Loading...
Error

(Украинский язык) Сборка словарей, учебников, справочников в формате DjVu и Pdf

Ответить на тему

 | 

 
Автор Сообщение

Вася Пупкин

(Украинский язык) Сборка словарей, учебников, справочников в формате DjVu и Pdf

Жанр: Словари, учебники, справочная литература.
Жанр: Украинский, русский, английский, немецкий
Формат: DjVu (в основном), Pdf
Качество: OCR без ошибок
Качество: Сканированные книг, качество хорошее.

Описание: Что внутри:
Словник української мови у 11 т.// "Наукова думка", Київ - 1970-1985.
Словник української мови у 2 т.// "Наукова думка", Київ - 1977.
Словник бойківських говірок у 2 т.// М.Й. Онишкевич, "Наукова думка", Київ - 1984.
Словник антонімів української мови.// Л.М. Полюга, "Довіра", Київ - 2004.
Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування.// Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький, "СофтПрес", Київ - 2005.
Короткий англо-українсько-російський словник наукової лексики.// "Грамота", Київ - 2001.
Словник фразеологічних антонімів української мови.// В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз, "Довіра", Київ - 2004.
Словник поліських говорів.// П.С. Лисенко, "Наукова думка", Київ - 1974.
Словник діалектизмів українських говірок Одеської області.// А.А. Москаленко, Одеса - 1958.
Російсько-український словник фізичних термінів.// "Вища школа", Київ - 1994.
Український правопис.// "Наукова думка", Київ - 2007.
Російсько-український словник сталих словосполучень.// С.І. Головащук, "Наукова думка", Київ - 2001.
Російсько-український словник: Термінологічна лексика.// Н. Шило, "Просвіта", Київ - 2004.
Словник епітетів української мови.// С.П. Бибик, С.Я. Єрмоленко, Л.О. Пустовіт, "Довіра", Київ - 1998.
Словник фразеологічних синонімів.// М.П. Коломієць, Є.С. Регушевський, "Радянська школа", Київ - 1988.
Топонімічний словник України: Словник-довідник.// М.П. Янко, "Знання", Київ - 1998.
Історичний словник українського язика у 2 т.// Е. Тимченко, "Державне видавництво України", Харків - 1930-1932.
Український жаргон. Словник.// Л. Ставицька, "Критика", Київ - 2005.
Словник сучасного українського сленгу.// "Фоліо", Харків - 2006.
Словник соціологічних і політологічних термінів. Словник.// "Вища освіта", Київ - 1993.
Словник іншомовних слів.// С.П. Бибик, Г.М. Сюта, "Фоліо", Харків - 2006.
Словник іншомовних слів.// С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута, "Наукова думка", Київ - 2000.
Українсько-російсько-англо-німецький короткий словник з економіки та менеджменту.// "Спалах", Київ - 1996.
Німецько-український фразеологічний словник у 2 т.// В.І. Гаврись, О.П. Пророченко, "Радянська школа", Київ - 1981.
Англійсько-український юридичний словник.// В.І. Карабан, "Нова книга", Вінниця - 2004.
Етимологічний словник української мови у 7 т.// "Наукова думка", Київ - 1982-2006.
Фінансовий словник.// А.Т. Ковальчук, "Знання", Київ - 2006.
Гуцульські говірки. Короткий словник.// "Інститут українознавства", Львів - 1997.
Короткий російсько-український словник контрастивної лексики.// К.В. Ленець, Л.О. Ставицька, "Довіра", Київ - 2002.
Орфоепічний словник.// М.І. Погрібний, "Радянська школа", Київ - 1984.
Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки.// "Рось", Київ - 1994.
Російсько-український математичний словник.// "Вища школа", Київ - 1995.
Російсько-український науково-технічний словник.// Львів - 1997.
Русско-украинский словарь в 3 т.// "Наукова думка", Київ - 1969.
Словник ділової людини. Російсько-український.// О. Олійник, "Слов'янський клуб", Київ - 1996.
Складні випадки наголошення. Словник-довідник.// С.І. Головащук, "Либідь", Київ - 1995.
Словник-довідник з культури української мови.// "Знання", Київ - 2006.
Словник-довідник з українського літературного слововживання.// С.І. Головащук, "Наукова думка", Київ - 2004.
Українсько-російський словотворчий словник.// З.С. Сікорська, "Освіта", Київ - 1995.
Великий російсько-український політехнічний словник.// за ред. О.С. Благовєщенського "Чумацький шлях", Київ - 2002.
Власні імена людей. Словник-довідник.// Л.Г. Скрипник, Н.П. Дзятківська, "Наукова думка", Київ - 2005.
Етимологічний словник української мови у 7 т. - 5 томів// "Наукова думка", Київ - 1982-2006.
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі.// "Наукова думка", Київ - 1985.
Етимологічний словник української мови у 2 т.// Укл. Я. Рудницький, Вінніпеґ-Оттава, 1962-82.
Малоруско-німецкий словар у 2 т.// уложив Є. Желеховский, друкарня тов. ім. Шевченка, Львів - 1886.
Словник західнополіських говірок у 2 т.// Г. Аркушин, "Вежа", Луцьк - 2000.
Англо-український фразеологічний словник.// К.Т. Баранцев, "Знання", Київ - 2005.
Англо-український словник у 2 т.// склав М.І. Балла, "Освіта", Київ - 1996.
Англо-український словник парних словосполучень.// Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко, "Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана", 1994.
Російсько-український будівельний словник.// "Укрархбудінформ", Київ - 1994.
Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів).// М. Присяжнюк, "KM Academia", Київ - 1995.
Російсько-український словник для військовиків.// "Варта", Київ-Львів - 1995.
Російсько-український словник складної лексики.// С. Караванський, "Академія", Київ - 1998.
Українсько-польський. Польсько-український словник.// М. Юрковський, В. Назарчук, "Школа", Київ - 2003.
Українсько-російський словник 4 т.// І.М. Кириченко, Київ - 1953-1961.
Як правильно говорити українською.// Н. Косенко, Т. Вакуленко, "Книжковий клуб", Харків - 2007.
Ділові документи та правові папери.// С.П. Бибик, Г.М. Сюта, "Фоліо", Харків - 2005.
Складні випадки українського слововживання.// Є.Д. Чак, "Радянська школа", Київ - 1969.
Довідник з українського правопису.// "Діал", Київ - 2006.
Слов'янські автохтонні особові імена в побуті українців XIV-XVII ст.// М.О. Демчук, "Наукова думка", Київ - 1988.
Курс сучасної української літературної мови, ч. 1.// М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик, "Радянська школа", Київ - 1965.
Курс сучасної української літературної мови, ч. 2 СИНТАКСИС.// Б.М. Кулик, "Радянська школа", Київ - 1961.
Стилістика української мови.// Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько, "Вища школа", Київ - 2003.
Культура слова: Мовностилістичні поради.// О. Пономарів, "Либідь", Київ - 2001.
Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник.// П. Чучка, "Світ", Львів - 2005.
Праслов'янська акцентологія.// В.Г. Скляренко, Київ - 1998.
Культура української мови. Довідник.// В.М. Русанівський, "Либідь", Київ - 1990.
Культура усного мовлення. Практикум.// О. Сербенська, "Центр навчальної літератури", Київ - 2004.
Норми української літературної мови.// О. Синявський, "Українське видавництво", Львів - 1941.
Нарис сучасної української літературної мови.// Ю. Шерех, "Молоде життя", Мюнхен - 1951.
Історія української мови. Фонетика.// М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко, "Наукова думка", Київ - 1979.
Практичний довідник з української мови.// І.П. Ющук, "Рідна мова", Київ - 1998.
Культура мови на щодень.// С.Я. Єрмоленко, "Довіра", Київ - 2000.
Про говор галицких лемків.// І. Верхратский, Львів - 1902.
Украинский язык для начинающих.// З. Терлак, О. Сербенська, "Свит", Львив - 1999.
Історичний синтаксис української мови.// І.І. Слинько, "Вища школа", Київ - 1973.
Історія українського мовознавства: Історія вивчення української мови.// С.П. Бевзенко, "Вища школа", Київ - 1991.
Довідник українських прізвищ.// Ю.К. Редько, "Радянська школа", Київ - 1968.
Конспект лекцій з курсу української діалектології.// Й.О. Дзендзелівський, Ужгород- 1966.
Українська мова. Енціклопедія.// "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, Київ - 2004.
Секрети української мови.// С. Караванський, "Кобза", Київ - 1994.
Українська лексика першої половини XIX ст.// А.А. Москаленко, Одеса - 1969.
Історія українського правопису XVI-XX ст. Хрестоматія.// "Наукова думка", Київ - 2004.
Формування і діалектна диференціаціф давньоруської мови. (Історико-фонетичний нарис)// Г.П. Півторак, "Наукова думка", Київ - 1988.
Українська мова. Особливості практичного застосування.// Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко, "Знання-Прес", Київ - 2006.
Українська мова. Посібник для вступників до вузів.// Л.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько, "Либідь", Київ - 1992.
Практикум з правопису української мови.// І.П. Ющук, "Освіта", Київ - 2000.
Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941).// М.А. Жовтобрюх, "Наукова думка", Київ - 1991.
Зразки оформлення документів. Для підприємств і громадян.// А.С. Головач, "Сталкер", Донецьк - 1997.
Як ми говоримо.// Б.Д. Антоненко-Давидович, 1970.
Граматика української мови. Морфологія.// О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський, "Либідь", Київ - 1993.
Сучасна українська літературна мова. Морфологія.// М.В. Леонова, "Вища школа", Київ - 1983.
Порівняльна типологія англійської та української мов.// І.В. Корунець, "Нова книга", Вінниця - 2003.
Український правопис у таблицях.// Л.А. Шевелєва, "Світ дитинства", Харків - 2000.
Изучаем украинский язык.// И.Р. Выхованец, Е.А. Карпиловская, Н.Ф. Клименко, "Либідь", Київ - 1993.
Українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники О.В. Марковича та інших.// Уклав М. Номис, "Либідь", Київ - 1993.
Проблеми становлення української термінології: Науково-методичні матеріали. Вип. 7.// 1993.
Оповідання про славне військо запорозьке низове.// А. Кащенко, "Веселка", Київ - 1992
Замки та фортеці України.//
Кобзар.// Т.Г. Шевченко, "Дніпро", Київ - 1985.
Київ. Фотоальбом.//
Печерськ. Погляд крізь століття. Фотоальбом.//

А также программа WinDjView-0.4.2 для просмотра файло DjVu не требующая инсталляции.
Download
Для скачивания .torrent файлов необходима регистрация
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм

ivanovo37

Народ, встаньте на раздачу, пожалуйста!

AMIDIS

Огромное спасибо! Прекраснейшая коллекция...!!!Всем Удачи! Ангелок Ангелок Ангелок
Показать сообщения:    
Ответить на тему