu
Штейфон Б. Кризис добровольчества. Белград, 1928.djvu
Штендера Я. Засуджений до розстрілу. Львів, 1995.djvu
Штиф Нахим. Погромы на Украине (период Добровольческой армии).djvu
Шульга Л. Г. Очерки истории Государственного архива Харьковской области (по воспоминаниям бывшего директора архива). Харьков, 2008.pdf
Шульгин О. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. Київ, 1998.djvu
Шуляк О. В ім'я правди. Роттердам, 1947.djvu
Шумук Д. Пережите і передумане. Спогади й роздуми українського дисидента-політв'язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981 рр.). Київ, 1998.djvu
Шунков В. Красная армия. Организация, структура, униформа, знаки отличия, боевые награды, оружие пехоты, танки, артиллерия, авиация. Москва - Харьков, 2006.djvu
Шухевич С. Моє життя. Спогади. Лондон, 1991.djvu
Щербакова Т. А., Кашуба М. Т. Сармато-аланские древности (Курганные захоронения близ с. Мокра). Тирасполь, 1993.djvu
Щокін Г. Організатори більшовизму. Національно-персональний склад. Київ, 2005.pdf
Щур Р., Коханець М. Тустань (Державний історико-культурний заповідник). Історія. Фольклор. Львів, 2002.djvu
Щур Ю. Організація Українських Націоналістів на Запоріжжі. Короткий нарис. Запоріжжя, 2009.djvu
Щёкин Г. Славянство. Его место и роль в европейской истории. Киев, 2004.pdf
Эйнгорн Виталий. К истории иноземцев в Старой Малороссии. Москва, 1908.pdf
Эрдэ Д. Революция на Украине. От керенщины до немецкой оккупации (из-во Пролетарий) (1927).djvu
Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського. Частина бібліографічна. Київ, 1929.pdf
Южная Русь и Византия. Сб. науч. тр. (к XVIII конгрессу византистов). Киев, 1991.djvu
Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. Том І. Киев, 1856.pdf
Юз и Юзовка.djvu
Юнацтво в обороні рідної землі. Спогади про участь української моолді у визвольних змаганнях 1918 - 1920 років. Зібр. та впор. В. Татомир. Філадельфія, 1960.djvu
Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД №00447. Москва, 2008.pdf
Яворницький Д. І. Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу. Частина І. Дніпропетровськ, 2005.djvu
Яворницький Д. І. Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу. Частина ІІ. Дніпропетровськ, 2005.djvu
Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. Том перший. Львів, 1990.pdf
Як жив український народ. Коротка історія України. Чернівці, 1909.djvu
Якобсон А. Л. Крым в средние века. Москва, 1973.djvu
Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Київ, 1997.djvu
Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Київ, 2008.djvu
Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни. Київ, 1998.djvu
Яковлів А. Основи конституції УНР. Нью-Йорк, 1964.djvu
Яневский Д. Б. Хроника _оранжевой_ революции. Харьков, 2005.pdf
Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. Острог, 2009.djvu
Яремчук В. У лабетах долі. Спогади. Львів, 2007.djvu
Яровий В. І. Історія західних та південних слов'ян у ХХ ст. Курс лекцій. Київ, 1996.pdf
Ярослав Мудрый и его эпоха. Под ред. И. Н. Данилевского, Е. А. Мельниковой. Москва, 2008.djvu
Ясир. Листи, оповідання і народна творчість у німецькій неволі. Зібрав і впорядкував О. Воропай. Лондон, 1966.djvu
Ястребов Н.В. (проф.). Галицiя наканунЪ Великой Войны 1914 года. СПб, 1915.djvu
Єкельчик С. Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Київ, 2008.pdf
Єльников М. В. Золотоординські часи на українських землях. Київ, 2008.djvu
Єржбакова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті _Україна_ (1941 - 1944) у світлі німецьких документів. Київ, 2008.djvu
Єфіменко Г. Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України. Економічний аспект (1917 - 1919 рр.). Київ, 2008.pdf
Єфіменко Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо Радянської України (1932 - 1938). Київ, 2001.pdf
Іваненко О. А. Українсько-французьку зв'язки. Наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII - початок ХХ ст.). Київ, 2009.pdf
Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність. Мюнхен, 1968.pdf
Іванис В. До проблеми Кавказу. 1960.djvu
Іванис В. Стежками життя (спогади). Новий Ульм, 1959.djvu
Іванис В. Ще одна трагедя козакв (Доповдь на Канадйському пленум НТШ в 1960 роц). Новий Ульм - Донау, 1961.djvu
Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ с. в Україні - проблеми, ідеологія. Київ, 1999.djvu
Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні - до проблеми становлення ідеології. Київ, 2000.djvu
Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом - до проблеми становлення національної ідеї в українській суспільно-політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку (І половина ХІХ ст.). Київ, 200.djvu
Іванущенко Г. Голодомор 1932-33 років. Очима свідків, мовою документів. Северинська сільрада Сумського району. Київ, 2003.pdf
Ігнатієнко В. Бібліографія української преси 1816 - 1916. Харків - Київ, 1930.djvu
Ілюстрована енциклопедія історії України в трьох томах. Т. І. (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.). Київ, 2004.djvu
Ілюшин І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). Київ, 2000.djvu
Ілюшин І. Українська повстанська арміяя і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939 - 1945 рр.). Київ, 2009.djvu
Ілюшин І. І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. Київ, 2001.djvu
Імена, повернуті із забуття. За матеріалами судових справ репресованих селян 1929 - 1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області. Кіровоград, 2008.pdf
Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич. Київ, 1972.pdf
Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Том 1. Джерела. Київ, 2004.pdf
Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Том 2. Наукові студії. Київ, 2004.pdf
Історична пам'ять як поле змагань за ідентичність. Матеріали круглого столу, 22 квіт. 2008 р. За заг. ред. Ю. О. Зерній. Київ, 2008.pdf
Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. Редкол. Патон Ю. Є., Геєць В. М., Левенець Ю. А., Солдатенко В. Ф. та ін. Київ, 2009.pdf
Історичне джерелознавство. Пдручник. Я. С. Калакура, І. Н. Войцехвська, С. Ф. Павленко та н. Кив, 2002.djvu
Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 1. Київ, 2009.pdf
Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 2. Київ, 2009.pdf
Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 3. Київ, 2009.pdf
Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 4. Київ, 2009.pdf
Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 1. 1914 - 1991. Київ, 2009.pdf
Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 2. 1991 - 2009. Київ, 2009.pdf
Історія Львова в документах і матеріалах. Київ, 1986.djvu
Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 1. Київ, 2007.pdf
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 5. Київ, 2009.pdf
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 6. Київ, 2009.pdf
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 7. Київ, 2009.pdf
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 8. Київ, 2010.pdf
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 9. Київ, 2010.pdf
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 10. Київ, 2010.pdf
Історія міста Києва періоду 1861 - першої половини 1917 рр. Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 2. Київ, 2009.pdf
Історія міста Києва періоду 1917 - 1990 рр. Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 3. Київ, 2009.pdf
Історія основання і розвою русско-народного театру в Галичині. Коломия, 1904.djvu
Історія парижської комуни. Нью-Йорк, 1919.djvu
Історія середніх віків (І період). Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів. Упоряд. С. Б. Сорочан. Харків, 2001.pdf
Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1998.djvu
Історія України. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Київ, 2009.djvu
Історія України. Під ред. В. А. Смолія. Київ, 1997.pdf
Історія України в казках та легендах.djvu
Історія України в казках та легендах.txt
Історія України в художньо-літературних образах. Посібник для 7-8 кл. серед. шк. Упоряд. Б. І. Андрусишин, В. Й. Борисенко. Київ, 2000.djvu
Історія українського війська (1917 - 1995). Упорядник Я. Дашкевич. Львів, 1996.pdf
Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Том І. Київ, 2006.djvu
Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Том ІІ. Київ, 2006.djvu
Історія української культури. Під заг. ред. І. Крип'якевича. Львів, 1937.pdf
Історія української культури. У п'яти томах. Т. 3. Українська культура другої половини XVII - XVIII століть. Б.Є. Патон (голов.ред.), В.А. Смолій (ред.). Київ, 2003.pdf
Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник. Білик Б. І., Горбань Ю. Ф., Калакура Я. С. та ін. Київ, 1999.djvu
Іщук О., Ніколаєва Н. Ліквідація органами державної безпеки УРСР підпільних типографій Організації Українських Націоналістів у 1944 - 1954 рр. Київ, 2007.djvu
Іщук О., Ніколаєва Н. Методи зашифрування кореспонденції у підпіллі ОУН і УПА та їх розшифрування органами державної безпеки УРСР в 1944 - 1954 рр. Київ, 2007.djvu
Іщук О. Діяльність проводу ОУН(б) на північно-західних українських землях у 1948 - 1952 роках. Київ, 2009.djvu
Ґалан В. Батерія смерти. 1968.djvu
Ґольдельман С. І. Жидівська національна автономія в Україні 1917 - 1920. Мюнхен - Париж - Єрусалим, 1967.djvu
Battaglia G. Taras Szewczenko. Zycie i pisma jego. Lwow, 1865.djvu
Bojanowska E. M. nikolai gogol. between ukrainian and russian nationalism. harvard, 2007.pdf
Denkschrift der Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg.djvu
Die Chronik der Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften.djvu
Dragomaniv M. Il movimento letterario ruteno in russia e gallizia (1798-1872).pdf
Hvil'ovij Mikola. The cultural Renaissance in Ukraine polem. pamphlets, 1925-1926.djvu
Jensen A. Dr. Taras Schewtschenko. Ein Ukrainisches dichterleben. Wein, 1916.djvu
La litterature Ukrainienne. Berne, 1919.djvu
Neumann Hans-Rudolf. Sewastopol.Krim. Eine Literatursammlung.djvu
Pysma Tymka Padurry. Lwiw, 1874.pdf
Rylsky M, Deutch A. Taras Shevchenko. A biographical Sketch. Moscow.djvu
Studzinski C. Charakterystyka i geneza poetycznych utworow Ambrozego Metlinskiego. Krakow, 1897.pdf
The third shore. Women's fiction from East Central Europe. Edited by A. Schwartz and L. von Flotow. Evanstone, 2006.pdf
Аристова Т.Ф., Ваврик В.Р. Ф.Ф. Аристов. 1888-1932.djvu
Аристов Ф.Ф. Амвросiй А. Полянскiй. Жизнь и творчество.djvu
Аристов Ф.Ф. И.И. Шараневичъ. К 100-лЪтiю со дня рожденiя.djvu
Аристов Ф.Ф. Карпато-русскiе писатели. Александръ Васильевичъ Духновичъ.djvu
Аристов Ф.Ф. Карпато-русскiе писатели. ИзслЪдованiе по неизданнымъ источникамъ. Томъ первый.djvu
Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели. Исследование по неизданным источникам. Том І. СПб, 1916.djvu
Аристов Ф.Ф. Литературное развитие Подкарпатской (Угорской) Руси.djvu
Архангельский А. С. Из лекций по истории русской литература. Первые опыты мифологических изучений. Библиографические материалы. Казань, 1893.pdf
Архангельский А. С. Очерки из истории западно-русской литературы XVI – XVII вв. Москва, 1888.djvu
Байцура Тамара. Закарпатскоукраинская интеллигенция в России в первой половине XIX века.djvu
Байцура Тамара. Иван Семенович Орлай. Жизнь и деятельность.djvu
Байцура Тамара. Юрiй Iванович Венелiн.djvu
Барвінський О. Історія української літератури. І часть (І і ІІ доба. Усна народна словесність). ІІ часть (ІІІ доба письменства). Львів, 1920-21.djvu
Барка В. Земля садівничих. Есеї 1977.djvu
Барка В. Правда Кобзаря. Нью-Йорк, 1961.djvu
Баштовий І. Українство на літературных позвах з Московщиною. Львов, 1891.pdf
Безсмертні. Збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича, і М. Драй-Хмару. Редакція текстів і примітки М. Ореста. Мюнхен, 1963.djvu
Бендасюк С.Ю. Николай Васильевичъ Гоголь, его жизнь и сочиненiя.djvu
Бендасюк С.Ю. Общерусскiй первопечатникъ Иванъ Федоровъ и основанная имъ братская Ставропигiйская печатня во ЛьвовЪ.djvu
Библiотека карпато-русскихъ писателей.djvu
Богдан Дедицкий, Михаилъ Качковскiй и современная Галицко-русская литература.djvu
Богданов А. Мистецтво й робітничий клас. Київ, 1921.djvu
Боднарук І. Між двома світами. Вибрані статті про українських письменників. Донецьк, 1996.pdf
Бойко Максим. Бiблiографiя перiодики Волинi.djvu
Брюховецький В. С. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис. Київ, 1990.pdf
Букварь языка русскаго.djvu
Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала ХІХ кека. Том ІІ. СПб, 1905.pdf
Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст. Упоряд. Г. А. Нудьга. Київ, 1959.pdf
Білецький Л. Поезія та її критика. Львів, 1921.pdf
Ваврик В. Р. Краткий очерк Галицко-Русской письменности.djvu
Верхратский Iван. Про говор галицких Лемкiв.pdf
Вибранi листи Пантелеймона Кулiша.djvu
Возняк М. Оповідання про Маркіяна Шашкевича. Львів, 1911.djvu
Возняк М. Початки української комедії (1619 - 1819). Львів, 1920.djvu
Возняк М. С. Історія української літератури. Книга 1. Львів, 1992.djvu
Возняк М. С. Історія української літератури. Книга 2. Львів, 1994.djvu
Возняк М. Історія української літератури. Том І. До кінця XV віку. Львів, 1920.djvu
Войчишин Ю. Іван Багряний. Літературно-бібліографічна студія. Вінніпеґ - Оттава, 1968.djvu
Волков Н. В. Зависимость Ревизора Гоголя от комедии Квитки Приезжий из столицы. СПб, 1899.pdf
В п'яті роковини смерти Івана Франка. Берлін, 1921.pdf
В пятi роковини смерти Iвана Франка.djvu
Галлерея русских писателей. Ред. И. Игнатов. Москва, 1901.pdf
Галущинський М. Шевченко - поет життя й чину. Львів, 1921.djvu
Геровский Георгiй. Исторiя угро-русской литературы въ изображенiи Володимриа Бичака.djvu
Гнатюк Володимир. Наукове Товариство iмени Шевченка. З нагоди 50-лiття його засновання (1873-1923).djvu
Голубенко П. ВАПЛІТЕ. В 20-ті роки розгрому большевиками. 1948.djvu
Гринченко Б. П. А. Кулиш. Биографический очерк. Чернигов, 1899.pdf
Грицай О. Василь Стефаник. Спроба критичної характеристики. Відень, 1921.djvu
Грицай О. Шевченкова баллада. Львів, 1914.djvu
Грінченко Б. Перед широким світом. Київ, 1907.pdf
Данилевский Г. П. Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков, 1866.pdf
Данилекский Г. Основьяненко. СПб, 1856.djvu
Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова Очерки истории украинской литературы XIX столетия.djvu
Дедицкий Б. А. Михаил Качковский и современная Галицко-русская литература. Часть І. Львов, 1876.djvu
Доманицький В. Критичний розслід над текстом Кобзаря. Київ, 1907.djvu
Донцов Д. Дві літератури нашої доби. Торонто, 1958.djvu
Донцов Д. Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького). Торонто, 1961.djvu
Донцов Д. Поетка вогненних меж. Олена Теліга. Торонто, 1953.djvu
Донцов Д. Поетка українського рісорджімента (Леся Українка). Львів, 1922.djvu
Донцов Д. Туга за героїчним. Постаті та ідеї літературної України. Лондон, 1953.djvu
Дорошенко В. Життє і слово. Статті на літературно-громадські теми. Львів - Київ, 1918.djvu
Дорошкевич О. 20-40-ві роки в українській літературі. Книга І. Київ, 1922.djvu
Дорошкевич О. 20-40-ві роки в українській літературі. Книга ІІ. Квітка-Основ'яненко Київ, 1921.djvu
Достойно єсть. Збірка в шевченкові роковини. Вецляр, 1920.pdf
Драгоманов. Полiтичнi пiснi Украjiнського народу XVIII-XIX ст. Частина перша, роздiл другий.djvu
Драгоманов. Полiтичнi пiснi Украjiнського народу XVIII-XIX ст. Частина перша, роздiл перший.djvu
Драгоманов М. Громада, Нр. 5.djvu
Драгоманов М. Оповідання про заздрих богів. 1915.djvu
Драгоманов М. П. Воспоминания о знакомстве с И. С. Тергеневым. Казань, 1906.pdf
Драгоманов М.П. Лiтературно-публiцистичнi працi. Том I (Киев) (1973).djvu
Драгоманов М.П. Лiтературно-публiцистичнi працi. Том II (Киев) (1973).djvu
Драгоманов М. П. Листи до І. Франка і інших (1881 - 1886). Львів, 1906; Листи до І. Франка і інших (1887-1895), Львів, 1908.pdf
Драгоманов М.П. Листи на Надднiпрянску Украiну.djvu
Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці у двох томах. Том 1.djvu
Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці у двох томах. Том 2.djvu
Драгоманов М. П. По вопросу о малорусской литературе. Вена, 1876.pdf
Драгоманов М.П. Политическiя сочиненiя. Томъ I - Центръ и окраины (Москва) (1908).djvu
Драгоманов М. П. Українська література, проскрибована російським урядом. Львів, 2001.djvu
Драгоманов Михаил. Вибранi працi. Том 2. Фольклористика. Лiтературознавство (Киев) (2007).djvu
Драгоманов Михаил. Вибранi працi. Том 3. Лiтературознавство (Киев) (2007).djvu
Драгоманов Михаил. Вибранi працi. Том перший, книга друга - Icторiя. Педагогiка. Публiцистика (Киев) (2007).djvu
Драгоманов Михаил. Вибранi працi. Том перший, книга перша - Icторiя. Педагогiка. Публiцистика (Киев) (2006).djvu
Драгоманов Михаил. Вибране (Киев) (1991).djvu
Драгоманов Михайло. Документи i матерiали 1841 - 1994 (Львов) (2001).djvu
Драгоманов Михайло П. Драгоманов. Переписка.djvu
Драгоманов Михайло Петрович. 1841-1895Его юбилей, смерть, автобiографiя i спис творiв.djvu
Дубинський Г. Наш літературний Парнас. Сучасні українські письменники в шаржах. Харків - Київ, 1930.pdf
Дьяченко Г. В. Символ в философском дискурсе Н. Бердяева. Лингвокогнитивный аспект. Луганск, 2008.pdf
Есипов В. В. Шевченко. Его думы и песни (в переводе И. А. Белоусова). Москва, 1914.djvu
Ефремов С. Украинската литература. София, 1919.djvu
Животко А. Історія української преси.txt
Животко А. Історія української преси (1999) OCR.djvu
Задеснянський Р. Апостол української національної революції. 1969.djvu
Задеснянський Р. Шевченко і кирило-методівці. Мюнхен, 1969.djvu
Записки наукового товариства імені Шевченка. Рік 1899. Кн. 1. Т. XXVII.pdf
Записки Українського наукового товариства в Києві. Книга І. Київ, 1908.pdf
Заславський Д., Романченк. Михайло Драгоманов. Життя i лiтературно-дослiдницька дiяльнiсть (Киев) (1964).djvu
Захарчук І. В. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму). Луцьк, 2008.djvu
Збірник пам'яті Тараса Шевченка (1814-1914). Київ, 1915.djvu
Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том IV. Львів, 1901.pdf
Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том VІІІ і ІХ.. Львів, 1905.pdf
Зоря галицкая. Год VI. Число 1, 2, 8-29, 32,-36, 40-42. Львов, 1853.pdf
Зоря галицкая. Год VI. Число 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40. Львов, 1853.pdf
Игнатиенко В. Бiблiографiя Украiнскоi Преси 1816-1916.djvu
Калинович Iван. Украiнська мемуаристика 1914-1924. (Бiблiографiчний реестр).djvu
Кирило-Мефодiiвське Товариство, Том 1.djvu
Кирило-Мефодiiвське Товариство, Том 2.djvu
Кирило-Мефодiiвське Товариство, Том 3.djvu
Клен Ю. Спогади про неокласиків. Мюнхен, 1947.djvu
Книгарь. Літопис українського письменства. Київ, 1918.djvu
Комаров М. Українська драматургія. Збірка бібліографічних знадобів до історії драми і театра українського (1815 - 1906 р.). Одеса, 1906.pdf
Конисский А. Я. Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка (1814 – 1861). Одесса, 1898.pdf
Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життяя. Київ, 1991.djvu
Кревецький І. Корифей російської критики і українське письменство.djvu
Кузеля З. Угорський король Матвій Корвін в словянській усній словесності. Львів, 1906.pdf
Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. В 2 томах. Том І. СПб, 1856.pdf
Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. В 2 томах. Том ІІ. СПб, 1856.djvu
Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. В 2 томах. Том ІІ. СПб, 1856.pdf
Кулиш П. А. Опыт биографии Н. В. Гоголя (со включением до сорока его писем). СПб, 1854.pdf
Кульбакинъ С.М. (проф.). Украинскiй языкъ. Краткiй очекръ исторической фонетики и морфологiи (Харьков) (1919).pdf
Куца Ольга. Михайло Драгоманов i розвиток української лiтератури у другiй половинi XIX столiття (Тернополь) (1995).djvu
Лавріненко Ю. Зруб і парости. Літературно-критичні статті, есеї, рефлексії. 1971.djvu
Лепкий Б. Начерк історії української літератури. Книжка ІІ. Від нападів Татар до Котляревського. Коломия.djvu
Лепкий Б. Шевченко про мистецтво. Зальцведель, 1920.djvu
Лисюк П. Співець братерства нового. Київ, 1966.djvu
Лисянський Б. Володимир Самійленко. З нагоди 35-літнього ювілею літературної діяльності. Нарис. 1921.djvu
Лукаш М. Біобібліографічний покажчик. Львів, 2003.pdf
Лукіянович Д. Про шевченкові твори (Просвітні листки. Ч. 38). Львів, 1914.djvu
Луцький. Джерела до історії Вапліте..djvu
Літературно-науковий вісник. 1907.pdf
Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLI. Книжка І. Київ-Львів, 1908.pdf
Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLI. Книжка ІI. Київ-Львів, 1908.pdf
Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLII. Книжка IV. Київ-Львів, 1908.pdf
Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLII. Книжка VI. Київ-Львів, 1908.pdf
Літературно-науковий вісник. Pічник ІХ. Том LXXIV. Книга VI. Львів, 1906.djvu
Літературно-науковий вісник. Pічник ІХ. Том XXXV. Львів, 1906.djvu
Літературно-науковий вісник. том 26, 1904.pdf
Маковей О. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича (Федькович Ю. Твори. VIII). Львів, 1911.djvu
Маковей О. Матеріали до життєписа Осипа Юрія Гординського-Федьковича. (Федькович Ю. Твори. IV.) Львів, 1910.djvu
Маковей О. Панько Олелькович Куліш. Огляд його діяльності. Львів, 1900.djvu
Малкин В. Русская литература в Галиции.djvu
Малорусский литературный сборник. Саратов, 1859.pdf
Маслов В. П. Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк. Москва, 1874.djvu
Матерiялы до iсторii лiтератури i громадськоi думки.djvu
Материалы для истории русской литературы. Издание П. А. Ефремова. Спб, 1867.pdf
Маяковський Володимир. Недруковане й забуте. Том 1.djvu
Мезиер А. В. Русская словесность с XI по XIX столетия включительно. Часть I и Часть ІІ. СПб, 1899.pdf
Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко - Мій великий друг Щепкін. Москва, 2009.pdf
Милюков А. Отголоски на литературные и общественные явления. СПб, 1875.pdf
Міяковський В. Недруковане й забуте. (Громадські рухи дев'ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література). Нью-Йорк, 1984.djvu
Наддніпрянець В. На літературному базарі. Поезія, проза і публіцистика Івана Багряного. Мюнхен - Нью-Йорк, 1963.djvu
Нечуй-Левицький Iван. Криве дзеркало украiнскоi мови.djvu
Нечуй-Левицький Iван. Сьогочасна часописна мова на Украiнi.djvu
Николишин С. Нацiоналiзм у лiтературi на Схiдних Украiнських Землях.djvu
Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 1-5. Київ, 1906.djvu
Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 6. Київ, 1906.djvu
Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 7. Київ, 1906.djvu
Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 9. Київ, 1906.pdf
Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 10. Київ, 1906.djvu
Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 11. Київ, 1906.pdf
Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 12. Київ, 1906.pdf
Овсянико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы ХІХ века. Часть І. Москва, 1908.pdf
Огоновский О. История литературы русской. Часть І. Львов, 1887.djvu
Огоновский О. История литературы русской. Часть ІV. Львов, 1894.djvu
Огоновский О. История литературы русской. Часть ІІ. 1 отдел. Львов, 1889.djvu
Огоновський О. Хрестоматія староруська для вищих кляс гімназіальних. Львів, 1881.djvu
Оліфіренко В. В., Оліфіренко С. М. Слобожанська хвиля. Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини. Донецьк, 2005.pdf
Основа. Всі номери за 1861 - 1862 рр..pdf
Основа. Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861, апрель, май, июнь. СПб, 1861.pdf
Основа. Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861, январь, февраль, март. С дополнениями. СПб, 1861.pdf
Павловскiй Ал. Грамматика малороссiйскаго нарЪчiя.djvu
Павлюк І., Мартинюк М. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 - 1939, 1941 - 1944 рр. Луцьк, 2005.djvu
Пам'яти Івана Франка (опис життя, діяльности й похорону). Відень, 1916.djvu
Памяти Жуковского В. А. и Гоголя Н. В. выпуск первый. СПб, 1907.pdf
Памяти Н. В. Гоголя. Сборник речей и статей. Киев, 1911.djvu
Памятники полемической литературы въ Западной Руси (Русская Историческая Библiотека, томъ 7) (Петербургъ) (1882).djvu
Партицький О. Слово о полку Игоревом. Текст з перекладом і з поясненням староруських правил акцентових і ритмічних. Львів, 1884.pdf
Партицький О. Темні місця в Слові о полку Ігоревім. Львів, 1883.pdf
Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI - XVIII веков. Москва - Ленинград, 1962.pdf
Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. Том III. Из история развития русской поэзии XVIII в. б, 1902.pdf
Перетц В. Н. Историко-литературныя изследования и материалы. Том II. Из старинной русской повести. СПб, 1900.pdf
Перетц В. Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII веков. XV - XXII. СПб, 1899.pdf
Петренко В. Тарас Шевченко як поет нації. 1946.djvu
Петров В. Українські культурні діячі УРСР 1920 - 1940. Жертви більшовицького терору. Нью-Йорк, 1959.djvu
Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы xix ст. Киев, 1984.pdf
Плющ В. Правда про хвильовизм. Мюнхен, 1954.djvu
Про життя і твори Івана Франка. Львів, 1913.djvu
Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. Том І. СПб, 1879.pdf
Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур. СПб, 1865.pdf
Пыпин А. Н. История русской литературы. Том І. Древняя письменность. СПб, 1907.pdf
Пыпин А. Н. История русской литературы. Том ІV. СПб, 1907.pdf
Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки, СПб, 1906.pdf
Радзикевич В. Короткий курс історії українського письменства. Львів, 1922.djvu
Романенчук Б. Бібліографія видань української еміґраційної літератури 1945 - 1970. Філадельфія, 1974.djvu
Русские люди. Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы. Том второй. СПб - Москва, 1866.pdf
Сiмович Ваисль (ред.). Драгоманiвський Збiрник. Т.1 (Прага) (1930).djvu
Савченко І., Чернова І. Історія української літератури (перші десятиліття ХІХ століття). Посібник для студентів-філологів. Київ, 2005.djvu
Савченко І. Давня українська лутература. Навчальний посібник. Київ, 2006.djvu
Савченко І. Давня українська лутература. Словник термінів та понять. Навчальний посібник. Київ, 2006.djvu
Сверстюк Є. Вибране. 1979.djvu
Свєнціцкий І. Винниченко (спроба літературної характеристики). Львів, 1920.djvu
Сиповский В. В. Из истории русской литературы XVIII века. Опыт статистических наблюдений. І - ІІ. СПб, 1901.pdf
Сиповский В. В. История русской словесности. Часть III. Выпуск 1. СПб, 1910.djvu
Славутич Я. Іван Франко і Росія. Вінніпеґ, 1959.djvu
Славянско-русскiй Букварь.djvu
Смирновский П. История русской литературы девятнадцатого века. Выпуск VII. СПб, 1903.pdf
Статьи по славяноведению. Выпуск 1. Спб, 1904.pdf
Стороженко М. Нарис історії західно-європейської літератури до кінця XVIII віку. З російської пер. С. Петлюра і Н. Романович. Львів, 1905.pdf
Стороженко Н. Из области литературы. Статьи, лекции, речи, рецензии. Москва, 1902.pdf
Студинський К. Літературні замітки. Львів, 1901.pdf
Сумцов Н. Ф. В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь. Харьков, 1902.pdf
Сумцов Н. Ф. Из украинской старины. Харьков, 1905.pdf
Сумцов Н. Ф. К истории Южнорусской литературы семнадцатого столетия. Выпуск І. Лазарь Баранович. Харьков, 1885.pdf
Сумцов Н. Ф. Разыскания в области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах. Харьков, 1898.pdf
Сумцов Н. Ф. Тур в народной словесности. Киев, 1887.pdf
Сірко Ф. Тарас Шевченко і його думки про громадське життя. Львів, 1906.pdf
Тарас Шевченко. Його життя і літературна діяльність. Ювілейне видання в соті роковини поета. Львів, 1914.djvu
Тарнавська Марта. Украiнська нацiональна революцiя в поезii. 1917-1967. Бiблiографiя (Славута) (1969).pdf
Терлецький О. Галицько-руське письменство 1848-1865 рр. Львів, 1903.pdf
Терох И. И. Сварогъ. Поэма.djvu
Терпило П., Терпило П. Ґете й Шевченко. Ужгород, 1922.djvu
Тинченко Ярослав. Белая гвардия Михаила Булгакова (Киев - Львов).pdf
Ткаченко О. Українська класична елегія. Суми, 2004.pdf
Товариство Просвiта у Львовi Покажчик видань 1868-1939.djvu
Томашівський С. Маруся Богуславка в українській літературі. Львів, 1901.pdf
Трембицький І. Тарас Шевченко. Картина в 1 дєйствіє. Коломия, 1903.djvu
Украiнська лiтературна мова й правопис.djvu
Україна. Науковий та літературно-публіцистичний журнал. Рік 1. Том 2. Київ, 1907.pdf
Україна. Науковий та літературно-публіцистичний журнал. Рік 1. Том 3. Київ, 1907.pdf
Україна. Науковий та літературно-публіцистичний журнал. Рік 1. Том 4. Київ, 1907.pdf
Українська література революційної доби. Львів - Відень, 1922.pdf
Українська мова та література. Довідник. Книга 2. Українська література. Борзенко О. І., Гетьманець М. Ф. Навч. посіб. Харків, 2008.djvu
Українське книгознавство. Орган гуртка бібліологів при україн. господ. акад. в Ч.С.Р. Збірник №1. Травень. Подєбради, 1922.djvu
Українське книгознавство. Орган гуртка бібліологів при україн. господ. акад. в Ч.С.Р. Збірник №2. Липень - Серпень. Подєбради, 1922.djvu
Українські літературні альманахи і збірники ХІХ - початку ХХ ст. Бібліографічний покажчик. Склав І. З. Бойко. Київ, 1967.pdf
Українські письменники. Біо-бібліографічний словник. Том І. Давня українська література (XI-XVIII ст.). Уклав Л. Є. Махновець. Київ, 1960.pdf
Ушкалов Л. На риштованнях історії української літератури - дещо про рецепцію нашої класики. Київ, 2007.pdf
Феерчак Петр. Очеркъ литературнаго движенiя угорскихъ русскихъ.djvu
Франко І. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман. Львів, 1897.pdf
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Львів, 1910.djvu
Франко І. Твори в 20 томах. Том XVI. Літературно-критичні статті. Київ, 1955.djvu
Франко І. Твори в 20 томах. Том XVII. Літературно-критичні статті. Київ, 1955.djvu
Франко Ів. Карпато-руське письменство xvii-xviii. Львів, 1900.pdf
Францевъ В. А. Изъ исторiи борьбы за русскiй литературный языкъ въ Подкарпатской Руси въ половинЪ XIX ст..djvu
Характеристики українських письменників. IІІ. Єфремов С. Михайло Коцюбинський. Київ - Ляйпціґ.djvu.djvu
Характеристики українських письменників. ІІ. Лепкий Б. Маркіян Шашкевич. Коломия.djvu
Харьковский Демокрит. Части 1, 2, 3. Январь - июнь 1916 г. Харьков, 1916.pdf
Художня література. Критика. Літературознавство (2007). Рекомендований бібліографічний покажчик. Київ, 2008.pdf
Цеглинський М. Іван Франко. Нью-Йорк, 1918.djvu
Чужбинский А. Воспоминания о Т. Г. Шевченко. СПб, 1861.pdf
Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914 - 1939). Бібліографічний покажчик. Львів, 2003.pdf
Шевельов (Шерех) Ю. Прощання з учора (Коли ж прийде справжній день). Мюнхен, 1952.djvu
Шевченко і його Україна. Нью-Джерсі, 1916.djvu
Шевченківський збірник. Т. І. СПб, 1914.djvu
Шенрок В. И. Материалы к биографии Гоголя. Том ІІІ. Москва, 1895.pdf
Шишманов І. Роля України в болгарськіс відродженню. Вплив Шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби. Відень,.djvu
Шляхи розвитку сучасної літератури. Диспут. Київ, 1925.pdf
Щеглов И. Подвижник слова. Новые материалы о Н. В. Гоголе. СПб, 1909.djvu
Щурат В. Святе письмо в шевченковій поезії. Львів.djvu
Ювілейна збірка статей про Тараса Григоровича Шевченка в соті роковини Його народження. Вінніпег, 1914.djvu
Яворский Ю.А. Къ исторiи пушкинскихъ сказокъ (Львов) (1899).djvu
Якимів Д. Іван Франко. Філадельфія, 1918.pdf
Яковенко В. И. Т. Г. Шевченко. Его жизнь и литературная деятельность. СПб, 1894.djvu
Якубовська М. С. У дзеркалі слова. Есеї про сучасну українську лутературу. Львів, 2005.djvu
Якубовська Марія. У дзеркалі слова - Есеї про сучасну українську літературу.txt
Якубовська Марія. У дзеркалі слова - Есеї про сучасну українську літературу (2005).djvu
Якубський Б. Наука віршування. Київ, 1922.djvu
Євшан М. Під прапором мистецтва. Літературно-критичні статті. Київ, 1910.djvu
Євшан М. Тарас Шевченко. Статті. Київ, 1911.pdf
Єнзен А. Перелицьована Енеїда Котляревського. Перемишль, 1921.djvu
Єнзен А. Тарас Шевченко. Життя українського поета. Пер. Др. І. Мандюк. Перемишль, 1921.pdf
Єфремов С. Марко Вовчок. Літературна характеристика. Київ.djvu
Єфремов С. Між двома душами. Микола Гоголь. Київ, 1909.djvu
Єфремов С. Тарас Шевченко. Життя його та діла. Київ, 1917.pdf
Єфремов С. Шевченко. Київ, 1914.djvu
Єфремов С. Історія українського письменства. Том ІІ. Київ-Ляйпциг, 1919.djvu
Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. Книга перша. за ред. П. М. Федченка. Київ, 1996.pdf
Єжов С. М. Лекції з теорії функцій комплексної змінної. Навчальний посібник. Київ.pdf
Чезаро Э. Элементарный учебник алгебраического анализа и исчисления безконечно малых. С многочисленными примерами для упражнения. Часть вторая. Одесса, 1914.pdf
Фізичне матеріалознавства. Навч. посіб. Частина 2. Діелектрики. Ю. М. Поплавко, Л. П. Переверзєва, С. А. Воронов, Ю. І. Якименко. Київ, 2007.pdf
Фізика для інженерів. Лопатинський І. Є., Зачек І. Р., Ільчук Г. А., Романишин Б. М. 2003.pdf
Топологические аспекты теории графов. Киев, 1971.djvu
Січкар Т. Г., Касперський А. В. Електрика і магнетизм. Практичні заняття. Київ, 2007.pdf
Сулим Г. Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Львів, 2007.pdf
Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики. Ч. ІІІ. Тернопіль, 2007.djvu
Сидякин В. Г., Алтайский Ю. М. Техника физического эксперимента. Киев, 1965.djvu
Сборник задач киевских математических олимпиад. В. А. Вышенский, Н. В. Карташов, В. И. Михайловский, М. И. Ядренко. Киев, 1984.djvu
Ржевский С. В. Математические развлечения. Киев, 1999.djvu
Радиоизмерения на миллиметровых волнах. Г. Д. Бурдун, Р. А. Валитов, Л. Н. Брянский, В. Д. Кукуш, В. И. Проненко. Харьков, 1958.djvu
Прищепа М. М., Погребняк В. П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки. Навч. посіб. За ред. М. М. Прищепи. Київ, 2004.djvu
Применение математических методов в технике. Указатель отечественной и иностранной литературы за 1958 - 1970 гг. Киев, 1976.djvu
Представления и квадратичные формы. Сборник научных трудов. Киев, 1979.djvu
Остроградский М. В. Полное собрание трудов в трех томах. Том ІІІ. Киев, 1961.djvu
Остроградский М. В. Полное собрание трудов в трех томах. Том ІІ. Киев, 1961.djvu
Остроградский М. В. Полное собрание трудов в трех томах. Том І. Киев, 1959.djvu
Навчально-методичні матеріали з теорії функції комплексної змінної. Теорія лишків. Операційне числення. Укл. Щерба А. І. Дідковський Р. М., Олексієнко Н. В., Щерба В. О. Черкаси, 2009.pdf
Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності. Навч. посіб. Ю. М. Поплавко, О. В. Борисов, В. І. Ільченко та ін. Київ, 2010.pdf
Мєняйлов М. Є. Спеціальний фізичний практикум. Київ, 1971.djvu
Мєняйлов М. Є. Лабораторний практикум з фізики. Київ, 1972.djvu
Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів. Навчальний посібник. Вінниця, 2005.pdf
Метрические вопросы теории функций и отображений. Выпуск ІІ. Киев, 1971.djvu
Матричные задачи. Киев, 1977.djvu
Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. Навч. посіб. Ч. 2. Л. І. Дюженкова, Т. В. Колесник, М. Я. Лященко та ін. Київ, 2003.djvu
Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. Навч. посіб. Ч. 1. Л. І. Дюженкова, Т. В. Колесник, М. Я. Лященко та ін. Київ, 2002.djvu
Лопатинский Я. Б. Основы линейной алгебры. Львов, 1954.pdf
Линейная алгебра и теория представлений. Сборник научных трудок. Отв. ред. Ю. А. Митропольский. Киев, 1983.djvu
Кучерук І. М. та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. ІІ. Електрика і магнетизм. Київ, 2006.djvu
Кучерук І. М. та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. І. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2006.djvu
Кучерук І. М., Дущенко В. П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. Навч. посібник. Київ, 1991.djvu
Кучерук І. М., Горбачук І. Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. Навч. посібник. Київ, 1990.djvu
Комиренко М. М., Комиренко Н. И., Комиренко С. М. Материалы для проверки знаний учащихся по физике. Пособие для учителя. Киев, 1989.djvu
Каплан И. А. Практические занятия по высшей математике. Харьков, 1967.djvu
Кадец В. М. Курс функционального анализа. Учеб. пособие. Харьков, 2006.pdf
Зыков А. А. Лекции по алгебре. Одесса, 2007.djvu
Загальний курс фізики. Зб. задач. І. П. Гаркуша, І. Т. Горбачук, В. П. Курінний та ін. Київ, 2003.djvu
Електроніка та мікросхемотехніка. Навчальний посібник. Омельчук В. В., Гладич І. К. Житомир, 2004.djvu
Експлуатаційникові газонафтового комплексу. Довідник. Київ, 1998.pdf
Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика. Навч. посібник. Київ, 2006.djvu
Дергачов В. А. Геометрія у визначеннях, формулах і таблицях. Довідковий посібник для учнів 7 - 11 класів. Харків, 2006.pdf
Гіржон В. В. Механіка. Запоріжжя, 2008.pdf
Глушков В. М. Введение в кибернетику. Киев, 1964.djvu
Геометрия. 7 класс. Сборник самостоятельных и контрольных работ. А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. Ф. Крыжановский. Харьков, 2007.djvu
Василенко С. М., Українець А. І., Олішевський В. В. Основи тепломасообміну. Київ, 2004.djvu
Бушок Г. Ф., Венгер Є. Ф. Курс фізики. У 3 кн. Кн. 2. Електрика і магнетизм. Київ, 2003.djvu
Букреєв Б. Я. Вступ до варіяційного числення. Харків - Київ, 1930.djvu
Боднар Д. И. Ветвящиеся цепные дроби. Киев, 1986.pdf
Бовди А. А. Групповые кольца. Учебное пособие. Ужгород, 1974.djvu
Банах С. Курс функціонального аналізу. Лінійні операції. Київ, 1948.djvu
Андриевская М. Г. Аналитическая геометрия в пространсве Лобачевского. Киев, 1963.djvu
Алгебра і теорія чисел. Практикум. Частина І. Київ, 1983.djvu
Айнс Э. Л. Обыкновенные диференциальные уравнения. Харьков, 1939.pdf
Nikitin A. G., Boyko V. M., Popovych R. O., Yehorchenko I. A. Symmetry in nonlinear mathematical physics. Kyiv, 2003.djvu
Акушерство і гінекологія. Підручник. У 2-х томах. Т. 2. Запорожан В. М., Цегельський М. Р., Рожковська Н. М. Одеса, 2005.pdf
Акушерська паталогія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М., Міщенко В. П. Одеса, 2005.pdf
Анатомія людини. Том другий. За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. Вінниця, 2007.djvu
Анатомія людини. Том перший. За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. Вінниця, 2006.djvu
Анестезіологія та інтенсивна терапія. Еталони практичних навичок. Під ред. І. П. Шлапака. Київ, 2006.pdf
Анестезіологія та інтенсивна терапія. Підручник. Чепкий Л. П. та ін. Київ, 2003.djvu
Атаман А. В. Патологическая физиология в вопросах и ответах. Учеб. пособие. Киев, 2000.djvu
Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. М. Поліщука та ін. Тернопіль - Рівне, 1997.pdf
Башняк В. В. Мануальна терапія живота. Луцьк, 1993.djvu
Болотов Б. В. Я научу вас не болеть и не стареть. Киев, 1992.djvu
Больбот Ю. К., Абатуров О. Є., Бордій Т. А., Ковтуненко Р. В. Ендокринологія дитячого віку. Дніпропетровськ, 2002.djvu
Бужієвська Т. І. Основи медичної генетики. Київ, 2001.pdf
Біловол О. М. та ін. Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів. Навч. посібник. Харків, 2001.djvu
Біологічна хімія. Підручник. Губський Ю. І. Київ - Вінниця, 2007.djvu
Біонеорганічна, фізколоїдна і біоорганічна хімія. Вибрані лекції. За ред. Л. О. Гоцуляка. Одеса, 1999.pdf
Біостатистика. За заг. ред. В. Ф. Москаленка. Київ, 2009.pdf
Біохімія людини. Підручник. Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Тернопіль, 2001.pdf
Внутрішні хвороби. Навч. посібник. За ред. О. О. Якименко. Одеса, 2003.pdf
Внутрішні хвороби. І. М. Ганджа, В. М. Коваленко. Н. М. Шуба, Л. Я. Бабиніна та ін. Київ, 2002.djvu
Возианова Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни. Том 3. Киев, 2002.djvu
Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3 т. Т. 2. Київ, 2002.djvu
Врачебные манипуляции. Учебное пособие. Под ред. П. Г. Кондратенко. Донецк, 2001.djvu
Гавп Р. Психологія дитини. Пер. Л. І. Колесниченко. Харків, 1922.djvu
Гагунова О. Я. Загальний догляд за хворими. Київ, 1972.djvu
Галайчук І. Й. Клінічна онкологія. Частина І. Посібник. Тернопіль, 2003.pdf
Генетика. Підручник. А. В. Сиволоб, С. Р. Рушковський, С. С. Кир'яченко та ін. Київ, 2008.pdf
Губський Ю. І. Біологічна хімія. Підручник. Київ - Тернопіль, 2000.pdf
Гігієна та екологія. За ред. В. Г. Бардова. Київ, 2005.djvu
Гінекологічна патологія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М., Цегельський М. Р. Одеса, 2002.pdf
Гінекологія. Підручк. для лікарів-інтернів. За ред. В. І. Грищенка. Харків, 2003.pdf
Гіпербароокситерапія. П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов. За ред. П. М. Чуєва. Одеса, 1999.pdf
Гістологія людини. О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Кабак, Ю. Б. Чайковський. Київ, 2003.djvu
Давидович О. В., Давидович Н. Я. Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології. Тернопіль, 2005.djvu
Державна фармакопея України. Доповнення 1. Харків, 2004.pdf
Державна фармакопея України. Харків, 2001.djvu
Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік. Навч. посібник. За ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка. Одеса, 2001.pdf
Дитячі хвороби. Старший вік. Навч. посібник. За ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка. Одеса, 2001.pdf
Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб. Навч. посібник. В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба. Одеса, 2002.pdf
Дубогай О. Д., Завацький В. І., Короп Ю. О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. Навчальний посібник. Луцьк, 1995.djvu
Дубогай О. Д. Профілактика і корекція порушень постави і ступнів. Луцьк, 1995.djvu
Жарський Е. Перша допомога. Нью-Йорк, 1965.pdf
Жебровский В. В., Мохамед Том Эльбашир. Хирургия грыж живота и эвентраций. Симферополь, 2002.djvu
Завязкин О. В. Семейный массаж. Донецк, 2001.djvu
Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. П. З. Протченко. Одеса, 2002.pdf
Загальна хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. Б. І. Дмитрієва. Одеса, 1999.pdf
Запорожан В. М. Оперативна гінекологія. Практичний порадник. Одеса, 2006.djvu
Здоровье матери и ребенка. Энциклопедия. Под ред. Е. М. Лукьяновой. Киев, 1993.djvu
Капітан Т. В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Підручник. Вінниця, 2006.djvu
Касевич Н. М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Підручник. Київ, 2009.djvu
Клінічна хірургія. Т. 1. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. Ф. Саєнка, Г. В. Книшова. Тернопіль, 2000.pdf
Клінічна хірургія. Т. 2. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. Ф. Саєнка, Г. В. Книшова. Тернопіль, 2000.pdf
Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології. А. М. Громова, Г. М. Алтуєв, В. В. Лойко. Київ, 2004.pdf
Клінічне обстеження плода і дитини. Навч. посібник. За ред. І. Л. Бабія. Одеса, 1999.pdf
Клінічні рекомендації для лікарів з питань діагностики та лікування хвороб органів травлення (невідкладна хірургія). Київ, 2001.djvu
Ковальчук Л. Я. та ін. Анастезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003.pdf
Кондратенко П. Г., Васильев А. А., Элин А. Ф., Коньков М. В., Стукало А. А. Экстренная хирургия желчных путей. Руководство для врачей. Донецк, 2005.djvu
Краткий определитель хлорококковых водорослей УССР. Царенко П. М. Киев, 1990.djvu
Кузнєцов А. Я. Гострий деструктивний лактаційний мастит, його ускладнення та наслідки. Полтава, 2004.pdf
Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень. Г. М. Ліпкан, В. Г. М'ясніков, Т. Л. Сакун та ін. Київ, 2006.djvu
Лайко А. А., Заболотний Д. І., Синяченко В. В. Обсяг і методики обстеження об'єктивного статусу дітей з ЛОР-паталогією. Київ, 2000.djvu
Ластухін Ю. О. Хімія природних органічних сполук. Навч. посібник. Львів, 2005.DJVU
Лиев А. А. Мануальная терапия миофасциальных болевых синдромов. Днепропетровск, 1993.pdf
Люта В. А., Заговора Г. І. Основи мікробіології, вірусології та імунології. Київ, 2001.djvu
Лікарський збірник. Під ред. Д-ра Є. Озаркевича. Том ІІІ. Випуск ІІ. Львів, 1901.pdf
Лікарський збірник. Під ред. Є. Озаркевича. Том І. Випуск І. Львів, 1898.pdf
Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник. За ред. А. М. Гродзінського. Київ, 1992.pdf
Лікувальна фізична культура. Підручник. За ред. В. С. Соколовського. Одеса, 2005.pdf
Матеріали III-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції _Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології_. Кременчук, 2010.pdf
Медицина екстремальних ситуацій. Навч. посібник. Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. Одеса, 2001.pdf
Медична біологія. Підручник. За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Вінниця, 2004.pdf
Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з медичної психології. Полтава, 2001.pdf
Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з психіатрії та наркології. Полтава, 2005.pdf
Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини. Атлас. В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова та ін. Одеса, 2002.pdf
Мурашко М. І. Рентгенівські промені (промені Івана Пулюя). Київ, 2000.djvu
Мухін В. М. Лікувальна фізкультура після внутрічеревних операцій. Київ, 1969.djvu
Мікробіологічна діагностика бактеріальних інфекцій. Навчальний посібник. Під ред. М. В. Жадінського, І. М. Щукіна, О. А. Слюсарева. Донецьк, 2007.djvu
Мікробіологія з вірусологією та імунологією. Підручник. Пяткін К. Д., Кривошеїн Ю. С. Київ, 1992.djvu
Мітін Ю. В. Отоларингологія (лекції). Київ, 2000.djvu
Навчальний посібник з біоорганічної хімії. Лендєл В. Г., Балог І. М., Онисько М. Ю., Різак Г. В. Ужгород, 2003.djvu
Національний звіт із виконання рішень декларації про відданість справі боротьбі з ВІЛ.СНІДом. Україна. Київ, 2008.pdf
Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. Підручник. Дзяк Г. В., Василенко А. М., Перцева Т. О. та інші. Дніпропетровськ, 2004.djvu
Нейрореаниматология. Нейромониторинг, принципы интенсивной терапии, нейрореабилитация. Под общ. ред. Л. В. Усенко, Л. А. Мальцевой. Том 2. Днепропетровск, 2008.djvu
Неотложные состояния. Учебное пособие. Под ред. П. Г. Кондратенко. Донецк, 2001.djvu
Нервові хвороби. Відп. ред. Є. Г. Дубенко. Київ, 2001.djvu
Неттер Ф. Атлас анатомії людини. Львів, 2004.djvu
Нормальна фізіологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. О. А. Шандри. Одеса, 2005.pdf
Нормальна фізіологія. За ред. В. І. Філімонова. Київ, 1994.djvu
Олекса А. П. Ортопедія. Тернопіль, 2006.djvu
Онкологія. Підручник. за ред. Б. Т. Білинського. Київ, 2004.djvu
Організація медичного забезпечення військ. Підручник. За ред. Паська В. В. Київ, 2005.pdf
Органічна хімія. Навчальний посібник. Домбровський А. В., Найдан В. М. Київ, 1992.djvu
Органічна хімія. Підручник. Черних В. П., І. С. Гриценко, Н. М. Єлисєєва. Харків, 2004.djvu
Органічна хімія. Підручник. Чирва В. Я., Ярмолюк С. М., Толкачова Н. В., Земляков О. Є. Львів, 2009.djvu
Органічна хімія. Підручник. Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. Львів, 2006.pdf
Основи безпеки життєдіяльності людини. Навч. посіб. В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. Київ, 2006.pdf
Основи радіаційної медицини. Навч. посібник. О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. Одеса, 2002.pdf
Особливості клінічної анатомії та фізіології ЛОР-органів у дітей. Лайко А. А., Заболотник Д. І., Косаковський А. Л. та ін. Київ, 2002.pdf
Остапчук И. Ф. Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. Киев, 1991.pdf
Оториноларингологія. Заболотний Д. І., Мітін Ю. В., Драгомирецький В. Д. Київ, 1999.djvu
Оториноларингологія. Навч. посібник. Г. М. Пеньковський. Одеса, 1999.pdf
Оцінка клінік, дружних до молоді. Аналітичний звіт. Київ, 2008.pdf
Павлов С. В., Кожем'яко В. П., Петрук В. Г., Колісник П. Ф. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи. Вінниця, 2007.pdf
Паталогічне акушерство (змістові модулі з дисципліни _Акушерство і гінекологія_). Навчальний посібник. Київ, 2009.pdf
Педіатрична хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. Н. Г. Ніколаєва. Одеса, 1999.pdf
Перинатологія. Підручник. За ред. В. М. Запорожана. Одеса, 2000.pdf
Плотичер С. М. Лабораторные диагностические исследования. Киев, 1962.djvu
Практична мікробіологія. Посібник. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Тернопіль, 2004.djvu
Психіатрія. Г. Т. Сонник, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков. Київ, 2003.pdf
Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник. В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник та ін. За ред. В. С. Бітенського. Одеса, 2004.pdf
Пухлини м'яких тканин. Методичний посібник для студентів медичних вузів та інтернів. Київ, 2000.PDF
Ревматологія. І. М. Ганджа, В. М. Коваленко, Г. І. Лисенко, А. С. Свінціцький. Київ, 1996.djvu
Рожко М. М., Михайленко Т. М., Онищенко В. С. Довідник з ортопедичної стоматології. Київ, 2004.djvu
Руководство по клинической хирургии. Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней. Под ред. П. Г. Кондратенко. Донецк, 2005.djvu
Садлер Т. В. Медична ембріологія за Ланґманом. Львів, 2001.djvu
Свинтонюк І. У., Томусяк Т. Л., Ахтемійчук Ю. Т., Фудорук О. С. Оперативна урологія. Київ, 2002.djvu
Середюк Н. М. Госпітальна терапія. Київ, 2003.djvu
Скляренко Є. Т. Травматологія і ортопедія. Підручник. Київ, 2005.djvu
Сокол М. С. Краткое пособие к клиническому описанию больного. Киев, 1954.djvu
Солдатченко С. С. и др. Эфирные масла - аромат здоровья. Древний и современный опыт профилактики и лечения заболеваний эфирными маслами. Симферополь, 2003.pdf
Сорокин П. А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. Москва, 2003.djvu
Спеціальна гістологія та ембріологія. Практикум. Навч. посібник. за ред. В. К. Напханюка. Одеса, 2001.pdf
Сто рецептов народной медицины. Одесса, 1991.djvu
Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. Фещенко Ю. І., Мельник В. М. Київ, 2002.djvu
Трахтенберг І. М. Книга про отрути та отруєння. Нариси токсикології. Тернопіль, 2008.pdf
Третяк Н. М. Гематологія. Навч. посібник. Київ, 2005.djvu
Туберкульоз. Підручник. За ред. О. К. Асмолова. Одеса, 2002.pdf
Уоттс А. Психотерапия. Восток и Запад. Львов, 1997.pdf
Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворювання у дітей. Навчальний посібник. Л. Р. Шостакович-Корецька, Л. А. Дзяк, І. В. Будаєва та ін. Дніпропетровськ, 2004.djvu
Урологія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Ф. І. Костєва. Одеса, 2004.pdf
Усенко Л. В., Царев А. В. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Практическое руководство. Днепропетровск, 2007.djvu
Факультетська хірургія. За ред. В. О. Шідловського, М. П. Захараша. Тернопіль, 2002.pdf
Факультетська хірургія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Б. С. Запорожченка. Одеса, 2005.pdf
Фекета В. П. Курс лекцій з нормальної фізіології. Ужгород, 2006.djvu
Фізіологія людини. М. Р. Гжегоцький, В. І. Філімонов, Ю. С. Петришин, О. Г. Мисаковець. Київ, 2005.djvu
Фільченков О. О., Стойка Р. С. Апоптоз і рак. Від теорії до практики. Тернопіль, 2006.djvu
Хоули Э. Т., Дон Френке Б. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса. Киев, 2004.pdf
Хірургічні хвороби. Підручник. За ред. В. В. Грубніка. Одеса, 2003.pdf
Цибенко В. О. Фізіологія серцево-судинної системи. Київ, 2002.djvu
Цитологія, загальна гістологія та ембріологія. Практикум. Навч. посібник. За ред. В. К. Напханюка. Одеса, 2002.pdf
Чайченко Г. М. та ін. Фізіологія людини і тварин. Підручник. Київ, 2003.djvu
Чеботарьова В. Д., Майданник В. Г. Пропедевтична педіатрія. Київ, 1999.djvu
Шпитальна хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. С. О. Гешеліна. Одеса, 2000.pdf
Шульц Я. Ліки з Божої аптеки - дітям. Київ, 2000.pdf
Єдинак О. М. Ідеальний остеосинтез. Атлас малоінвазивних хірургічних технологій у травматології та ортопедії. Тернопіль, 2003.pdf
Інтенсивна терапія невідкладних станів. Навч. посібник. Чуєв П. М., Владика А. С. Одеса, 2006.pdf
Інфекційні хвороби у дітей (Клінічні лекції). За ред. С. О. Крамарєва. Київ, 2003.djvu
Ґанонґ В. Ф. Фізіологія людини. Підручник. Львів, 2002.djvu
2 всеукраїнська художня виставка. Київ - Одеса - Донбас - Харків, 1929.pdf
Dyrud Keith P. The Quest for the Rusyn Soul.pdf
Soviet theaters 1917 - 1941. A collection of articles. New York, 1954.djvu
Адамцевич Євген. Спогади, статті, матеріали. Суми, 1999.pdf
Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник. Київ, 1998.djvu
Андрєєва О. Ф. Ударні інструменти сучасного симфонічного оркестру. Київ, 1985.pdf
Андрієвський В. Микола Лисенко. В соту річницю народження (1842 - 1942). Львів, 1942.pdf
Антал Я., Кушнир Л., Сламень И., Гавранкова Б. Архитектурное черчение. Киев, 1980.pdf
Антонович Д. Дмитро Безпечний (1825 - 1913). Прага, 1926.pdf
Антонович Д. Олександер Мурашко (1875 - 1919). Прага, 1925.pdf
Антонович Д. Праця Олександра Русова для українського театру та музики. Львів, 1938.pdf
Антонович Д. Триста років українського театру (1619 - 1919). Прага, 1925.pdf
Ачкасова Л. Ф. Интерьер и дизайн вашего дома. Харьков, 2008.djvu
Балика Д. А. Про рекомендаційну бібліографію. Київ, 1927.pdf
Балика Д. А. Рекомендаційна й критична бібліографія. Київ, 1928.pdf
Барвінок В. Загальний огляд стародуків київських бібліотек. Київ, 1924.pdf
Биківський Л. Бібліотечна справа в Чехословаччині. Київ, 1925.pdf
Бокань В. Культурологія. Навч. посібник. Київ, 2004.pdf
Бондаренко В. Г., Гребенніков В. О. Сучасні і майбутні інфокомунікаційні технології України. Навч. посібник. Київ, 2004.djvu
Бібліотекознавство і бібліографія України. Випуск 73. Бібліографічний покажчик за ІІ півріччя 2006 р. Київ, 2007.pdf
Біркіна Н. Бібліотечний кореспондент та його робота. Київ, 1929.pdf
Вазарі, Джорджо. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів. Київ, 1970.djvu
Вивчаємо етику та естетику без проблем.djvu
Вивчаємо етику та естетику без проблем.txt
Вирко Е. В. Стильный бисер. Современно и уникально. Москва - Донецк, 2006.djvu
Виставка сучасної української графіки. Каталог. Львів, 1932.pdf
Воля О. Афоризми та думки. Енциклопедія житття.txt
Воля О. Афоризми та думки. Енциклопедія житття (2005).djvu
Всеукраїнська академія наук. Театральний музей. Звіт. 1926 - 1929. Київ, 1930.pdf
Вуль Ф. Иллюстрированный сексологический словарь. Донецк, 1992.djvu
Гайда Р., Пляцко Р. Іван Пулюй 1845 - 1918. Життєписно-бібліографічний нарис. Львів, 1998.pdf
Герро. Мария Башкирцева. Критико-библиографический очерк. Москва, 1905.pdf
Гимназiя высшихъ наукъ и Лицей князя Безбородко.djvu
Горват І., Вассербергер І. Основи джазової інтерпретації. Київ, 1980.pdf
Громов С. Імена видатних людей у вилицях Львова. Львів, 2001.djvu
Дем'яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.). Київ, 1998.djvu
Довідник здобувача наукового ступеня. Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. Упоряд. Ю. І. Цеков. Київ, 2004.djvu
Дрепер Дж. Історія боротьби з наукою. Нью-Йорк, 1919.pdf
Дубінін І. Гармонія. Київ, 1968.djvu
ДЪятельность Общества им. А. Духновича 1922-1926.djvu
Егоров А.Д. Лицеи России. Лицей Князя Безбородко.djvu
Егоров А.Д. Лицеи России. Ришельевский Лицей.djvu
Егорычева М. Упражнения для развития вокальной техники. Киев, 1980.pdf
Еко У. Як написати дипломну роботу. Гуманітарні науки. Тернопіль, 2007.pdf
Енциклопедія для юних джентльменів.txt
Енциклопедія для юних джентльменів (2002).djvu
Ерофалов-Пилипчак Б. Архитектура имперского Киева. Киев, 2000.djvu
Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори. Вінниця, 2007.pdf
Загірня М. Страшний ворог. Книжка про горілку. Київ, 1911.djvu
Запорожець О. В. Психологія. Підручник для дошкільних педагогічних училищ. Київ, 1967.djvu
Запровадження комунікацій у суспільстві. За заг. ред. Н. К. Дніпренко, В. В. Різуна. Київ, 2009.pdf
За цілковиту українізацію! (Чому треба вивчати українську мову та як її треба вивчати).txt
За цілковиту українізацію! (Чому треба вивчати українську мову та як її треба вивчати) (1929).djvu
Зберегти свободу. О. А. Почекета. Київ, 2008.pdf
Каталог виставки, присвяченої Миколі Лисенкові. З нагоди 85-ліття з дня його народження і 15-ліття з дня смерти (1842 - 1912 - 1927). Київ, 1927.pdf
Каталог української книгарні ім. Тараса Шевченка. Чікаґо, 1926.djvu
Каталогізація електронних ресурсів. Наук-метод. посібник. Антоненко І. П., О. В. Баркова. Київ, 2007.pdf
Качмарська С. Марія Башкирцева (1860 - 1884). Прага, 1927.pdf
Кисіль О. Український театр. Популярний нарис історії українського театру. Київ, 1925.pdf
Клименко П. Графіка шрифту в Острозькій біблії. Київ, 1925.pdf
Кобилянський Л. Микола Лисенко. Біографічний нарис. Львів, 1930.pdf
Когут О. І. Основи ораторського мистецтва. Практикум. Тернопіль, 2005.djvu
Коль А. Експрес-курс. Робота з мас-медіа. За загал. ред. В. Ф. Іванова. Київ, 2005.pdf
Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики. Під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004.pdf
Кончаловская Н. Нотная азбука. Киев, 1984.pdf
Корнієнко Н. М. Лесь Курбас - репетиція майбутнього. Київ, 1998.djvu
Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. Киев, 1989.djvu
Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. Тернопіль, 1996.djvu
Крушельницька О. В. Методика та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ, 2003.djvu
Культура. Поточний бібліографічний список. Випуск 1, 2009 р. Київ, 2009.pdf
Культура. Поточний бібліографічний список. Випуск 7, 2009 р. Київ, 2009.pdf
Кутепів Р. Нові течії в малярстві. Харків, 1931.pdf
Лисенко М. Вальс Венери з другої дії опери _Енеїда_. Київ, 1983.pdf
Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Київ, 2000.djvu
Любимая книга умных и веселых. Сост. Ю. Д. Хайчин. Донецк, 1998.djvu
Майчик І. Збірка вокально-хорових творів та романсів на слова Богдана-Ігоря Антонича. Львів, 2004.pdf
Макиевский С. Техника игры на ударной установке. Части 1. Киев, 1989.djvu
Манилов В. Учись аккомпанировать на гитаре. Киев, 1988.djvu
Марковський М. П. Роль гуманістики в сучасному суспільстві. Київ, 2007.pdf
Маяковский С.К. Народное искусство Подкарпатской Руси.djvu
Мемориальный комплекс Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Фотоальбом. Киев, 1982.djvu
Мистецтво. Поточний бібліографічний список. Випуск 1, 2009 р. Київ, 2009.pdf
Мистецтво. Поточний бібліографічний список. Випуск 6, 2009 р. Київ, 2009.pdf
Михневич Иосиф. СорокалЪтiе Ришельевскаго Лицея. 1817-1857.djvu
Мовчан Єгор. Спогади, статті, матеріали. Суми, 1999.pdf
Модзалевський В. Основні риси українського мистецтва. Чернігів, 1918.pdf
Молотков В. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. Киев, 1989.pdf
Нарбут Г. Посмертна виставка творів. 1926.pdf
Національний художній музей України. Альбом. Київ, 2003.djvu
НедзЪльсiй Евгенiй. Угро-русскiй театръ.djvu
Ніколаус Х. Музика як мова звуків. Суми, 2002.pdf
Ніколаєв О. Сергій Васильківський. Життя і творчість. Харків, 1927.pdf
Отчет комиссии по сооружению памятника-фонтана А. С. Пушкину в г. Одессе. Одесса, 1889.pdf
Павленко М. Петро Левченко (1859 - 1917). Прага, 1927.pdf
Падалка Г. М. Учитель, музика, діти. Київ, 1982.djvu
Палимпсестовъ И. Мои воспоминанiя (Москва) (1879).djvu
Палков Т. Львов. Путеводитель. Львов, 2007.pdf
Попов П. Матеріали до словника українських граверів. Додаток І. Київ, 1927.pdf
Попов П. Матеріали до словника українських граверів. Київ, 1926.pdf
Портреты Н. В. Гоголя. Москва, 1909.pdf
Размаде А. Наша опера и её хозяйство. Киев, 1886.pdf
Резанов В. И. Из истории русской драммы. Школьные действия XVII - XVIII вв. и театр иезуитов. Москва, 1910.pdf
Робочий зошит з сольфеджіо. 1 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2002.pdf
Робочий зошит з сольфеджіо. 2 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2003.pdf
Робочий зошит з сольфеджіо. 3 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2004.pdf
Робочий зошит з сольфеджіо. 4 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2005.pdf
Робочий зошит з сольфеджіо. 5 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2007.pdf
Родинна-сімейна енциклопедія. В. М. Благінін, Н. І. Бєлкіна та ін. Київ, 1966.djvu
Рудинський М. Архітектурне обличчя Полтави. Полтава, 1919.pdf
Рулін П. Марія Заньковецька. Життя і творчість. Київ, 1929.pdf
Русак Ю. Очерки культурной истории Подкарпатской Руси. Ужгород, 1927.djvu
Рутковський М. Сергій Васильківський (1854 - 1917). Прага, 1927.pdf
Савченко Я. Народження українського радянського кіна. Три фільми О. Довженка. Київ, 1930.pdf
Свидерский В. М. Малые архитектурные формы. Ограды, фонари, вазы, скамьи. Киев, 1953.pdf
Свята моєї Батьківщини.djvu
Свята моєї Батьківщини.txt
Свята українського народу.pdf
Свята українського народу.txt
Свєнціцкий І. Модест Сосенко (1875 - 1920). Прага, 1927.pdf
Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії Наук 1918 - 1929. Київ, 1930.pdf
Скворцов А. Жизнь художника Тараса Шевченко. Москва, 1929.pdf
Слабченко Т. З листування М. Л. Кропивницького. Харків, 1927.pdf
Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті. За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород, 2007.djvu
Слухаємо та записуємо музику П. І. Чайковського. Збірка одноголосних диктантів. Харків, 2001.pdf
Сольфеджіо. 2 клас. Навчальний посібник. О. С. Афоніна. Київ, 2006.pdf
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Київ, 2006.pdf
СтолЪтiе кiевскаго университета Св. Владимира.djvu
Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики. Київ, 2003.djvu
Суворин А. С. Хохлы и хохлушки. СПб, 1907.pdf
Сучасне українське мистецтво. 1. Глущенко. Тексти С. Гординського і П. Ковжуна. Львів, 1934.pdf
Сірополко С. Короткий курс бібліотекознавства. Львів.pdf
Січинський В. Етруський дім і гуцульський оседок. Прага, 1930.pdf
Тивонович Iван. Iстория заснованя Ruthenische Revue.djvu
Труди інституту книгознавства. Том ІІ. Бібліотека і читач на Україні. Харків - Київ, 1930.pdf
Украiнський В. Унiверситет в Празi, в роках 1921-1922.djvu
Украiнський Грац-Леобен. У сторiччя украiнського студентського товариства Сiч в Грацу, Австрiя (Нюарк-Клiфтон) (1985).djvu
Українська драматургія. Збірка бібліографічних спогадів до історії української драми і театра українського (1815 - 1906 р.). Одесса, 1906.pdf
Українське малярство. Д. Левицький. Київ, 1930.pdf
Українське малярство. Новаківський. Харків, 1931.pdf
Українське малярство. Т. Шевченко. Київ, 1930.pdf
Український живопис ХХ - початку ХХІ ст. Альбом. Київ, 2006.djvu
Український живопис ХІХ - початку ХХ ст. Альбом. Київ, 2005.djvu
Український Мистецький Гурток _Спокій_. 5 літ праці. Варшава, 1929.pdf
Український мистецький гурток _Спокій_. Каталоґ V виставки, Варшава, черв. 1931. Варшава, 1931.pdf
Український мистецький гурток _Спокій_. Каталоґ ІІІ виставки, Варшава, черв. 1930. Варшава, 1931.pdf
Український портрет XVI - XVIII століть. Каталог-альбом. Київ, 2006.djvu
Український штукар. 212 гарних штук до забави. Нью-Джерсі, 1918.djvu
Хвиля А. Пам'ятник Т. Г. Шевченкові. Історичний нарис про будівництво пам'ятника Т. Г. Шевченкові. Київ, 1934.pdf
Холодний П. І. Каталог посмертної виставки праць. Львів, 1931.pdf
Цепова І.В. Зразки каліграфічного написання літер і цифр - методичні рекомендації. Навчальне видання. Харків, 2008.pdf
Цепова І.В. Зразки каліграфічного написання літер і цифр. Навчальне видання. Харків, 2008.pdf
Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю. Київ, 2005.djvu
Чарнецький С. Золотий вік українського театру. Львів, 1916.pdf
Чуковський К. Ілля Рєпін. Харків, 1937.pdf
Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю. Навчальний посібник. Київ, 1998.djvu
Щербаківський В. Архітектура у різних народів і на Україні. Львів-Київ, 1910.djvu
Щокін Г. Культура і антикультура - хто кого. Київ, 2003.pdf
Щолокова О. П. Художньо-естетичне виховання школярів засобами світової художньої культури. Навчальний посібник. Київ, 1993.djvu
Щёкин Г. Культурное разнообразие мира. Пути и препятствия. Киев, 2003.pdf
Юбилейный сборникъ въ память 350-лЪтiя львовскаго Ставропигiона Ч. II.djvu
Яворницкий Д. И. Из Украинской старины. Рисунки академиков С. И. Васильковского и Н. С. Самокиша. СПб.djvu
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. Київ, 2001.pdf
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. Київ, 2010.pdf
Ясиненко Н. Скульптура, живопись. Каталог. Донецк, 1983.djvu
Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети. Курс лекцій. Київ, 2000.djvu
Ґеркен-Русова Н. Героїчний театр. Лондон, 1957.djvu
1000 themes parles en Francais. Усні теми з паралельним перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2005.pdf
Bekh O., Dingley J. Teach yourself ukrainian. 2003.pdf
Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2006.pdf
English. 1000 texts for topics. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2006.pdf
International standart ISO 9. Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages. 1995.djvu
Leontiy H. Deutsch-Ukrainische Wirtschafts-kommunikation. Ethnographisch-gesprachsanalytische Fallstudien. 2009.pdf
lewicki joseph. grammatik der ruthenischen oder klein russischen sprache in galizien. przemysl, 1834.pdf
Program nauczania jezyka lemkowskiego (rusinskiego) dla szkoly podstawowej i gimnazjum. Warszawa - Legnica, 1999.pdf
Pugh S. M., Press I. Ukrainian. A comprehensive grammmar. London - New York, 1999.djvu
Ruthebische Grammatik. Berlin - Leipzig, 1913.djvu
ruthenisch-deutches besprachsbuch. berlin und leipzig, 19141.djvu
Shevelov G. Y. A prehistory of slavic. The history phonology of common slavic. Heidelberg, 1964.pdf
Stieber Z. Dialekt Lemkow. Fonetyka i fonologia. Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk - Lodz, 1982.pdf
Ukrainica III. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2008.pdf
Ukrainica IV. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2010.pdf
Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків, 1987.djvu
Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 5 класу. Київ, 2003.pdf
Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 6 класу. Київ, 2003.pdf
Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 7 класу. Київ, 2003.pdf
Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 8 класу. Київ, 2002.pdf
Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 9 класу. Київ, 2002.pdf
Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 10 класу. Київ, 2005.pdf -- Удалена из раздачи по требованию правообладателей
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Підручник. Київ, 2004.djvu - Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Київ, 1991.djvu
Безпалько. Нариси з історичного синтаксису української мови. Посібник для факультетів мови і літератури педагогічних інститутів. Київ, 1960.pdf
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. Київ, 1993.djvu
Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери. Харків, 2005.djvu
Брицын В. М. Сопоставительное исследование синтаксических синонимов в русском и украинском языках. Киев, 1980.djvu
Білецький А. О. Про мову і мовознавство. Київ, 1996.djvu
Варпахович Л. В. Лингвистика в таблицах и схемах. Минск, 2007.djvu
Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004.djvu
Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ, 1993.djvu
Вихованець І. Р. Таїна слова. Київ, 1990.djvu
Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, 1988.djvu
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови. Навч. посібник. Київ, 2002.pdf
Волошин А. О письменном язіце подкарпатских русинов. Ужгород, 1921.djvu
Волощак М. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. Київ, 2003.djvu
Выхованец И. Р., Карпиловская Е. А., Клименко Н. Ф. Изучаем украинский язык. Самоучитель. Под ред В. М. Русановского. Київ, 1993.djvu
Гайдеґґер М. Дорогою до мови. Пер. В. Кам'янця. Львів, 2007.djvu
Гаццук М. Українська абетка. Москва, 1860.djvu
Глуховцева К. Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок. Луганськ, 2005.djvu
Гнатюк Л. П., Бас-Кононенко О. В. Українська мова. Особливості практичного застосування. Київ, 2006.djvu
Говірки Чорнобильської зони. Системний опис. Упоряд. П. Ю. Гриценко, Г. В. Воронич, Л. І. Дорошенко та інші. Київ, 1999.pdf
Говірки Чорнобильської зони. Тексти. Упоряд. Гриценко П. Ю. та інші. Київ, 1996.pdf
Головацкий Я. Грамматика русского языка. ч. 6. Львов, 1849.pdf
Голоскевич Г. Правописний словник. Харків - Київ, 1930.pdf
Горбач О. Вибрані наукові статті (1962-1993).djvu
Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір, Морфонологія. Київ, 1999.djvu -- Удалена из раздачи по требованию правообладателей
Граматика руської мови. Уложили С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер. Відень, 1914.djvu
Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу.djvu
Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу.txt
Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу. Київ, 1991.djvu
Д'яков А. С. та ін. Основи термінотворення. Семант. та соціолінґвіст. аспекти Київ, 2000.djvu
Даниленко Л. І. Чеська мова. Підручник. Київ, 2007.pdf
Демчук М. О. Слов'янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV-XVII ст. Київ, 1988.djvu
Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології. Вступні розділи. Ужгород, 1966.djvu
Довідник з українського правопису. Київ, 2006.djvu
Дорошенко С. І. Загальне мовознавство. Київ, 2006.djvu
Дурново Николай. Хрестоматiя по малорусской дiалектологiи.djvu
Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. Збірник актових документів. Київ, 1981.pdf
Житецкий П. Очерк звуковой истории малорусскаго наречия. Киев, 1876.pdf
Житецкий П. Очерк литературной истории малорусскаго наречия в XVII и XVIII вв. Часть I. Киев, 1889.pdf
Житецкий П. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. С приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века. Киев, 1889.djvu
Жовтобрюх М. А., Волох О. Т., Самійленко С. П., Слинько І. І. Історична граматика української мови. Київ, 1980.djvu
Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. 1 частина. Київ, 1965.djvu
Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). Київ, 1991.djvu
Завдання слов'янської філології й українська славістика. Авгебург, 1948.djvu
Залеський А. М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. Київ, 1973.pdf
Заменгоф Л. Л. Інтернаціональнй язик есперанто. Граматика, формація до творення слів і 50 лекцій. Нью-Йорк, 1921.djvu
Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. Київ, 2000.djvu
Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том V. І. Верхратський. Про говор галицьких лемків. Львів, 1902.pdf
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. Харків, 2001.djvu
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації. Навчальний посібник. Львів, 2005.djvu
Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Частина І. Граматичні труднощі. Флоренція-Страсбург-Гранада-Київ, 1997.pdf
Караванський С. Пошук українського слова або боротьба за національне Я. Київ, 2001.djvu
Караванський С. Секрети української мови. Київ, 1994.djvu
Карпенко О. В. Прописи з англійської мови. Харків.pdf
Кисілевський К. Іван Зілинський. Вінніпег, 1962.djvu
Клименко Н. Ф. Як народжується слово. Наук.-поп. видання. Київ, 1991.djvu
Кобилянський Б. В. Діалект і літературна мова. Київ, 1960.djvu
Ковалик І. І., Самійленко С. П. Загальне мовознавство. Київ, 1985.djvu
Коваль А. П., Коптилів В. В. крилаті вислови в українській літературній мові. Афоризми, літературні цитати, образні вислови. Київ, 1975.djvu
Коваль А. П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. Київ, 2001.djvu
Коваль А. П. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. Київ, 2001.djvu
Ковалів П. Вступ до історії східньослов'янських мов. Нью-Йорк, 1970.djvu
Кондрашов Н. А. Славянские языки. Учеб. пособие. Москва, 1986.djvu
Кононенко П. П. та ін. Українська мова. Навч. посібник. Київ, 1992.djvu
Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. Вінниця, 2003.djvu
Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською. Практичний посібник. Харків, 2007.djvu
Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Підручник. Київ, 2006.djvu -- Удалена из раздачи по требованию правообладателей
Кочубинский А. К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий. Одесса, 1877.pdf
Кочубинский А. Рецензия на книгу г. Житецкаго _Очерк литературной истории малорусскаго наречия_. СПб, 1892.pdf
Красовський І. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. Львів, 1993.pdf
Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста. Київ, 1978.djvu
Крушельницький А. Граматка (буквар) і перша читанка. Київ - Відень - Львів.djvu
Крымский А. Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Том 1, выпуск 1-й. Москва, 1907.pdf
Крымский А. Е. Филология и погодинская гипотеза. Киев, 1904.pdf
Крючков Г. Г. Французька мова. Початковий курс. Підручник. Київ, 2009.djvu
Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Частина ІІ. Синтаксис. Київ, 1961.djvu
Кулиш В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. Донецк, 2001.djvu
Кулш П. О. Граматка. СПб, 1857.pdf
Кульбакин С. М. Украинский язык. Краткий очерк исторической фонетики и морфологии. Харьков, 1919.pdf
Кульбакинъ С. М. Украинский языкъ. Краткій очеркъ исторической фонетики и морфологіи.txt
Кульбакинъ С. М. Украинский языкъ. Краткій очеркъ исторической фонетики и морфологіи (1919).pdf
Культура української мови. Довідник. Київ, 1990.djvu
Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. Торонто, 1960.djvu
Куринский В. Аэробика во рту. Киев, 2004.djvu
Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Київ, 1983.djvu
Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). Івано-Франківськ, 2008.djvu
Лесів М. Українські говірки у Польщі. Варшава, 1997.djvu
Лизанчук В. Навічно кували кайдани. Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів, 1995.pdf
Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України. Навч. посібник. Дрогобич, 2000.djvu
Лісна О. О. Навчальний посібник. Вивчаємо українську самостійно. Київ, 1992.djvu
Максимович М. История древней русской словесности. Книга первая. Киев, 1839.djvu
Маме-Лошн. Посібник із вивчення мови їдиш. Широких К., Кержнер А., Файнер М. Чернівці, 2007.pdf
Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. Київ, 2004.djvu
Масенко Л. Т. Українські імена і прізвища. Київ, 1990.djvu
Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. Київ, 1990.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск другий. Чернівці, 1971.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск п'ятий. Чернівці, 1978.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск перший. Чернівці, 1971.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск третій. Чернівці, 1972.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск шостий. Чернівці, 1979.djvu
Матеріали до словника гуцульських говірок. Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області. Ю. Піпаш, Б. Галас. Ужгород, 2005.djvu
Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Київ, 2003.djvu
Мацюк Р. Суржик для інтеліґенції. Львів, 2004.pdf
Медведева Л. М. Английская грамматика в пословицах, поговорках, идиомах и изречениях. Учеб. пособие. Киев, 1990.djvu
Мова і культура. Київ, 1986.djvu
Мова і процеси суспільного розвитку. Київ, 1980.djvu
Мовна ситуація в Україні. Між конфліктом і консенсусом. Київ, 2008.pdf
Мойсієнко В. Про південноукраїнський ікавізм та польські дифтонги. Житомир, 2007.pdf
Москаленко А. А. Українська лексика першої половини ХІХ ст. Конспект лекцій із спецкурсу. Одеса, 1969.djvu
Найголовніші правила українського правопису. Рівне, 1921.djvu
Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. Запоріжжя - Кривий Ріг, 2010.pdf
Народна школа. Перша часть. Буквар для дітей першого року науки. Вінніпеґ, 1916.djvu
Народна школа. Четверта часть. Львів, 1922.djvu
Науменко В. Обзор фонетических особенностей малорусской речи. Киев, 1889.pdf
Неґрич М. Скарби гуцульського говору. Березови. Львів, 2008.djvu
Никончук М., Никончук О., Мойсієнко В. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. Житомир, 2001.djvu
Новицкий Орест. О первоначальном переводе Священнаго писания на славянский язык. Киев, 1837.pdf
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ, 2004.pdf
Огієнко І. Історія української літературної мови. Київ, 2001.pdf
Олійник В. О. Німецька дылова мова. Практикум. Навчальний посібник. Київ, 2003.pdf
Олійник О. Українська мова. Підручник для 10 - 11 класів. Київ, 1995.djvu
Осадча Ю. Б., Юрків Л. М., Черноног О. М., Кононенко В. Г. Арабська мова. Початковий рівень. Київ, 2006.pdf
Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. Москва, 1977.pdf
Памятники южновеликорусского наречия. Челобитья и расспросные речи. Москва, 1993.pdf
Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст. Київ, 1974.pdf
Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи. Навчальний посібник. Львів, 2006.djvu
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. Підручник. Київ, 1993.djvu
Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. Навч. посібник. Київ, 2001.djvu
Попович О. Руська граматика для шкіл народних. Часть ІІ. Відень, 1916.pdf
Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.pdf
Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.pdf
Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1892.pdf
Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914.pdf
Потебня О. О. Естетика і поетика слова. Збірник. Київ, 1985.djvu
Правописні правила, приняті науковим товариством імені Шевченка у Львові. Львів, 1922.djvu
Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей. Навч. посібник. Київ, 2006.pdf
Пропозиції запису підляських діялектів. Більськ, 1988.djvu
Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. Київ, 1988.djvu
Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ, 1968.djvu
Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. Київ, 1966.pdf
Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977. Київ, 1980.djvu
Розповіді з Підкарпаття. Українські говірки східної Словаччини. Нью-Йорк - Прага - Київ, 1998.pdf
Російські прислів'я та приказки з українськими відповідниками. Упор. Н. Бєлєнькова. 1963.pdf
Русанівський В. М., Єрмоленко С. Я. Життя слова. Київ, 1978.djvu
Різник М. Г. Письмо і шрифт. За ред. В. І. Касіяна. Київ, 1978.djvu
Різун В. В. Літературне редагування. Підручник. Київ, 1996.djvu
Семчинський С. В. Загальне мовознавство. Київ, 1988.djvu
Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. Львів, 2003.pdf
Сербенська О. А. Культура українського мовлення. Практикум. Навчальний посібник. Київ, 2004.djvu
Сидорук І. Проблема українсько-білоруської мовної межі. Авґсбурґ, 1948.pdf
Симович В. Граматика української мови. Київ - Ляйпциг.djvu
Синявський О. Норми української літературної мови. Львів, 1941.djvu
Синявський О. Порадник укрансько мови. Харкв-Берлн-Нью-Йорк, 1922.pdf
Скляренко В. Г. Праслов'янська акцентологія. Київ, 1998.djvu
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. Київ, 1998.djvu
Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. Словник-довідник. Київ, 2005.djvu
Слинько І. І. Історичний синтаксис української мови. Київ, 1973.djvu
Смит Э. Английский за 6 недель. Киев, 2005.djvu
Современный руский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Хрестоматия и учебные задания. СПб, 2002.djvu
Сопоставительная грамматика русского и украинского языков. Киев, 2003.djvu
Сучасна українська мова. Підручник. О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. За ред. О. Д. Пономарева. Київ, 2001.djvu
Східнослобожанські українські говірки. Нотатки до мовного портрета переседенців з Лемківщини. Луганськ, 2006.pdf
Терлак З., Сербенська О. Украинский язык для начинающих. Львов, 1999.pdf
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. Практичний посібник. Київ, 2006.djvu
Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу. Київ, 2004.djvu
Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Частина 1. Матеріали до словника. Чернівці, 2000.djvu
Туленкова І. М. Іспанська ділова мова. Навч. посібник. Київ, 2004.pdf
Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Київ, 1980.djvu
Украинский язык. Учебно-методическое пособие. Составитель М. Т. Авдеева. Воронеж, 2007.pdf
Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць. Київ, 1987.djvu
Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004.djvu
Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000.djvu
Українська мова. Тести. 5 - 12 класи. Посібник. За ред. Н. В. Гуйванюк. Київ, 2007.djvu -- Удалена из раздачи по требованию правообладателей
Українська мова у ХХ сторіччі - історія лінгвоциду. Документи і матеріали. Київ, 2005.pdf
Український правопис. Київ, 1994.djvu
Український правопис. Київ, 2000.djvu
Український правопис. Київ, 2007.djvu
Українсько-польський тематичний словник жестової мови (для батьків і дітей). Харків, 2009.pdf
Утевська П. В. Невмирущі знаки. Нариси. Для сер. та ст. шк. віку. Київ, 1981.djvu
Фаріон І. Правопис - корсет мови. Український правопис як культурно-політичний вибір. Львів, 2004.djvu
Флоринский Т., проф. Малорусский язык и _украинско-руський_ литературный сепаратизм. СПб, 1900.pdf
Фоменко В. Г. Звідки ця назва. Дніпропетровськ, 1969.djvu
Фонтанській Г., Хомяк М. Ґраматыка лемківського языка. Катовіце, 2000.pdf
Чак Є. Д. Барви нашого слова. Київ, 1989.djvu
Чак Є. Д. Мандрівка в країну слова. Київ, 1981.djvu
Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання. Київ, 1969.djvu
Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії. Київ, 1978.djvu
Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо. Київ, 1997.djvu
Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI - XVIII вв. Київ, 1922.djvu
Шевельов (Шерех) Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951.djvu
Шевельов (Шерех) Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. Чернівці, 1998.djvu
Шевельов (Шерех) Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002.djvu
Шевельов (Шерех) Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002 (додаток).pdf
Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях. Правила, винятки, коментарі. Харків, 2000.djvu
Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку - прогр., метод. реком. Київ, 2008.pdf
Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. Київ, 2000.djvu
Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. Київ, 1998.djvu
Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной центральной и восточной Европы. Аналогии и преемственность. Будапешт, 1998.pdf
Ярема С. На теми української наукової мови. Львів, 2002.pdf
Ярун Г. М. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи. Київ, 1993.djvu
Єфремов Сергій. Історія українського письменства.txt
Єфремов Сергій. Історія українського письменства (1995).pdf
Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич, 1994.pdf
Історія українського правопису XVI-XX ст. Хрестоматія. Київ, 2004.djvu
Історія української мови. Фонетика. Київ, 1979.djvu
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо (tex)\
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.doc
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.pdf
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.txt
Бацій І. С. Краса і сила слова Бесіди про мову худож. твору.txt
Бацій І. С. Краса і сила слова Бесіди про мову худож. твору (1983).txt
Бортняк А.А. Ну що б, здавалося, слова... Бесіди про культуру української мови.txt
Бортняк А.А. Ну що б, здавалося, слова... Бесіди про культуру української мови (1994).txt
Займенники.tex
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне я.txt
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне я (2001) OCR.djvu
Караванський С. Секрети української мови.txt
Караванський С. Секрети української мови (1994).doc
Караванський С. Секрети української мови (1994) OCR.djvu
Культура мови на щодень. За ред. Єрмоленко С. Я..txt
Культура мови на щодень. За ред. Єрмоленко С. Я. (2000).doc
Культура мови на щодень. За ред. Єрмоленко С. Я. (Помічені помилки by Kronk).doc
Офлайнова версія уроків державної мови газети Хрещатик.doc
Офлайнова версія уроків державної мови газети Хрещатик.txt
Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради.txt
Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради (2001).doc
Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради (2001) OCR.djvu
Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо.txt
Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо (1997) OCR.djvu[/collapse]

[collapse collapsed title=Підручники]Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови - Навч. посіб. (2002) (html)\
Електронний підручник із сучасної української мови (vesna.org.ua)\
Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) - Підручник (2001)\
Ukrainian a comprehensive grammar. Stefan M. Pugh and Ian Press.txt
Ukrainian a comprehensive grammar. Stefan M. Pugh and Ian Press (1999) OCR.djvu
Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства.txt
Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства (1991) OCR.djvu
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія.txt
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія (1993) OCR.djvu
Білецький А. О. Про мову і мовознавство.txt
Білецький А. О. Про мову і мовознавство (1996) OCR.djvu
Верхратский Іван. Про говор галицких лемків.txt
Верхратский Іван. Про говор галицких лемків (1902) OCR.djvu
Вихованець І., Городенська. К. Теоретична морфологія української мови.txt
Вихованець І., Городенська. К. Теоретична морфологія української мови (2004) OCR.djvu
Вихованець І. Р., Карпіловська Є. А., Клименко Н. Ф. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель.txt
Вихованець І. Р., Карпіловська Є. А., Клименко Н. Ф. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель (1993) OCR.djvu
Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис.txt
Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис (1993) OCR.djvu
Возняк М. С. Історія української літератури. У 2 книгах Навч.вид. Вид. 2-ге, випр. Кн.2.txt
Возняк М. С. Історія української літератури. У 2 книгах Навч.вид. Вид. 2-ге, випр. Кн.2 (1994) OCR.djvu
Возняк М.С. Історія української літератури. У 2 книгах Навч.вид. Вид. 2-ге, перероб. Кн.1.txt
Возняк М.С. Історія української літератури. У 2 книгах Навч.вид. Вид. 2-ге, перероб. Кн.1 (1992) OCR.djvu
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови - Навч. посіб..txt
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови - Навч. посіб. (2002).pdf
Гнатюк Л. П., Бас-Кононенко О. В. Українська мова. Особливості практичного застосування.txt
Гнатюк Л. П., Бас-Кононенко О. В. Українська мова. Особливості практичного застосування (2006) OCR.djvu
Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології.txt
Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології (1966) OCR.djvu
Дорошенко С. І. Загальне мовознавство.txt
Дорошенко С. І. Загальне мовознавство (2006) OCR.djvu
Електронний підручник з української мови. 2006.iso
Електронний підручник з української мови. 2006.txt
Електронний підручник з української мови. 2006 - 1.jpg
Електронний підручник з української мови. 2006 - 2.jpg
Електронний підручник із сучасної української мови (vesna.org.ua).txt
Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Частина 1.txt
Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Частина 1 (1965) OCR.djvu
Жовтобрюх М. А., О. Т. Волох, Самійленко С. П., Слинько І. І. Історична граматика української мови. Підручник.txt
Жовтобрюх М. А., О. Т. Волох, Самійленко С. П., Слинько І. І. Історична граматика української мови. Підручник (1980) OCR.djvu
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення.txt
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення (2001) OCR.djvu
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації - Навчальний посібник.txt
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації - Навчальний посібник (2005) OCR.djvu
Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову.pdf
Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову.txt
Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова.txt
Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (1960).djvu
Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичної думки.txt
Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичної думки (1985).djvu
Когут О. І. Основи ораторського мистецтва - Практикум.txt
Когут О. І. Основи ораторського мистецтва - Практикум (2005) OCR.djvu
Кононенко П. П., Кадомцева Л. О., Мацько Л. І. Українська мова - Навч. посібник.txt
Кононенко П. П., Кадомцева Л. О., Мацько Л. І. Українська мова - Навч. посібник (1992) OCR.djvu
Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов.txt
Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов (2003).doc
Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) - Підручник.txt
Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською.txt
Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською (2007) OCR.djvu
Кочерган М. П. Загальне мовознавство.txt
Кочерган М. П. Загальне мовознавство (2006) OCR.djvu
Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Частина II. Синтаксис.txt
Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Частина II. Синтаксис (1961) OCR.djvu
Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови.txt
Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови (1960) OCR.djvu
Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія.txt
Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія (1983) OCR.djvu
Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України.txt
Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України (2000) OCR.djvu
Лісна О. О. Вивчаємо українську самостійно. Навчальний посібник.txt
Лісна О. О. Вивчаємо українську самостійно. Навчальний посібник (1992) OCR.djvu
Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика.txt
Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика (2006) OCR.djvu
Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови - Підручник.txt
Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови - Підручник (2003) OCR.djvu
Мова і культура.txt
Мова і культура (1986).djvu
Мова і процеси суспільного розвитку.txt
Мова і процеси суспільного розвитку (1980).djvu
Олійник О. Українська мова Підручник для 10—11 кл..txt
Олійник О. Українська мова Підручник для 10—11 кл. (1995) ocr.djvu
Партико 3. В. Загальне редагування нормативні основи - Навчальний посібник.txt
Партико 3. В. Загальне редагування нормативні основи - Навчальний посібник (2006) OCR.djvu
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови.txt
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови (1993) OCR.djvu
Різун В. В. Літературне редагування - Підручник.txt
Різун В. В. Літературне редагування - Підручник (1996) OCR.djvu
Семчинський С.В. Загальне мовознавство.txt
Семчинський С.В. Загальне мовознавство (1988).djvu
Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Навчальний посібник.txt
Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Навчальний посібник (2004) OCR.djvu
Синявський О. Норми української літературної мови.txt
Синявський О. Норми української літературної мови (1941) OCR.djvu
Синявський О. Норми української літературної мови (stor.315-348) (1941) OCR.doc
Слинько І. І. Історичний синтаксис української мови.txt
Слинько І. І. Історичний синтаксис української мови (1973) OCR.djvu
Сучасна українська мова. Ред. Пономаріва О.Д..txt
Сучасна українська мова. Ред. Пономаріва О.Д. (2001) OCR.djvu
Терлак З., Сербенська О. Украинский язык для начинающих.txt
Терлак З., Сербенська О. Украинский язык для начинающих (1999).pdf
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця - Практичний посібник.txt
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця - Практичний посібник (2006) OCR.djvu
Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень.txt
Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень (1980).djvu
Українська мова. Тести. 5—12 класи - Посібник. За ред. Н. Гуйванюк.txt
Українська мова. Тести. 5—12 класи - Посібник. За ред. Н. Гуйванюк (2007) OCR.djvu
Шерех (Шевельов) Ю. Нарис сучасної української літературної мови.txt
Шерех (Шевельов) Ю. Нарис сучасної української літературної мови (1951) OCR.djvu
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.txt
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови (2000) OCR.djvu
Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети - Курс лекцій.txt
Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети - Курс лекцій (2000) OCR.djvu
Bishop G. B. H. Tales of Moscovy and the Ukraine. London.djvu
Brykowski R. Lemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Slowacji i Rusi Zakarpackiej. 1986.pdf
Hering Gunnar. Okumenisches Patriarchat und europaische Politik 1620-1638.djvu
Kirchen- und Staats-Satzungen bezuglich des griechisch-katholischen Ritus der Ruthenen in Galizien.djvu
Korczok Anton (Dr.). Die griechisch-katholische Kirche in Galizien.djvu
Likowski E. Dzeje kosciola unickiego na Litwie i Rusi w XVIII s XIX wieku. Poznan, 1880.djvu
Likowski E. Dzeje kosciola unickiego na Litwie i Rusi w XVIII s XIX wieku. Warszawa, 1906.djvu
Likowski E. Unia Brzeska (r. 1596). Warzsawa, 1907.djvu
Naumescu V. Modes of Religiosity in Eastern Christianity. Religious Processes and Social Change in Ukraine. 2006.djvu
Osadczy Wlodzimierz. Swieta Rus. Rozwoj i oddzialywanie idei prawoslawia w Galicji (Люблин) (2007).djvu
Pelczynski Emil. Prawoslawie w Galicyiw swietle prasy ruskiej we Lwowiw z czasow inwazyi 1914-15 r..djvu
Pisma polityczne Ks. Jozefa Weresczynskiego, biskupa kijowskiego, opata benedyktynskiego w sieciechowie. Krakow, 1858.pdf
Prus Edward. Wladyka Swietojurski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865-1944).djvu
Ramet S. P. Religious Policy in the Soviet Union. Cambridge, 2005.pdf
Vulkpis Ricards. Nationalisierung der Religion.pdf
Акафист преподобным и богоносным отцем нашим Антонию и Феодосию Печерским. Коломыя, 1903.djvu
Альманах русько-українськох богословів. Зібрав О. Сушко. Львів, 1902.pdf
Андибер Г. Святий Петро з Неархії. Життя, наука, чудеса, муки, смерть і прославлення великого угодника божого Петра Нешкребтаного. Нью Йорк, 1918.djvu
Андреєв Н. Початки релігії. Нью-Йорк, 1918.djvu
Андрусишин Б. І. Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Директорії УНР). Навч. посібник. Київ, 1997.djvu
Беднов В.А. Православная Церковь в Польше и Литве. (по Vulumina Legnum).djvu
Береславський М. З історії Української Греко-Католицької Церкви. Львів, 1992.pdf
Бессонова С. С. Религиозные представления скифов. Киев, 1983.pdf
Бичинський З. Іван Гус. Чеський мученик, його життя, науки і смерть. Пітсбурґ, 1916.pdf
Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40-80-х роках ХХ ст. Соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. Київ, 2009.pdf
Борисов Н. С. Церковные деятели средневековой Руси XIII-XVII вв. Москва, 1983.djvu
Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - первой половине XVII в. Часть II. Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. Москва, 1996.pdf
Біблія. Книги священного писання Старого та Нового Заповіту. Пер. Патріарха Філарета. Київ, 2004.pdf
Вайт Е. Г. Велика боротьба в часі християнських віків.pdf
Вейнберг Л. Б. Распространение христианства на Украине. Воронеж, 1889.pdf
Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 - 1960-х років. Політологічний дискурс. Київ, 2005.djvu
Войтков А. Иов Базилевич, епископ переяславский, и участие его в церковно-политической жизни Польской Украины (1771 - 1776). Киев, 1903.pdf
В ХХ годовщину кончины Ивана Гр. Наумовича. Львов, 1911.djvu
Голубева С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. том ¶¶. Киев, 1898.pdf
Дедов В. Н. Святые горы. От забвения к возрождению. Киев, 1995.djvu
Дмитриев М.В. Между Римом и Царьградом. Генезис брестсокй церковной унии 1595-1596 гг. (Москва, из-во МГУ, 2003).djvu
Доброер А. Межконфессиональный диалог в современной Украине (опыт богословского анализа). Одесса, 2003.pdf
Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. Київ, 2002.pdf
Ерышев А. А. Религиоведение. Киев, 2003.pdf
Життя Ісуса Христа. Скрентон, 1905.pdf
Жолдоков В. О. Релігійний фактор міжетнічних відносин на початку ХХІ століття (соціально-філософський аналіз). Київ, 2009.djvu
Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. Київ, 2002.pdf
Збірник песней церковних. Зібрав о. О. Козаневич. Жовква, 1898.djvu
Зноско Константин. Исторический очерк церковной унии ее происхождение и характер.djvu
Зубарь В. М. Боги и герои античного Херсонеса. Киев, 2005.pdf
Зубов М. І. Слов'янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні. Дисертація. Одеса, 2005.pdf
Игумения Серафима. История Киево-Печерской лавры. Книга І. (ХІ - первая половина ХІІІ в.). Киев, 2001.pdf
Историко-статистическое описание Харьковского кафедрального Успенского собора. Харьков, 1894.pdf
Катрій Ю. Я., о. Пізнай свій обряд. Літургійний рік української католицької церкви. Частина І. Нью-Йорк - Рим, 1982.djvu
Киприанович Г.Я. Исторический очерк Православия, Католичества и Унии в Белоруссии и Литве.djvu
Кирило Єрусалимський. Містагогійні катехизи. Львів, 2009.pdf
Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Київ, 2004.djvu
Климишин І. А. Вчені знаходять Бога. Івано-Франківськ, 2004.pdf
Климишин І. А. Основи пасхалії з таблично-географічним їх відображенням. Івано-Франківськ, 2005.pdf
Копыл А. Г. Из истории храмов Бахмута. Артемовск, 1993.djvu
Корчмарик Б. Ф. Християнізація Європейського сходу і месіяністичні аспірації Москви. Торонто - Нью-Йорк, 1973.djvu
Костомаров М. І. Слов'янська міфологія. Київ, 1994.djvu
Коструба Т. Віра наших предків. 1946.djvu
Коялович М.О. История воссоединения западнорусских униатов.djvu
Кунов Г. Як повстала релігія і вірування в богів. Київ - Берлін, 1922.djvu
Кіндзявський-Пастухів С. Становлення і дозрівання української вітки Церкви Христової (аналітична довідка). Моя Україна і ваша. Нью-Йорк, 1969.djvu
Левдар И. Жизнь св. Георгия. Ужгород.djvu
Левицький О. Єзуїтська преподобниця. Вінніпеґ, Ман.djvu
Лешан В. Ю. Основи релігієзнавства. Підручник. Чернівці, 2005.pdf
Липинський В. К. Релігія і церква в історії України. Київ, 1993.djvu
Липинський Вячеслав. Релiгiя i церква в iсторii Украiни (Львов) (1933).djvu
Липинський Вячеслав. Релiгiя i церква в iсторii Украiни (Филадельфия) (1925).pdf
Липківський В., митр. Відродження церкви в Україні 1917 - 1930. Торонто, 1959.djvu
Лист пастирський Високопреосвященого Андрея Шептицького до русько нтелгенц. Жовква, 1901.djvu
Лозко Г. Українське язичництво. Київ, 1994.djvu
Лужницький Л. Оставитє детєй, приходити ко мне. Ч. ІІІ. Поясненє до науки катихизму. Львів, 1911.djvu
Лукашова С.С. Миряне и церковь - религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века (Москва, РАН, 2006).djvu
Лучкай М. Церковныя беседы. На все недели рока на поучение народное. Часть первая. Будинь, 1831.djvu
Лучкай Михаил. Церковныя беседы На все недели рока на поучение народное Часть первая.djvu
Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки. Том І. Київ, 2006.djvu
Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки. Том ІІ. Київ, 2006.pdf
Ліковський Е. Берестейська унія (1596). Львів, 1916.djvu
Лінч, Джозеф Г. Середньовічна церква. Коротка історія. Київ, 1994.pdf
Махов А. Е. hostis antiquus. Категории и образы средневековой хроистианской демонологии. Опыт словаря. Москва, 2006.djvu
Мельниченко В. Ю. Українські наголоси московських храмів. Москва, 2010.pdf
Мищенко Э. И. Речи свясого апостола Петра в книге деяний апостольских. Киев, 1907.djvu
Молитвенный щит. Харьков, 2006.djvu
Молитвы к 45 чудотворным иконам Божией Матери. Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2004.djvu
Мясоедов В. Фрески северного притвора Софийского собора в Киеве. СПб, 1915.pdf
Наумович Iоанн. Аппеляцiя къ папЪ Льву XIII.djvu
Новицкий О. О первоначальном переводе священного писания на славянский язык. Киев, 1837.pdf
Огієнко І. (митр. Іларіон). Приєднання церкви української до московської в 1686 році. Вінніпеґ, 1948.djvu
Огієнко І. Українська церква. Том 1. Прага, 1942.pdf
Огієнко І. Українська церква. Том 2. Прага, 1942.pdf
Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1701 - 1839. Том ¶¶. СПб, 1907.pdf
Остащук І. Релігійна символіка. Посібник. Івано-Франківськ, 2008.djvu
Острожская Библия.djvu
Острозька біблія. Львів, 2007.pdf
Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональнм. СПб, 2008.djvu
Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. Навчальний посібник. Київ, 1999.djvu
Палипсестов И.У. Мои воспоминанiя объ Иннокентiи Архiеп. Херсонскомъ и Таврическомъ (С.-Петербург) (1888).djvu
Памятники полемической литературы в Западной Руси. Книга вторая. Петербург, 1882.djvu
Папков А.А. Братства. Очеркъ исторiи западно-русскихъ православныхъ братствъ.djvu
Патріарх протестантів Мартин Лютер. Філадельфія, 1917.djvu
Пашаева Н.М. Немного об унии в Галичине.djvu
Плачинда С. Словник давньо-української міфології. Київ, 1993.djvu
Покровский В. Жизнеописание подвижников Западной Украины. 1992.pdf
Православные храмы и монастыри Харьковской губернии 1681 - 1917 гг. Альбом-каталог. Харьков, 2007.pdf
Православный русскiй календарь на 1921 годъ. (отрывки).pdf
Православні свята.djvu
Православні свята.txt
Прибєга Л. В. Дерев'яні храми Українських Карпат. Київ, 2007.djvu
Псалтырь во языце церковно-словенском с переводом на язык наордно руский О. Александра Бачинского. Львов, 1903.pdf
Рассел. Д. Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб, 2001.djvu
Русанова И. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян. Москва, 2007.djvu
Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии. Киев, 1869.djvu
Свєнціцька В. І., Сидор О. Ф. Спадщина віків. Укр. малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова. Львів, 1990.djvu
Семотюк О. П. Буддизм. История и современность. Ростов-на-Дону - Харьков, 2005.djvu
Словник античної мітології. Упоряд. Козовик І. Я., Пономарьов О. Д. Тернопіль, 2006.djvu
Словник античної міфології. Упоряд. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. Київ, 1989.djvu
Словник церковно-обрядової термінології. Пуряєва Н. Львів, 2001.djvu
Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу _Релігієзнавство_ для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання. Укладач В.О. Артюх. Суми, 2009.doc
Служба Божа св. Йоанна Золотоустого. Торонто.djvu
Состоянiе католической церкви въ ПольшЪ въ моментъ разгара реформацiоннаго движенiя.djvu
Статут Василіянського чину святого Йосафата. Історія, правила, статут, додатки. Жовква, 2010.pdf
Степанов І. Нарис розвитку релігійних вірувань. Порадник для партійних і радянських шкіл. 1925.djvu
Степовик Д. Історія української ікони Х - ХХ ст. Київ, 2004.djvu
Стефанюк С. К., Голянчук Р. М. Християнська педагогіка. Плекання кращих людських чеснот. Вип. 2. За заг. ред. С. К. Стефанюк. Харків, 2010.pdf
Стороженко Н. В. Западно-русские провинциальные сеймики во второй половине XVII века. Киев, 1888.djvu
Сушко О. Альманах руско-українських богословів. Львів, 1902.pdf
СЪцинскiй Е. Историческiя свЪдЪнiя о приходахъ и церквахъ Подольской епархiи.djvu
Табак Ю. Православ'я і католицтво. Основні догматичні та обрядові розбіжності (Короткі нариси). Львів, 2007.pdf
Тарас Я. Українська сакральна дерев'яна архітектура. Ілюстрований словник-довідник. Львів, 2006.djvu
Томашівський С. Церковний бік української справи. Відень, 1916.djvu
Требник митрополита Петра Могили. Том 1. Київ, 1996.pdf
Требник митрополита Петра Могили. Том 2. Київ, 1996.pdf
Тригуб О. П. Російська православна церква в Радянській Україні 20-30-х рр. ХХ ст. Інституціний розкол та міжконфесійні відносини. Київ, 2009.pdf
Труды киевской духовной академии. Том І. Киев, 1899.pdf
Указатель святыни и священных достопамятностей Киева. 1853.pdf
Українська православна церква. Нагороди і титули. Довідково-енциклопедичне видання. Уклад. Болгов В. В., Болгов І. В. Київ, 2009.pdf
Український іконопис ХІІ - ХІХ ст. з колекції НХМУ. Хмельницький - Київ, 2005.djvu
Ульяновський В. Митрополит Київський Спиридон. Образ крізь епоху, епоха крізь образ. Київ, 2004.pdf
Ульяновський В. І. Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). Навч. посібник. Київ, 1997.djvu
Ульяновський В. І. Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Української Центральної Ради). Навч. посібник. Київ, 1997.djvu
Уния в документах.djvu
Унія в Америці. Причинок до відносин руської церкви. Нью-Йорк, 1902.djvu
Утрення во святую и великую неделю Пасхи. Коломыя, 1907.djvu
Филарет (Д. Г. Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской эпархии в трех томах. Том І. Харьков, 2005.pdf
Филарет (Д. Г. Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской эпархии в трех томах. Том ІІІ. Харьков, 2006.pdf
Филарет. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отделение І. Краткий обзор епархии и монастыри. Москва, 1852.pdf
Флеров Iоанн. О православныхъ церковныхъ братствахъ, противоборствовавшихъ унiи въ юго-западной Россiи въ XVI, XVII, и XVIII столЪтiяхъ (С.-Петербург, 1857) (Минск, 1996).djvu
Флеров И. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в Юго-Западной России, в XVI, XVII, и XVIII столетиях. СПб, 1857 (репринт 1996).djvu
Франко І. Народна справа і попи. Нью-Йорк, 1918.djvu
Хабурський С. Благодарім Господа. Молитовник для вірних. Львів, 1943.djvu
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на Великорусскую церковную жизнь. Том І. Казань, 1914.pdf
Харламповичъ К.В. Малороссiйское влiянiе на великорусскую церковную жизнь. Томъ I.pdf
Холмский народный календарь на 1884 год. Варшава, 1883.djvu
Холмский народный календарь на 1886 год. Год второй. Киев, 1885.djvu
Холмский народный календарь на 1889 год. Год пятый. Петроград, 1888.djvu
Холмский народный календарь на 1890 год. Год шестой. Петроград, 1889.djvu
Холмский народный календарь на 1892 год. Год восьмой. Петроград, 1891.djvu
Холмский народный календарь на 1893 год. Год девятый. Петроград, 1892.djvu
Хоффманн Х. Звезды и Боги. Астрально-мифологическая школа в религиоведении. Пер. Ю. А. Бабинова. Севастополь, 200.djvu
Хоффманн Х. О религии и религиоведении. Севастополь, 2006.djvu
Храми України. Альбом. Київ, 2000.djvu
Церковныи братства на Руси.djvu
Чос В. Історія християнства в Україні. Сміла, 2007.pdf
Шептицкий. Листъ пастирскiй до рускои интелигенцiи.djvu
Шептицький А. Канадійським русинам. Жовква, 1911.djvu
Штаммлер Рудольф. Теоретическiя Основы Анархизма.djvu
Щеголев С. Н. Украинское движение как современный этап южнорусскаго сепаратизма.djvu
Энциклопедия сакральной географии. Екатеринбург, 2005.djvu
Як то Русь ходила слідами Данила. Пропамятна книга першого русько-народного паломництва в Святу Землю. Жовква, 1907.pdf
Єргензен Й. Притчі. Львів, 1922.djvu
Ідзьо В. Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії _Украинская жизнь_ у 1914 - 1917 роках. Львів, 2007.pdf
Історія релігії. Збірник документів і матеріалів. Упор. Е. В. Бистрицька, І. С. Зуляк. Тернопіль, 2003.pdf
Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. Колодний А. М., Яроцький П. Л., Лобовик Б. О. та ін. Київ, 1999.djvu
Ґудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. Львів, 2000.djvu
20-лiтный юбилей Карпато-русского америкнского центра.pdf
25-лiтный юбилей Карпато-русского америкнского центра.pdf
100 лучших блюд украинской кухни. Авт.-упоряд. Рачковская Л. Днепропетровск, 2002.pdf
500 видов домашнего печенья. Из венгерской кухни. Ужгород, 1974.pdf
500 чарівних куточків України, які варто відвідати. Укладачі Лагунова Т. І., Кашуба Ю. В. Харків, 2007.pdf
A.G., O zyciu i pracach F.H. Duchinskiego kijowianina.djvu
An den Grenzen Russlands. (отдельные главы).djvu
Auerhan Jan (Dr.). Ceske osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze.djvu
Baczynski S. Kresy Wshodnie.djvu
Beauvois Daniel. Walka O Ziemie (Sejny) (1996).djvu
Beck Erich. Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina.djvu
Bidermann Herm. Ign. Die ungarischen Ruthenen.djvu
Bidermann Herm. Ign. Die Ungarischen Ruthenen. Historischer zweiter Teil.djvu
Bidermann Herm. Ign. Russische Umtriebe in Ungarn.djvu
Chronik der ukrainischen Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften (Nr. 451911 - 521912) (Львов 1911-12).djvu
Die Ruthenische Massendeputation in Wien.djvu
Evain Emmanuel. Le probleme de l'independance de l'Ukraine et la France.pdf
Halecki Oscar. From Florence to Brest (1439-1596).djvu
K. Z Obozu Ruskiego.djvu
Kremen V., Nikolajyenko S. Higher education in Ukraine. Bucharest, 2006.pdf
Lukaszewicz Jozef. Dzieje Kosciolow Wyznania Helweckiego w Litwie. Tom1.djvu
Lukaszewicz Jozef. Dzieje Kosciolow Wyznania Helweckiego w Litwie. Tom2.djvu
Pylypiuk N. Ukrainian - language competencies for peace corps volunteers in Ukraine. 1992.pdf
Robila, Mihaela. Families in Eastern Europe. 2004.pdf
Roszkowski W., Kofman J. Biographical dictionary of Central and Eastern Europe in the twentieth century. Armonk - London, 2008.pdf
Ruthenischen Revue, 1. Jahrgang.djvu
Ruthenischen Revue, 2. Jahrgang.djvu
Satzewich V. The ukrainian diaspora. London, 2002.pdf
T.R. Russland und Polen. Versoehnungs-Meditation.djvu
Абетка (для дітей дошкільного віку).djvu
Абетка (для дітей дошкільного віку).txt
Абетка (для дітей дошкільного віку) (LowQuality).djvu
Адрес-календарь Волынской губернии на 1892 год. Алфавитный перечень.djvu
Азбука.txt
Актуальні питання сурдопедагогіки. За ред. Л. І. Фомічової. Київ, 2003.djvu
Астрономія. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Київ, 2007.djvu
Атлас автомобільних шляхів. 2004.pdf
Атлас світу. Київ, 2002.djvu
Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования. Учебное пособие. Киев, 2004.pdf
Березан О. Збірник задач з хімії. Тернопіль, 2009.pdf
Бескидъ Николай А. (д-ръ). Ставровскiй Юлiй I. Попрадовъ.djvu
Богомазов В. К., Беркута А. Д., Куликовский П. П. Паровые двигатели. Киев, 1952.djvu
Божок Гриць. Украiнцi в Египтi (Москва) (2006).pdf
Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики. Курс лекций. Киев, 2002.pdf
Бородаєвський П. Як розвести на піску сосновий бір. СПб, 1908.djvu
Буц Б. Д., Приходько В. Є., Ткачов Ю. В. Розрахунок режимів різання металів. Навч. посіб. Дніпропетровськ, 2005.pdf
Ваврик В. Р. Калининъ срубъ.djvu
Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ). Уче. пособ. Киев, 2000.djvu
Воззванiе общ. Единство (Прага) (1929).PDF
Волосецький Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд. Навч. посібник. Львів, 2003.djvu
Волошин І. І., Чирка В. Г. Географія Світового океану. Навчальний посібник для вчителів. Київ, 1996.djvu
Волошин І. І. Дослідження Землі з Космосу (космічне землезнавство). Навчальний посібник. Київ, 2003.djvu
Волынский народный календарь на 1892 год.djvu
Волынский народный календарь на 1907 год.djvu
ВЪнцковскiй Дмитрiй. Правописная справа.djvu
Відомчі будівельні норми України. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди. ВБН В.2.2-45-1-2004. Київ, 2004.pdf
Вікова Психологія. За ред. Г. С. Костюка. Київ, 1976.djvu
Гайворонская Г. С. Проводные информационные технологии. Учебное пособие. Одесса, 2006.djvu
Главная книга умных и веселых. Сост. Ю. Д. Хайчин. Донецк, 1998.djvu
Голубець М. Русифікація – люмпенізація – вульгаризація.txt
Голубець М. Русифікація – люмпенізація – вульгаризація (2006).pdf
Голік О. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників. Донецьк, 2008.pdf
Готтесман В. Л. Летающие модели самолетов. Киев, 1950.djvu
Гурлев Д. С. Справочник по электронным приборам. Киев, 1962.djvu
Гідрографічний словник (водойми України) - додаток до Великого тлумачного словника, 2005.djvu
Гідрографічний словник (водойми України) - додаток до Великого тлумачного словника, 2005.txt
Довідник швейного обладнання провідних фірм. Навчальний посібник. К. І. Бондар, Т. Д. Терещенко, В. С. Дубач. Хмельницький, 2003.djvu
Додин Со. Сёриндзи кэмпо. Одесса, 1994.djvu
Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва. 2005.pdf
Дудзяний І. М., Черняхівська В. В. Програмування мовою асамблера. Навчальний посібник. Львів, 2002.pdf
Дікштайн С. Хто з чого живе. 1915.djvu
Електротехніка. Підручник. Коруд В. І., Гамола О. Є., Малинівський С. М. За заг. ред. В. І. Коруда. Львів, 2005.djvu
Загальна та неорганічна хімія. Підручник для студ. вищ. навч. зак. О. М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С. В. Іванов. Київ, 2000.djvu
Загреба М. Монети України, 1992 - 2007. Каталог. Київ, 2007.pdf
Загреба М. Монети України, 1992 - 2008. Каталог. Київ, 2008.pdf
Загреба М. Монети України, 1992 - 2009. Каталог. Київ, 2009.pdf
Зайцев Ю. П. Чорноморські береги України. Київ, 2008.pdf
Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. Держстандарт України. Київ, 1994.djvu
Иллюстрованный русско-американскiй календарь на годъ высокосный 1924.pdf
Искусство домашних волшебников. Маленькие хитрости, полезные советы. Донецк, 1970.djvu
Календарь О.Р.Б. на 1925 год (без начала).pdf
Карпаторусскiй календарь Ваня Гунянки на 1931 г..pdf
Карпаторусскiй календарь Ваня Гунянки на 1932 г..pdf
Карпаторусскiй календарь Ваня Гунянки на 1933 г..pdf
Карпаторусскiй календарь Ваня Гунянки на 1934 г..pdf
Карпаторусскiй календарь Лемко-Союза на 1935 г..pdf
Карпаторусскiй календарь Лемко-Союза на 1936 г..pdf
Карпаторусскiй календарь Лемко-Союза на 1937 г..pdf
Карпаторусскiй календарь Лемко-Союза на 1938 г..pdf
Карпаторусскiй календарь лемко и СмЪхъ и Правда на 1930 годъ.pdf
Каталог знаків поштової оплати України - 2009. Київ, 2009.pdf
Квасницький В. В. Спеціальні способи зварювання. Навчальний посібник. Миколаїв, 2003.djvu
Київ. Провідник. За ред. Ф. Ернста. Київ, 1930.pdf
Київ. Фотоальбом. Київ, 2006.djvu
Клименко Ф. Є., Барабаш В. М., Стороженко Л. І. Металеві конструкції. Підручник. Львів, 2002.djvu
Климишин І. А. Астрономія. Львів, 1994.djvu
Книга-іграшка Мій перший буквар.djvu
Книга-іграшка Мій перший буквар.txt
Ковалюк Т. В. Основи програмування. Київ, 2005.djvu
Комаров Н. С. Справочник холодильщика. Киев, 1953.djvu
Коржнев М. М. Природно-ресурсні основи сталого розвитку. Київ, 2001.pdf
Кошляков О. Є. Гідрогеологічне моделювання. Підручник. Київ, 2003.pdf
Країни світу (офіційні назви) - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р.djvu
Країни світу (офіційні назви) - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р.txt
Крым в контексте Русского Мира - язык и культура.djvu
Кубiйович Володмир. Менi 85.djvu
Куда Мы Дошли.djvu
Курорты Украины. Судак. 1971.djvu
Ластухін Ю. О., С. А. Воронов. Органічна хімія. Підручник для ВНЗ. Львів, 2006.pdf
Ластухін Ю. О. Хімія природних органічних сполук. Навч. посіб. Львів, 2005.djvu
Левитас И. С марками в страну знаний (заметкио почте и филателии). Киев, 1987.djvu
Левшун Любовь. Леонтий Карпович . Жизнь и творчество.djvu
Левітас Й. Я., Басюк В. М. Все про марки. Київ, 1975.djvu
Легкові автомобілі. Автобуси. Вантажівки. Енциклопедія техніки.djvu
Легкові автомобілі. Автобуси. Вантажівки. Енциклопедія техніки.txt
Лемківський календар на 2001 рік. Львів, Каменяр, 2000.pdf
Лемківський календар на 2001 рік. Львів, Каменяр, 2000.txt
Лемківський календар на 2001 рік. Львів, Каменяр, 2000 (зміст).rtf
Лемківський календар на 2002 рік. Львів, Каменяр, 2001.pdf
Лемківський календар на 2002 рік. Львів, Каменяр, 2001.txt
Лемківський календар на 2002 рік. Львів, Каменяр, 2001 (зміст).rtf
Лемківський календар на 2003 рік. Львів, Каменяр, 2002.pdf
Лемківський календар на 2003 рік. Львів, Каменяр, 2002.txt
Лемківський календар на 2003 рік. Львів, Каменяр, 2002 (зміст).rtf
Липницкий И. О. Вопросы современной шахматной теории. Киев, 1956.djvu
Майзенберг И. С. Устройство и ремонт фотоаппаратов. Киев, 1964.pdf
Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. Навчальний посібник. Київ, 2001.djvu
Мала гірнича енциклопедія. Т. 1. За ред. В. С. Білецького. Донецьк, 2004.pdf
Мала гірнича енциклопедія. Т. 2. За ред. В. С. Білецького. Донецьк, 2007.pdf
Малярчук С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. Довідково-навчальний посібник. 10-11 класи. Харків, 2007.pdf
Мараховський Л. Ф. Комп'ютерна схемотехніка. Навч. посібник. Київ, 2005.pdf
Марушкевич А. А. Педагогіка вищої школи. Теорія виховання (цикл лекцій). Навчальний посібник. Київ, 2005.djvu
Меніович С. Н. Короткий політехнічний довідник. За ред. В. Ф. Кілессо. Київ, 1981.djvu
Методическая помощь водителю в _борьбе_ с ГАИ Украины. 2009.pdf
Мікропроцесорна техніка. Підручник. За ред. Т. О. Терещенко. Київ, 2004.djvu
Назви об’єктів земного рельєфу України - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р..djvu
Назви об’єктів земного рельєфу України - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р..txt
Народ (годовая подборка за 1890-ый год).djvu
Народ (годовая подборка за 1891-ый год).djvu
Народ (годовая подборка за 1892-ой год).djvu
Народ (годовая подборка за 1893-ий год).djvu
Народ (годовая подборка за 1894-ый год).djvu
Населені пункти України - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р..djvu
Населені пункти України - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р..txt
Німчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. Навчальний посібник. Київ, 2000.djvu
Основи технології виробництва ракетно-космічних літальних апаратів. Навчальний посібник. Є. Ю. Ніколаєнко, Ю. В. Ткачов. Дніпропетровськ, 2006.pdf
Основы металлографии и пластической деформации стали. Г. И. Бельченко, С. И. Губенко. Киев - Донецк, 1987.djvu
Павловскiй И.Ф. Краткiй бiографическiй словарь.djvu
Пак В. Н., Баранюк А. И. Возмутитель шахматного мира. О жизни и творчестве Роберта Фишера. Киев, 2008.djvu
Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Навчально-методичний посібник у 2 ч. Ч. 2. Київ, 2004.djvu
Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. Київ, 2005.djvu
Перша в Україні кафедра обчислювальної техніки (1960 р.) Під ред. Широчина В. П., Тарасенка В. П. Київ, 2010.pdf
Печерськ. Погляд крізь століття. Фотоальбом. Київ, 2006.djvu
Пилат В. Бойовий гопак. Львів, 1999.pdf
Плехов В. Н. Атлетизм для вас. Киев, 1990.pdf
Погреба и колодцы. Донецк, 2000.djvu
Подольский адрес-календарь 1895 год.djvu
Полтавскiй земскiй календарь на 1910 годъ.djvu
Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі ФАО WRB. Навчальний посібник. Частина 1. Чернівці, 2006.pdf
Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці. Підручник. Є. О. Джур, Л. Д. Кучма, Т. А. Манько та ін. Київ, 2003.djvu
По родному краю. Учебний географии. Сост. А. Маркуш и М. Шпицер. Ужгород, 1926.djvu
Посухов В. Земля-берегиня. Полтавщиною - підземними ходами. Полтава, 2007.djvu
Посібник з забезпечення якості освіти для демократичного громадянства в школах. Ц. Бірзеа, М. Чекіні, К. Харрісон, Я. Крек, В. Спаїк-Вркас. 2005.pdf
Почепа А. Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях. Одесса, 1975.djvu
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Харьков, 2007.djvu
Правила устройства электроустановок. Харьков, 2009.djvu
Провозин Валерий. Наш Русский Дом.djvu
Прогулка по Киеву. Путеводитель. Киев, 2009.pdf
Проектування систем керування на однокристальних мікро-ЕОМ. Київ, 1998.pdf
Професор Крейд. Січень 2006.djvu
Професор Крейд. Січень 2006.txt
Псарас Г. Г., Ежель А. И. Сварщику цветных металов. Справ. пособие. Донецк, 1985.djvu
Психологічний словник. Під ред. В. І. Войтко. Київ, 1981.djvu
Психологія та педагогіка. Спеціальні. Збірник наукових праць. Книга 1. За ред. Фомічової Л. І. та ін. Київ, 2001.djvu
Пірен М. І. Конфліктологія. Київ, 2003.pdf
Ремонт сантехники. Авто.-сост. А. М. Горбов. Донецк, 2006.djvu
Рецептури лікеро-горілчаних напоїв і горілок. Київ, 1994.djvu
Рицль М. Парапсихология. Факты и мнения. Львов - Киев - Москва, 1999.djvu
Родчель. Поученє як заводити спілки для торгівлі і промислу. Львів, 1908.pdf
Романець В. А. Історія психології. Київ, 1978.djvu
Ротштейн А. П., Штовба С. Д. Нечеткая надежность алгоритмических процессов. Винница, 1997.djvu
Руденко О. Г., Бодянський Є. В. Штучні нейронні мережі. Навч. посібник. Харків, 2006.djvu
Рудницький В. Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування. Навчальний посібник. Суми, 2007.djvu
Рудницький С. Початкова географія. Для народних шкіл. Київ - Львів - Відень, 1919.djvu
Русалка Днiстрова - документи i матерiали.djvu
Русалка ДнЪстровая.djvu
Русин, (журнал) № 1 (1) 2005.pdf
Русин, (журнал) № 1 (3) 2006.pdf
Русин, (журнал) № 1 (7) 2007.pdf
Русин, (журнал) № 2 (2) 2005.pdf
Русин, (журнал) № 2 (4) 2006.pdf
Русин, (журнал) № 2 (8) 2007.pdf
Русин, (журнал) № 3 (5) 2006.pdf
Русин, (журнал) № 4 (6) 2006.pdf
Русскiй народный календарь общества имени Александра Духновича на высокосный годъ 1928.djvu
Русская и украинская эмиграция в Чехословацкой республике, 1918-1938. Путеводитель по архивным фондам и собраниям в Чешск.djvu
Різун В. В. Маси. Київ, 2003.pdf
Сeskoslovenska pomoc Ruske a Ukrajinske emigraci.djvu
Савйовский В. В., Болотских О. Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. Харьков, 1999.djvu
Святослав Ю. Р. З історії шахових олімпіад. Київ, 1983.djvu
Світ мандрів. Серія «Що Як Чому».djvu
Світ мандрів. Серія «Що Як Чому».txt
Сейко Н. А. Соціальна педагогіка. Курс лекцій. Житомир, 2002.pdf
Семенко Ю. Шахи в Україні. Нариси з історії шахової гри на українській землі і в діаспорі. Львів, 1993.djvu
Систематическiй указатель журнала Кiевская Старина (1882-1906 г.).djvu
Скопенко В. В., Зуб В. Я. Координаційна хімія. Практикум. Підручник. Київ, 2002.djvu
Славінська А. Л. Побудова лекал деталей одягу рызного асортименту. Хмельницький, 2002.djvu
СмЪхъ и Правда. Карпаторусскiй сатиричеси-юмористическiй календарь на 1928 годъ.pdf
СмЪхъ и Правда. Карпаторусскiй сатиричеси-юмористическiй календарь на 1929 годъ.pdf
Сотников С. К. Дальнє приймання телепередач. Київ, 1976.djvu
Справочник сантехника. Авто.-сост. А. М. Горбов. Донецк, 2006.djvu
Ставаймо в коло. Збірник дитячих ігор. Київ, 1978.djvu
Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. Навч. посібник. Запоріжжя, 2008.pdf
Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 1. Київ, 1976.djvu
Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 2. Київ, 1976.djvu
Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 3. Київ, 1977.djvu
Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 4. Київ, 1976.djvu
Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 5. Київ, 1977.djvu
Украинская Жизнь, (журнал) № 21913.djvu
Українська педаґоґічна вистава у Львові. Програма й інструкції. Львів, 1936.pdf
Умінський В., Королевський Ф. Як повстала наша земля і який буде її кінець. Вінніпег, Ман, 1920.djvu
Уставъ ссудо-сберегатльного общества.djvu
Утевська Паола. Невмирущі знаки.txt
Утевська Паола. Невмирущі знаки (1981).djvu
Федорчук В. В. Основи педагогічної майстерності. Кам'янець-Подільський, 2008.pdf
Федорь П. С. Краткій очеркь дьеятельности А.И. Добрянскаго. Лекція читанная 19 марта 1926 года.djvu
Франко І. Сотвореннє світа. Вінніпег, Ман, 1918.djvu
Хижняк З.I., Манькiвський. Iсторiя Киево-Могилянськоi академii (Киев) (2003).djvu
Хлiборобська Украiнакнижка пята. Рiк 1924-1925.djvu
Хлiборобська Украiнакнижка четверта, Рiк 1922-1923. Збiрник VII i VIII.djvu
Хокей. Довідник-календар 1969 - 1970. Київ, 1969.pdf
Хокей. Довідник-календар 1973 - 1974. Київ, 1973.pdf
Хокей. Довідник-календар 1981 - 1982. Київ, 1981.pdf
Хокей. Довідник-календар 1983 - 1984. Київ, 1983.pdf
Хокей. Довідник-календар 1984 - 1985. Київ, 1984.pdf
Хокей. Довідник-календар 1987 - 1988. Київ, 1987.pdf
Хокей. Довідник-календар 1991 - 1992. Київ, 1991.pdf
Хімія. Серія «Я пізнаю світ».djvu
Хімія. Серія «Я пізнаю світ».txt
Цимбал С. Й. Підземне будівництво. Навчальний посібник. Київ, 2004.djvu
Чепрасов В. Г. Практикум з курсу загальної астрономії. Київ, 1976.djvu
Чернов І. М. Порадник сільського умільця. Київ, 1983.pdf
Чирка В. Г. Мінерали і породи земної кори. Довідковий посібник для вчителя. Київ, 2003.djvu
Шах Степан. Де срiбнолентий Сян пливе. Iсторичний нарис державноi украiнськоi гiмназii в Перемишлi (Брюссель) (1977).djvu
Шах Степан. Львiв - мiсто моеi молодости (Спомин присвячений Тiням забутих Львовян). Частини I. i II (Мюнхен) (1955).djvu
Шах Степан. Львiв - мiсто моеi молодости. Цiсарсько-Королiвська Академiчна Гiмназiя. Частина III (Мюнхен) (1956).djvu
Шах Степан. Мiж Сяном i Дунайцем. Спомин. Часть I (Мюнхен) (1960).djvu
Шегедин О. І., Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. Навчальний посібник. Львів, 2004.djvu
Шептицкий. Канадийским русинам.djvu
Штекер А. О. Алушта и её экскурсионный район. Симферополь, 1927.djvu
Юбилейный Альманах 50-лiтия Лемко Союза в США и Канадi.pdf
Ясiнчук Лев. 50 рокiв рiдноi школи. 1881-1931.djvu
Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. ДБН В.2.5-28-2006. Київ, 2006.djvu
Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програмування. Караванова Т. П. Шепетівка, 2007.pdf
Ґінзбурґ А. М. Побудова візерунків. Харків, 1929.pdf
Словники De-Uk & De-Ru:

Гаврилів О. Німецько-український словник лайливих слів.txt
Гаврилів О. Німецько-український словник лайливих слів (2005).djvu
Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. У 2х томах.txt
Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. У 2х томах (txt).txt
Малоруско-німецький словар. Улож. Є. Желеховський. Том І. А - О. Львів, 1886.djvu
Малоруско-німецький словар. Улож. Є. Желеховський. Том ІІ. П - Я. Львів, 1886.djvu
Малоруско-нїмецкий словар. У 2 т. Уложили Євгений Желеховский та Софрон Недїльский.txt
Малоруско-нїмецкий словар. У 2 т. Уложили Євгений Желеховский та Софрон Недїльский., Том 1 (1886).djvu
Малоруско-нїмецкий словар. У 2 т. Уложили Євгений Желеховский та Софрон Недїльский., Том 2 (1886).djvu
Новий німецько-український і українсько-німецький словник. Малишев В.Ф., Кібенко В.А..txt
Новий німецько-український і українсько-німецький словник. Малишев В.Ф., Кібенко В.А. (300dpi) (2005).djvu
Новий німецько-український і українсько-німецький словник. Малишев В.Ф., Кібенко В.А. (600dpi) (2005).djvu
Німецько-український словник лайливих слів. Укладач О. Гаврилів. Львів, 2005.djvu
Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том I. А - К. Київ, 1981.djvu
Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том ІІ. L - Z. Київ, 1981.djvu

Словники En-Uk & Uk-En:

Гаврилів О. Німецько-український словник лайливих слів.txt
Гаврилів О. Німецько-український словник лайливих слів (2005).djvu
Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. У 2х томах.txt
Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. У 2х томах (txt).txt
Малоруско-німецький словар. Улож. Є. Желеховський. Том І. А - О. Львів, 1886.djvu
Малоруско-німецький словар. Улож. Є. Желеховський. Том ІІ. П - Я. Львів, 1886.djvu
Малоруско-нїмецкий словар. У 2 т. Уложили Євгений Желеховский та Софрон Недїльский.txt
Малоруско-нїмецкий словар. У 2 т. Уложили Євгений Желеховский та Софрон Недїльский., Том 1 (1886).djvu
Малоруско-нїмецкий словар. У 2 т. Уложили Євгений Желеховский та Софрон Недїльский., Том 2 (1886).djvu
Новий німецько-український і українсько-німецький словник. Малишев В.Ф., Кібенко В.А..txt
Новий німецько-український і українсько-німецький словник. Малишев В.Ф., Кібенко В.А. (300dpi) (2005).djvu
Новий німецько-український і українсько-німецький словник. Малишев В.Ф., Кібенко В.А. (600dpi) (2005).djvu
Німецько-український словник лайливих слів. Укладач О. Гаврилів. Львів, 2005.djvu
Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том I. А - К. Київ, 1981.djvu
Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том ІІ. L - Z. Київ, 1981.djvu

Словники Pl-Uk & Uk-Pl:

Горощак Я. Перший лемківско-польскій словник. Лєґніца, 1993.pdf
Українсько-польський, польсько-український словник. Уклад. М. Юрковський, В. Назарук. Київ, 2003.djvu
Юрковський М., Назарук В. Українсько-польський, польсько-український словник.txt
Юрковський М., Назарук В. Українсько-польський, польсько-український словник (2003).djvu
Юрковський М., Назарук В. Українсько-польський, польсько-український словник (2003).txt

Словники Ru-Uk & Uk-Ru:

Додатки до Академічного російсько-українського словника\
Великий російсько-український політехнічний словник за ред. Благовєщенського О.С..txt
Великий російсько-український політехнічний словник за ред. Благовєщенського О.С. (2002) OCR.djvu
Великий російсько-український словник за ред. Жайворонка В.В..txt
Великий російсько-український словник за ред. Жайворонка В.В. (2003) OCR.djvu
Додатки до Академічного російсько-українського словника.txt
Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. Ленець К. В., Ставицька Л. О..txt
Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. Ленець К. В., Ставицька Л. О. Київ, 2002.djvu
Російсько - український (московсько - руський або москвинсько - русинський) медичний (лікарський) словник з іншомовними назвами. Нечай С..txt
Російсько - український (московсько - руський або москвинсько - русинський) медичний (лікарський) словник з іншомовними назвами. Нечай С. (2000).djvu
Російсько-український будівельний словник.txt
Російсько-український будівельний словник. В. М. Гордєєв, Р. Я. Зельцер, Є. А. Кожан, Е. О. Полторацька, І. Ю. Резниченко. Київ, 1994.djvu
Російсько-український математичний словник.txt
Російсько-український математичний словник. Уклад. В. Я. Карачун, О. О. Карачун, Г. Г. Гульчук. Київ, 1995.djvu
Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами. Нечай С. Київ, 2000.djvu
Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб.txt
Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів). Присяжнюк М. С. Київ, 1995.djvu
Російсько-український науково-технічний словник. Уклад. В. Перхач, Б. Кінаш.txt
Російсько-український науково-технічний словник. Уклад. В. Перхач, Б. Кінаш (2007).doc
Російсько-український науково-технічний словник. Уклад. В. Перхач, Б. Кінаш. Львів(1997).djvu
Російсько-український науково-технічний словник. Уклад. В. Перхач, Б. Кінаш. Львів (1997) OCR.djvu
Російсько-український розмовник LingvoSoft Talking PhraseBook 2006 - Rus-Ukr.exe
Російсько-український розмовник з озвучуванням LingvoSoft Talking PhraseBook.txt
Російсько-український словник. О. Ізюмов.txt
Російсько-український словник. С. Іваницький, Ф. Шумлянський.txt
Російсько-український словник. С. Іваницький, Ф. Шумлянський (1918) OCR.djvu
Російсько-український словник. Термінологічна лексика. Ніна Шило.txt
Російсько-український словник. Термінологічна лексика. Ніна Шило, Київ (2004) OCR.djvu
Російсько-український словник. У 3т. НАН України у трьох томах.txt
Російсько-український словник. У 3т. НАН України у трьох томах, Том 1 (1969) OCR.djvu
Російсько-український словник. У 3т. НАН України у трьох томах, Том 2 (1969) OCR.djvu
Російсько-український словник. У 3т. НАН України у трьох томах, Том 3 (1969) OCR.djvu
Російсько-український словник. І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк та ін. Київ, 2003.djvu
Російсько-український словник. Ізюмов О. (1926).pdf
Російсько-український словник військово-технічних термінів.txt
Російсько-український словник військово-технічних термінів. Навчальний посібник. Під ред. М. В. Гуця. Випуск І. Київ, 1994.djvu
Російсько-український словник для військовиків.txt
Російсько-український словник для військовиків (1995) OCR.djvu
Російсько-український словник для військових. Бурячок А., Демський М., Якимович Б. Київ, 1995.djvu
Російсько-український словник ділової людини. О. Олійник. Київ, 1996.djvu
Російсько-український словник за ред. Кримського А.Е. 1-3 томи.txt
Російсько-український словник за ред. Кримського А.Е. 1-3 томи (1924-30).djvu
Російсько-український словник за ред. Кримського А.Е. 1-3 томи (1924-30).pdf
Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки.txt
Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. Київ, 1994.djvu
Російсько-український словник правничої мови. Київ, 1926.pdf
Російсько-український словник природничої термінології. Х. Полонський.txt
Російсько-український словник природничої термінології. Х. Полонський (1928).pdf
Російсько-український словник синонімів. Башнякова Н.П., Вишневська Г.П. та ін..txt
Російсько-український словник синонімів. Башнякова Н.П., Вишневська Г.П. та ін. (1995) OCR.djvu
Російсько-український словник синонімів. І.О. Вирган, М.М. Полинська (2000) OCR.djvu
Російсько-український словник складної лексики. Караванський С..txt
Російсько-український словник складної лексики. Караванський С. (Annotation) (1998).djvu
Російсько-український словник складної лексики. Караванський С. Київ, 1998.djvu
Російсько-український словник сталих виразів. Вирган І.О., Пилинська М.М..txt
Російсько-український словник сталих виразів. Вирган І.О., Пилинська М.М. (2002).pdf
Російсько-український словник сталих виразів. Вирган І. О., Пилинська М. М. Харків, 2000.djvu
Російсько-український словник сталих словосполучень. Головащук С..txt
Російсько-український словник сталих словосполучень. Головащук С. (2001).djvu
Російсько-український словник сталих словосполучень. С.І. Головащук (2001).doc
Російсько-український словник термінів фізики і химії. М. Вікул.txt
Російсько-український словник термінів фізики і химії. М. Вікул (1918).pdf
Російсько-український словник технічної термінології. І. Шелудько, Т. Садовський.txt
Російсько-український словник технічної термінології. І. Шелудько, Т. Садовський (1928).pdf
Російсько-український словник фізичних термінів. Уклав Ю. В. Караван та ін. За ред. О. Б. Лисковича. Київ, 1994.djvu
Російсько-український словник фізичних термінів. Уклад. Ю. В. Караван та ін..txt
Російсько-український словник художніх термінів. Навч. посібник. Шкаруба Л. М., Спанатій Л. С. Київ (2004) OCR.djvu
Російсько-український словник художніх термінів. Шкаруба Л. М., Спанатій Л. С..txt
Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології.txt
Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології. Манець І. Г., Білецький В. С., Ященко Ю. П. За ред. Б. А. Грядущого. Донецьк, 2004.djvu
Російсько-український словничок термінів природознавства і географії. Зладив К. Дубняк.txt
Російсько-український словничок термінів природознавства і географії. Зладив К. Дубняк. Кобеляк (1917).pdf
Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник. За ред. Й. Мисака, М. Крука.txt
Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник. За ред. Й. Мисака, М. Крука. Львів, 2001.pdf
Російсько-український фразеологічний словник. В. Підмогильний, Є. Плужник. 1928.pdf
Російсько-український і українсько-російський словник - Відмінна лексика.txt
Російсько-український і українсько-російський словник. Відмінна лексика. Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. Київ, 1993.djvu
Русско-украинский словарь. Том второй. Н - приять. Киев, 1969.djvu
Русско-украинский словарь. Том первый. А - М. Киев, 1969.djvu
Русско-украинский словарь. Том третий. про - Я. Киев, 1969.djvu
Словарь російсько-український. Том другий. К - П. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1894.djvu
Словарь російсько-український. Том перший. А - К. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1893.djvu
Словарь російсько-український. Том третій. П - С. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1896.djvu
Словарь російсько-український. Том четвертий. С - Я. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1898.djvu
Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-український). С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська, Київ, 1967.djvu
Словник власних імен людей. С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська.txt
Словник ділової людини (російсько-український). О. Олійник.txt
Словник ділової людини (російсько-український). О. Олійник (1996) OCR.djvu
Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія.txt
Словник українсько-московський. Дубровський В. Київ, 1918.pdf
Українсько-російський словник. У 6 т. Ред. І. М. Кириченко.txt
Українсько-російський словник. У 6 т. Ред. І. М. Кириченко, Том 1, А - ЖЮРІ. Київ (1953) OCR.djvu
Українсько-російський словник. У 6 т. Ред. І. М. Кириченко, Том 2, З - Н. Київ (1958) OCR.djvu
Українсько-російський словник. У 6 т. Ред. І. М. Кириченко, Том 3, О - ПОДАРУНОЧОК. Київ (1961) OCR.djvu
Українсько-російський словник. У 6 т. Ред. І. М. Кириченко, Том 4, ПОДАТЕЛЬ - П'ЯТЬ. Київ(1961) OCR.djvu
Українсько-російський словник. У 6 т. Ред. І. М. Кириченко, Том 5, Р - С. Київ (1962) OCR.djvu
Українсько-російський словник. У 6 т. Ред. І. М. Кириченко, Том 6, Т - Я. Київ (1963) OCR.djvu
Українсько-російський словник синонімів. За ред. М. М. Пилинського. Київ, 1995.djvu
Українсько-російський словотворчий словник. Сікорська З. С..txt
Українсько-російський словотворчий словник. Сікорська З. С. (1985).djvu
Українсько-російський словотворчий словник. Сікорська З. С. Київ, 1985.djvu
Українсько-російський словотворчий словник. Сікорська З. С. Київ, 1995.djvu
Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник.txt
Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Олійник І. С., Сидоренко М. М. Київ, 1991.djvu
Іваницький С. Російсько-український словник. Київ, 2006.djvu

Словники Uk-Uk:

www.lemslownyk.ugu.pl\
Велика чи мала літера. Словник-довідник. Жайворонок В. В. (2004)\
Словник української мови. У 11 тт. (Index for WinDjView)\
Інтегрована лексикографічна система Словники України 3.0\
Cловник учителя та методиста.doc
Cловник учителя та методиста.txt
Kratky rusinsky slovnik. A. Hnat. Trebisov, 2003.pdf
www.lemslownyk.ugu.pl.txt
Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. Т. 1. Луцьк, 2000.djvu
Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. Т. 2. Луцьк, 2000.djvu
Бибик С. П. та ін. Словник епітетів української мови. Київ, 1998.djvu
Бухгалтерський словник. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.txt
Бухгалтерський словник. За ред. Ф. Ф. Бутинця. Житомир, 2001.djvu
Велика чи мала літера. Словник-довідник. Жайворонок В. В..txt
Велика чи мала літера. Словник-довідник. Жайворонок В. В. (2004) OCR.djvu
Великий тлумачний словник сучасної української мови, упор. Бусел В.Т..txt
Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2005.djvu
Власні імена людей словник-довідник. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П..txt
Власні імена людей словник-довідник. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. (2005) OCR.djvu
Головащук С. І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. Київ, 1995.djvu
Гринчишина Д. Г., Сербинська О. А. Словник паронімів української мови. Київ, 1986.djvu
Гуцульські говірки. Короткий словник. Відп. редактор Я. Закревська.txt
Гуцульські говірки. Короткий словник. Відповід. ред. Я. Закревська. Львів, 1997.djvu
Дарморос М., Дарморос Л. Словник технічної термінології. 1926.djvu
Дзендзелівський Й. О. Арго нововижницьких кожухарів на Волині.txt
Дзендзелівський Й. О. Арго нововижницьких кожухарів на Волині (1977) OCR.djvu
Екологія - Тлумачний словник. Мусієнко М. М. та ін. (2005) OCR.djvu
Екологія Тлумачний словник. Мусієнко М. М. та ін..txt
Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. Сербенська О., Білоус М..txt
Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. Сербенська О., Білоус М. (2003).pdf
Економічний словник-довідник. За ред. док. екон. наук, проф. С. В. Мочерного.txt
Економічний словник-довідник. За ред. док. екон. наук, проф. С. В. Мочерного (1995) OCR.djvu
Енциклопедія трипільскої цивілізації у 2х томах. Київ, 2004.txt
Енциклопедія трипільскої цивілізації у 2х томах. Том 1. Київ, 2004 (OCR).pdf
Енциклопедія трипільскої цивілізації у 2х томах. Том 2. Київ, 2004 (OCR).djvu
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі.txt
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі (1985).djvu
Етимологічний словник української мови. В 7 т..txt
Етимологічний словник української мови. В 7 т. Том 1. А - Г. Київ (1982) OCR.djvu
Етимологічний словник української мови. В 7 т. Том 2. Д - Копці. Київ (1985) OCR.djvu
Етимологічний словник української мови. В 7 т. Том 3. Кора - М. Київ (1989) OCR.djvu
Етимологічний словник української мови. В 7 т. Том 4. Н - П. Київ (2003) OCR.djvu
Етимологічний словник української мови. В 7 т. Том 5. Р - Т. Київ (2006) OCR (300dpi).djvu
Етимологічний словник української мови. В 7 т. Том 5. Р - Т. Київ (2006) OCR (500dpi).djvu
Етимологічний словник української мови. Опрацював Я. Б. Рудницький. Том І. А - Ґ. Вінніпеґ, 1962-1972.djvu
Етимологічний словник української мови. Опрацював Я. Б. Рудницький. Том ІІ. Д - Ь. Вінніпеґ, 1982.djvu
Етимологічний словник української мови. У 2-х т. Укл. Ярослав Рудницький.txt
Етимологічний словник української мови. У 2-х т. Укл. Ярослав Рудницький. Додаток (1962-82).djvu
Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології.txt
Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології (2002).pdf
Знайшов - не скач, згубив - не плач. Українські прислів'я, приказки, усталені вирази.txt
Знайшов - не скач, згубив - не плач. Українські прислів'я, приказки, усталені вирази (2002).txt
Знаки української етнокультури. Словник-довідник. В. В. Жайворонок.txt
Знаки української етнокультури. Словник-довідник. В. В. Жайворонок (2006) OCR.djvu
Коваль А. П. Спочатку було Слово - Крилаті вислови біблійного походження в українській мові (2001) OCR.djvu
Коваль А. П. Спочатку було Слово Крилаті вислови біблійного походження в українській мові.txt
Кореневий гніздовий словник української мови. Гнізда слів з вершинами - омографічними коренями. Карпіловська Є. А. Київ, 2002.djvu
Кореневий гніздовий словник української мови. Карпіловська Є. А..txt
Короткий словник жаргонної лексики української мови. Ставицька Леся.txt
Короткий словник жаргонної лексики української мови. Ставицька Лесяi, Київ (2003) (300dp) OCR.djvu
Короткий словник жаргонної лексики української мови. Ставицька Лесяi, Київ (2003) (600dp) OCR.djvu
Короткий словник перифраз. Коломієць М.П., Регушевський Є.С..txt
Короткий словник перифраз. М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський. Київ, 1985.djvu
Короткий словник синонімів української мови. Деркач П. М..txt
Короткий словник синонімів української мови. П. М. Деркач. Київ, 1960.djvu
Крилаті вислови в українській літературній мові - Афоризми, літературні цитати, образні вислови.txt
Крилаті вислови в українській літературній мові Афоризми, літературні цитати, образні вислови.txt
Крилаті вислови в українській літературній мові Афоризми, літературні цитати, образні вислови (1975) OCR.djvu
Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Миславський В. Н..txt
Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Миславський В. Н. (2006).doc
Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Миславський В. Н. (2006).pdf
Лисенко П. С. Словник поліських говорів. Київ, 1974.djvu
Малий політологічний словник.doc
Малий політологічний словник.txt
Матеріали до словника буковинських говірок, Випуск 1 (1971) OCR.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок, випуск 2 (1971), 3 (1972), 5 (1978), 6 (1979).txt
Матеріали до словника буковинських говірок, Випуск 2 (1971) OCR.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок, Випуск 3 (1972) OCR.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок, Випуск 5 (1978) OCR.djvu
Матеріали до словника буковинських говірок, Випуск 6 (1979) OCR.djvu
Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області.txt
Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. Одеса, 1958.djvu
Народ скаже - як зав'яже. Українські народні прислів'я, приказки, загадки.txt
Народ скаже - як зав'яже. Українські народні прислів'я, приказки, загадки (1973) OCR.djvu
Номис М. Українськi приказки, прислiв’я і таке інше.txt
Номис М. Українськi приказки, прислiв’я і таке інше (1993) OCR.djvu
Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. М. Ласло-Куцюк. Том ІV. П - Я. Вінніпеґ, 1994.pdf.pdf
Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том І. А - Д. Вінніпеґ, 1979.pdf
Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том ІІ. Е - Л. Вінніпеґ, 1982.pdf
Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том ІІІ. М - О. Вінніпеґ, 1988.pdf
Огієнко І., Проф. Український стилістичний словник. Львів, 1924.pdf
Огієнко І. Словник місцевих слів, у літературній мові не вживаних.txt
Орфоепічний словник. Погрібний М.І..txt
Орфоепічний словник. Погрібний М.І. (1986).txt
Орфоепічний словник. Уклав М. І. Погрібний. Київ, 1983.djvu
Орфоепічний словник. Уклав М. І. Погрібний. Київ, 1986.djvu
Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок. Івано-Франківськ, 2004.pdf
Пискунов Ф. Словарь живого народного, письменного и актового языка русских южан Российской и Австрийско-Венгерской империи. Киев, 1882.pdf
Полонський Ч. Словник природничої термінології (проект). 1926.pdf
Політичний словник.txt
Політичний словник (1976) OCR.djvu
Практичний словник синонімів української мови. Караваньский С. Київ, 2000.djvu
Прізвища закарпатських українців - Історико-етимологічний словник. Чучка Павло.txt
Прізвища закарпатських українців - Історико-етимологічний словник. Чучка Павло (2005) OCR.djvu
Піпаш Ю.О., Галас Б.К. Матеріали до словника гуцульських говірок.txt
Піпаш Ю.О., Галас Б.К. Матеріали до словника гуцульських говірок (2005) OCR.djvu
Складні випадки наголошення - Словник-довідник. Головащук С.І..txt
Складні випадки наголошення - Словник-довідник. Головащук С.І. (1995).djvu
Словарь карпатоукраинского торуньского говора. Москва, 2001.djvu
Словарь української мови. Грінченко Б..txt
Словарь української мови. Грінченко Б. Том І. А - Ж. Київ, (1907) 1958 (OCR).djvu
Словарь української мови. Грінченко Б. Том ІV. Р - Я. Київ, (1909) 1997 (OCR).djvu
Словарь української мови. Грінченко Б. Том ІІ. (додаток) (OCR).djvu
Словарь української мови. Грінченко Б. Том ІІ. З - Н. Київ, 1996 (OCR).djvu
Словарь української мови. Грінченко Б. Том ІІІ. О - П. Київ, (1909) 1996 (OCR).djvu
Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІІ. З - Н. Київ, 1908.pdf
Словник-довідник з культури української мови.txt
Словник-довідник з культури української мови. Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. Київ, 2006.djvu
Словник-довідник з українського літературного слововживання. Головащук С..txt
Словник-довідник з українського літературного слововживання. Головащук С. (2004).doc
Словник-довідник з українського літературного слововживання. Головащук С. І. Київ, 2004.djvu
Словник античної мітології. Упоряд. Козовик І.Я., Пономарів О.Д..txt
Словник античної мітології. Упоряд. Козовик І.Я., Пономарів О.Д. (2006) OCR.djvu
Словник античної міфології. Козовик І. Я., Пономарів О. Д..txt
Словник античної міфології. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. (1989) OCR.djvu
Словник антонімів української мови. Полюга Л. М..txt
Словник антонімів української мови. Полюга Л. М.Київ, 2004 (OCR).djvu
Словник бойківських говірок. Частина 1. А-Н. Частина 2. О-Я. Онишкевич М. Й..txt
Словник бойківських говірок. Частина друга. О - Я. Онишкевич М. Й. Київ, 1984.djvu
Словник бойківських говірок. Частина перша. А-Н. Онишкевич М. Й. Київ, 1984.djvu
Словник буковинських говірок. За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці, 2005.djvu
Словник давньоукраїнської міфології. Плачинда С..txt
Словник давньоукраїнської міфології. Плачинда С. (1993).djvu
Словник ділової мови. М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. 1930.pdf
Словник епітетів української мови.txt
Словник епітетів української мови (1998) OCR.djvu
Словник журналіста - Терміни, мас-медіа, постаті.djvu
Словник журналіста - Терміни, мас-медіа, постаті.txt
Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустівського району. Сабадош І. В. Ужгород, 2008.pdf
Словник західнополіських говірок У 2 томах. Аркушин Г..txt
Словник західнополіських говірок У 2 томах. Аркушин Г., Том 1 (2000) OCR.djvu
Словник західнополіських говірок У 2 томах. Аркушин Г., Том 2 (2000) OCR.djvu
Словник місцевих слів у літературній мові не вживаних. Огієнко І. Жовква, 1934.djvu
Словник наголосів української літературної мови. Погрібний М. І..txt
Словник наголосів української літературної мови. Погрібний М. І. Київ, 1959 (OCR).djvu
Словник обліково-економічних термінів. За ред. Ф. Ф. Бутинця, М. Добії, Т. Б. Тріфонова. Житомир, 2004.djvu
Словник паронiмiв української мови. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А..txt
Словник паронiмiв української мови. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. (1986) OCR.djvu
Словник поліських говорів. Лисенко П..txt
Словник поліських говорів. Лисенко П. (1974).djvu
Словник синонімів української мови. Полюга Л. М..txt
Словник синонімів української мови. Полюга Л. М. (2006).doc
Словник скорочень в українській мові.txt
Словник скорочень в українській мові. За ред. Л. С. Паламарчука. Київ, 1988 (OCR).djvu
Словник соціологічних і політологічних термінів. Астахова В.І., Даниленко В.І. та ін..txt
Словник соціологічних і політологічних термінів. Астахова В.І., Даниленко В.І. та ін. (1993) OCR.djvu
Словник староукраїнської мови XIV - XV ст. Том 1. А - М. Київ, 1977.djvu
Словник староукраїнської мови XIV - XV ст. Том 2. Н - Я. Київ, 1978.djvu
Словник староукраїнської мови XIV — XV ст. У 2 т. (1978).txt
Словник сучасного українського сленгу. Кондратюк Т. М..txt
Словник сучасного українського сленгу. Упоряд. Т. М. Кондратюк. Харків, 2006.djvu
Словник технічної термінології. І. Шелудько, Т. Садовський. 1928.pdf
Словник труднощів української мови.txt
Словник труднощів української мови. За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ, 1989.djvu
Словник української мови. П. Білецький-Носенко. Київ, 1966.djvu
Словник української мови. Том восьмий. ПРИРОДА - РЯХТЛИВИЙ. Київ, 1977.djvu
Словник української мови. Том дев'ятий. С. Київ, 1978.djvu
Словник української мови. Том десятий. Т - Ф. Київ, 1979.djvu
Словник української мови. Том другий. Г - Ж. Київ, 1971.djvu
Словник української мови. Том одинадцятий. Х - Ь. Київ, 1980.djvu
Словник української мови. Том п'ятий. Н - О. Київ, 1974.djvu
Словник української мови. Том перший. А - В. Київ, 1970.djvu
Словник української мови. Том сьомий. ПОЇХАТИ - ПРИРОБЛЯТИ. Київ, 1976.djvu
Словник української мови. Том третій. З. Київ, 1972.djvu
Словник української мови. Том четвертий. І - М. Київ, 1973.djvu
Словник української мови. Том шостий. П - ПОЇТИ. Київ, 1975.djvu
Словник української мови. У 11 тт. (1970-1980).txt
Словник української мови. Упор. Б. Грінченко. За ред. С. Єфремова, А. Ніковського. Том ІІІ. К - Н. Київ, 1928.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 1. А. Львів, 1994.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 2. Б - Богуславець. Львів, 1994.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 3. Б - В. Львів, 1996.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 4. В. Львів, 1997.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 6. В - Г. Львів, 1999.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 7. Г - Д. Львів, 2000.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 8. Д. Львів, 2001.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 11. З. Львів, 2004.djvu
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 12. З. Львів, 2005.djvu
Словник української мови в малюнках. Коломієць М. П..txt
Словник української мови в малюнках. Коломієць М.П. Київ, 1995.djvu
Словник фразеологізмів української мови. Ред. Винник В.О..txt
Словник фразеологізмів української мови. Ред. Винник В.О. Київ, 2003 (OCR).djvu
Словник фразеологічних антонімів української мови. Калашник В. С., Колоїз Ж. В..txt
Словник фразеологічних антонімів української мови. Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Київ, 2004 (OCR).djvu
Словник фразеологічних синонімів. Коломієць М.П., Регушевський Є.С..txt
Словник фразеологічних синонімів. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. (1988).doc
Словник фразеологічних синонімів. Коломієць Н. Ф., Регушевський Е. С. Під ред. В. А. Винника. Київ, 1988.djvu
Словник церковно-обрядової термінології. Пуряєва Наталія.txt
Словник церковно-обрядової термінології. Пуряєва Наталія (2001) OCR.djvu
Словник іншомовних слів - тлумачення, словотворення та слововживання. Бибик С. П., Сюта Г. М..txt
Словник іншомовних слів - тлумачення, словотворення та слововживання. Бибик С. П., Сюта Г. М. (2006) OCR.djvu
Словник іншомовних слів. За редакцією О. С. Мельничука.txt
Словник іншомовних слів. Морозов С. М., Шкарапута Л. М..txt
Словник іншомовних слів. Морозов С. М., Шкарапута Л. М. (2000).djvu
Словник іншомовних слів. Морозов С. М., Шкарапута Л. М. (2000).txt
Ставицька Л. Український жаргон. Словник. Київ, 2005.djvu
Стилістика й редагування - Практичний словник-довідник журналіста. Капелюшний А.О..txt
Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналісти. Капелюшний А. О. Львів, 2002.djvu
Ткач Людмила. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX - на початку XX ст..txt
Ткач Людмила. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX - на початку XX ст. (2000) OCR.djvu
Тлумачний словник української мови. А. Івченко. Харків, 2002.djvu
Тлумачний словник української мови. Івченко А..txt
Топонімічний словник України. Словник-довідник. Янко М. Т. Київ, 1998.djvu
Топонімічний словник України. Янко М.Т..txt
Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць.txt
Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць (1987).djvu
Українська літературна вимова і наголос Словник-довідник. Єрмоленко С.Я, Сологуб Н.М..txt
Українська літературна вимова і наголос Словник-довідник. Єрмоленко С.Я, Сологуб Н.М. Київ (1973).djvu
Українська мова - Енциклопедія.txt
Українська мова - Енциклопедія (2004) OCR.djvu
Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (2003) OCR.djvu
Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ, 2001.djvu
Українська мова Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів.txt
Український жарґон. Словник. Ставицька Леся (2005).txt
Український жарґон. Словник. Ставицька Леся (2005) OCR.djvu
Український словотвір у термінах. Словник-довідник. Вакарлюк Л. О., Панцьо С. Є. Тернопіль, 2007.djvu
Український словотвір у термінах. Словник-довідник. Вакарюк Л. О., Панцьо С. Є..txt
Український стилістичний словник. І. Огієнко.txt
Український стилістичний словник. І. Огієнко (1924).pdf
Фразеологічний словник української мови. Книга 1. Київ, 1993.djvu
Фразеологічний словник української мови. Книга 2. Київ, 1993.djvu
Фразеологічний словник української мови. Ужченко, В. Д., Ужченко Д. В..txt
Фразеологічний словник української мови. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Київ, 1998.djvu
Фразеологічний словник української мови у 2 книгах. Книга 1.txt
Фразеологічний словник української мови у 2 книгах. Книга 2.txt
Фінансовий словник. Ковальчук А. Т..txt
Фінансовий словник. Ковальчук А. Т. (2006) OCR.djvu
Чучка П. Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник. Львів, 2005.djvu
Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник. Львів, 2008.djvu
Яворницький Д. І. Словник української мови. Том І. А - К. Катеринослав, 1920.djvu
Імена та по батькові, поширені в Україні - додаток до Великого тлумачного словника.txt
Імена та по батькові, поширені в Україні - додаток до Великого тлумачного словника (2005) OCR.djvu
Інверсійний словник української мови.txt
Інверсійний словник української мови. Київ, 1985.djvu
Інтегрована лексикографічна система Словники України 3.0.txt
Історичний словник українського язика. Під ред. Є. Тимченка.txt
Історичний словник українського язика. Під ред. Є. Тимченка. Том 1, Зошит 1 (1930-32).djvu
Історичний словник українського язика. Під ред. Є. Тимченка. Том 1, Зошит 2 (1930-32).djvu
Історичний словник українського язика. Т. І. А - Ж. Зошит ІІ (Г - Ж). Харків - Київ, 1932.djvu
Історичний словник українського язика. Т. І. А - Ж. Харків - Київ, 1930.djvu

Словники інши:

Англо-українсько-російський словник усталених виразів. Медведєва Л. М., Медведєва Н. Ю. Київ, 1992.djvu
Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу.txt
Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. Київ, 2007.pdf
Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів - тлумачення, словотворення та слововживання. Харків, 2006.djvu
Доманицький В. Словарик. Пояслення чужих та не дуже зрозумілих слів. Київ, 1906.pdf
Еспансько-український словник. О. Буній. Буенос-Айрес - Рим, 1993.djvu
Короткий англо-українсько-російський словник наукової лексики.txt
Короткий англо-українсько-російський словник наукової лексики. Київ, 2001.djvu
Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту.txt
Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту. Уклад. О. І. Лесюк. Київ, 1996.djvu
Маркевич А. П., Татарко К. И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь. Терминология и номенклатура. Киев, 1983.djvu
Медведєва Л.М., Дайнеко. Англо-український словник парних словосполучень.txt
Медведєва Л.М., Медведєва Н.Ю. Англо-українсько-російський словник усталених виразів.txt
Медведєва Л.М., Медведєва Н.Ю. Англо-українсько-російський словник усталених виразів (1992) OCR.djvu
Німецько-українсько-російський словник шкіргалантерейної промисловості. Укл. В.-С. Сидоров (2004).pdf
Німецько-українсько-російський словник шкіргалантерейної промисловості. Укл. В.С. Сидоров.txt
Російсько-українсько-английський військовый словник (OCR).djvu
Російсько-українсько-англійський військовий словник.txt
Російсько-українсько-англійський військовий словник. Укл. В. Я. Карачун, І. А. Черненко, С. М. Чиж, О. О. Карачун. Київ, 2001.djvu
Російсько-українсько-латинський зоологічний словник. О. П. Маркевич, К. І. Татарко. Київ, 1983.djvu
Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.txt
Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов (1992) OCR.djvu
Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Биохимия, физиология, химия. Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. Киев, 1992.djvu
Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология. С. Ф. Пастощук. Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. Киев, 1993.djvu
Русько-німецький словар. Уложив О. Попович. Чернівці, 1904.pdf
Словарь трудных случаев употребления созвучных слов в русском языке. Н. В. Сурова, М. В. Тюменцев-Хвыля, Т. М. Хвыля-Тюменцева. Киев, 1999.djvu
Словник обліково-економічних термінів. Універсальний перекладний словник.txt
Словник обліково-економічних термінів. Універсальний перекладний словник (2004) OCR.djvu
Словник іншомовних слів. Уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ, 2000.djvu
Українсько-китайський словник. Пекін, 1999.djvu
Чжен Шупу. Українсько-китайський словник.txt
Чжен Шупу. Українсько-китайський словник (1999).djvu
Японсько-український розмовник.pdf
Японсько-український розмовник.txt
Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої Політики. Київ, 2003.pdf
Андрущенко В. Вступ до філософії. Великі філософи. Навчальний посібник. Київ - Харків, 2005.djvu
Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соцальна флософя. Курс лекцй. Кив, 1996.djvu
Андрущенко В. П. Історя соцально флософ (Захдновропейський контекст). Кив, 2000.djvu
Античні поетики. Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво. Київ, 2007.pdf
Арендт Х. Джерела тоталітаризму. Київ, 2005.djvu
Арендт Х. Люди за темних часів. Київ, 2008.pdf
Арон Реймон. Вступ до філософії історії. Есе про межі історичної об'єктивності. Київ, 2005.pdf
Арон Реймон. Етапи розвитку соціологічної думки. Київ, 2004.pdf
Артюх В. О. Тяглість історії й історія тяглості. Українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття. Суми, 2010.doc
Арістотель. Політика. Київ, 2005.djvu
Баландьє Жорж. Політична антропологія. Київ, 2002.pdf
Барт Р. Фрагменти мови закоханого. Львів, 2006.pdf
Беньямін В. Вибране. Львів, 2002.pdf
Богдановський І. В. Логіка. Опорний конспект лекцій. Київ, 2004.pdf
Боголюбов Н. Философия религии. Часть І. Историческая. Том І. Киев, 1915.djvu
Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ, 2004.pdf
Бодріяр Жан. Симулякри і симуляція. Київ, 2004.pdf
Боецій Северин. Розрада від філософії. Київ, 2002.pdf
Буало Нікола. Мистецтво поетичне. Київ, 1967.pdf
Бібліографія української історії філософії 1960 - 2005 рр. Упорядник С. Кудра. Київ, 2009.pdf
Бібліографія Філософсько-антропологічні читання. Творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження). Частина 1. Київ, 2010.pdf
Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 - 2004 рр. Упорядник С. Кудра. Київ, 2006.pdf
Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. Київ, 2002.pdf
Вальденфельс Бернард. Топографія Чужого. Студії до феноменології Чужого. Київ, 2002, 2004.pdf
Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія окмуністичної утопії. Київ, 1999.djvu
Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Київ, 1998.pdf
Вейн П. Чи вірили греки у свої міфи. Львів, 2003.pdf
Вельш, Вольфґанґ. Наш постмодерний модерн. Київ, 2004.djvu
Возняк В. С. Метафизика рассука и разума. Опыт несистематической самокритики. Киев, 1994.djvu
Возняк В. С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема. Дрогобич, 2008.pdf
Волинка Г. І., Мозгова Н. Г., Федів Ю. О. Філософія і філософські науки. Посібник для підготовки до кандидатських іспитів. Київ, 2006.djvu
Вступ до флософ. Велик флософи. Кив, 2004.djvu
Вступ до флософ. Велик флософи. Навчальний посбник. Харкв, 2005.djvu
Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. Збірник. Київ, 1990.pdf
Габермас, Юрґен. Структурні перетворення у сфері відкритості. Львів, 2000.pdf
Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. Київ, 2001.pdf
Гайдеґґер Мартін. Дорогою до мови.txt
Гайдеґґер Мартін. Дорогою до мови (2007) OCR.djvu
Геґель Г. В. Ф. Феноменологія духу. Київ, 2004.pdf
Геґель Ґ. В. Ф. Феноменологія духу. Київ, 2004.pdf
Геґель Ґеорґ Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або Природне право і державознавство. Київ, 2000.pdf
Горський В. С. Історя укрансько флософ. Купс лекцй. Кив, 1997.djvu
Гусєв В. І. Вступ до метафізики. Навчальний посібник. Київ, 2004.djvu
Гільдебранд Дітріх фон. Етика. Львів, 2002.pdf
Гільдебранд Дітріх фон. Що таке філософія. Львів, 2008.pdf
Декарт Р. Метафізичні розмисли. Київ, 2000.pdf
Дельоз Ж., Гваттарі Ф. Капіталізм і шизофренія. Анти-Едіп. Київ, 1996.pdf
Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи, теорії, автори. Київ, 2008.djvu
Дерида Дак. Письмо та відмінність. Київ, 2004.pdf
Дерріда Жак. Дарувати час. Львів, 2008.pdf
Дерріда Жак. Позиції. Київ, 1994.pdf
Дідро Дені. Парадокс про актора. Київ, 1966.pdf
Енгельс Ф. Листи про історичний матеріалізм (1890 - 1894). Київ, 1980.pdf
Ерышев А. А., Лукашевич Н. П., Сластенко Е. Ф. Логика. Учебное пособие. Киев, 2004.pdf
Жарких В. Ю. Вплив гуманістичного прагматизму на розвиток сучасного суспільства. Київ, 2010.djvu
Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ, 2001.pdf
Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ, 2001 (скан 2).pdf
Кант І. Естетика. Львів, 2007.pdf
Кант І. Критика чистого розуму. Київ, 2000.djvu
Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. Київ, 2005.pdf
Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму. Київ, 2004.djvu
Кант Імануель. Критика практичного розуму. Київ, 2004.pdf
Козеллек Райнгарт. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу. Київ, 2005.pdf
Козеллек Райнгарт. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Київ, 2006.pdf
Конверський А. ґ. Логка. Кив, 2004.djvu
Кримський С. Ранкові роздуми. Київ, 2009.djvu
Левинський В. Етика і соціалізм. Прага, 1922.djvu
Левинський В. Мистецтво і соціалізм. Відень - Київ, 1920.djvu
Леві-Строс К. Первісне мислення. Київ, 2000.pdf
Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін. За заг. ред. проф. В. Д. Титова. Харків, 2005.pdf
Макінтайр Е. Після чесноти. Дослідження з теорії моралі. Київ, 2002.pdf
Малевич К. Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика. Витебск, 1922.pdf
Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму. Київ, 2005.pdf
Марк Аврелій. Наодинці з собою. Роздуми. Львів, 2007.pdf
Марсель Габріель. Homo Viator. Київ, 1999.pdf
Мартін Гайдеґґер очима сучасників. Київ, 2002.pdf
Мацько Л. І., Мацько О.М. Риторика. Кив, 2006.djvu
Менцвель Анджей. Родинна Європа — вперше. Київ, 2007.pdf
Мерло-Понті, Моріс. Феноменологія сприйняття. Київ, 2001.djvu
Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ, 2003.pdf
Мозгова Н. Г. Логка. Навчальний посбник. Кив, 2007.djvu
Москалик Г. Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій. Київ, 2009.djvu
Мінаков М. Історія поняття досвіду. Київ, 2007.pdf
Наторп П. Народна культура й культура особистості. Львів, 1921.pdf
Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. Львів, 2002.pdf
Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. Навч. посібник. За ред. М. Ф. Тарасенка. Київ, 1997.djvu
Платон. Бенкет. Львів, 2005.pdf
Платон. Діалоги. Харків, 2008.pdf
Платон. Оборона Сократа. Київ - Ляйпціґ.djvu
Полисаєв О. П. Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологічного освоєння світу. Київ, 2009.djvu
Помян К. Порядок часу. Київ, 2008.pdf
Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1. У полоні Платонових чарів. Київ, 1994.pdf
Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. Том 2. Спалах пророцтва. Гегель, Маркс та послідовники. Київ, 1994.pdf
Поппер Карл. Злиденність історицизму. Київ, 1994.pdf
Проблема смислу у філософії та культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції 15-17 травня 2008 р. м. Дрогобич. Дрогобич, 2008.pdf
Рамірес Хосе Луїс. Поновлення Риторики як основи громадянства і освіти. Київ, 2008.pdf
Рікер Поль. Ідеологія та утопія. Київ, 2005.djvu
Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. Навчальний посібник. Київ, 1996.pdf
Сковорода Г. С. Сочинения. (под ред. Д. И. Багалея). Харьков, 1894.pdf
Сломський Войцех. Філософія в житті. Варшава - Львів, 2003.pdf
Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат. Київ, 2005.pdf
Стеллецкий Н. Странствующий украинский философ Г.С.Сковорода.pdf
Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. Київ, 1996.pdf
Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. Упорядники В. В. Лях, В. С. Пазенок. Київ, 1996.pdf
Туренко О. С. Страх. Спроба філософського усвідомлення феномена. Київ, 2006.djvu
Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Київ, 2005.pdf
Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Київ, 2005 (скан 2).pdf
Фаулз Д. Арістос. Вінниця, 2003.pdf
Федв Ю. О., Мозгова Н. Г. Історя укрансько флософ. Навчальний посбник. Кив, 2001.djvu
Флософськ абриси сучасно освти. Предборська І., Вишинська Г., Гайденко В., Гамрецька Г. та н. Суми, 2006.djvu
Флософя освти. Науковий часопис. в„–1, Кив, 2005.djvu
Флософя освти. Науковий часопис. в„–2, Кив, 2005.djvu
Флософя полтики. Пдручник. Авт.-упоряд. В. П. Андрущенко. Кив, 2003.djvu
Флософя стор. Пдручник. Харкв, 2006.djvu
Філософія. Навчальний посібник. С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада. За заг. ред. С. П. Щерби. Київ, 2004.pdf
Хоткевич Г. Григорій Савич Сковорода. Короткий його життєпис і обрані місця з творів та листів. Харків, 1920.djvu
Читанка з філософії у 6 книгах. Книга 1. Філософія стародавнього світу. Київ, 1992.pdf
Читанка з філософії у 6 книгах. Книга 6. Зарубіжна філософія ХХ століття. Київ, 1993.pdf
Шюц А., Томас Л. Структури життєсвіту. Київ, 2004.pdf
Шіллер Фрідріх. Естетика. Київ, 1974.pdf
Щокін Г. В. Культура і антикультура. Хто кого. Статті. Київ, 2003.pdf
Ющенко П. А. Національна ідея як матриця формування особистості. Соціально-філософський аналіз. Київ,2009.djvu
Янарас Х. Нерозривна філософія. Нариси вступу до філософії. Київ, 2000.pdf
Ґадамер, Ганс-Ґеорг. Істина і метод. Том ІІ. Київ, 2000.pdf
Ґадамер, Ганс-Ґеорґ. Істина і метод. Т І. Київ, 2000.djvu
Ґадамер Ганс-Ґеорг. Герменевтика і поетика. Вибрані твори. Київ, 2001.pdf
Ґордер Ю. Світ Софії. Роман про історію філософію. Львів, 2007.pdf
Etienne Marcel. L'Hetman Maxime. Paris, 1890.pdf
Five russian plays with one from the ukrainian (The Babylonian Captivity by Lesya Ukrainka). New York, 1916.pdf
Gogol N. V. Taras Bulba. N. Y., 1917.pdf
Kobzar. Wybir dejakych najkraszczych poezyj Tarasa Szewczenka. Zladyw W. Ochrymowycz. Lwow, 1914.djvu
Kwitka. Oksana ou l'orgueil villageois et ses Rava. Paris, 1854.pdf
Puccini G. Madama Butterfly (Мала добродійка метелик). Пер. С. Чарнецький. Чернівці, 1909.djvu
Shevchenko T. A shpatsir mit fargenign un nit on moral. Amherst (на ідіш).djvu
Sienkiewicz H. Ogniem i mieczem. Powiesc z lat dawnych. Tom I. Warszawa, 1885.pdf
Sienkiewicz H. With fire and sword. Boston, 1896.pdf
Six lyrics from the ruthenian of Taras Shevchenko, also the song of the merchant Kalashnikov from the russian of Mikhail Lermontov (by E. L. Voynich). London, 1911.djvu
Starzenski, Leopold. Syn Bohdana. Lwow, 1868.djvu
Авербах Б. Товкач. Оповідання з чорного лісу. Пер. П. Куліш. Коломия, 1913.djvu
Азімов А. Кінець вічності. Вибрані твори. Київ, 1990.djvu
Акорди. Антологія української лірики від смерти Шевченка. Уложив І. Франко. Львів, 1903.pdf
Алданов М. А. Огонь и Дым. Париж, 1922.djvu
Андрев Л. В туман (пер. Ю.Т.П.). Чикаго.djvu
Андрухович Ю. І. Екзотична птахи і рослини з додатком Індія. Колекція віршів. Івано-Франківськ, 2002.pdf
Антологія польської поезії. Том другий. Київ, 1979.djvu
Антологія польської поезії. Том перший. Київ, 1979.djvu
Антонич Б.-І. Зелена Євангелія. Львів, 1938.pdf
Антонич Б.-І. Книга Лева. Львів, 1936.pdf
Антонич Б.-І. Привітання життя. Львів, 1931.pdf
Антонич Б.-І. Ротації. Львів, 1938.pdf
Антонич Б.-І. Три перстені. Львів, 1934.pdf
Афанасьєв-Чужбинський О. С. Українські поезії. Львів, 1912.djvu
Бабій О. Гнів. Львів, 1922.djvu
Бабій О. Ненависть і любов. Львів, 1921.djvu
Бабій Є. В кіхтях розпусти або над безоднею пропасти. 1921.djvu
Багряний І. Генерал. 1948.djvu
Багряний І. Розгром. 1948.djvu
Барвінок Г. Русалка. Коломия.djvu
Барвінський П. (Ізраільтенко). Нариси й оповідання. Том перший. Полтава, 1907.pdf
Барка В. Жайворонкові джерела. Нью-Йорк, 1956.djvu
Бах А. Цар-голод. Пер. М. Залізняк. Нью-Йорк, 1918.pdf
Бернсон Б. Laboremus. Пер. Л. Лопатинський. Львів, 1901.pdf
Богданов А. Червона зоря. пер. О. Нитка. Берлін, 1922.djvu
Боги. Міфи Давньої Греції.djvu
Боги. Міфи Давньої Греції.txt
Борачок Ю. Димитрий. Львів, 1914.djvu
Будзиновський Б. Хрунь і чорт. Львів.djvu
Будзиновський В. Ні парубки, ні вдівці. Польовання. Пітсбург.djvu
Буш В. Максим і Марко. Львів, 1921.djvu
Білецький-Носенко П. Гостинець землякам. Казки сліпого бандуриста чи співи об різних річах. Київ, 1871.pdf
Білецький-Носенко П. Приказки. В чотирьох частях. Часть третя. Київ, 1871.pdf
Білібін В. В. Дракони. Львів, 1922.djvu
Ваврисевич М. Лісова казка. Львів, 1922.djvu
Вайнер Камімяр М. Доля Галицького сироти. Нью-Йорк.djvu
Ванченко-Писанецький К. Катерина. Нью-Йорк.djvu
Васильківський В. Лови.djvu
Васильченко С. Оповідання. Київ, 1915.djvu
Винниченко В. Біля машини. Scranton, 1916.djvu
Винниченко В. Біля машини. Scranton, 1916_.djvu
Винниченко В. Голод. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Гріх. Київ - Ляйпціґ, 1920.djvu
Винниченко В. Дизгармонія. Київ, 1907.djvu
Винниченко В. Записна книжка.djvu
Винниченко В. Краса і сила.djvu
Винниченко В. Кузь та Грицунь. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. На той бік.djvu
Винниченко В. Промінь сонця. Київ, 1919.djvu
Винниченко В. Сонячна машина. Київ, 1989.djvu
Винниченко В. Твори. Том 2. Голота. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Твори. Том 3. Боротьба. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Твори. Том 4. Кузь та Грицунь. І інші оповідання. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Твори. Том 6. Рівновага. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Твори. Том 7. По-свій! Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Твори. Том 9. Босяк. І інші оповідання. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Твори. Том 10. Чесність з собою. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Твори. Том 11. Київ-Відень, 1919.djvu
Винниченко В. Хома Прядка. Студент. Фрайштадт, 1916.djvu
Винниченко В. Чесность с собой. Берлин.djvu
Винниченко В. і Деде В. Повісти й оповідання. Львів, 1903.djvu
Вишиваний В. Минайють дні... Відень, 1921.djvu
Вишня О. Діли небесні.djvu
Вишня О. Що може циркуляр наробити.djvu
Вовчок М. Дев'ять братів і десята сестриця Галя. Нью-Йорк.djvu
Вовчок М. Дяк. Нью-Джерсі, 1916.djvu
Вовчок М. Кармелюк. Невільничка. Вінніпеґ, Ман, 1917.djvu
Вовчок М. Народні оповідання. Том ІІІ. Пер. В. Доманицький. Львів, 1904.pdf
Володиславич А. Орли. Львів, 1907.djvu
Володський А. Ф. Орися (В каламутній воді). Нью-Йорк, 1919.djvu
Володський А. Ф. Панна Штукарка. Нью-Йорк, 1918.djvu
Воробкевич І. Твори. Том 1. Львів, 1909.djvu
Воробкевич І. Твори. Том 2. Львів, 1911.djvu
Вороний М. В сяйві мрій (не всі сторінки!). 1913.djvu
Вік (1798 - 1898). Том другий. Київ, 1902.pdf
Вік (1798 - 1898). Том третій. Київ, 1902.pdf
Вік (1798-1898). Київ, 1900.pdf
Вільшенко Я. Вифлеємська зоря. Львів, 1922.djvu
Вільшенко Я. Червона шапочка. Львів, 1921.djvu
Гаврилко М. На румовищах. Краків, 1910.djvu
Гайне Г. Подорож на Гарц. 1902.pdf
Галичанин. Литературный сборник. Книга 1. Выпуск 1, Выпуск 2. Львов, 1862-63.pdf
Гауптман Г. Ткачі. Драма з сорокових років. Пер. М. Павлик. Львів, 1898.pdf
Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка. Київ, 1990.djvu
Гебдовська Н. О. Андромаха. Спогади, вірші. Київ, 2002.pdf
Гессе Г. Гра в бісер. Київ, 1983.djvu
Гете Й. В. Фавст. Перша частина. Пер. Д. Загула. Київ - Відень, 1919.djvu
Гетьман Петро Сагайдачний. З повісті Д. Мордовця, з додатками й одмінами, переробила М. Загірня. Катеринослав-Ляйпціґ.djvu
Гнатюк В. Пригоди наймолодшого брата. Скрентон.djvu
Гнедич Н. И. Сочинения. СПб, 1854.djvu
Гоголь М. Ніс.djvu
Гоголь М. Ніч перед Рождеством. 1914.djvu
Гоголь М. Тарас Бульба. Пер. С. Віль. Вінніпеґ.djvu
Гоголь Н. В. Сочинения. Том I. Москва, 1889.pdf
Гоголь Н. В. Сочинения. Том V. Москва, 1889.pdf
Голубець М. Фрагменти. Львів, 1909.djvu
Горбач К. Мій слід на воді. Мюнхен, 1976.djvu
Горотак П. Дияболічні параболи. Поезії. Зальцбурґ, 1947.djvu
Гребенка Е. П. Сочинения. Том I (1836 – 1840). СПб, 1862.pdf
Гребінка Є. П. Чайковский (пер. К. Климович). Львів, 1891.pdf
Гриневич Ф. Сатирично-гумористичні монологи для сцени. Книжка перша. Львів, 1922.djvu
Гринченко Б. Д. Малорусские разсказы, сказки и пр. Чернигов, 1901.pdf
Гринюк Л. Весняні вечері. Київ-Ляйпциг.djvu
Грицай О. Утеча Олекси Перхуна..djvu
Грнченко Б. Хата. Франштадт, 1918.djvu
Грінченко Б. На новий шлях. Київ, 1906.pdf
Гугу. Лесик і коминяр. Львів, 1922.djvu
Гуменна Д. Мана. Нью-Йорк, 1952.pdf
Гуменна Д. Хрещатий яр (Київ 1941-43). Роман-хроніка. Нью-Йорк, 1956.pdf
Гюго В. Собор Паризької Богоматері. Київ, 1976.djvu
Два брати. З байок Братів Ґріммів. Нью-Джерсі, 1914.djvu
Декламації з ілюстраціями читальням імені Михайла Качковського. Львов, 1905.pdf
Денисенко М. Наша Січ-мати. Львів, 1922.djvu
Держирука В. Чорна свитка. 1919.djvu
Дерлиця М. Композитор і інші оповідання. 1904.pdf
Диканський В. Колєги. Відень-Київ, 1921.djvu
Для отради. Монологи, куплети, декламації, шутки і бистроумки. Львів, 1910.djvu
Дмитренко М. Михайлик. 1949.pdf
Дмитренко М. Михайлик. Київ - Львів, 1950.pdf
Дмитренко М. Учителька. Київ - Львів, 1949.pdf
Доброокий. Спогади про Івана Світличного. Київ, Час, 1998.djvu
Доброокий. Спогади про Івана Світличного. Київ, Час, 1998.txt
Добірка різноманітніх українських книжок.txt
До волі. Літературний журнал. Рік І. Число 1. 1948.pdf
До волі. Літературний журнал. Рік І. Число 2. 1948.pdf
До волі. Літературний журнал. Рік ІІ. Число 3. 1949.pdf
До волі. Літературний журнал. Рік ІІ. Число 4. 1949.pdf
До волі. Літературний журнал. Рік ІІ. Число 5. 1949.pdf
Дубове листя. Альманах на згадку про П. О. Кулиша. (упорядкували Чернявський, Коцюбинський, Гринченко). Київ, 1903.pdf
Дудко Ф. Гріх. Львів, 1922.djvu
Елі-езер. Учитель. 1949.pdf
Ентоні Т., Літтл А. Приборкання тигра. Олександрія, 2008.pdf
Журба Г. Меланка. Київ-Тарнів, 1922.djvu
З-над хмар і з долин. Альманах. Впорядкував М. Вороний. Одеса, 1903.djvu
Залозецький В. Під осіннім небом. Київ, 1921.djvu
Залітач Р. Казки сучасні. 1913.pdf
Збірка творів українських письменників з образками. Вінніпег.djvu
Зеров М. Corollarium. Мюнхен, 1958.djvu
Зудерман Г. Кінець Содомові (пер. М. Загірня). Київ, 1908.pdf
Зіневич С. Е. Пан штукаревич або оказія, якої не бувало. Нью-Джерсі, 1920.djvu
К. П. Нещасне кохання. Повість з життя на російській Україні. Нью-Йорк, 1917.pdf
Казки братів Грімм. В 4 томах. Том І. Київ - Відень, 1919.djvu
Казки з-за грат. Із спецсховища - до читача. Упор. М. Д. Ходоровський. Київ, 1992.djvu
Казки з-за грат. Із спецсховища – до читача. Упор. М. Д. Ходоровський. Київ, Довіра, 1992.djvu
Казки з-за грат. Із спецсховища – до читача. Упор. М. Д. Ходоровський. Київ, Довіра, 1992.txt
Калина Б. Хам. 1948.pdf
Калинець С. Було, та мохом поросло. Народні легенди і перекази. Львів, 1922.djvu
Калинець С. Вертеп. Львів, 1921.djvu
Калинець С. Засвистали козаченьки. Прудентополіс, 1935.djvu
Калинець С. З під рідної стріхи. Львів, 1921.djvu
Калинець С. По другім світі. Львів, 1922.djvu
Калинець Т. Ночь перед новим роком (маланкін вечер). Львов, 1921.djvu
Калинець І. Зібрання творів у 2 т. Т. 1. Пробуджена муза. Київ, 2004.pdf
Калинець І. Зібрання творів у 2 т. Т. 2. Невольнича муза. Київ, 2004.pdf
Калинець І. Ці квіти нестерпні. Малий поетичний зільник. Київ, 2000.djvu
Капельгородський М. Мої пісні. Відень, 1918.djvu
Карманський П. Al Fresco. Львів - Київ.djvu
Карманський П. Ой люлі, смутку. Львів, 1906.djvu
Карпенко-Карий (Тобілевич) І. Невольник. Нью-Джерсі, 1915.djvu
Карпенко-Карий (Тобілевич) І. Сава Чалий. Київ - Ляйпциг.pdf
Карпенко-Карый (Тобилевич) И. Драмы и Комедии. Том V. Полтава, 1905.pdf
Карпенко Є. В долині сліз. Відень - Київ, 1921.djvu
Карпенко Є. Земля. Відень - Київ, 1921.djvu
Карпенко Є. Момот Нір. Київ - Відень.djvu
Карпенко Є. Осінньої ночі. Київ - Відень.djvu
Карпенко Є. Святого вечора. Київ - Відень.djvu
Кащенко А. Борці за правду. Відень - Катеринослав, 1919.djvu
Кащенко А. Запорожська слава. Нью-Йорк, 1919.pdf
Кащенко А. З дніпра на Дунай. Відень - Катеринослав, 1919.djvu
Кащенко А. Зоря нового життя. Нью-Джерсі, 1917.djvu
Кащенко А. Під Корсунем. Відень-Катеринослав, 1919.djvu
Квитка-Основьяненко Г. Ф. Панна Сотниковна. СПб.pdf
Квитка-Основьяненко Г. Ф. Пан Халявский. Москва, 1894.djvu
Квитка-Основьяненко Г. Ф. Сочинения. Том I. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основъяненком. Харьков, 1887.pdf
Квитка-Основьяненко Г. Ф. Сочинения. Том IV. Повести и рассказы Грыцька Основьяненка. Статьи исторические. Харьков, 1890.pdf
Квитка-Основьяненко Г. Ф. Сочинения. Том V. Повести и драматические сочинения Грыцька Основъяненка. Харьков, 1887.pdf
Квитка-Основьяненко Г. Ф. Сочинения. Том V. Повести и драматические сочинения Грыцька Основъяненка. Харьков, 1894.pdf
Квитка-Основьяненко Г. Ф. Шельменко волостной писарь. Харьков, 1831.pdf
Керницький І. Циганськими дорогами. Мюнхен, 1947.djvu
Кибальчич Н. Дитячі оповідання (Малий Ніно. Спогади кота Сивка). Київ, 1914.djvu
Кибальчич Н. Поезії.djvu
Київ. Провідник. За ред. Федора Ернста. 1930.pdf
Київ. Провідник. За ред. Федора Ернста. 1930.txt
Клен Ю. Каравели. Прага, 1943.djvu
Клен Ю. Твори. Т. 1. Нью-Йорк, 1992.djvu
Клен Ю. Твори. Т. 2. Торонто, 1957.djvu
Клен Ю. Твори. Т. 3. Торонто, 1960.djvu
Клен Ю. Твори. Т. 4. Торонто, 1960.djvu
Кміт Ю. Житє. Львів, 1903.djvu
Кміт Ю. З гір. Львів, 1907.djvu
Кміт Ю. Подружє. Львів, 1903.pdf
Кобець О. З великих днів. Відень, 1917.djvu
Кобзар Г. Двоє. Нью-Йорк, 1918.djvu
Кобилянська О. За готар. Прага, 1922.djvu
Кобилянська О. Сниться. Новели і нариси. Чернівці, 1922.djvu
Ковалів С. В остатній лавці. Оповідання для молодіжи. Том третій. Львів, 1911.djvu
Ковбель С. Українізація.djvu
Козацьке сватання. Нью-Джерсі, 1919.djvu
Козловський О. Мірти й кипариси. Львів, 1905.djvu
Козуч Уманська А. І. Вихрест (в чаду кохання). Нью-Йорк, 1919.djvu
Колцуняк М. На стрічу сонцю золотому. 1918.djvu
Комишевацький С. Кохання в мішках (Різдвяна ніч). Нью-Йорк, 1919.djvu
Конан Дойль А. Кровавий Шлях. Пер. А. Шебец. Львів, 1908.pdf
Кониський-Перебендя О. Я. Твори. Том V. Одесса, 1903.pdf
Кониський-Перебендя О. Я. Твори. Том І. Оповідання. Одесса, 1899.pdf
Корнійчук О. Над Дніпром. Київ, 1960.djvu
Королів-Старий В. Чмелик. Прага.djvu
Корсак І. Ф. Таємниця святого Арсенія. Луцьк, 2008.pdf
Корчинський Д. Філософія смути. Київ, 2003.djvu
Косинка Г. На золотих богів. Дрібні оповідання. Київ, 1922.djvu
Костенко Л. Вибране. Київ, 1989.djvu
Костомаров Н. И. Кудеяр. Історична хроніка. Львов, 1897.pdf
Костомаров Н. И. Литературное наследие. СПб, 1890.pdf
Костомаров Н. Сорок лет (малороссийская легенда). Москва, 1881.pdf
Костомаров Н. Сын. Рассказ из времен XVII века. СПб, 1865.pdf
Костомарів М. Чернігівка. Вінніпеґ, 1918.djvu
Костів С. Вільний чоловік. Інші оповідання. Нью-Джерсі, 1916.djvu
Костів С. Людоїди. Інші оповідання. Нью-Джерсі, 1916.djvu
Котляревский И. Енеида. Часть І. СПб, 1808.pdf
Котляревський І. П. Енеїда. Берлін, 1922.djvu
Котляревський І. П. Енеїда. Київ, Державне видавництво художньої літератури, 1948.djvu
Котляревський І. П. Енеїда. Київ, Державне видавництво художньої літератури, 1948.txt
Котляревський І. П. Енеїда. Київ, Державне видавництво художньої літератури, 1948 (оригінальні ілюстрації).djvu
Котляревський І. П. Енеїда. Київ, Державне видавництво художньої літератури, 1948 (оригінальні ілюстрації).txt
Котляревський І. П. Писання (Вергілієва Енеїда, Наталка Полтавка, Москаль-Чарівник, Ода до князя Куракіна). СПб, 1862.pdf
Коцюбинський М. В путах шайтана і інші оповідання. Львів, 1899.pdf
Коцюбинський М. Лялечка. Поєдинок. Київ-Ляйпциг.djvu
Коцюбинський М. По людському. Львів, 1900.pdf
Коцюбинський М. У грішний світ. Львів, 1903.pdf
Кошевський К. Блудні вогні (Fata Morgana). За М. Коцюбинським. Харків, 1926.pdf
Крат П. Коли зійшло сонце. Оповідання з 2000 року. Торонто 1918.djvu
Крат П. Коли легше буде. І інші оповідання. Вінніпеґ - Ман, 1912.djvu
Кримський А. Повістки і ескізи з українського життя. Коломия - Львів, 1895.pdf
Кропивницький М. Л. Повний збірник творів. Том ІІІ. Харьков, 1903.pdf
Крушельницький А. Буденний хліб. Оповідання з життя. Київ-Відень-Львів, 1920.djvu
Крушельницький А. Вибір з українського народного письменства. Другий том (від 1876 до 1920). Для восьмої кляси середніх шкіл; для четвертої кляси колєґії. Київ-Відень-Львів.djvu
Крушельницький А. Вибір з українського народного письменства. Перший том (від 1789 до 1876). Для сьомої кляси середніх шкіл; для третьої кляси колєґії. Київ-Відень-Львів.djvu
Крушельницький А. Друга читанка. Київ - Відень - Львів, 1922.djvu
Крушельницький А. Перемога. Київ - Відень - Львів, 1920.djvu
Крушельницький А. Читаночки.djvu
Крушельницький А. Читаночки української дитини. Київ.djvu
Кузьма М. К. Проти филь. Станислав-Коломия, 1921.djvu
Кулиш П. А. Михайло Чернышенко или Малороссия восемьдесят лет назад. часть 2. Киев, 1843.pdf
Кулиш П. А. Повести. Том 4. СПб, 1860.djvu
Кулиш П. А. Повести. Том І. Черная Рада. СПб, 1860.pdf
Куліш П. А. Чорна рада. Хронка 1663 року. Одеса, 1901.pdf
Куліш П. О. Позичена кобза. Переспіви чужомовних пісень. Женева, 1897.djvu
Куліш П. О. Хуторна поезія. Львів, 1882.djvu
Куліш П. Орися. Дівоче серце. Січові гості. Ляйпциґ.djvu
Курінчук Л. Сценарії народних свят. Київ, Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.djvu
Курінчук Л. Сценарії народних свят. Київ, Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.txt
Кінаш М. Коляди церковні. Колядки, щедрівки.djvu
Кіплінг Р. Ріккі-Тіккі-Таві. Слоненя. Київ, 1980.djvu
Кіплінг Р. Як і чому. Київ, 1984.djvu
Кіплінґ Р. Брати Моуглі. Пер. Ю. Сірий. Київ - Відень, 1920.djvu
Ле-ле. Після равту. Львів, 1921.djvu
Левицький М. Дурисвіти (пригоди з життя). Київ, 1911.djvu
Левицький І. Рибалка Панас Крут. Київ, 1913.djvu
Лем С. Кіберіада. Київ, 1968.djvu
Лем С. Кіберіада. Київ, 1990.djvu
Лем С. Соляріс. Едем. Київ, 1987.djvu
Лепкий Б. В горах. Львів, 1904.pdf
Лепкий Б. Кара та інші оповідання. Львів, 1905.pdf
Лепкий Б. Осінь. Коломия, 1902.djvu
Лепкий Б. Пачкар. Філадельфія, 1918.djvu
Лепкий Б. Писання. Том ІІ. Проза. Київ - Ляйпціґ.djvu
Лепкий Б. Починок. Нью-Джерсі, 1917.djvu
Лепкий Б. Твори в двох томах. Том І. Поетичні твори. Прозові твори. Мемуари. Київ, 1997.djvu
Лепкий Б. Чекає нас велика річ. Відень, 1916.djvu
Лепкий Д. Сплачений довг. Нью-Джерсі, 1919.djvu
Лепкий С. (Марко Мурава). Книжка горя (збірка поезій). Львів, 1903.pdf
Лесекевич Н. Гостина на Украине. Львов, 1862.pdf
Лесь О. Хто винен. Коломия, 1909.djvu
Леся Українка. Відгуки. Поезії. Чернівці, 1902.djvu
Леся Українка. На крилах пісень. Київ, 1904.pdf
Летючий корабель. Катеринослав - Кам'янець - Ляйпціґ, 1920.djvu
Лисенко А. Заспокоїлось. Львів, 1909.djvu
Лопатинський Л. Свекруха. Нью-Джерсі, 1919.djvu
Лопатинський Л. Яблочникар. Львів, 1899.pdf
Лот Б. Mater dolorosa. 1947.pdf
Лот Б. Безрук. 1948.pdf
Лотоцький Л. Два домики і одна фіртка. Нью-Джерсі, 1915.djvu
Лукіянович Д. Від кривди. Львів, 1904.pdf
Луцик І. Н. Святий Ніколай на Руси. Коломия, 1911.djvu
Луцик І. Я. Блудний син. Скрентон.pdf
Луцик І. Я. Виворожила. Scranton, 1918.pdf
Луцик І. Я. Процесович. Образ з життя народа.pdf
Луцький О. В такі хвилі. Поезії (1902 - 1906). Львів, 1906.djvu
Луцький О. З моїх днів. Львів, 1905.djvu
Люди підпілля. Лондон.djvu
Люнатик О. Без маски. Історія новійшої літератури. Причинки, проблеми, дезідерати. Том І. Коломия, 1903.pdf
Лімниченко В. Хуртовина. Львів, 1921.djvu
Ліндгрен А. Роня, дочка розбійника. Київ, 1987.djvu
Літературний збірник, зложений на спомин Олександра Кониського (1836 - 1900). Київ, 1903.pdf
Май К. Сердешна мати. Оповідання з мандрівки до Курдистані (пер. з німецького). Львів, 1922.djvu
Маковей О. Кроваве поле. Львів-Київ, 1921.djvu
Маковей О. Наші знакомі. Львів, 1901.pdf
Маковей О. Пригоди горобчика. Львів, 1922.djvu
Маковей О. Ярошенко. Львів, 1905.pdf
Макогон Д. Учительські гаразди. Нариси. Коломия, 1911.djvu
Макогон Д. Шкільні образки. Мамаївці, 1911.djvu
Маланчук А. Січинський-Потоцький. Нью-Йорк, 1914.djvu
Маланюк Є. Поезії в одному томі. Нью-Йорк, 1954.pdf
Мамин-Сібіряк Д. Поганий день Василя івановича. Відень-Катеринослав, 1919.djvu
Мамин-Сібіряк Д. Старий горобець (пер. Г. Черняхівський). Відень-Катеринослав, 1919.djvu
Мамо куп мі книжку. Антольоґія діточой поезиі. Упор. П. Трохановскій. Nowy Sacz, 1995.pdf
Мамін-Сибиряк Д. Н. Чутлива совість. Татко. Коломия.djvu
Манило І. Запоріжжя сміється. Гуморески, поезії, епіграми, пародії. Авґсбурґ, 1950.djvu
Манило І. Колючий сміх. Байки. 1946.pdf
Манило І. Січ і відсіч. Байки. Мюнхен-Авґсбурґ, 1948.djvu
Марусин Г. Народний флірт. Весела товариська забавка з народніх пісень. Львів, 1921.djvu
Марусин Г. Пан писар. Львів, 1922.djvu
Марченко Я. Власна хата. Пролог. Нью-Джерсі, 1917.djvu
Мельник М. На ріках вавилонських. Коломия, 1921.djvu
Мельничук Я. Маніфест України. Нью-Йорк, 1919.djvu
Мидловський І. Капраль Тимко або що нас губить. Нью-Джерсі, 1918.djvu
Мирний П. Лимерівна. Львів, 1892.djvu
Мирний П. Лихі люде. Київ - Ляйпциґ.djvu
Мова В. (Лиманський) Старе гніздо й молоді птахи. Київ, 1908.pdf
Молодий вік. Оповідання для молодіжи. Книжка перша.djvu
Мольєр. Тартюф (пер. В. Самійленко). Львів, 1901.pdf
Мопасан Ґ. Дика пані. І інші оповідання. Львів, 1899.pdf
Мосендз Л. Засів. Малін, 1946.djvu
Мужики Аристократи. Нью-Джерсі, 1916.djvu
Мулярчук І. Жнива доспіли. Вінніпеґ - Ман, 1917.djvu
Нагорянський А. І. Ох. Не люби двох. Нью-Джерсі, 1915.djvu
На зеленому острові. Збірка оповідань Пер. з чеської В. Старий. Київ - Прага, 1919.djvu
На зимові вечери. Оповідання. Коваленко Г., Брінзон Б. Львів, 1905.pdf
Найновіші монологи. Вінніпеґ - Ман.djvu
Народний декляматор. Коломия, 1903.pdf
Наумович І. Горить. Нью-Йорк, 1919.djvu
Наумович І. Знімчений Юрко. Львів, 1922.djvu
Недолеб. Менекин. Львов, 1921.djvu
Неприцький-Грановський О. Акорди. Київ, 1914.djvu
Нестайко В. З. Таємничий голос за спиною. Київ, 1990.djvu
Нестайко В. Таємниця Віті Зайчика. Київ, 1986.djvu
Нестлінгер К. Конрад, або дитина з бляшанки. Київ, 1988.djvu
Нечуй-Левицький І. Микола Джеря. Вінніпег, Ман.djvu
Нечуй-Левицький І. Причепа. Київ-Ляйпциг.djvu
Нечуй-Левицький І. Хмари. Київ - Ляйпціґ.djvu
Нечуй І. Хмари. Київ-Ляйпциг.djvu
Николишин Д. Маєві акорди. Коломия, 1919.djvu
О'Коннор-Вілінська В. З розгону. Вінніпеґ - Манітоба, 1921.djvu
Огульчанський О. Знахідка на все життя. Київ, 1982.djvu
Одинець Г. Революція на небі. 1925.pdf
Опільський Ю. Опирі. Ч. 1. В царстві золотої свободи. Львів, 1920.djvu
Опільський Ю. Сумерк. історична повість (1430 – 1433). Львів, 1921.djvu
Орест М. Гість і господа. Книга поезій четверта. 1952.djvu
Орлвна Г. Перед брамою. Львв-Кив, 1922.djvu
Орлівна Г. Перед брамою. Львів-Київ, 1922.djvu
Островський В. Вівці і пастирі. Львів, 1922.djvu
Островський В. Соняшник. Львів, 1922.djvu
Островський В. Хома Дубило (історичне оповідання з життя Холмщини). Львів-Київ, 1921.pdf
Осьмачка Т. Ротонда душогубців.djvu
Осьмачка Т. Старший боярин. 1946.djvu
Отлукавин О. Перша пригода Ничипора Довгочхуна. Вінніпеґ, 1911.djvu
Паливода-Карпенко С. Д. Перше повмирали а потім повінчались, або Заручини по смерти. Чернівці, 1908.pdf
Пдгорянка М. Вертеп. Ужгород, 1921.djvu
Перекотиполе Ю. Експропріація. Чікаґо, 1926.djvu
Перелесник М. Вірка. Київ - Львів, 1951.pdf
Перелесник М. Криваві рожі. 1950.pdf
Перелесник М. Повстанча торба. Київ - Львів, 1951.pdf
Перелесник М. Шкільні товариші. Київ - Львів, 1951.pdf
Перша читанка. Склав А. Воронець з малюнками Ю. Магалевського. Катеринослав - Кам'янець - Ляйпціґ, 1921.djvu
Писання Івана Франка. V. Мій Ізмагард. Поезії. Львів, 1911.djvu
Повість минулих літ.djvu
Покуса. Скрентон, 1904.djvu
Полянський В. П. Дядько Тарас. Львів, 1921.djvu
Поліщук К. Веселе в сумному. Львів - Київ, 1921.djvu
Поліщук К. Воєнко (із записної книжки). Львів-Київ, 1921.djvu
Поліщук К. Жменя землі. Львів-Київ, 1921.djvu
Поліщук К. Звуколірність. Станіслав - Коломия, 1921.djvu
Поліщук К. Отаман зелений. Львів - Київ, 1922.djvu
Поліщук К. Скарби віків. Українські легенди. Львів - Київ, 1921.djvu
Поліщук К. Червоне марево. Нариси й оповідання з часів революції. Львів-Київ, 1921.djvu
Попович Ясат. Правда та неправда. 1919.djvu
Прозора О. Притча Самарянина. Нью-Йорк, 1899.djvu
Проколупій о. Лубенський монастир. Веселі оповідання. 1917.djvu
Пушкін А. С. Драматичні твори. Пер. І. Франко. Львів, 1917.djvu
Підгірянка М. Відгуки душі. Львів.djvu
Піснь русько-народна о покійній Цісареві Єлизаветі, що погибла з рук анархісти Люкенього в Женеві дня 10 вересня 1898. Львів, 1907.djvu
Пісня про Роланда. Старофранцузький епос. Пер. В. Щурат. Львів, 1918.djvu
Ратай П. Иов. Львів, 1869.pdf
Реймонт В. Комедіантка. Львів, 1962.djvu
Рибакова А. Сироти. Нью-Джерсі.djvu
Робітничий співанник. Нью-Йорк, 1920.djvu
Розвага. Український декламатор. №1. Київ, 1906.pdf
Розвага. Український декламатор. №2. Київ, 1908.pdf
Розстріляне відродження Антологія 1917-1933. Упорядкув., передм., післямова Ю. Лавріненка (2004).djvu
Розстріляне відродження Антологія 1917-1933. Упорядкув., передм., післямова Ю. Лавріненка; Післямова Є. Сверстюка. - К. Смолоскип, 2004.txt
Рокотайло І. Червоний привид.djvu
Рубчак Б. Крило Ікарове. Київ, 1991.pdf
Руданський С. Повна збірка веселих віршів. Нью-Джерсі, 1915.pdf
Руданський С. Співомовки. Львів, 1921.djvu
Руданський С. Співомовки або веселі вірші. Скрентон, 1920.djvu
Руданський С. Твори. Том 1. Львів, 1912.djvu
Руданський С. Твори. Том 2. Львів, 1913.djvu
Руданський С. Твори. Том 3. Львів, 1914.djvu
Руденко М. Хрест. Київ, 1996.djvu
Рудий Є. Більше засоромився, як налюбився. Львів - Тернопіль - Нью-Йорк.djvu
Русалка Дністровая. Будапешт, 1837.djvu
Руска читанка для нижчої гімназії. Часть І. Сост. В. Ковальський. Відень, 1852.djvu
Рус М. Американець. Скрентон, 1915.djvu
Рус М. Притча про садівниката та інші оповідання, гуморески і сатири (1898 – 1908). Скрентон, 1914.pdf
Руська письменність. VІ. Твори Пантелеймона Куліша. Львів, 1910.djvu
Руська письменність. VІІІ. Твори Олекси Стороженка. Львів, 1911.djvu
Руська письменність. ХІV, 1. Твори Івана Нечуя-Левицького. Том перший Львів, 1920.djvu
Руська письменність. І. Твори Івана Котляревського, Петра Артемовского-Гулака, Євгенія Гребінки. Львів, 1908.pdf
Руська письменність. ІV. Твори Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова. Видання друге. Львів, 1914.djvu
Руська письменність. ІV. Твори Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова. Львів, 1906.pdf
Руська письменність. ІІ, 1. Твори Григорія Квітки-Основ'яненко. Том перший. Львів, 1911.djvu
Руська письменність. ІІ, 2. Твори Григорія Квітки-Основ'Яненко. Том другий. Львів, 1913.djvu
Руська письменність. ІІІ, 1. Твори Маркіяна Шашкевича і Якова Головацького. З доданням творів Івана Вагилевича і Тимка Падури. Львів, 1913.djvu
Руська письменність. ІІІ, 2. Твори Николи Устияновича і Антона Могильницького. Львів, 1913.djvu
Руська письменність. ІІІ. Твори Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького, Николи Устияновича, Антона Могильницького. Львів, 1906.djvu
Руська читанка. Для 1 кляси гимназийної и горожаньских шкіл. В. Бирчак. Прага, 1922.djvu
Рідне слово. Збірка новел і оповідань українських авторів. І. Берлін, 1922.djvu
С. К. Двигнем, 1947.pdf
Салтиків-Щедрин М. Повість о тім, як мужик двох генералів вигодував. Торонто.djvu
Самчук У. Планета Ді-Пі. Нотатки й листи. Вінніпеґ, 1979.djvu
Самійленко В. Гайхан Бея. Львів-Київ, 1922.djvu
Сат-Ок. Білий Мустанг. Повісті, легенди. Київ, 1985.djvu
Сатана в бочці. Нью-Джерсі, 1918.djvu
Світличний І. О. У мене — тільки слово. Харків, Фоліо, 1994. 431 с..djvu
Світличний І. О. У мене — тільки слово. Харків, Фоліо, 1994. 431 с..txt
Семака Є. Село Гортопи. Чернівці, 1906. Чайченко В. Твори. Том ІІ. Соняшний промінь. Львів, 1892. Півень О. Сім кіп брехеньок. Збірник. Москва, 1915.pdf
Семенко М. Мертвопетлюю. Поезофіри. Еротези. Київ, 1919.djvu
Семенко М. Пломіння Погроз. Харків, 1921.djvu
Сильвай Иванъ Ант. Собранiе сочиненiй.djvu
Симоненко В. Твори. Том 1. Поезії, проза. Черкаси, 2004.djvu
Симоненко В. Твори. Том 2. Статті, рецензії, нариси, витупи, листи, автографи, документи. Черкаси, 2004.djvu
Скритий М. Пісні щирої любови. Нью-Йорк, 1920.djvu
Софронів В. Під сміх війни. Нариси й оповідання. Львів - Київ, 1921.djvu
Соціально-побутові пісні. Упоряд. О.М. Хмілевська. Київ, Дніпро, 1985.djvu
Соціально-побутові пісні. Упоряд. О.М. Хмілевська. Київ, Дніпро, 1985.txt
Сочинения и письма П. А. Кулиша. Том 1. Стихотворения 1843 - 1875 гг. Киев, 1908.djvu
Сочинения и письма П. А. Кулиша. Том 2. Стихотворения 1882 - 1892 гг. Киев, 1908.djvu
Сочинения и письма П. А. Кулиша. Том 3. Стихотворения 1893 - 1897 гг. Киев, 1909.djvu
Сочинения Николая Гоголя. Том первый. СПб, 1842.pdf
Старицький М. Маруся Богуславка. Нью-Йорк, 1921.djvu
Старицький М. П. Зимовий вечір. Львів, 1922.djvu
Старицький М. П. Ой не ходи грицю, та на вечерниці. Нью-Джерсі, 1919.djvu
Стах П. До верховин. Відень - Київ, 1920.djvu
Стах П. У бурі білій. Київ - Відень, 1921.djvu
Стефаник В. Дорога. Львів, 1901.pdf
Стефаник В. Моє слово. Львів, 1905.djvu
Стефанович О. Зібрані твори. Торонто, 1975.pdf
Стороженко О. Юмористичні оповідання. Фраиштадт, 1918.djvu
Страшний монах Распутін, або Тайни Царського Двора. І. М. Ґ. Едмонтон, 1918.djvu
Струни. Антологія української поезії від найдавніших до нинішніх часів. Частина І. Від Слова о полку Ігоревім до Івана Франка. Уклав Б. Лепкий. Берлін, 1922.djvu
Струтинський М. При битій дорозі. Оповідання з часів війни. Нью-Джерсі, 1922.djvu
Струтинський Н. Страйк. Нью-Джерсі, 1915.djvu
Струтинський Н. Страйк. Сценчний образ в трьох діях з життя хліборобів в Галичині. Нью-Джерс, 1915.pdf
Стус В. Вибрані твори. Донецьк, 2008.djvu
Сумна казка і інші оповідання. Нью-Джерсі, 1916.djvu
Сургучев І. Осінні скрипки. Пер. Й. Стадник. Львів - Київ, 1921.djvu
Сурмач Р. Не клени! Нью-Джерсі, 1917.djvu
Сурмач Р. Пекло в хаті. Нью-Джерсі, 1918.djvu
Сурмач Р. Правда все горою. Нью-Джерсі, 1920.djvu
Сірий Ю. Новели. Книжка І. Київ - Відень, 1920.djvu
Січ. Альманах (1868-1898). Львів, 1898.pdf
Січ. Альманах (1868-1908). Львів, 1908.pdf
Тарновський М. Патріоти. Нью-Йорк, 1918.djvu
Твердохліб С. В свічаді плеса. 1908.djvu
Теліга О. Душа на сторожі. 1946.djvu
Терновий вінок. Літературно-артистичний альманах під ред. О. Коваленка. Київ, 1908.pdf
Тиммора Г. Чоловік, що редагував газету. Львів, 1913.djvu
Тичина П. Вибрані твори. Київ, 1939.djvu
Тичина П. Золотий гомін. Львів - Київ, 1922.djvu
Товпліс Ґ. Дарунки русалок. Львів, 1922.djvu
Тогобочний І. Душогуби. Нью-Йорк.djvu
Толстой Л. Де любов, там і Бог. Та інші найкращі оповідання. Едмонтон - Альберта.djvu
Толстой Л. Н., Лепкий Б. Видіння паломника в Єрусалимі і другі оповідання. Вінніпеґ - Ман, 1916.djvu
Толстой Л. Н. Живий труп. Пер. П. Білоскурський. Коломия.djvu
Толстой Л. Н. Любов. Пер. Ю. Лопух. Вінніпеґ.djvu
Толстой Л. На кожний день. Книжка перша (на січень, лютий, березень). Київ-Відень-Львів.djvu
Трушевський Т. И. Душогубка. Нью-Йорк, 1918.djvu
Турянський О. Дума пралісу. Київ-Відень-Львів.djvu
Турянський О. Поза межами болю. Картина з беходні. Відень - Чікаґо, 1921.pdf
Тягнигоре Д. Кармелюк. Нью-Йорк.djvu
Уайльд О. Зоряний хлопчина. Львів, 1920.djvu
Українська Муза. Випуск 2. Київ, 1908.pdf
Українська Муза. Випуск 3. Київ, 1908.djvu
Українська Муза. Випуск 4. Київ, 1908.pdf
Українська Муза. Випуски 1-12. Репринт. Київ, 1993.djvu
Український альманах. Київ-Львів-Відень-Нью-Йорк, 1921.pdf
Уоррен Р. П. Все королівське військо. Київ, 1986.djvu
Федисов П. Село Тиндировка. Коломия, 1903.djvu
Федисів П. Гей на Івана на Купала. Нью-Йорк.djvu
Федорович Б. Юрко Березинський. З життя бойовика. Київ - Львів, 1950.pdf
Федькович О. Ю. Серце не навчити. Побратим. Микола опока. Вістун. Нью-Джерсі, 1916.pdf
Федькович Ю. Г. Поезії. Випуск перший. Коломия, 1867.pdf
Федькович Ю. Драматичні твори. Львів, 1906.pdf
Федькович Ю. Люба – згуба. Київ-Ляйпциг.djvu
Федькович Ю. Так вам треба! Київ-Ляйпциг.djvu
Федькович Ю. Твори. Львів, 1914.djvu
Федькович Ю. Твори. І. Поезії. Львів, 1902.djvu
Федькович Ю. Твори. ІІ. Повісті й оповідання. Львів, 1902.djvu
Федькович Ю. Твори. ІІІ. Драматичні твори. Львів, 1918.djvu
Федькович Ю. Як козам роги виправляють. Київ-Ляйпциг.djvu
Филипович (Зорев) П. Земля і вітер. Київ, 1922.djvu
Флямаріон К. Небо (пер. З. Мірної). Львів, 1900.djvu
Франко І. Борислав Сміється. Львів - Київ, 1922.djvu
Франко І. Будка Ч. 27. Львів, 1902.pdf
Франко І. Вибір поезій з портретом. Бостон, 1908.pdf
Франко І. В поті чола (образки з життя робучого люду). Львів, 1890.pdf
Франко І. Давнє й нове. Друге побільшене видання збірки _Мій Ізмагард_. Львів, 1911.djvu
Франко І. Для домашнього огнища. Львів, 1897.pdf
Франко І. Добрий заробок. І інші оповідання. Львів, 1902.pdf
Франко І. До світла.djvu
Франко І. Захар Беркут. Образ громадського життя карпатської Руси в ХІІІ віці. Вінніпеґ, 1918.djvu
Франко І. З бурливих літ. Часть І. Львів, 1903.pdf
Франко І. Зів'яле листя. Львів-Київ, 1922.pdf
Франко І. Коваль Бассім. Львів, 1901.pdf
Франко І. Лис Микита. Нью-Джерсі, 1920.djvu
Франко І. Маніпулянтка. І інші оповідання. Львів, 1906.pdf
Франко І. Мойсей. Львів, 1905.pdf
Франко І. Молода Україна. Провідні ідеї і епізоди. Вінніпеґ, 1920.djvu
Франко І. Місія. Чума. Казки і сатири. Львів, 1906.pdf
Франко І. На лоні природи. І інші оповідання. Львів, 1905.pdf
Франко І. Основи суспільности.djvu
Франко І. Панські жарти. Львів, 1893.djvu
Франко І. Панські жарти. Нью-Йорк, 1919.djvu
Франко І. Панталаха. І інші оповідання. Львів, 1902.pdf
Франко І. Пригоди дон Кіхота. Львів, 1899.pdf
Франко І. Учитель. Львів, 1896.pdf
Франко І. Чотири казки. Нью-Йорк, 1918.djvu
Франко І. Чотири Казки. Нью-Йорк, 1918.pdf
Фільгелєнес. За вітчину. Львів, 1922.djvu
Хитра механіка. Пер. Г. Мак. Торонто, 1917.djvu
Хомик А. Всесильний доляр і інші новели. Київ-Відень-Львів.djvu
Цеглинський Г. Аргонавти. Львів, 1898.djvu
Цеглинський Г. Соколики. Нью-Джерсі, 1918.djvu
Цеглинський Г. Тато на заручинах. Нью-Джерсі, 1916.djvu
Цеглинський Г. Шляхта ходачкова. Львів, 1911.djvu
Чайковський А. Відвдячився.djvu
Чайковський А. За сестрою. Вінніпег.djvu
Чайковський А. Не піддавайся біді. Едмонтон.djvu
Чайківський А. Козацька помста. Оповідання з козацької старовини. Вінніпеґ - Едмонтон.djvu
Чапек К. Твори в 2-х т. Т. 1. Фабрика Абсолюту; Кракатит; Війна з саламандрами. Київ, 1987.djvu
Чапек К. Твори в 2-х т. Т. 2. Гордубал; Біла пошесть; Мати. П'єси; Оповідання; Афоризми та баєчки. Київ, 1987.djvu
Чарнецький С. Сумні ідем... (вибір поезій). Львів - Київ, 1920.djvu
Черкасенко С. (П. Стах). Твори. І. Київ - Відень, 1920.djvu
Черкасенко С. (П. Стах). Твори. ІІ. Київ - Відень, 1920.djvu
Черкасенко С. Казка старого млина. Київ - Відень - Львів.djvu
Черкасенко С. Рідна школа. Читанка третя. Київ - Львів - Відень, 1919.djvu
Чорногора. Гуцульська читанка. Ч. 1. Відень, 1921.djvu
Чумак І., Стратийчук М. Дві казки. Фрайштадт, 1916.djvu
Шашкевич Маркіян. Русалка Дністровая. Будапешт, 1837.djvu
Шашкевич Маркіян. Русалка Дністровая. Будапешт, 1837.txt
Шевченко Т. Г. Артист. Пер. О. Кониський. Київ - Ляйпціґ.djvu
Шевченко Т. Г. Гайдамаки. Вецляр, 1920.djvu
Шевченко Т. Г. Думи і пісні. Нью-Йорк, 1918.djvu
Шевченко Т. Г. Кобзар. Berlin-Schoneberg, 1922.djvu
Шевченко Т. Г. Кобзар. Київ, 1985.pdf
Шевченко Т. Г. Кобзарь (в переводе русских писателей). СПб, 1906.djvu
Шевченко Т. Г. Кобзарь. Київ-Ляйпциг.djvu
Шевченко Т. Г. Кобзарь. СПб, 1867.pdf
Шевченко Т. Г. Кобзарь. Твори Тараса Шевченка. Том І (1838 – 1847). Під ред. І. Я. Франка.pdf
Шевченко Т. Г. Кобзарь з додатком споминок про Шевченка писателв Тургенева Полонского. Прага, 1878.djvu
Шевченко Т. Г. Музика. Київ-Ляйпциг.djvu
Шевченко Т. Г. Твори. Том І. Київ-Ляйпциг, 1918.djvu
Шевченко Т. Г. Твори. Том ІІ. Київ-Ляйпциг, 1918.djvu
Шевченко Т. Г. Твори. Том ІІІ. Київ-Ляйпциг, 1918.djvu
Шевченко Т. Г. Історичні поеми (пояснив Д. Николишин). Коломия, 1921.djvu
Шевченко Т. Кобзарь. Повне народне видання. Катеринослав - Київ - Ляйпціґ, 1921.djvu
Шевченко Т. Три поеми (Сон, Великий льох, Неофіти). Київ - Ляйпціґ, 1918.djvu
Шекспір У. Антоній і Клеопатра. Пер. П. О. Куліша. Львів, 1901.djvu
Шекспір У. Юлій Цезарь. Пер. П. О. Куліша. Львів, 1900.djvu
Шемердяк М. Гей хто русин поможіть. Скрентон.djvu
Шерминский М. Снип. Малорусские сцены, рассказы и анекдоты. Киев, 1897.djvu
Шкрумеляк Ю. Поїзд мерців. Нью-Йорк, 1962.djvu
Шляхетські забави або Пан Потоцький. Нью-Йорк, 1920.djvu
Шоу Б. Велика Катерина. Пер. Бой. Львів, 1922.djvu
Шторин Д. Доля Украни. Фладельфя, 1917.djvu
Щипавка Г. Хруніяда (Балада про Микиту Хруня, як він жив і загинув). Монтреал, 1913.djvu
Юрковский П. С. Руковины. Драматична картина из житья лемков. Нью-Йорк, 1960.pdf
Яворенко Ю. Халепа. Нью-Йорк.djvu
Як Михась, син мельника, ходив до неба по діямант. Scranton, 1917.pdf
Японська література. Хрестоматія. Том І (VII - XIII ст.). Упоряд. Бондаренко І. П., Осадча Ю. В. Київ, 2010.pdf
Яричевський С. Княгиня любов. Коломия.djvu
Яричевський С. Січ іде! Чернівці, 1907.djvu
Яцків М. Блискавиці. Суспільна студія. І. Жовнірські оповідання. Монтреал - Квебек.djvu
Яцків М. Огні горять. Львів, 1902.pdf
Ібсен Г. Пер Ґінт. Пер. М. Голубець. Львів - Київ, 1921.djvu
Ірчан М. Бунрать. Син революції. Нью-Йорк - Львів - Київ, 1922.djvu
Ґете В. Прометей. Драматичний уривок. Пер. М. Слабінський. Нью-Йорк, 1918.djvu
Ґорі П. Мандрівник. Вінніпеґ - Ман, 1921.djvu
Ґроно. Літературно-мистецький збірник. Київ, 1920.djvu
Ґуцков К. Уриєль Акоста. Пер. Л. Лопатинський. Львів, 1900.pdf
Ukrcenter.com Library - Feb 2007:

_uploaded2\
Adrian_Kashchenko\
Ahata_Kristi\
Anatoli_Matvijchuk\
Anatolij_Davydov\
Anatolij_Dimarov\
Andjej_Sapkovsjkyj\
Andrij_Chajkovskyj\
Andrij_Holovko\
Andrij_Malyshko\
Andrij_Prudius\
Andrij_Shkola\
Arhyp_Teslenko\
Bohdan_Antonych\
Bohdan_Lepkyj\
Boris_Levin\
Borys_Antonenko\
Borys_Hrinchenko\
Borys_Olijnyk\
Dino_Budzati\
Djejms_Boldujin\
Djon_Apdajk\
Djon_Chiver\
Djon_Rid\
Djordj_Bajron\
Dmytro_Andrejev\
Dmytro_Bilous\
Dmytro_Chobit\
Dmytro_Doncov\
Dmytro_Mishcenko\
Dmytro_Pavlychko\
Dmytro_Zahul\
Doroti_Parker\
Edhar_Po\
Ellan_Blakytnyj\
Emma_Andrijevska\
Ernest_Heminhvej\
Eshil\
Filip_Bonoksi\
Frensis_Skot\
Halyna_Jurba\
Herodot\
HiDeMopasan\
Hnat_Hotkevych\
Horse_Borhes\
Hryhorij_Chubaj\
Hryhorij_Kvitka\
Hryhorij_Ljutyj\
Hryhorij_Skovorada\
Hulak_Artemovskyj\
I_Car\
Irvin_Shou\
Ivan_Bahryanyj\
Ivan_Bilyk\
Ivan_Drach\
Ivan_Franko\
Ivan_Hnatjuk\
Ivan_Karpenko\
Ivan_Kocherha\
Ivan_Kotlyarevskyj\
Ivan_Mykytenko\
Ivan_Nechuj\
Ivan_Pilhuk\
Ivan_Senchenko\
Ivan_Vyshenskyj\
Jakiv_Kachura\
Jar_Slavutych\
Jevhen_Hrebinka\
Jevhen_Hucalo\
Jevhen_Malanjuk\
Jurij_Andruhovych\
Jurij_Fedkovych\
Jurij_Jachejkin\
Jurij_Klen\
Jurij_Lypa\
Jurij_Mushketyk\
Jurij_Vynnychuk\
Kateryna_Motrych\
Katrya_Hrynevycheva\
KAZKY\
Kolin_Vilson\
Konfucij\
Kurt_Vonnehut\
LEHENDY\
Lenhston_Huz\
Leonid_Hlibov\
Leonid_Horak\
Leonid_Smilyanskyj\
Les_Martovych\
Lesya_Ukrajinka\
Levko_Lukjanenko\
Lina_Kostenko\
Maksym_Rylskyj\
Marijka_Pidhiryanka\
Markijan_Shashkevych\
Marko_Kropyvnyckyj\
Marko_Vovchok\
Matvij_Shestopal\
Michael_Gold\
MIX\
molodi\
Myhajl_Semenko\
Myhajlo_Hrushevskyj\
Myhajlo_Kocjubynskyj\
Myhajlo_Mohylyanskyj\
Myhajlo_Petrenko\
Myhajlo_Staryckyj\
Myhajlo_Stelmah\
Mykola_Bajan\
Mykola_Hvyljovyj\
Mykola_Kostamarov\
Mykola_Kulish\
Mykola_Olijnyk\
Mykola_Shoshanni\
Mykola_Synhajivskyj\
Mykola_Syrotjuk\
Mykola_Vinharovskyj\
Mykola_Voronyj\
Mykola_Zerov\
Natalena_Koroleva\
Natalka_Bilocerkivec\
O_Henri\
Oleh_Olgych\
Oleksa_HajHolovko\
Oleksa_Palijchuk\
Oleksandr_Bileckyj\
Oleksandr_Pidsuha\
Oleksij_Kolomijec\
Olena_Matushek\
Olena_Teliha\
Oles_Berdnyk\
Oles_Donchenko\
Oles_Honchar\
Olexandr_Dovgenko\
Olexandr_Ivahnenko\
Olexandr_Oles\
Olha_Kobyljanska\
Ostap_Vyshnya\
Osyp_Nazaruk\
Oxana_Zabujko\
Panas_Myrnyj\
Pantelejmon_Kulish\
Pavlo_Hlazovyj\
Pavlo_Hrabovskyj\
Pavlo_Shtepa\
Pavlo_Tychyna\
Pavlo_Zahrebelnyj\
Petro_Rebro\
PISNI\
Platon_Voronko\
Plutarh\
RELIHIJA\
Richard_Rajt\
Roman_Andrijashkyn\
Roman_Ivanychuk\
Semen_Sklyarenko\
Serhij_Plachynda\
Serhij_Sheluhyn\
Shevrud_Anderson\
Shylov\
Sofija_Andruhovych\
Stanislav_Lem\
Stanislav_Telnuk\
STATTI\
Stepan_Bandera\
Stepan_Lytvyn\
Stepan_Rudanskyj\
Stepan_Vasylchenko\
Sydir_Vorobkevych\
Symon_Petlyura\
Taras_Shevchenko\
Todos_Osmachka\
tolkien\
Tymofij_Borduljak\
Uiljam_Folkner\
Uiljam_Sarojan\
Ulas_Samchuk\
uploaded\
Valerij_Marchenko\
Vasyl_Barka\
Vasyl_Chumak\
Vasyl_Fijalko\
Vasyl_Stefanyk\
Vasyl_Stus\
Vasyl_Symonenko\
Vasyl_Tereschuk\
Vasyl_Vasylashko\
Vasyl_Zemlyak\
VESNYANKY\
Viktor_Blyznec\
Viktor_Neborak\
Viktor_Petrov\
Viktor_Savchenko\
Viktor_Zabila\
Volodymyr_Brovchenko\
Volodymyr_Drozd\
Volodymyr_Malyk\
Volodymyr_Samijlenko\
Volodymyr_Sosjura\
Volodymyr_Vynnychenko\
Vsevolod_Nestajko\
Ukrcenter.com Library - Feb 2007.txt

Добірка різноманітніх українських книжок - 1:

authors\
biblija\
donvisn\
hudognja_lit\
istorija\
juryspundentsija\
mova\
pidruchnyky\
publizystyka\
statti\

Добірка різноманітніх українських книжок - 2:

a\
b\
c\
ch\
d\
e\
f\
g\
h\
i\
ja\
je\
ju\
k\
l\
m\
n\

Добірка різноманітніх українських книжок - 3:

o\
p\
q\
r\
s\
sh\
shch\
t\
translations\
u\
v\
w\
z\
zh\
Листинг "Содержания" "Подборки книг": http://depositfiles.com/files/ah6sy6wle

Объявление:

По требованию правообладателей, подкреплённому просьбой администрации либерторрента из раздела "Мовознавство" удалены книги:

- Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Підручник. Київ, 2004.djvu

- Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір, Морфонологія. Київ, 1999.djvu

- Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Підручник. Київ, 2006.djvu

- Українська мова. Тести. 5 - 12 класи. Пос¦бник. За ред. Н. В. Гуйванюк. Київ, 2007

Вечная память книгам, павшим в борьбе с копирастами!

Приношу свои извинения и прошу перекачать новый торрент.


Украинская библиотека (Українська бібліотека). Update №1 [2011, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]


Украинская библиотека (Українська бібліотека). Update №2 [2012, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]

Украинская библиотека (Українська бібліотека). Update №3 [2011, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]


Украинская библиотека (Українська бібліотека). Update №4 [2014, PDF, DJVU, CHM, TXT и др., UKR]
Download
Для скачивания .torrent файлов необходима регистрация
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм

Merlin2110

Вот это труд...

Garuda

Merlin2110 писал(а):

Вот это труд...
Спасибо, уважаемый, за добрые слова.
Почти год готовил этот релиз и выложил его эксклюзивно для Либерторрента.

Старпом

Garuda
Большое спасибо за релиз!

Цитата:

Почти год готовил этот релиз и выложил его эксклюзивно для Либерторрента.
Отдельное спасибо! И респект от команды трекера! ay az

Garuda

тов. Vovchenko,

спасибо большое.
Просто я всецело разделяю дух команды трекера, -дух бессребничества, бескорыстия и любви к книге.

P.S. Подумывал сделать подобный релиз по белорусской литературе.
У белорусов масса интереснейших книг по истории и фольклору, но, к сожалению, на белорусском читают так мало людей, что, боюсь, релиз окажется невостребованным.

Старпом

тов. Garuda,

Цитата:

Подумывал сделать подобный релиз по белорусской литературе.
У белорусов масса интереснейших книг по истории и фольклору, но, к сожалению, на белорусском читают так мало людей, что, боюсь, релиз окажется невостребованным.
Я уверен, что невостребованным не останется. Будут у нас качать. Разойдется по интернету. В любом случае такие релизы занимают особое место среди любителей книги. К тому же читать будут не только люди, говорящие на Белорусском языке, но и люди, изучающие историю Белоруссии, историю Великой Руси и историю СССР.

Sprutins

Супер, скачал весь раздел "история", много интересного и очень редкого материала. Большое Спасибо!!!

Garuda

Sprutins писал(а):

Супер, скачал весь раздел "история", много интересного и очень редкого материала. Большое Спасибо!!!
Тов. Sprutins,
рад, что Вам понравилась моя подборка.
И, кстати, Вы попали в яблочко. Может я пристрастен, но я считаю раздел "Історія" жемчужиной подборки.
Именно с неё я начинал, и именно она послужила фундаментом для дальнейших приращений.
Вы, наверное, обратили внимание, сколь много в этом разделе дореволюционных и первых советских изданий, а также зарубежки.
Я, вообще, хотел спочатку построить эту папку по хронологическому принципу.
Но не срослось.

sONdza

Garuda писал(а):

тов. Vovchenko,

спасибо большое.
Просто я всецело разделяю дух команды трекера, -дух бессребничества, бескорыстия и любви к книге.

P.S. Подумывал сделать подобный релиз по белорусской литературе.
У белорусов масса интереснейших книг по истории и фольклору, но, к сожалению, на белорусском читают так мало людей, что, боюсь, релиз окажется невостребованным.
А вот и неправда, белорусов тут много. И я вот тоже хочу белорусскую литературу тут видеть. Ну и польскую тоже Smile

Sprutins

GarudaЭто ничего что хронология не соблюдена, хорошо что в алфавитном порядке, так намного упрощает поиск. действительно подборка выше всяких похвал. Правда не нашел здесь Киевскую Старину, если интересует у меня есть все "старые" выпуски (1882 - 1906).

Garuda

sONdza писал(а):

Garuda писал(а):P.S. Подумывал сделать подобный релиз по белорусской литературе.
У белорусов масса интереснейших книг по истории и фольклору, но, к сожалению, на белорусском читают так мало людей, что, боюсь, релиз окажется невостребованным.
А вот и неправда, белорусов тут много. И я вот тоже хочу белорусскую литературу тут видеть. Ну и польскую тоже Smile
Ну, не буду загадывать наперёд, но мыслишку о создании белорусской подборки я полностью не уконтропупил.
Только сначала надо с духом собраться...
Созреть, так сказать ab

Garuda

Sprutins писал(а):

GarudaЭто ничего что хронология не соблюдена, хорошо что в алфавитном порядке, так намного упрощает поиск. действительно подборка выше всяких похвал. Правда не нашел здесь Киевскую Старину, если интересует у меня есть все "старые" выпуски (1882 - 1906).
Тов. Sprutins,

конечно!
Если Вы по каким-то причинам не хотите или не можете сами зарелизить, то я с превеликим удовольствием добавлю в подборку Ваше достояние.
Только у меня к Вам просьба: размер файла роли не играет, но архив желательно выложить на http://upload.com.ua или http://www.ex.ua
Если на эти не можете, то тогда на http://www.megaupload.com или http://ifolder.ru/
Тут наибольшая скорость отдачи (особенно на первых двух).

Sprutins

Думаю что Киевская старина буде смотреться еще лучше здесь у вас, сделать релиз не проблема, но все таки когда такой материал будет находится в вашей сборке пользователю который захочет скачать будет намного удобней, попробую залить на http://www.ex.ua, потом напишу в ЛС.

Garuda

Замётано!

Пер Перссон

Прекрасная библиотека, дякую вам!
Но на раздачу пока не становлюсь, потому что мой Касперский постоянно убивает меня криками о найденном в разных файлах вирусе: Trojan.IRC.KarmaHotel.
Решите, пожалуйста, эту проблему, и тогда я с удовольствием присоединюсь к раздаче.
Если нужно, дам лог найденных Каспером зараженных файлов.
С уважением.
Показать сообщения:    
Ответить на тему